Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεσσαλονίκη και Άγιος Δημήτριος : μύθος και πραγματικότητες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεσσαλονίκη και Άγιος Δημήτριος : μύθος και πραγματικότητες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεσσαλονίκη και Άγιος Δημήτριος : μύθος και πραγματικότητες
Θεοχαρίδης Γ., Σίρμιον ή Θεσσαλονίκη; Επανεξέτασις μιας κριτικής εξετάσεως της περί αγίου Δημητρίου παραδόσεως, Μακεδονικά 16 (1976), Μπακιρτζής Χ., επιμ., Αγίου Δημητρίου Θαύματα. Οι συλλογές Αρχιεπισκόπου Ιωάννου και Ανωνύμου. Ο βίος, τα θαύματα και η Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου (Αθήνα, 1997) Lemerle P., Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans I-II (Paris, ) Skedros J.C., Saint Demetrios of Thessaloniki: Civic Patron and Divine Protector, 4th – 7th Centuries CE, Harvard Theological Studies 47, Harrisburg 1999 Vickers M., Sirmium or Thessalonike? A Critical Examination of the St. Demetrius Legend, BZ 67 (1974), Woods D., Thessalonica's Patron: Saint Demetrius or Emeterius?, Harvard Theological Review 93/3 (2000),

2 Αικ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Ανασκαφή στην κρύπτη του Αγ
Αικ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Ανασκαφή στην κρύπτη του Αγ. Δημητρίου, στο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Πρακτικά ΙΒ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, προσκύνημα Ανατολής και Δύσεως (Θεσσαλονίκη, 2001), Α. Μέντζος, Το προσκύνημα του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης στα βυζαντινά χρόνια (Αθήνα, 1994) Α. Μέντζος, Ενδείξεις και πληροφορίες για τον αρχαιότερο ναό του αγίου Δημητρίου, στο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Πρακτικά ΙΓ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 2000), Α. Μέντζος, Ο ναός του Αγ. Δημητρίου προ και μετά την πυρκαϊά του 7ου αιώνα, στο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Πρακτικά ΙΒ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, προσκύνημα Ανατολής και Δύσεως (Θεσσαλονίκη, 2001), Χ. Μπακιρτζής, Ο τάφος του αγίου Δημητρίου, στο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Πρακτικά ΙΒ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, προσκύνημα Ανατολής και Δύσεως (Θεσσαλονίκη, 2001), Χ. Μπακιρτζής, Η μυροβλησία του Αγίου Δημητρίου, στο: Β’ Συμπόσιο, Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 1992 (Θεσσαλονίκη, 2002), Στ. Πελεκανίδης, Ανασκαφή βορείως της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, στο: Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη, 1977), Γ. και Μ. Σωτηρίου, Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης (Εν Αθήναις, 1952) R. Cormack, The Mosaic Decoration of St. Demetrios, Thessaloniki, BSA 64 (1969), 17-52 D. Pallas, Le ciborium hexagonal de Saint-Démétrios de Thessalonique, Zograf 10 (1979), 44-58

3 Θεσσαλονίκη, τοπογραφικό της σύγχρονης πόλης και πρόταση αποκατάστασης της όψης της πόλης τον 4ο αιώνα μ.Χ. (κατά Γ. Βελένη)

4 Κάτοψη του ναού του αγίου Δημητρίου (κατά Γ. και Μ. Σωτηρίου)

5 Βασιλικές με εγκάρσιο κλίτος και εγκάρσια πτερύγια
Φίλιπποι, βασιλική Α Νικόπολη, βασιλική Β (του αγίου Αλκίσονος) Γόρτυνα Κρήτης, βασιλική της θέσης Κατζάρα

6 Άγιος Δημήτριος, απόψεις του εσωτερικού

7 Άγιος Δημήτριος, φιάλη

8 Άγιος Δημήτριος, λείψανα του κιβωρίου και της κρύπτης

9 Άγιος Δημήτριος, το σταυρικό εγκαίνιο και το φιαλίδιο με το «λύθρον»

10 Άγιος Δημήτριος, τα ΒΔ προσκτίσματα και τομή στην Α πλευρά

11 Άγιος Δημήτριος, τα ρωμαϊκά λείψανα και η αρχική βασιλική του Λεοντίου (κατά Α. Μέντζο)

12

13 Άγιος Δημήτριος, η πορεία του μύρου

14 Άγιος Δημήτριος, αποκατάσταση της κρύπτης στην αρχική φάση της και μετά τη μετασκευή της

15 Άγιος Δημήτριος, γλυπτός διάκοσμος της α’ φάσης του ναού

16 Άγιος Δημήτριος, κιονόκρανα (αρχικά και απομιμήσεις της αναστήλωσης)

17 Ροτόντα, σχέδιο με την αποκατάσταση του άμβωνα (κατά Γ. Σωτηρίου)
Άγιος Δημήτριος, ριπιδιόσχημος άμβωνας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Ροτόντα, σχέδιο με την αποκατάσταση του άμβωνα (κατά Γ. Σωτηρίου)

18 Άγιος Δημήτριος, απόψεις της κρύπτης

19 Άγιος Δημήτριος, γλυπτός διάκοσμος του επιτύμβιου μνημείου του Λουκά Σπαντούνη (1481)

20 Άγιος Δημήτριος, επιγραφές στη βόρεια μικρή κιονοστοιχία και στο ψηφιδωτό των κτητόρων

21 Άγιος Δημήτριος, ψηφιδωτά Β κιονοστοιχίας

22 Άγιος Δημήτριος, ψηφιδωτά Β κιονοστοιχίας

23 Άγιος Δημήτριος, Δ τοίχος βόρειου εσωτερικού κλίτους

24 Άγιος Δημήτριος, Δ τοίχος νότιου εσωτερικού κλίτους

25 Άγιος Δημήτριος, Δ τοίχος κεντρικού κλίτους

26 Άγιος Δημήτριος, Α και Β μέτωπο ΝΔ πεσσού

27 Άγιος Δημήτριος, Δ μέτωπα πεσσών ιερού βήματος

28 Άγιος Δημήτριος, ψηφιδωτά β’ περιόδου (λεπτομέρειες)

29 Άγιος Δημήτριος, Ν μέτωπο ΒΔ πεσσού

30 Άγιος Δημήτριος, Α μέτωπο ΒΔ πεσσού


Κατέβασμα ppt "Θεσσαλονίκη και Άγιος Δημήτριος : μύθος και πραγματικότητες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google