Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αχειροποίητος: η εκκλησία της Θεοτόκου Στ. Πελεκανίδης, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης, Αχειροποίητος – μονή Λατόμου (Θεσσαλονίκη, 1949), 11-41.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αχειροποίητος: η εκκλησία της Θεοτόκου Στ. Πελεκανίδης, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης, Αχειροποίητος – μονή Λατόμου (Θεσσαλονίκη, 1949), 11-41."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αχειροποίητος: η εκκλησία της Θεοτόκου Στ. Πελεκανίδης, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης, Αχειροποίητος – μονή Λατόμου (Θεσσαλονίκη, 1949), 11-41. Α. Ξυγγόπουλος, Περί την Αχειροποίητον Θεσσαλονίκης, Μακεδονικά 2 (1941-1952), 472-487. Α. Ξυγγόπουλος, Αι περί του ναού της Αχειροποιήτου ειδήσεις του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, στο: Πανηγυρικός τόμος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου (Θεσσαλονίκη, 1952), 1-26. Α. Ξυγγόπουλος, Η λατρευτική εικών του ναού της Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης, Ελληνικά 13 (1954), 256-262. Α. Ξυγγόπουλος, Αι τοιχογραφίαι των Αγίων Τεσσαράκοντα εις την Αχειροποίητον της Θεσσαλονίκης, ΑΕ 1957, 6-30. Α. Ξυγγόπουλος, Καταφυγή-Αχειροποίητος, Μακεδονικά 4 (1955-60), 441-448. Ch. Bakirtzis, Sur le donnateur et la date des mosaïques d’Acheiropoiétos à Thessalonique, στα: Actes du IXe Congrès international d’Archéologie chrétienne II (Città del Vaticano, 1978), 37-44. Θ. Παπαζώτος, Ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου στη Θεσσαλονίκη. Μια επανεξέταση των πηγών για την ιστορία της Αχειροποιήτου, Μακεδονικά 22 (1982), 112-131. Χ. Μπακιρτζής, Ρωμαϊκός λουτρών και η Αχειροποίητος της Θεσσαλονίκης, στο: Αφιέρωμα στη μνήμη Στ. Πελεκανίδη (Θεσσαλονίκη, 1983), 310-329. Ε. Kleinbauer, Remarks on the Building History of the Acheiropoietos Church at Thessaloniki, στα: Actes du Xe Congrès international d’Archéologie chrétienne ΙΙ (Θεσσαλονίκη, 1984), 241-257. Eυτ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Αχειροποίητος, ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου (Θεσσαλονίκη, 1989). Φ. Ωραιόπουλος, Μια άλλη άποψη για τη διαμόρφωση της παλαιοχριστιανικής κόγχης της Αχειροποιήτου, Η Θεσσαλονίκη 3 (1992), 11- 32.

2 Αχειροποίητος, άποψη του εξωτερικού από ΝΑ

3 Αχειροποίητος, φωτογραφίες των ψηφιδωτών δαπέδων αρχαιότερου κτίσματος

4 Αχειροποίητος, τομή και κάτοψη

5 Αχειροποίητος, άποψη της αψίδας

6 Αχειροποίητος, άποψη του εσωτερικού από ΝΔ

7 Αχειροποίητος, άποψη του Ν κλίτους

8 Αχειροποίητος, άμβωνας

9 Αχειροποίητος, κιονόκρανα

10 Αχειροποίητος, επίκρανο παραστάδας Ν στοάς

11 Αχειροποίητος, τρίβηλο και ψηφιδωτά

12 Αχειροποίητος, ψηφιδωτά

13 Αχειροποίητος, τοιχογραφία αψίδας

14 Αχειροποίητος, θωράκιο μεσοβυζαντινού τέμπλου

15 Αχειροποίητος, τοιχογραφικός διάκοσμος Ν κλίτους

16


Κατέβασμα ppt "Αχειροποίητος: η εκκλησία της Θεοτόκου Στ. Πελεκανίδης, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης, Αχειροποίητος – μονή Λατόμου (Θεσσαλονίκη, 1949), 11-41."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google