Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4ο. Η ναοδομία από τον Ηράκλειο έως και τον Λέοντα Ϛ’ το Σοφό ( ):

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4ο. Η ναοδομία από τον Ηράκλειο έως και τον Λέοντα Ϛ’ το Σοφό ( ):"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4ο. Η ναοδομία από τον Ηράκλειο έως και τον Λέοντα Ϛ’ το Σοφό (610-912):
Ι. Η Κωνσταντινούπολη και η περιφέρειά της Κωνσταντινούπολη: Αγία Ειρήνη (φάση μετά το 740), Νέα Εκκλησία, Atik Mustafa Paşa Çamii. Μονή του Σατύρου. Θράκη: Πλίσκα, βασιλική της Aboba (β’ φάση). Βιζύη, Αγία Σοφία. Μικρά Ασία: Νίκαια, Κοίμηση. Συκή, Ταξιάρχες. Μύρα, Άγιος Νικόλαος. Άγκυρα, Άγιος Κλήμης. Τρίγλεια Βιθυνίας, Fatih Çamii και καθολικό μονής αγίου Ιωάννου της Πελεκητής.

2 Βιβλιογραφία Buchwald H., The Church of the Archangels in Sige near Mudania, Wien, Köln, Graz 1969 Mango C., Ševčenko I., «Some Churches and Monasteries on the Southern Shore of the Sea of Maramara», DOP 27 (1973), Mathews T.F., Hawkins E.J.W., «Notes on the Atik Mustafa Paşa Camii in Istanbul and its Frescoes», DOP 39 (1985), Bauer Fr.- A., Klein H.A., «The Church of Hagia Sophia in Bizye (Vize): Results of the Fieldwork Seasons 2003 and 2004», DOP 60 (2006)

3 Κωνσταντινούπολη, Αγία Ειρήνη (β’ φάση: μετά το 740)
Αγία Ειρήνη, ιουστινιάνεια φάση (κατά T. Mathews)

4 Κωνσταντινούπολη, Αγία Ειρήνη

5 Κωνσταντινούπολη, Αγία Ειρήνη

6 Κωνσταντινούπολη, Αγία Ειρήνη

7 Βιζύη Θράκης, Αγία Σοφία, καθεδρικός ναός (πριν από το 902/3, έτος κοίμησης της αγίας Μαρίας της Νέας)

8 Βιζύη Θράκης, καθεδρικός ναός Αγίας Σοφίας

9 Βιζύη Θράκης, καθεδρικός ναός Αγίας Σοφίας

10 Νίκαια (Iznik), Κοίμηση Θεοτόκου (αρχές 8ου αι.)

11 Νίκαια (Iznik), Κοίμηση Θεοτόκου

12 Συκή (Συγή-Sige), ναός Αρχαγγέλων
(σύμφωνα με επιγραφή του 1818: α’ φάση: ίδρυση το 780, επί Κωνσταντίνου Ѕ’, β’ φάση: ανακαίνιση 1448, επί Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου)

13 Συκή (Συγή-Sige), ναός Αρχαγγέλων

14 Συκή (Συγή-Sige), ναός Αρχαγγέλων

15 Συκή (Συγή-Sige), ναός Αρχαγγέλων

16 Άγκυρα (Ankara), Άγιος Κλήμης (8ος αι. [;])

17 Άγκυρα (Ankara), Άγιος Κλήμης

18 Μύρα (Demre), Άγιος Νικόλαος (αρχική φάση: 8ος ή 9ος αι.)

19 Μύρα (Demre), Άγιος Νικόλαος

20 Μύρα (Demre), Άγιος Νικόλαος

21 Τρίγλεια (Trilye), Fatih Çamii (καθολικό μονής Τριγλείας[;]) (πριν από το 815)

22 Τρίγλεια (Trilye), Fatih Çamii

23 Τρίγλεια (Trilye), καθολικό μονής αγ

24 Κωνσταντινούπολη, Νέα Εκκλησία (περ. 876-880)
Νέα Εκκλησία, χαρακτικό του O. Panvinio (λεπτ.) και πρόταση αποκατάστασης (K.J. Conant)

25 Κωνσταντινούπολη, Atik Mustafa Paşa Çamii
(ναός Προφήτη Ηλία «ἐν τῷ Πετρίῳ» [;], β΄μισό 9ου αι.)

26 Κωνσταντινούπολη, Atik Mustafa Paşa Çamii

27 Maltepe, λεγ. «παλάτι του Βρύα» - μονή του Σατύρου (ίδρυση επί Ιγνατίου, πατριάρχου Κων/πόλεως , , ίσως περ. 873/4)

28 Maltepe, μονή του Σατύρου

29 Πλίσκα, βασιλική της Aboba (6ος – 7ος αιώνας και β’ μισό 9ου αι, μετά τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων το 864, επί Βόριδος Α’ -Μιχαήλ)

30 Πλίσκα, βασιλική της Aboba

31 Kaş Dereağzı, βασιλική (περ. 900)

32 Kaş Dereağzı, βασιλική

33 Χρονολογική κατάταξη ναών
Ναοί του 8ου αιώνα: Κωνσταντινούπολη: Αγία Ειρήνη (μετά το 740). Θράκη: Βιζύη, Αγία Σοφία. Μικρά Ασία: Νίκαια, Κοίμηση. Συκή, ναός Αρχαγγέλων. Άγκυρα, Άγιος Κλήμης. Μύρα, Άγιος Νικόλαος. Τρίγλεια, Fatih Çamii και καθολικό μονής Πελεκητής. Ναοί του 9ου αιώνα: Κωνσταντινούπολη: Νέα εκκλησία. Atik Mustafa Paşa Çamii. Maltepe, μονή του Σατύρου. Θράκη: Πλίσκα, βασιλική της Aboba (β’ φάση). Μικρά Ασία: Kaş Dereağzı, βασιλική. Τυπολογική κατάταξη ναών Βασιλική: Πλίσκα, βασιλική της Aboba (β’ φάση). Μονόχωρος με τρούλο: Συκή, Ταξιάρχες. Βασιλική με τρούλο: Κωνσταντινούπολη, Αγία Ειρήνη (μετά το 740). Βιζύη, Αγία Σοφία. Kaş Dereağzı, βασιλική. Ναός με τρούλο και περίστωο: Νίκαια, Κοίμηση. Μύρα, Άγιος Νικόλαος. Άγκυρα, Άγιος Κλήμης. Τετράστυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος : Κωνσταντινούπολη, Νέα Εκκλησία (;), Atik Mustafa Paşa Çamii. Σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος: Τρίγλεια, Fatih Çamii και καθολικό μονής Πελεκητής. Ψευδο-οκταγωνικός (;): Maltepe, μονή του Σατύρου.

34 Σύνοψη Σταυροειδής εγγεγραμμένος: Βασιλική Τετράστυλος Σύνθετος τετρακιόνιος Βασιλική με τρούλο Ψευδο-οκταγωνικός (;) Ναός με τρούλο και περίστωο


Κατέβασμα ppt "4ο. Η ναοδομία από τον Ηράκλειο έως και τον Λέοντα Ϛ’ το Σοφό ( ):"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google