Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: Η Υπολογιστική Τεχνολογία ως εργαλείο Έκφρασης και Διερεύνησης στη Γενική Παιδεία. «Η υπολογιστική τεχνολογία θα επιφέρει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: Η Υπολογιστική Τεχνολογία ως εργαλείο Έκφρασης και Διερεύνησης στη Γενική Παιδεία. «Η υπολογιστική τεχνολογία θα επιφέρει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: Η Υπολογιστική Τεχνολογία ως εργαλείο Έκφρασης και Διερεύνησης στη Γενική Παιδεία. «Η υπολογιστική τεχνολογία θα επιφέρει επανάσταση στον τρόπο που ο άνθρωπος σκέφτεται και μαθαίνει, μεγαλύτερη και από αυτή του Τύπου», (S.Papert, 1993)

2 Το πρόβλημα Ανάγκες και προτεραιότητα γενικής Παιδείας στη χώρα μας. Ανάγκες και προτεραιότητα γενικής Παιδείας στη χώρα μας.  Δυναμική πορεία και συνεχής μετεξέλιξη.  Αποφυγή θεωρητικής εκπαίδευσης.  Ανάπτυξη ικανοτήτων δόμησης της γνώσης, συνεργασίας και παραγωγικότητας.

3 Γιατί είναι ανάγκη; Αποτυχία λειτουργίας ως προς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά αποτελέσματα του και αδυναμία στην ενίσχυση της ικανότητας της μάθησης. Αποτυχία λειτουργίας ως προς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά αποτελέσματα του και αδυναμία στην ενίσχυση της ικανότητας της μάθησης. Η μετάβαση από την βιομηχανική κοινωνία σε αυτή της πληροφορικής τεχνολογίας, καθιστά την θεωρητική εκπαίδευση αποστασιοποιημένη από τις πραγματικές σημερινές ανάγκες. Η μετάβαση από την βιομηχανική κοινωνία σε αυτή της πληροφορικής τεχνολογίας, καθιστά την θεωρητική εκπαίδευση αποστασιοποιημένη από τις πραγματικές σημερινές ανάγκες.

4 Ποία τα πλεονεκτήματα; Η Υπολογιστική Τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τον φορέα των ταχύτατων ρυθμών μετεξέλιξης, στον θεσμικό, διοικητικό και οργανωτικό τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η Υπολογιστική Τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τον φορέα των ταχύτατων ρυθμών μετεξέλιξης, στον θεσμικό, διοικητικό και οργανωτικό τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο υπολογιστής μπορεί να γίνει εργαλείο έκφρασης διερεύνησης, πειραματισμού και αναζήτησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ο υπολογιστής μπορεί να γίνει εργαλείο έκφρασης διερεύνησης, πειραματισμού και αναζήτησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

5 Τι συμβαίνει στη χώρα μας; Οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε για εξοπλισμό με υπολογιστική τεχνολογία και αναβάθμιση. Οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε για εξοπλισμό με υπολογιστική τεχνολογία και αναβάθμιση. Έλλειψη σχετικής εξειδικευμένης γνώσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έλλειψη σχετικής εξειδικευμένης γνώσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο χώρος της Παιδείας είναι Ιδιόμορφος. Ο χώρος της Παιδείας είναι Ιδιόμορφος.  Δεν επιδέχεται αντιλήψεις, μεθόδους και τεχνικές από άλλους χώρους. Αναγνώριση της ιδιομορφίας από την κοινοτική ενίσχυση και προσφορά μοναδικής ευκαιρίας για αναβάθμιση στη Γενική Παιδεία. Αναγνώριση της ιδιομορφίας από την κοινοτική ενίσχυση και προσφορά μοναδικής ευκαιρίας για αναβάθμιση στη Γενική Παιδεία.

6 Συντονισμός Πολιτικής, κοινωνικής και Παιδαγωγικής παρέμβασης. Συντονισμός Πολιτικής, κοινωνικής και Παιδαγωγικής παρέμβασης. Απροβλημάτιστος εξοπλισμός (Αστρολάβος, 1992), θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Απροβλημάτιστος εξοπλισμός (Αστρολάβος, 1992), θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. 10ετία εμφάνισης υπολογιστών στα σχολεία. 10ετία εμφάνισης υπολογιστών στα σχολεία. Αδυναμία αξιοποίησης τω διαθέσιμων πόρων, κυρίως στην τεχνική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αδυναμία αξιοποίησης τω διαθέσιμων πόρων, κυρίως στην τεχνική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι συμβαίνει στη χώρα μας;

7 Μη διαμόρφωση θεσμικών και λειτουργικών δομών. Μη διαμόρφωση θεσμικών και λειτουργικών δομών. Επιτακτική ανάγκη για αποκέντρωση. Επιτακτική ανάγκη για αποκέντρωση.  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος  Αναδιαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων αξιολόγησης (αδυναμία πραγματοποίησης του στη χώρα μας) Κοινωνική δομή, παραδοσιακή και συντηρητική Κοινωνική δομή, παραδοσιακή και συντηρητική Τι συμβαίνει στη χώρα μας;

8 Καθόλου εύκολο να γίνουν θεσμικές και ποσοτικές αλλαγές, ακόμα και όταν υπάρχουν παράγοντες που δίνουν καινούργιες δυνατότητες. Καθόλου εύκολο να γίνουν θεσμικές και ποσοτικές αλλαγές, ακόμα και όταν υπάρχουν παράγοντες που δίνουν καινούργιες δυνατότητες. Η ισορροπία των διαθέσιμων πόρων για εξοπλισμό και αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης μας είναι ευκαιρία που ίσως να μην ξανάρθει Η ισορροπία των διαθέσιμων πόρων για εξοπλισμό και αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης μας είναι ευκαιρία που ίσως να μην ξανάρθει Τι συμβαίνει στη χώρα μας;

9 Βασικές πτυχές του προβλήματος Ο ρόλος του υπολογιστή και το μοντέλο εκπαίδευσης. Τι σημαίνει μάθηση, διδασκαλία και εκπαιδευτική διαδικασία; Τι σημαίνει μάθηση, διδασκαλία και εκπαιδευτική διαδικασία; Επηρεάζει στην εφαρμογή της Υπολογιστικής Τεχνολογίας Επηρεάζει στην εφαρμογή της Υπολογιστικής Τεχνολογίας Μοντέλο (α) Μετάδοση πληροφοριών από το δάσκαλο- πομπό στον μαθητή-δέκτη Μοντέλο (α) Μετάδοση πληροφοριών από το δάσκαλο- πομπό στον μαθητή-δέκτη Μηχανοποίηση της διδασκαλίας Μηχανοποίηση της διδασκαλίας Χρήση υπολογιστή ως υποκατάστατου του δασκάλου Χρήση υπολογιστή ως υποκατάστατου του δασκάλου Χρήση υπολογιστή ως εργαλείο για ποσοτική βελτιστοποίηση του μοντέλου διδασκαλίας Χρήση υπολογιστή ως εργαλείο για ποσοτική βελτιστοποίηση του μοντέλου διδασκαλίας

10 Βασικές πτυχές του προβλήματος Ο ρόλος του υπολογιστή και το μοντέλο εκπαίδευσης. Μοντέλο (β) Ενεργητική βιωματική μάθηση Μοντέλο (β) Ενεργητική βιωματική μάθηση Συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες Συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες Παιδαγωγική και συμβουλευτική καθοδήγηση του μαθητή Παιδαγωγική και συμβουλευτική καθοδήγηση του μαθητή Μαθητές με ευθύνη και αυτονομία Μαθητές με ευθύνη και αυτονομία Ο υπολογιστής αποτελεί εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης Ο υπολογιστής αποτελεί εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης

11 Τάσεις στη χώρα μας Παραδοσιακή τάση για το πρώτο μοντέλο Παραδοσιακή τάση για το πρώτο μοντέλο Δειλά διαφαίνεται η τάση για εναλλακτική λειτουργική πρόταση Δειλά διαφαίνεται η τάση για εναλλακτική λειτουργική πρόταση Η χρήση τηs Τεχνολογίας ξεκίνησε από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση Η χρήση τηs Τεχνολογίας ξεκίνησε από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση Επηρεασμός μαθητών από το αντικείμενο και όχι από το εκπαιδευτικό μοντέλο Επηρεασμός μαθητών από το αντικείμενο και όχι από το εκπαιδευτικό μοντέλο Προβλήματα στη Γενική Παιδεία, διαφορετικό το αντικείμενο Προβλήματα στη Γενική Παιδεία, διαφορετικό το αντικείμενο

12 Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην Γενική Παιδεία; Πληροφορίες ασύνδετες και αναξιόπιστες Πληροφορίες ασύνδετες και αναξιόπιστες Στροφή προς τη διαμόρφωση ικανών ατόμων σε ενεργητικούς στόχους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα Στροφή προς τη διαμόρφωση ικανών ατόμων σε ενεργητικούς στόχους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα Άτομα που είναι ικανά να «μαθαίνουν» Άτομα που είναι ικανά να «μαθαίνουν» Η σκέψη στο παιδί διαμορφώνεται ποιοτικά Η σκέψη στο παιδί διαμορφώνεται ποιοτικά Καλύτερες πιθανότητες εξέλιξης δια μέσου προσωπικών βιωμάτων μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο Καλύτερες πιθανότητες εξέλιξης δια μέσου προσωπικών βιωμάτων μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο

13 Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην Γενική Παιδεία; Ο ενημερωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος δίνει ελάχιστες ευκαιρίες στον μαθητή Ο ενημερωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος δίνει ελάχιστες ευκαιρίες στον μαθητή «Ψυχολογία της Μαθητικής Παιδείας», 18ο συνέδριο για την κοινωνική δόμηση της γνώσης «Ψυχολογία της Μαθητικής Παιδείας», 18ο συνέδριο για την κοινωνική δόμηση της γνώσης Υπολογιστές, εκφραστικά εργαλεία Υπολογιστές, εκφραστικά εργαλεία Νέες δυνατότητες αναβάθμισης μαθησιακών διαδικασιών Νέες δυνατότητες αναβάθμισης μαθησιακών διαδικασιών Κοινωνική δόμηση τη γνώσης Κοινωνική δόμηση τη γνώσης Προβληματισμός του εκπαιδευτικού ώστε να συμβάλει στην ποιοτική εξέλιξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας Προβληματισμός του εκπαιδευτικού ώστε να συμβάλει στην ποιοτική εξέλιξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας

14 Βασικές δραστηριότητες βάση των οποίων μπορεί να ενδυναμωθεί η μαθησιακή ικανότητα των μαθητών με κατάλληλη χρήση της Υπολογιστικής Τεχνολογίας Συμβολική έκφραση και διερεύνηση φυσικομαθηματικών φαινομένων με προγραμματιστικές εφαρμογές Συμβολική έκφραση και διερεύνηση φυσικομαθηματικών φαινομένων με προγραμματιστικές εφαρμογές Γραπτή έκφραση με επεξεργαστές κειμένου Γραπτή έκφραση με επεξεργαστές κειμένου Καταχώρηση, ταξινόμηση, οργάνωση, επεξεργασία, ανάλυση, αναζήτηση και έκθεση πληροφοριών με συστήματα διοίκησης βάσης δεδομένων Καταχώρηση, ταξινόμηση, οργάνωση, επεξεργασία, ανάλυση, αναζήτηση και έκθεση πληροφοριών με συστήματα διοίκησης βάσης δεδομένων Επικοινωνία με υπολογιστικά δίκτυα και τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία με υπολογιστικά δίκτυα και τηλεπικοινωνίες Ελεύθερη σχεδίαση με εφαρμογές σχεδίασης Ελεύθερη σχεδίαση με εφαρμογές σχεδίασης Κατασκευές και τεχνολογία ελέγχου (ρομποτική π.χ.) Κατασκευές και τεχνολογία ελέγχου (ρομποτική π.χ.)

15 Κοινωνικοπολιτική διάσταση της χρήσης των υπολογιστών στη Γενική Παιδεία Σημασία της ενδυνάμωσης των επόμενων γενεών στο εκφραστικό εργαλείο που λέγεται υπολογιστής Σημασία της ενδυνάμωσης των επόμενων γενεών στο εκφραστικό εργαλείο που λέγεται υπολογιστής Συμβολή στην αύξηση των ανισοτήτων (ελίτ μορφωμένων τεχνοκρατών – μάζα παθητικών εκτελεστών υπό την επίβλεψη ηλεκτρονικών υπολογιστών) Συμβολή στην αύξηση των ανισοτήτων (ελίτ μορφωμένων τεχνοκρατών – μάζα παθητικών εκτελεστών υπό την επίβλεψη ηλεκτρονικών υπολογιστών) Θεώρηση Τεχνολογικού ντετερμινισμού Θεώρηση Τεχνολογικού ντετερμινισμού  Η τεχνολογία αποτελεί αυτόνομη αιτία για την εξέλιξη κάθε κοινωνικής δραστηριότητας

16 Κοινωνικοπολιτική διάσταση της χρήσης των υπολογιστών στη Γενική Παιδεία  Αισιόδοξοι – υποστήριξη υπολογιστών  Απαισιόδοξοι – ανεπάρκεια, τεχνολογία πρωτόγονη Θεώρηση της ισόποσης κατανομής και σχεδιασμού λογισμικού, συμβατού με την παλαιότερη τεχνολογία Θεώρηση της ισόποσης κατανομής και σχεδιασμού λογισμικού, συμβατού με την παλαιότερη τεχνολογία  Ίδια δυνατότητα χρήσης λογισμικού από όλους  Δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα

17 Κοινωνικοπολιτική διάσταση της χρήσης των υπολογιστών στη Γενική Παιδεία Θεώρηση της κοινωνικής διαμόρφωσης της Τεχνολογίας, όπου η ίδια η τεχνολογία είναι προβληματική Θεώρηση της κοινωνικής διαμόρφωσης της Τεχνολογίας, όπου η ίδια η τεχνολογία είναι προβληματική  Πως δομείται η έννοια της τεχνολογίας από το μαθητή και τον δάσκαλο;  Τι κάνει ο μαθητής και ο δάσκαλος με τον υπολογιστή αντί του τι κάνει ο υπολογιστής και για τους δύο;

18 Ποίοι διαμορφώνουν την εξέλιξη της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση; 8088 με συμβολικό λειτουργικό σύστημα 8088 με συμβολικό λειτουργικό σύστημα Τεχνικά πολύ δύσκολη η Υ. Τ. Τεχνικά πολύ δύσκολη η Υ. Τ. Ελλείπει η γνώση της παιδαγωγικής χρήσης της Υ.Τ. Ελλείπει η γνώση της παιδαγωγικής χρήσης της Υ.Τ. Ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ανάγκης τεχνικής γνώσης για τη χρήση της Υ.Τ. Όσο περνά ο καιρός Ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ανάγκης τεχνικής γνώσης για τη χρήση της Υ.Τ. Όσο περνά ο καιρός Εμφανείς δυσκολίες για την αξιοποίηση της στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Εμφανείς δυσκολίες για την αξιοποίηση της στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

19 Δυσκολίες εφαρμογής στη χώρα μας Η Γενική Παιδεία δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για καινούργιες δοκιμές, εφόσον ο στόχος είναι η αξιοποίηση των υπαρχόντων τεχνικών εργαλείων Η Γενική Παιδεία δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για καινούργιες δοκιμές, εφόσον ο στόχος είναι η αξιοποίηση των υπαρχόντων τεχνικών εργαλείων Χρειάζεται ώριμη τεχνολογία, δοκιμασμένη σε ερευνητικό επίπεδο Χρειάζεται ώριμη τεχνολογία, δοκιμασμένη σε ερευνητικό επίπεδο Απαίτηση επιστημονικής τεχνογνωσίας και έρευνας Απαίτηση επιστημονικής τεχνογνωσίας και έρευνας

20 Μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος Καλά ζυγισμένη και συνεπής μέθοδος παρέμβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία Καλά ζυγισμένη και συνεπής μέθοδος παρέμβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία Τρεις σημαντικές πτυχές για επιτυχία: Τρεις σημαντικές πτυχές για επιτυχία:  Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού από ειδήμονες  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Εφαρμογή στα σχολεία Απουσιάζει η νέα διδακτική αντίληψη και μεθοδολογία της Υ.Τ. Από τον ελληνικό χώρο Απουσιάζει η νέα διδακτική αντίληψη και μεθοδολογία της Υ.Τ. Από τον ελληνικό χώρο Μένουμε έξω από την Ε.Ε. Μένουμε έξω από την Ε.Ε. Τίποτα ουσιαστικό δεν έγινε Τίποτα ουσιαστικό δεν έγινε

21 Μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος Επένδυση 2.7 δις. Για μάθημα 1 ή 2 ωρών Επένδυση 2.7 δις. Για μάθημα 1 ή 2 ωρών Βιαστική επιμόρφωση των εξειδικευμένων καθηγητών πληροφορικής, ενώ έχουν ήδη αρχίσει τα μαθήματα Βιαστική επιμόρφωση των εξειδικευμένων καθηγητών πληροφορικής, ενώ έχουν ήδη αρχίσει τα μαθήματα Αντιφάσεις στη δημιουργία επετηρίδας «εκπαιδευτικών» πληροφορικής χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση Αντιφάσεις στη δημιουργία επετηρίδας «εκπαιδευτικών» πληροφορικής χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση Αποτέλεσμα η διαιώνιση και ενίσχυση του προβλήματος Αποτέλεσμα η διαιώνιση και ενίσχυση του προβλήματος

22 Η αντίληψη για την στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος Όχι κεντρικοποιημένες μαζικές λύσεις Όχι κεντρικοποιημένες μαζικές λύσεις Οι πρόσφατες επιλογές παράτειναν την πορεία που καταλήγει τελικά σε αδιέξοδα Οι πρόσφατες επιλογές παράτειναν την πορεία που καταλήγει τελικά σε αδιέξοδα Σπατάλη μεγάλων χρηματικών ποσών Σπατάλη μεγάλων χρηματικών ποσών Κατάλληλη στρατηγική η ενίσχυση αποκεντρωτικών διαδικασιών στην εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει η ανθρώπινη και τεχνική υποδομή της Τεχνολογίας μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία Κατάλληλη στρατηγική η ενίσχυση αποκεντρωτικών διαδικασιών στην εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει η ανθρώπινη και τεχνική υποδομή της Τεχνολογίας μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία Πρόωρη και αλόγιστη αγορά Τεχνολογικού εξοπλισμού χωρίς στρατηγική και μεθοδικότητα Πρόωρη και αλόγιστη αγορά Τεχνολογικού εξοπλισμού χωρίς στρατηγική και μεθοδικότητα

23 Η αντίληψη για την στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος Κρίνεται ακατάλληλη (Αστρολάβος, 1992), ως προς την αναπτυξιακή αντίληψη αλλά ως και προς την παιδαγωγική της ορθότητα Κρίνεται ακατάλληλη (Αστρολάβος, 1992), ως προς την αναπτυξιακή αντίληψη αλλά ως και προς την παιδαγωγική της ορθότητα Έρευνες σε άλλες χώρες Έρευνες σε άλλες χώρες Παιδαγωγικές και κοινωνικές συνέπειες του τεχνικού και απομονωμένου προτύπου εφαρμογής Παιδαγωγικές και κοινωνικές συνέπειες του τεχνικού και απομονωμένου προτύπου εφαρμογής Σε εξέλιξη σχολικές εφαρμογές παιδαγωγικά καθοδηγούμενης χρήσης της Τεχνολογίας στη χώρα μας, όμως χωρίς συντονισμό Σε εξέλιξη σχολικές εφαρμογές παιδαγωγικά καθοδηγούμενης χρήσης της Τεχνολογίας στη χώρα μας, όμως χωρίς συντονισμό

24 Η αντίληψη για την στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος (α) Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για διερευνητική μάθηση (α) Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για διερευνητική μάθηση (β) Ολοκληρωμένο πρότυπο χρήσης της Υ.Τ στην εκπαίδευση (β) Ολοκληρωμένο πρότυπο χρήσης της Υ.Τ στην εκπαίδευση (γ) Ολοκληρωμένη προσέγγιση και πιστοποίηση ποιότητας (γ) Ολοκληρωμένη προσέγγιση και πιστοποίηση ποιότητας

25 Η αντίληψη για την στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος Εκθετικός ρυθμός αύξησης εισροής της Υ.Τ. Στις διαδικασίες εκπαίδευσης Εκθετικός ρυθμός αύξησης εισροής της Υ.Τ. Στις διαδικασίες εκπαίδευσης Όραμα η στρατηγική ποιοτικής αναβάθμισης του ρόλου του καθηγητή Όραμα η στρατηγική ποιοτικής αναβάθμισης του ρόλου του καθηγητή Ενθάρρυνση μαθησιακών διαδικασιών δημιουργικής δόμησης της γνώσης Ενθάρρυνση μαθησιακών διαδικασιών δημιουργικής δόμησης της γνώσης Δημιουργία μόνιμης τεχνικής υποδομής υποστήριξης των υπολογιστικών συστημάτων Δημιουργία μόνιμης τεχνικής υποδομής υποστήριξης των υπολογιστικών συστημάτων Υποστήριξη της αποκεντρωτικής αντίληψης Υποστήριξη της αποκεντρωτικής αντίληψης

26 Συμπέρασμα Επιστημονικές, κοινωνικοπολιτικές και τεχνικές/πρακτικές διαστάσεις στο ζήτημα της Υ.Τ. στο χώρο της Γενικής Παιδείας Επιστημονικές, κοινωνικοπολιτικές και τεχνικές/πρακτικές διαστάσεις στο ζήτημα της Υ.Τ. στο χώρο της Γενικής Παιδείας Απαιτεί ανεξάρτητη αντιμετώπιση από το αντίστοιχο πρόβλημα για την επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση και την εξειδίκευση των υπολογιστών Απαιτεί ανεξάρτητη αντιμετώπιση από το αντίστοιχο πρόβλημα για την επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση και την εξειδίκευση των υπολογιστών

27 Συμπέρασμα Κρίσιμοι Παράγοντες Κρίσιμοι Παράγοντες  Η ύπαρξη κοινωνικά προσαρμοσμένων παιδαγωγικών στόχων για τη χρήση της Υ.Τ. Με κύριο άξονα την ανθρώπινη αυτοεξέλιξη  Χρησιμοποίηση της Υ.Τ. Για την πρόοδο της εκπαιδευτικής μας πρακτικής και όχι σε απομόνωση ή σε αντίθεση με αυτή.

28 Θέματα προς συζήτηση Κατά πόσο θεωρείται σωστό το πρώτο μοντέλο Παιδαγωγικής διδασκαλίας και κατά πόσο το δεύτερο; Κατά πόσο θεωρείται σωστό το πρώτο μοντέλο Παιδαγωγικής διδασκαλίας και κατά πόσο το δεύτερο; Εκφέρεται απόψεις για την ρήση: «Το εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί από όλους αυτό που δεν τους παρέχει» Εκφέρεται απόψεις για την ρήση: «Το εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί από όλους αυτό που δεν τους παρέχει» Είναι εφικτό σε τελική ανάλυση, με τους προαναφερόμενους παράγοντες, να λειτουργήσει εύρωστα η Υ.Τ. Στη χώρα μας; Είναι εφικτό σε τελική ανάλυση, με τους προαναφερόμενους παράγοντες, να λειτουργήσει εύρωστα η Υ.Τ. Στη χώρα μας;


Κατέβασμα ppt "Η Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: Η Υπολογιστική Τεχνολογία ως εργαλείο Έκφρασης και Διερεύνησης στη Γενική Παιδεία. «Η υπολογιστική τεχνολογία θα επιφέρει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google