Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου
Εντολή Εκχώρησης Τιμής

2 Προηγούμενο μάθημα…

3 Στο σημερινό μάθημα θα μάθετε:
Σύνταξη και λειτουργία της εντολής εκχώρησης τιμής Να περιγράφετε την εντολή εκχώρησης Να συνθέτετε εντολές εκχώρησης με στοιχεία που θα σας δίνονται Να αναγνωρίζετε εάν μια εντολή εκχώρησης είναι σωστή και να εντοπίζετε πιθανά λάθη Να αναγνωρίζετε την διαφορά που υπάρχει με το σύμβολο ισότητας στα μαθηματικά

4 Εντολή Εκχώρησης Τιμής
Ο σκοπός της εντολής εκχώρησης είναι η απόδοση τιμών στις μεταβλητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου Σύνταξη: Όνομα_μεταβλητής ← Έκφραση Λειτουργία: Υπολογίζεται η τιμή της έκφρασης στη δεξιά πλευρά και εκχωρείται η τιμή αυτή στη μεταβλητή που αναφέρεται στην αριστερή πλευρά.

5 Όνομα_μεταβλητής ← Έκφραση
Τι μπορεί να είναι η έκφραση: αριθμός (ακέραιος/πραγματικός) Χ ← 10 Υ ← 3.4 μεταβλητή Υ ← Χ αλφαριθμητική τιμή Α ← ¨Μικροδιδασκαλία¨

6 Όνομα_μεταβλητής ← Έκφραση
Τι μπορεί να είναι η έκφραση: λογική τιμή Ζ ← Αληθής αριθμητική έκφραση Β ← 2 * χ

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αριστερά ( πριν το βέλος )της εντολής εκχώρησης επιτρέπεται να υπάρχει μόνο ένα όνομα μεταβλητής, ενώ δεξιά μπορεί να υπάρχουν σύνθετες εκφράσεις. 2 - Α ← Β + 2 Λάθος Η μεταβλητή που υπάρχει πριν το βέλος (αριστερά) επιτρέπεται να υπάρχει και μετά το βέλος (δεξιά) της εντολής εκχώρησης. α  α + 2

8 ΠΡΟΣΟΧΗ!! Θα πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι η σημασία του συμβόλου “←“ δεν είναι η γνωστή μαθηματική ισότητα. Μια εντολή εκχώρησης δεν συμπεριφέρεται ως μια εξίσωση, γιατί στην εξίσωση το αριστερό μέλος ισούται με το δεξιό μέλος, ενώ στην εντολή εκχώρησης η τιμή της έκφρασης «εκχωρείται» στη μεταβλητή Χ = Υ ≠ Χ ← Υ + 2

9 Να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εκχώρησης τιμής
α ← 7 γ ← Αληθής δ ← ¨ Ανάπτυξη Εφαρμογών¨ Χ ← α + β + 2

10 Να χαρακτηρισθεί κάθε μία από τις εντολές εκχώρησης ως σωστή ή λάθος
β ← 0 α ← β γ = 10 α ← α + β γ + δ ← 10 δ ← ¨Καλημέρα¨

11 Εκχώρησε στο Α τον αριθμό 5 Εκχώρησε στο Μ το άθροισμα των Α, Β
Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές εκχώρησης που περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις: Εκχώρησε στο Α τον αριθμό 5 Εκχώρησε στο Μ το άθροισμα των Α, Β Εκχώρησε στο Α την αλφαριθμητική τιμή «Ιανουάριος » Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2

12 Εκχώρησε στο Α τον αριθμό 5 Α ← 5 Εκχώρησε στο Μ τον μέσο όρο των Α, Β
Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές εκχώρησης που περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις: Εκχώρησε στο Α τον αριθμό 5 Α ← 5 Εκχώρησε στο Μ τον μέσο όρο των Α, Β Μ ← ( Α + Β ) / 2 Εκχώρησε στο Α την αλφαριθμητική τιμή «Ιανουάριος » Α ← ¨Ιανουάριος¨ Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2 Μ ← Μ + 2

13 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε ένα μεταξύ των προτεινόμενων
Επιλέξτε ένα μεταξύ των προτεινόμενων 1. Ποια από τις παρακάτω αναπαραστάσεις εκχωρεί στη μεταβλητή Α την τιμή 138; α) Α = 138 β) Α:= 138 γ) Α =: 138 δ) Α ← 138 2. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν εντολές των αλγορίθμων: α) Α + Β = 10 β) Α← Β * 3 γ) Α + Β ←12 δ) Α ← 2 * Β ← 22 3. Σε έναν αλγόριθμο έχουμε μια μεταβλητή Πλήθος την οποία θέλουμε να την αυξήσουμε κατά μια μονάδα. Ποια από τις εντολές έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση αυτή α) Πλήθος + 1 ← Πλήθος β) Πλήθος ← Πλήθος + 1 γ) Πλήθος ← δ) Πλήθος = Πλήθος + 1

14 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές εκχώρησης που περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις: α. Εκχώρησε στο Χ τον αριθμό 100 β. Εκχώρησε στο Μ τη μέση τιμή των Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 γ. Αύξησε το Δ κατά ένα δ. Εκχώρησε στην μεταβλητή Α την αλφαριθμητική τιμή «καλημέρα» ε. Εκχώρησε στην μεταβλητή Β την λογική τιμή Αληθής

15 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε ένα μεταξύ των προτεινόμενων
Επιλέξτε ένα μεταξύ των προτεινόμενων 1. Ποια από τις παρακάτω αναπαραστάσεις εκχωρεί στη μεταβλητή Α την τιμή 138; α) Α = 138 β) Α:= 138 γ) Α =: δ) Α ← 138 2. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν εντολές των αλγορίθμων: α) Α + Β = 10 β) Α← Β * 3 γ) Α + Β ←12 δ) Α ← 2 * Β ← 22 3. Σε έναν αλγόριθμο έχουμε μια μεταβλητή Πλήθος την οποία θέλουμε να την αυξήσουμε κατά μια μονάδα. Ποια από τις εντολές έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση αυτή α) Πλήθος + 1 ← Πλήθος β) Πλήθος ← Πλήθος + 1 γ) Πλήθος ← δ) Πλήθος = Πλήθος + 1

16 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές εκχώρησης που περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις: α. Εκχώρησε στο Χ τον αριθμό 100 Χ ← 100 β. Εκχώρησε στο Μ το άθροισμα των Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 Μ ← Χ1 + Χ2 + Χ3 + Χ4 δ. Εκχώρησε στην μεταβλητή Α την αλφαριθμητική τιμή «καλημέρα» Α ← ¨καλημέρα¨

17 Ανακεφαλαίωση Η Εντολή εκχώρησης τιμής χρησιμοποιείται για να δίνουμε τιμές στις μεταβλητές. ‘Ονομα_μεταβλητής ← έκφραση Το βέλος δείχνει πάντα αριστερά Αριστερά της εντολής υπάρχει πάντα το όνομα της μεταβλητής στην οποία θέλουμε να αποδώσουμε τιμή Πρώτα υπολογίζουμε την τιμή της έκφρασης στα δεξιά της εντολής και εκχωρούμε το αποτέλεσμα στην μεταβλητή που υπάρχει αριστερά Με την εντολή εκχώρησης ο προγραμματιστής προσδιορίζει τις τιμές των μεταβλητών.

18 Στο επόμενο μάθημα: Πως μπορεί ο χρήστης να αποδώσει τιμή σε κάποια μεταβλητή

19 Βιβλιογραφία Βακάλη Α. κ.α , Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Βιβλίο μαθητή Γ΄ Γενικού Λυκείου, εκδόσεις Διόφαντος – ΟΕΔΒ, Αθήνα 2014 Βακάλη Α. κ.α , Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Βιβλίο καθηγητή Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999 Βακάλη Α. κ.α , Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τετράδιο μαθητή Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999 Καρκαμάνης Γ. ,Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 2011 Δουκάκης Σ. , Ψαλτίδου Α., Γιαννοπούλου Π., Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, α’ τόμος, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2011

20 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google