Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα
«Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα μέσα στο Word και στο Excel» Εισηγητής: Α. Βρακόπουλος. Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

2 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Το project που αναπτύξαμε δίνει την δυνατότητα σε μαθητές και σπουδαστές να γράψουν, να τροποποιήσουν, να μορφοποιήσουν και να τρέξουν έναν αλγόριθμο γραμμένο σε ψευδογλώσσα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του Word με το οποίο είναι πολύ εξοικειωμένοι. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

3 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Δίνουμε έτσι την δυνατότητα στον μαθητή να έχει μια άποψη για το πως συμπεριφέρεται το σύνολο των εντολών ενός αλγόριθμου σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

4 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Στο project αυτό έχουμε αναπτύξει μια σειρά μακροεντολών με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να δούμε την εκτέλεση ενός αλγόριθμου που είναι αναπτυγμένος σε «ψευδογλώσσα». Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

5 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Τι είναι μακροεντολή ; Το Microsoft Office έχει ενσωματωμένο τον Interpreter της Visual Basic στα προγράμματά: Word, Excel, Access, PowerPoint. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

6 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, με την οποία δημιουργούμε «έργα- projects». Ένα project μπορεί να περιέχει Forms, Modules, Class Modules, ενώ αυτά με τη σειρά τους περιέχουν διαδικασίες ή συναρτήσεις, τις οποίες συντάσσουμε στην VBA. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

7 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Η μακροεντολή είναι μια διαδικασία η οποία εκτελεί μια ή περισσότερες διαδικασίες (ενέργειες). Τέλος, όλα τα παραπάνω αποθηκεύονται συνολικά σε αρχείο του Word, Excel, Access, PowerPoint ανάλογα σε ποιο από αυτά τα προγράμματα αναπτύσσουμε τις μακροεντολές Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

8 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Προσοχή: Για να “τρέξουμε” ένα έργο της Visual Basic πρέπει να έχει ορισθεί το επίπεδο ασφάλειας Μακροεντολών σε μεσαίο ή χαμηλό. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

9 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Αυτό, μπορεί να γίνει κάνοντας κλικ στο μενού Εργαλεία, έπειτα, κλικ στην εντολή Μακροεντολή κλικ στην Ασφάλεια και στη συνέχεια επιλέγοντας το βαθμό ασφάλειας Μακροεντολών Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

10 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Αν το επίπεδο ασφάλειας είναι καθορισμένο σαν Υψηλό οι μακροεντολές που περιέχονται στο αρχείο δεν εκτελούνται. Αν το επίπεδο ασφάλειας είναι χαμηλό εκτελούνται αυτόματα οι μακροεντολές και τέλος. Αν το επίπεδο ασφάλειας είναι Μεσαίο ερωτάται ο χρήστης αν επιθυμεί να εκτελεστούν οι μακροεντολές Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

11 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Χρησιμοποιούμε τα αρχεία Algori8mos.doc και Algori8mos.xls, αυτά περιέχουν τις μακροεντολές. Οι μακροεντολές τους είναι ακίνδυνες για το σύστημα του υπολογιστή. Οι μακροεντολές του Algori8mos.doc κάνουν τα εξής: Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

12 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Αλλάζουν το μενού εντολών. Επαναφέρουν το μενού εντολών. Μορφοποιούν τον αλγόριθμο που γράφουμε σε ψευδογλώσσα. Ελέγχουν τον αλγόριθμο για συντακτικά λάθη. Μεταφέρουν τον αλγόριθμο στο Excel ανοίγοντας αυτόματα το αρχείο Algori8mos.xls. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

13 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Οι μακροεντολές του Algori8mos.xls κάνουν τα εξής: Κάνουν απόκρυψη όλων των φύλλων εκτός του πρώτου. Προστατεύουν την περιοχή του υπολογιστικού φύλλου στο οποίο βρίσκεται ο αλγόριθμος. Εκτελούν τον αλγόριθμο εντολή προς εντολή. Βάζουν σχόλια στα κελιά του υπολογιστικού φύλλου που αντιστοιχούν σε εκτελέσιμες εντολές. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

14 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Για να γράψουμε έναν αλγόριθμο ανοίγουμε το αρχείο Algori8mos.doc. Για ευκολία στη γραφή των αλγορίθμων έχουμε ενσωματώσει τις εντολές της ψευδογλώσσας στο μενού δεξί κλικ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

15 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Κατά την διάρκεια της μορφοποίησης του αλγόριθμου εξετάζεται: Η σύνταξη των εντολών Αν όλες οι δομές επιλογής κλείνουν με το «Τέλος_Αν» Αν όλες οι δομές «Για» κλείνουν με το «Τέλος_Επανάληψης» Αν όλες οι δομές «Όσο» κλείνουν με το «Τέλος_Επανάληψης» και τέλος Αν όλες οι δομές «Μέρις_Ότου» Αρχίζουν με το «Αρχή_Επανάληψης». Δημιουργούνται εσοχές για να έχουμε καλύτερη εικόνα για τις εμφωλευμένες δομές. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

16 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Παράδειγμα: Αλγόριθμος Πολλαπλασιασμός Διάβασε Α Διάβασε Β Σ  0 Όσο Β > 0 Επανάλαβε Αν Β Mod 2 <> 1 Τότε Σ  Σ + Α Τέλος_Αν Α  2 * Α Β  Β Div 2 Τέλος_Επανάληψης Γράψε Σ Τέλος Πολλαπλασιασμός Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

17 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Μετά την μορφοποίηση παίρνει την μορφή: Αλγόριθμος Πολλαπλασιασμός Διάβασε Α Διάβασε Β Σ  0 Όσο Β > 0 Επανάλαβε Αν Β Mod 2 = 1 Τότε Σ  Σ + Α Τέλος_Αν Α  2 * Α Β  Β Div 2 Τέλος_Επανάληψης Γράψε Σ Τέλος Πολλαπλασιασμός Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

18 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Αν δεν υπάρχουν λάθη σύνταξης τότε οι μακροεντολές του word ανοίγουν αυτόματα το πρόγραμμα του Excel και φορτώνουν το βιβλίο Algori8mos.xls. Μεταφέρεται ο αλγόριθμος στο πρώτο φύλλο του βιβλίου αυτού. Στη συνέχεια οι μακροεντολές που περιέχονται στο βιβλίο Algori8mos.xls κάνουν μορφοποίηση του φύλλου. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

19 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Η μορφοποίηση αφορά: Την εμφάνιση του φύλλου Την προστασία της περιοχής στην οποία υπάρχει ο αλγόριθμος Την απόκρυψη του μενού εντολών. Τέλος για να «τρέξουμε» τον αλγόριθμο κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε «Εκτέλεση του αλγόριθμου». Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

20 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου στο Excel βλέπουμε τις τιμές των μεταβλητών σε κάθε εκτελούμενη εντολή. Για κάθε βήμα εκτέλεσης του αλγόριθμου δημιουργείται ένα σχόλιο στο αντίστοιχο κελί. Για καλύτερη εικόνα της πορείας εκτέλεσης του αλγόριθμου τα κελία τα οποία αντιστοιχούν σε εντολές που δεν εκτελεστήκαν μπαίνουν σε γκρίζο χρώμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

21 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

22 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Μηνύματα κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου: Όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον αλγόριθμο τελειώνει η εκτέλεσή του με μήνυμα «Η εκτέλεση του αλγόριθμο τελείωσε επιτυχώς» Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

23 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου υπάρχει περίπτωση χρησιμοποιείται μια μεταβλητή χωρίς αυτή να έχει μια αρχική τιμή στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα και διακόπτεται η εκτέλεση του αλγόριθμου. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

24 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Το μήνυμα είναι κατατοπιστικό και περιγράφει την μεταβλητή και την γραμμή του αλγόριθμου στην οποία χρησιμοποιείται η μεταβλητή αυτή. Υπάρχει περίπτωση από λάθος μας να δημιουργήσουμε έναν ατέρμονα βρόχο στην περίπτωση αυτή έχει προβλεφθεί η εκτέλεση των βρόχων να γίνεται μέχρι 100 φορές από εκεί και πάνω ο βρόχος να θεωρείται σαν ατέρμων και να διακόπτεται η εκτέλεσή του. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

25 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Παρατήρηση: Κάθε τροποποίηση βελτίωση του αλγορίθμου γίνεται στο word Συμβατότητα με την Ψευδογλώσσα Υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την ψευδογλώσσα. Υποστηρίζονται: Όλες οι δομές επανάληψης. Όλοι οι τύποι μεταβλητών. Όλοι οι αριθμητικοί και λογικοί τελεστές Πίνακες μέχρι και δυο διαστάσεων. Οι ακέραιοι τελεστές mod, div Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

26 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι εκτελείται μέσω πολύ γνωστών προγραμμάτων (του Word και του Excel), τα οποία είναι οικεία στους περισσότερους μαθητές. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

27 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Επίσης είναι ένα εργαλείο να αναδείξει τις δυνατότητες αυτών των προγραμμάτων μέσω των οποίων ο χρήστης βλέπει ότι εκτός από το να πληκτρολογεί ένα απλό κείμενο ή έναν πίνακα υπάρχουν πολλές περισσότερες δυνατότητες. Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

28 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Το Project το χρησιμοποιήσαμε το σχολικό έτος σε όλα τα τμήματα της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του 2ου και του 3ου Λυκείου Κατερίνης. Οι μαθητές δεν είχαν κανένα πρόβλημα στην χρήση του Word και του Excel . Έδειξαν ενθουσιασμό με τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του αλγορίθμου που πληκτρολόγησαν και μορφοποιήθηκε αυτόματα. Ελπίζουμε ότι η χρήση του Project αυτού θα γίνει και από άλλα σχολεία Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος

29 Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος
Σας ευχαριστούμε πολύ Α. Βρακόπουλος. Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρακόπουλος Λ. Αθανάσιος


Κατέβασμα ppt "Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google