Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

§ 3.1 Χημικές Αντιδράσεις Χημικά φαινόμενααντιδράσεις Χημικά φαινόμενα ή αντιδράσεις ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες, κάτω από ορισμένες αντιδρώντα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "§ 3.1 Χημικές Αντιδράσεις Χημικά φαινόμενααντιδράσεις Χημικά φαινόμενα ή αντιδράσεις ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες, κάτω από ορισμένες αντιδρώντα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 § 3.1 Χημικές Αντιδράσεις Χημικά φαινόμενααντιδράσεις Χημικά φαινόμενα ή αντιδράσεις ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες, κάτω από ορισμένες αντιδρώντα συνθήκες, από ορισμένες αρχικές ουσίες (αντιδρώντα) προϊόντα δημιουργούνται νέες (προϊόντα) με διαφορετικές ιδιότητες. ΑντιδρώνταΑντιδρώνταΠροϊόνταΠροϊόντα ΧημικήΑντίδραση ( Συνθήκες Ρ,Τ ) Νόμος Διατήρησης της Μάζας - Νόμος Lavoisier «Σε κάθε χημική αντίδραση η μάζα των αντιδρώντων είναι ίση με την μάζα των προϊόντων » m αντιδρώντων m προϊόντων =

3 Χημική Εξίσωση μιας Αντίδρασης ποιοτικά Α) Περιγράφει ποιοτικά το φαινόμενο με τους μοριακούς τύπους των αντιδρώντων (αριστερά) και των προϊόντων (δεξιά) συνδέοντας τα με ένα βέλος. ποσοτικά Β) Περιγράφει ποσοτικά το φαινόμενο με τους αναλογία συντελεστές που μας φανερώνουν την αναλογία με την οποία τα μόρια των σωμάτων συμμετέχουν στην αντίδραση ώστε τα άτομα στα προϊόντα να είναι ίσα με των αντιδρώντων ( Νόμος Lavoisier ) Ν 2 (g) + Η 2 (g) ΝΗ 3 (g) 32 Η χημική εξίσωση για την αντίδραση σύνθεσης της αμμωνίας ( ΝΗ 3 ) από τα στοιχεία της ( Ν 2 και Η 2 ) : Ρ, Τ

4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ P 4 (s) + 6 Cl 2 (g)  4 PCl 3 (s) +

5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ: CH 4(g) + 2 O 2(g)  CO 2(g) + 2 H 2 O (g) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ: CH 4(g) + 2 O 2(g)  CO 2(g) + 2 H 2 O (g) + +

6 Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων ΘΕΩΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Χημική Αντίδραση Χημική Αντίδραση Αποτελεσματική σύγκρουση σωματιδίων Αποτελεσματική σύγκρουση σωματιδίων 1) Έχουν την απαιτούμενη ενέργεια ενεργοποίησης 1) Έχουν την απαιτούμενη ενέργεια ενεργοποίησης 2) Έχουν κατάλληλο προσανατολισμό κατά την σύγκρουση. 2) Έχουν κατάλληλο προσανατολισμό κατά την σύγκρουση. α. Πότε πραγματοποιείται μία χημική αντίδραση; =

7 NO + Cl 2 NOCl + Cl Αποτελεσματική σύγκρουση (σωστός προσανατολισμός) Μη αποτελεσματική σύγκρουση

8 Ταχύτητα αντίδρασης Ταχύτητα αντίδρασης : ορίζεται η μεταβολή της ΔC συγκέντρωσης ( ΔC ) ενός από τα αντιδρώντα Δt ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου ( Δt ). Ταχύτητα αντίδρασης Ταχύτητα αντίδρασης : ορίζεται η μεταβολή της ΔC συγκέντρωσης ( ΔC ) ενός από τα αντιδρώντα Δt ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου ( Δt ). β. Πόσο γρήγορα γίνεται μία χημική αντίδραση β. Πόσο γρήγορα γίνεται μία χημική αντίδραση ; α Α + β Β γ Γ + δ Δ Ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης : ΔC A ΔC Γ U A = – ή U Γ = Δt Δt Ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης : ΔC A ΔC Γ U A = – ή U Γ = Δt Δt Ταχύτητα αντίδρασης αντιδρώντος ή προϊόντος Ταχύτητα αντίδρασης αντιδρώντος ή προϊόντος

9 Αύξηση της ταχύτητας Αύξηση της ταχύτητας Αύξηση ενεργών συγκρούσεων Αύξηση ενεργών συγκρούσεων 1. Αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων. 1. Αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων. 2. Αύξηση της θερμοκρασίας 3. Προσθήκη καταλύτη 4. Αύξηση της επιφάνειας επαφής των στερεών σωμάτων 4. Αύξηση της επιφάνειας επαφής των στερεών σωμάτων

10 γ. Ενεργειακές μεταβολές Ενέργεια αντίδρασης Διαφορά μεταξύ της ενέργειας που δαπανάται δαπανάται για την διάσπαση των δεσμών στα αντιδρώντα και της αποβάλλεται ενέργειας που αποβάλλεται κατά τον σχηματισμό των δεσμών στα προϊόντα. Διαφορά μεταξύ της ενέργειας που δαπανάται δαπανάται για την διάσπαση των δεσμών στα αντιδρώντα και της αποβάλλεται ενέργειας που αποβάλλεται κατά τον σχηματισμό των δεσμών στα προϊόντα. Εξώθερμη 1) Εξώθερμη : ελευθερώνεται θερμότητα στο περιβάλλον. Ενδόθερμη 2) Ενδόθερμη : απορροφάται θερμότητα από το περιβάλλον. Ενδόθερμη 2) Ενδόθερμη : απορροφάται θερμότητα από το περιβάλλον.

11 δ. Απόδοση αντίδρασης δ. Απόδοση αντίδρασης ( πόσο αποτελεσματική είναι μια αντίδραση ) Απόδοση μιας αντίδρασης που γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις ( αμφίδρομη ) είναι ο λόγος της ποσότητας του προϊόντος που παράγεται στην πράξη προς την ποσότητα που θα παραγόταν αν η αντίδραση ήταν πλήρης ( ποσοτική ή μονόδρομη ) Απόδοση μιας αντίδρασης που γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις ( αμφίδρομη ) είναι ο λόγος της ποσότητας του προϊόντος που παράγεται στην πράξη προς την ποσότητα που θα παραγόταν αν η αντίδραση ήταν πλήρης ( ποσοτική ή μονόδρομη ) Αύξηση της τηςαπόδοσηςΑύξηση απόδοσης συγκέντρωσης 1) Μεταβολή της συγκέντρωσης αντιδρώντος ή προϊόντος συγκέντρωσης 1) Μεταβολή της συγκέντρωσης αντιδρώντος ή προϊόντος θερμοκρασίας 2) Μεταβολή της θερμοκρασίας πίεσης 3)Μεταβολή της πίεσης όταν υπάρχουν αέρια. πίεσης 3)Μεταβολή της πίεσης όταν υπάρχουν αέρια. m πρακτ. α = m θεωρ. m πρακτ. α = m θεωρ.

12 Είδη χημικών Είδη χημικών αντιδράσεων αντιδράσεων Είδη χημικών Είδη χημικών αντιδράσεων αντιδράσεων Οξειδαναγωγικές Οξειδαναγωγικές Αντιδράσεις Αντιδράσεις Οξειδαναγωγικές Οξειδαναγωγικές Αντιδράσεις Αντιδράσεις ΜεταθετικέςΑντιδράσειςΜεταθετικέςΑντιδράσεις Σύνθεσης Αποσύνθεσης ή διάσπασης Αποσύνθεσης ή διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Εξουδετέρωσης § 3.2

13 Α. Οξειδαναγωγικές Αντιδράσεις Α. Οξειδαναγωγικές Αντιδράσεις 1. Αντιδράσεις Σύνθεσης: Στιςδύο 1. Αντιδράσεις Σύνθεσης: Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή ή περισσότερα στοιχεία ενώνονται και σχηματίζουν μια χημική ένωση π.χ. S (s) O 2 (g) SO 2 (g) H 2 (g) O 2 (g) H 2 O (l) Fe (s) Cl 2 (g) FeCl 3 (s) Al (s) O 2 (g) Al 2 O 3 (s) P 4 (s) Cl 2 (g) PCl 3 (s) + + + + + 2 2 4 3 3 2 2 46 2

14 2. Αντιδράσεις αποσύνθεσης ή διάσπασης : 2. Αντιδράσεις αποσύνθεσης ή διάσπασης : Στις Στις αντιδράσεις αυτές μια χημική ένωση διασπάται (αποσύνθεση) ή στα στοιχεία της (αποσύνθεση) ή σε δύο ή περισσότερες ( διάσπαση ) απλούστερες χημικές ουσίες ( διάσπαση ) π.χ. CaCO 3 (s) CaO (s) CO 2 (g) CuO (s) Cu (s) O 2 (g) AgBr (s) Ag (s) Br 2 (l) KClO 3 (s) KCl (s) O 2 (g) + + + + 2 2 22 2 2 3 θ θ θ θ

15 3. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης : 3. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης : Στις Στις αντιδράσεις αυτές ένα στοιχείο, μέταλλο ( Μ ) ή αντικαθιστάλιγότερο δραστικό αμέταλλο ( Α ), αντικαθιστά ένα άλλο λιγότερο δραστικό μέταλλο ( Μ΄) ή αμέταλλο ( Α΄) αντίστοιχα σε κάποια χημική ένωση. Σειρά δραστικότητας μετάλλων K > Ba > Ca > Na > Mg > Al > Mn > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au Σειρά δραστικότητας μετάλλων K > Ba > Ca > Na > Mg > Al > Mn > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au Σειρά δραστικότητας αμέταλλων F 2 > Cl 2 > Br 2 > O 2 > I 2 > S Σειρά δραστικότητας αμέταλλων F 2 > Cl 2 > Br 2 > O 2 > I 2 > S αύξησηελάττωση Δραστικότητα

16 i ) Αντικατάσταση μετάλλου από δραστικότερο μέταλλο M + M΄ X M X + M` Μέταλλο 1 ΆλαςΑλας 2 Μέταλλο 2 α) Μέταλλο 1 + Άλας 1 ΄Αλας 2 + Μέταλλο 2 Κ (s) Μg CO 3 (aq) K 2 CO 3 (aq) Mg (s) Fe (s) Cu SO 4 (aq) Fe SO 4 (aq) ΜέταλλοΟξύΆλαςΗ 2 β) Μέταλλο + Οξύ Άλας + Η 2 (g) Αl (s) H 2 SO 4(aq) Al 2 (SO 4 ) 3 (aq) H 2 (g) Fe (s) HCl (aq) FeCl 2 (aq) H 2 (g) 2 2 2 33+ + + + + + + Cu (s) +

17 Αντικατάσταση αμέταλλου από δραστικότερο αμέταλλο ii) Αντικατάσταση αμέταλλου από δραστικότερο αμέταλλο Μέταλλο + νερό........... + Η 2 (g) γ) Μέταλλο + νερό........... + Η 2 (g) ΜέταλλοΚ,Βα,Ca,NaH 2 OYδροξείδιοΗ 2 i) Μέταλλο ( Κ,Βα,Ca,Na ) + H 2 O Yδροξείδιο + Η 2 Na (s) H 2 O (l) NaΟΗ (aq) Η 2 (g) Μg (s) H 2 O (g) Mg Ο (s) Η 2 (g) Aμέταλλο 1 Άλας 1 Άλας 2 Aμέταλλο 2 Aμέταλλο 1 + Άλας 1 Άλας 2 + Aμέταλλο 2 Br 2 (g) Ca I 2 (S) Ca Br 2 (S) I 2 (S) 222 ΜέταλλουδρατμοίΟξείδιοΗ ii) Μέταλλο + υδρατμοί Οξείδιο + Η 2 (g) θ + + + ++ + θ Α + ΒΑ΄ ΒΑ + Α΄

18 Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ δεν αλλάζει ο Α.Ο. Σε αυτές τις αντιδράσεις δεν αλλάζει ο Α.Ο. σε κανένα στοιχείο και είναι κυρίως οι αντιδράσεις : α) Διπλής αντικατάστασης α) Διπλής αντικατάστασης. β) Εξουδετέρωσης β) Εξουδετέρωσης. Και στις δύο περιπτώσεις ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα απομακρύνεται από την αντίδραση με κάποιο τρόπο από τους επόμενους : α)Σχηματίζεται ίζημα α) Σχηματίζεται ίζημα ( δυσδιάλυτο στερεό ) το οποίο κατακάθεται στο πυθμένα του δοχείου. β)Σχηματίζεται αέριο β) Σχηματίζεται αέριο το οποίο φεύγει από το δ/μα κατευθείαν ή με θέρμανση του δ/τος. γ)Σχηματίζεται ασθενής ηλεκτρολύτης γ) Σχηματίζεται ασθενής ηλεκτρολύτης όπως το νερό(εξουδετέρωση) είναι το νερό (εξουδετέρωση)

19 1. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης α) Σχηματισμός Ιζήματος : τα ποιο συνηθισμένα ιζήματα είναι τα παρακάτω ΆλαταΙζήματα Εξαιρέσεις 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Αλογόνων AgCl,AgBr,AgI, Κ +, Να +, ΝΗ 4 +, MgS, CaS,BaS PbX 2, CuX ΒaSO 4,CaSO 4, PbSO 4 Όλα τα άλλα Θειικά ΑνθρακικάΌλα είναι δυσδιάλυτα Με Κ +,Να +,ΝΗ 4 + Θειούχα Όλα είναι δυσδιάλυτα ΦωσφορικάΌλα είναι δυσδιάλυτα Με Κ +,Να +,ΝΗ 4 + Νιτρικά Κανένα ίζημα Όλα ευδιάλυτα ΥδροξείδιαΌλα είναι δυσδιάλυτα ΝαΟΗ,ΚΟΗ,Ca(OH) 2

20 β )Σχηματισμός Αερίου : β ) Σχηματισμός Αερίου : ποιο συνηθισμένα αέρια είναι τα παρακάτω : Τα άλατα και οι βάσεις (εκτός από την αμμωνία) Τα άλατα και οι βάσεις (εκτός από την αμμωνία) είναι ιοντικές ενώσεις άρα ποτέ δεν είναι αέρια είναι ιοντικές ενώσεις άρα ποτέ δεν είναι αέρια i ) ΟξέαHF, HCl, HBr, HI, H 2 S, HCN, SO 2, CO 2 i ) Οξέα : HF, HCl, HBr, HI, H 2 S, HCN, SO 2, CO 2 Βάσεις: ii ) Βάσεις: NH 3 Το SO 2 και το CO 2 προκύπτουν από τα αντίστοιχα οξέα θειώδες και ανθρακικό τα οποία είναι ασταθή. H 2 SO 3 H 2 CO 3 SO 2 CO 2 H2OH2O H2OH2O + +

21 . Άλας 1 1) Άλας 2 Άλας 3 Άλας 4 + + Α+Β-Α+Β- Γ + Δ - Α + Δ - Γ + Β - NaCl (αq) ++ΑgΝΟ 3 (αq) Αg Cl (s) NaNO 3(αq) AlBr 3 (αq) K 2 CO 3(αq) KBr (αq) Al 2 (CO 3 ) 3 (s) + + 23 6 Mg SO 4 + + Να 3 ΡΟ 4 Mg 3 (ΡΟ 4 ) 2 (s) Να 2 SO 4 323 Na 2 S (αq) ΙΖΗΜΑ ++ Pb(ΝΟ 3 ) 2 (αq) ΝαΝΟ 3 (αq) PbS (s) 2+ + ΙΖΗΜΑ

22 2) Οξύ 1 Άλας 1 Άλας 2 Οξύ 2 * Σημείωση : * Σημείωση : Τα οξέα ιζήματα είναι ελάχιστα. Ηχ+Β-Ηχ+Β- Γ + Δ - Ηψ+Δ-Ηψ+Δ- Γ + Β - ΙΖΗΜΑ ΑΕΡΙΟ * + + ++ HCl (αq) ΑgΝΟ 3 (αq) ΗΝΟ 3 (αq) Αg Cl (s) + + + + + + Νa Br (αq) H 2 SO 4(αq) Na 2 SO 4(αq) ΗBr (g) 2 2 θ ΗΝΟ 3 CaCO 3(s) Ca(ΝΟ 3 ) 2 2 CO 2 (g) H2OH2O+

23 3) Α + (ΟΗ) ψ - Βάση 1 Άλας 1 Γ + Δ - Βάση 2 Γ + ΟΗ - Άλας 2 Α + Δ - + + ++ ΙΖΗΜΑ NaOH (αq) AlCl 3(αq) Al(OH) 3 (s) NaCl (αq) + +3 3. Ca(OH) 2(αq) K 2 CO 3(αq) CaCO 3(s) KOH (αq) ++2 Ca(OH) 2(αq) Fe SO 4(αq) Fe(OH) 2(s) Ca SO 4 (s) + + (ΝΗ 4 ) 3 ΡΟ 4 KOH+ ++Κ 3 ΡΟ 4 ΝΗ 3 3 3Η2ΟΗ2Ο3 αμμώνια

24 β )Εξουδετέρωση β ) Εξουδετέρωση : στην πραγματικότητα είναι η δέσμευση των Η + του οξέος με τα ΟΗ – της βάσης Η + + ΟΗ - Η2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2Ο υπολογισμούς Για τους υπολογισμούς των σωμάτων γράφουμε μοριακούς τύπους τους μοριακούς τύπους στην εξίσωση της αντίδρασης άρα η γενική μορφή είναι : Οξύ ΒάσηΆλας Νερό ++ +Ηχ+ Α-Ηχ+ Α- Β + (ΟΗ) ψ - Αψ+ Βχ-Αψ+ Βχ- Η2ΟΗ2Ο ψχ (χ.ψ) Σημείωση Σημείωση : την θέση του οξέος ή της βάσης μπορούν να πάρουν οι ανυδρίτες τους. +++++

25 , HCl H 2 SO 4 ΗΝΟ 3 NaOH Ca(OH) 2 Al(OH) 3 CO 2 Cl 2 O 5 KOH Η 3 ΡΟ 4 CaO ΝΗ 3 ΟξύΒάσηΆλαςΝερό Ν2Ο3Ν2Ο3 Fe 2 O 3 + + + + + + + + + + NaCl Ca(ΝΟ 3 ) 2 Η2ΟΗ2Ο Η2ΟΗ2Ο Η2ΟΗ2Ο Η2ΟΗ2Ο Η2ΟΗ2Ο Η2ΟΗ2Ο Al 2 (SO 4 ) 3 Ca 3 (ΡΟ 4 ) 2 K 2 CO 3 Fe(ClO 3 ) 3 ΝΗ 4 ΝΟ 2 + + + + + 2 32 2 2 2 2 22 3 3 3 6

26 3.6 Οξέα –Βάσεις – Άλατα - Εξουδετέρωση και καθημερινή ζωή και καθημερινή ζωή Όξινη βροχή και περιβάλλον Όξινη ονομάζεται η βροχή όταν έχει pH < 5,6 που έχει η καθαρή βροχή. SO 2 Οφείλεται κυρίως στα οξείδια SO 2 (βιομηχανία) και NO SO 3 ΝΟ 2 NO (αυτοκίνητα) τα οποία μετατρέπονται στην ατμόσφαιρα σε SO 3 και ΝΟ 2 τα οποία με το νερό H 2 SO 4 και ΗΝΟ 3. της βροχής δίνουν H 2 SO 4 και ΗΝΟ 3. Η όξινη βροχή έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα φυτά, στα ζώα κυρίως σε ψάρια ποταμών και λιμνών και τέλος στα μαρμάρινα μνημεία λόγω της CaCO 3 CuSO 4 γυψοποίησης του μαρμάρου. ( CaCO 3 CuSO 4 )

27 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

28 Έντομα και οξέα – βάσεις : Πολλά έντομα για αμυντικό όπλο έχουν οξύ ή βάση στο υγρό που εκκρίνουν κατά το κέντρισμα π.χ το τσίμπημα της σφήκας περιέχει βάση και βάζοντας ξύδι ή λεμόνι το εξουδετερώνουμε ενώ της μέλισσας και του κουνουπιού οξύ και βάζουμε αμμωνία. pH και υγιεινή : pH και υγιεινή : pH5 ~ 5,6 pH Το δέρμα έχει όξινο pH ( 5 ~ 5,6 ) ώστε να μην ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών, επίσης τα σαμπουάν πρέπει να έχουν παρόμοιο pH με το δέρμα. Στο στόμα τα βακτήρια διασπώντας τα σάκχαρα δημιουργούν οξέα τα οποία καταστρέφουν το σμάλτο pH των δοντιών γιαυτό η οδοντόκρεμα έχει βασικό pH ώστε να εξουδετερώνει τα οξέα.

29 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ pH ~ 1ΗCl Το pH στο στομάχι είναι πολύ όξινο ( ~ 1 ) λόγω του ΗCl που εκκρίνεται από τα τοιχώματα του, ώστε να διευκολύνει την διάσπαση των τροφών και κυρίως να εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς.Εάν η ποσότητα του είναι μεγαλύτερη από την φυσιολογική προκαλεί βλάβη στα τοιχώματα του στομάχου (έλκος) και πρέπει να εξουδετερώνεται με αντιόξινα φάρμακα.

30 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΗ Σταλακτίτεςσταλαγμίτες Σταλακτίτες και σταλαγμίτες σχηματίζονται στην οροφή και στο δάπεδο αντίστοιχα των σπηλαίων καθώς το νερό που στάζει πολύ αργά περιέχει CaHCO 3 διαλυμένο το οποίο αντιδρά με το CO 2 του αέρα και σχηματίζει το CaCO 3 του σταλακτίτη. 2CaHCO 3 + CO 2 2CaCO 3 + H 2 O

31

32 όξινη βροχή. Η βροχή και τα ανάλογα φαινόμενα (χιόνι, υγρασία κ.ά.) των οποίων το νερό είναι περισσότερο όξινο (pH 4 περίπου) από το φυσιολογικό. Η οξύτητα της όξινης βροχής οφείλεται στην παρουσία κυρίως θειικού αλλά και νιτρικού οξέος. Τα οξέα αυτά σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από την αντίδραση των υδρατμών με τα αέρια του διοξειδίου του θείου και των οξειδίων του αζώτου που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από την καύση των ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, μαζούτ κ.ά.). Τα αέρια αυτά παράγονται στις βιομηχανικές και αστικές περιοχές και μεταφέρονται με τα ρεύματα του αέρα. Μετά το σχηματισμό των οξέων η όξινη βροχή φτάνει στο έδαφος, όπου προκαλεί διαβρώσεις των υλικών, καταστροφή των φυτών και ρύπανση των λιμνών. Η όξινη βροχή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ρύπανσης (μόλυνσης) του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικές μελέτες του 1984 έδειξαν ότι τα μισά δέντρα περίπου στο γερμανικό Μέλανα Δρυμό είχαν υποστεί βλάβες. Στην Κίνα η γρήγορη βιομηχανική ανάπτυξη μετά το 1990 αύξησε δραματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της όξινης βροχής, έτσι που το 40% του εδάφους της έχει επηρεαστεί, με συνεχή τάση αύξησης του ποσοστού. Είναι φανερό ότι το φαινόμενο της όξινης βροχής είναι στενά συνδεμένο με τη βιομηχανική ανάπτυξη και με το κόστος των παραγόμενων προϊόντων. Στην Ελλάδα η όξινη βροχή είναι ένα φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας, όπου εκτός των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των φυτών και των ζώων έχει σοβαρή επίπτωση και στη διάβρωση των μαρμάρινων μνημείων.


Κατέβασμα ppt "§ 3.1 Χημικές Αντιδράσεις Χημικά φαινόμενααντιδράσεις Χημικά φαινόμενα ή αντιδράσεις ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες, κάτω από ορισμένες αντιδρώντα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google