Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράγοντες που επιδρούν στην ταχύτητα μιας αντίδρασης 1. Φύση των αντιδρώντων 2. Συγκέντρωση των αντιδρώντων 3. Πίεση : Όταν ένα τουλάχιστον α π ό τα αντιδρώντα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράγοντες που επιδρούν στην ταχύτητα μιας αντίδρασης 1. Φύση των αντιδρώντων 2. Συγκέντρωση των αντιδρώντων 3. Πίεση : Όταν ένα τουλάχιστον α π ό τα αντιδρώντα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράγοντες που επιδρούν στην ταχύτητα μιας αντίδρασης 1. Φύση των αντιδρώντων 2. Συγκέντρωση των αντιδρώντων 3. Πίεση : Όταν ένα τουλάχιστον α π ό τα αντιδρώντα είναι αέριο 4. Θερ μ οκρασία 5. Ε π ιφάνεια ε π αφής των στερεών : Όταν υ π άρχει στερεό αντιδρών 6. Ακτινοβολίες 7. Καταλύτες

2 1. Προσθέτουμε ένα κομμάτι διαφορετικό μέταλλο (Mg, Al, Cu ) σε κάθε σωλήνα. 2. Προσθέτουμε 5 mL διαλύματος HCl 6M σε κάθε σωλήνα. 3. Παρατηρούμε την ταχύτητα σχηματισμού του αέριου Η 2 σε κάθε σωλήνα.. 1. Εξάρτηση της ταχύτητας α π ό τη φύση του αντιδρώντος

3 2. Ε π ίδραση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων εξήγηση με την Θεωρία των συγκρούσεων Για να αντιδράσουν τα μόρια πρέπει να συγκρουσθούν 2 μόρια A 2 μόρια B A B B A 4 πιθανότητες σύγκρουσης 2 x 2 1η περίπτωση: 2 μόρια Α με 2 μόρια Β σε δοχείο όγκου V

4 V. Μικροσκοπική εξέταση εξήγηση με την Θεωρία των συγκρούσεων Για να αντιδράσουν τα μόρια πρέπει να συγκρουσθούν 3 μόρια B B B 2 μόρια A A A 6 πιθανότητες σύγκρουσης 2 x 3 B 2. Ε π ίδραση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων 2η περίπτωση: 2 μόρια Α με 3 μόρια Β σε δοχείο όγκου V

5 V. Μικροσκοπική εξέταση εξήγηση με την Θεωρία των συγκρούσεων Για να αντιδράσουν τα μόρια πρέπει να συγκρουσθούν 3 μόρια B B B 9 πιθανότητες σύγκρουσης 3 x 3 B 3 μόρια A A A A 2. Ε π ίδραση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων 3η περίπτωση: 3 μόρια Α με 3 μόρια Β σε δοχείο όγκου V

6 Συμπερασματικά: αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων προκαλεί αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης. Η μαθηματική σχέση της ταχύτητας αντίδρασης με τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων λέγεται νόμος της ταχύτητας. (βλ. παρακάτω)

7 • Όσο περνά ο χρόνος η συγκέντρωση των αντιδρώντων μειώνεται άρα και η ταχύτητα της αντίδρασης μειώνεται (μειώνεται η κλίση της καμπύλης αντίδρασης) 2. Ε π ίδραση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων 2Α + Β  C 2Α + Β  C

8 ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αν υπάρχει στερεό αντιδρών, τότε η μεταβολή της ποσότητά του δεν επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης, γιατί δεν ορίζεται η συγκέντρωση στερεού. π.χ. C (s) + O 2(g) → CO 2(g) Αυξάνοντας την ποσότητα του στερεού η ταχύτητα της αντίδρασης παραμένει σταθερή. 2. Ε π ίδραση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων

9 A. αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης εφόσον η αύξηση της πίεσης συνοδεύεται από μείωση του όγκου του δοχείου (οπότε αυξάνεται η συγκέντρωση του αερίου αντιδρώντος). 3. Ε π ίδραση της π ίεσης Αύξηση της πίεσης σε αντίδραση που συμμετέχει τουλάχιστο ένα αέριο αντιδρών έχει σαν αποτέλεσμα: όγκος V C 1 =n/V όγκος V/2 C 2 =n/V:2=2C 1

10 3. Ε π ίδραση της π ίεσης B. καμία μεταβολή της ταχύτητας της αντίδρασης εφόσον ο όγκος του δοχείου παραμένει σταθερός και η αύξηση της πίεσης επιτυγχάνεται π.χ. με εισαγωγή αδρανούς (ευγενούς) αερίου στο δοχείου. όγκος V=σταθερός C 1 =n/V=C 2 =σταθερή P1P1 P 2 >P 1

11 Τα αντιδρώντα μόρια σε υψηλότερη θερμοκρασία κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα Άρα μεγαλύτερο ποσοστό μορίων θα έχει την απαραίτητη ενέργεια για να αντιδράσει αποτελεσματικά, κι έτσι η αντίδραση θα πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα. 4. Ε π ίδραση της θερ μ οκρασίας Χαμηλή θερμοκρασίαΥψηλή θερμοκρασία

12 Ενέργεια ενεργοποίησης και θερμοκρασία • Σε υψηλότερη θερμοκρασία ένα μεγαλύτερο ποσοστό μορίων έχει ενέργεια μεγαλύτερη από την ενέργεια ενεργοποίησης 4. Ε π ίδραση της θερ μ οκρασίας Ενέργεια αντιδρώντων μορίων Ποσοστό σύγκρουσης Μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεσματικών συγκρούσεων Ενέργεια ενεργοποίησης

13 4. Ε π ίδραση της θερ μ οκρασίας ΣΧΗΜΑ 3.4 Η ταχύτητα μιας αντίδρασης μεταβάλλεται εκθετικά με τη θερμοκρασία. Αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 ο C προκαλεί (σε πολλές περιπτώσεις) διπλασιασμό της ταχύτητας της αντίδρασης.

14 Πείραμα 1 επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της αντίδρασης 1. Τοποθετούμε από ένα σωλήνα που περιέχει διάλυμα ΚΜnΟ 4 και οξαλικό οξύ α) σε ποτήρι με πάγο β) σε ποτήρι με νερό θερμοκρασία δωματίου και γ) σε ποτήρι με νερό σε θερμοκρασία 60 o C 2.Προσθέτουμε διάλυμα ΚΜnΟ 4 στο σωλήνα του οξαλικό οξύ και στα τρία ποτήρια με διαφορετική θερμοκρασία 3. Παρατηρούμε το χρόνο που θα αποχρωματιστεί ο κάθε σωλήνας.

15 • Κύβος με ακμή 4cm έχει εξωτερική επιφάνεια 96cm 2 • Η ίδια ποσότητα σε κύβους με ακμή 2cm έχει εξωτερική επιφάνεια 192cm 2 • Δηλαδή διπλασιάζεται η επιφάνεια επαφής διαιρώντας τον κύβο σε 8 κομμάτια 5. Ε π ίδραση της ε π ιφάνειας ε π αφής μ εταξύ ενός στερεού και ενός ή π ερισσότερων αερίων ή υγρών αντιδρώντων

16 • Μεγάλα κομμάτια στερεού (μικρός βαθμός κατάτμησης) μικρή επιφάνεια επαφής άρα λίγες συγκρούσεις και μικρή ταχύτητα αντίδρασης. • Μικρότερα κομμάτια στερεού (μεγάλος βαθμός κατάτμησης) μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής άρα περισσότερες συγκρούσεις και μεγαλύτερη ταχύτητα αντίδρασης. 5. Ε π ίδραση της ε π ιφάνειας ε π αφής Επίδραση οξέος σε μάρμαρο Π.χ. H 2 SO 4(aq) + CaCO 3(s) → CaSO 4 +CO 2 + H 2 O

17 5. Ε π ίδραση της ε π ιφάνειας ε π αφής [CO 2 ] t Μικρά κομμάτια μαρμάρου Μεγάλα κομμάτια μαρμάρου

18 5. Ε π ίδραση της ε π ιφάνειας ε π αφής Τα κατιόντα Η + μπορούν να συγκρουστούν με τα άτομα της εξωτερικής επιφάνειας του στερεού αλλά όχι με τα άτομα στο εσωτερικό του στερεού τεμαχίου Αν η ίδια ποσότητα στερεού τεμαχιστεί σε μικρότερα κομμάτια, περισσότερα άτομα μαγνησίου θα βρίσκονται στην επιφάνεια των κόκκων και θα μπορούν να συγκρουστούν με τα κατιόντα Η + Mg + 2 HCl → MgCl 2 + H 2

19 5. Ε π ίδραση της ε π ιφάνειας ε π αφής Οι πυρκαγιές σε αλευρόμυλους είναι από τις πλέον επικίνδυνες, καθώς τα άλευρα είναι σε μορφή σκόνης και αναφλέγονται με πολύ μεγάλες ταχύτητες.

20 Σε ορισμένες αντιδράσεις οι ακτινοβολίες προκαλούν μοριακές μεταβολές στα αντιδρώντα με αποτέλεσμα να αλλάζει ο μηχανισμός της αντίδρασης και να αυξάνεται η ταχύτητά της. 6. Ε π ίδραση της ακτινοβολίας

21 Συνοπτικά : Παράγοντες που επιδρούν στην ταχύτητα μιας αντίδρασης 1. Φύση των αντιδρώντων 2. Συγκέντρωση των αντιδρώντων: Αύξηση της προκαλεί αύξηση της ταχύτητας. 3. Πίεση: Όταν ένα τουλάχιστον από τα αντιδρώντα είναι αέριο, αύξηση της πίεσης (με μείωση του όγκου) προκαλεί αύξηση της ταχύτητας. 4. Επιφάνεια επαφής των στερεών: Αύξηση της, προκαλεί αύξηση της ταχύτητας. 5. Θερμοκρασία: Αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας. 6. Ακτινοβολίες: Σε ορισμένες αντιδράσεις οι ακτινοβολίες προκαλούν μοριακές μεταβολές στα αντιδρώντα με αποτέλεσμα να αλλάζει ο μηχανισμός της αντίδρασης και να αυξάνει η ταχύτητά της. 7. Καταλύτες: Ονομάζονται τα σώματα που με την παρουσία τους σε μικρά ποσά, αυξάνουν την ταχύτητα μίας αντίδρασης, ενώ στο τέλος της παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.


Κατέβασμα ppt "Παράγοντες που επιδρούν στην ταχύτητα μιας αντίδρασης 1. Φύση των αντιδρώντων 2. Συγκέντρωση των αντιδρώντων 3. Πίεση : Όταν ένα τουλάχιστον α π ό τα αντιδρώντα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google