Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 ΘΕΜΑ: Η Βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 ΘΕΜΑ: Η Βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 ΘΕΜΑ: Η Βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα: Παράγοντες Καθυστέρησης, Σύγκριση με τον Διεθνή Ανταγωνισμό, Ελπίδες για βελτίωση. Μανόλης Γ. Γιαμπουράς, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Μ.Β.Α. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Γιώργος Ε. Παπαγιαννάκης, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΜSc Χρηματοοικονομικά, Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: 3º Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

2 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Σημασία του Κλάδου Τ.Π.Ε.  Μεγάλο μέγεθος και δυναμική. Συμβάλει σημαντικά στην Απασχόληση και στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)  Σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης Παραγωγικότητας – Ανταγωνιστικότητας  Συμβάλει σε καλύτερες Δημόσιες Υπηρεσίες – Ποιότητα ζωής για τον πολίτη 1. Εισαγωγή Όμως δυστυχώς... Η Ελλάδα στην πλειοψηφία των βασικών δεικτών Τ.Π.Ε. βρίσκεται:  Ουραγός στην Ε.Ε. των 15  Στις 3-4 τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.

3 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Δημόσιος Προσανατολισμός  Α’ Κ.Π.Σ: Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές και Ψηφιοποίηση του υπάρχοντος αναλογικού δικτύου  Β’ Κ.Π.Σ: «Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και Τηλεπικοινωνίες» 2. Προσπάθειες για μια συντονισμένη πολιτική στις Τ.Π.Ε. Γ’ Κ.Π.Σ. και Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας: Μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια  Προσπάθεια ανάπτυξης Τ.Π.Ε. σε τομείς όπως οι Υποδομές, η Υγεία, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η Εκπαίδευση, η Κατάρτιση, η Επιχειρηματικότητα, ο Πολιτισμός  Μεγάλο πρόγραμμα τόσο σε μέγεθος όσο και σε προσδοκίες

4 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Σύνθετοι δείκτες Τ.Π.Ε. 3. Η θέση της Ελλάδας Δείκτης Θέση Ελλάδας Δείκτης Ετοιμότητας Νέων Τεχνολογιών (NRI) / 2005-2006 43 η ανάμεσα σε 115 χώρες / μεγάλη απόσταση από τις πρώτες σε κατάταξη Δείκτης ΚΕΙ (Knowledge Economy Index) / τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Ελάχιστη η βελτίωση την τελευταία 10ετία / Μεγάλη απόσταση από Δυτική Ευρώπη Δείκτης MAS (Motivation, Access, Skills) / 2001 Τελευταία θέση στην ΕΕ-15 ISI (Information Society Index) / 2004 Τελευταία θέση στην ΕΕ-15

5 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 3. Η θέση της Ελλάδας (…συνέχεια)  Απασχόληση σε Τ.Π.Ε: Τελευταία ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ  Απασχόληση σε βιομηχανία Τ.Π.Ε.: Τελευταία στην ΕΕ-25  Θέσεις υπηρεσιών Τ.Π.Ε.: 23 η στην ΕΕ-25  Δείκτες διείσδυσης Τ.Π.Ε.: Πηγή: Eurostat, Strustural Indicators, 23.01.2006, OECD Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics

6 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 3. Η θέση της Ελλάδας (…συνέχεια)  Επιχειρήσεις με πρόσβαση στο Διαδίκτυο: 93% (2005)  Επιχειρήσεις με ιστοσελίδα: 56% (2005) – 62% του Ευρωπαϊκού μ.ο.  Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου: 1,5% (2004) – διπλάσιες από το 2002  Εξαγωγές Τ.Π.Ε: 7,1% (2004) – δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ-25  Επιχειρηματικές – Δημόσιες Δαπάνες ΕΤΑ: ΟECD Science, Technology and Industry: Scoreboard, 2005

7 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 4. Μια κριτική θεώρηση  Βασικές αδυναμίες Ελλάδας σε Τ.Π.Ε: αδυναμία διάχυσης χρήσης Τ.Π.Ε στην κοινωνία έλλειψη υποδομών ελλιπής απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων έλλειψη εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, κινήτρων, χρηματοδότησης  Χρειάζεται μια «Ελληνική» ανάπτυξη σε Τ.Π.Ε.  Εκπαίδευση: Ένας σημαντικός παράγοντας διείσδυσης των Τ.Π.Ε  Ευρυζωνικά δίκτυα: καθυστέρηση σε υποδομές αλλά και υψηλό κόστος, έλλειψη ενδιαφέροντος από καταναλωτές  Αδυναμία χάραξης πολιτικής Τ.Π.Ε από Δημόσια Διοίκηση  Τα «χαμένα» κεφάλαια του Χ.Α.Α.  Χαμηλή χρηματοδότηση για Ε&Τ.Α από Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα – Αδυναμία Δημόσιου Τομέα να παρασύρει ιδιωτικές δαπάνες σε Ε&Τ.Α  Περιορισμένη αξιοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων  Ασθενές το ρεύμα νέων επιχειρήσεων

8 Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 5. Προτάσεις - Συμπεράσματα  Τ.Π.Ε.: Συγκριτικό «μειονέκτημα»;  Αδυναμία – έλλειψη βούλησης κρατικού μηχανισμού  Ανάγκη για στρατηγική με στόχους και συνέπεια  Κλειδί η 1βάθμια και 2βάθμια Εκπαίδευση  Ανάγκη για αύξηση ιδιωτικών δαπανών σε Ε&Τ.Α  Έμφαση στην αποτελεσματικότητα παρεχόμενων υπηρεσιών  Βελτίωση θεσμικού πλαισίου  Εξωστρέφεια ιδιωτικού τομέα  Η Φινλανδία μπόρεσε…γιατί όχι και εμείς;


Κατέβασμα ppt "Ελληινκή Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ,Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 ΘΕΜΑ: Η Βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google