Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Συνολικού προϋπολογισμού 74.500.000 €

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Συνολικού προϋπολογισμού 74.500.000 €"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Συνολικού προϋπολογισμού 74.500.000 €

2 1. Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/09/2008 Φορέας υλοποίησης: Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π) Προϋπολογισμός: 25.000.000 € Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής χρηματοδοτούνται δράσεις όπως η οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης, η πλαισίωση της Αρχής με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό/ τεχνικό δυναμικό, η ανάπτυξη της μεθοδολογικής υποδομής του συστήματος αξιολόγησης, η δημιουργία μητρώου αξιολογητών στην Α.ΔΙ.Π., η δημιουργία αρχειακού υλικού δεικτών αξιολόγησης ανά Τμήμα κλπ. και η ενεργοποίηση και υλοποίηση των ενεργειών εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ωφελούμενοι είναι όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

3 2. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – Οριζόντια Δράση Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/10/2008 Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο μετά από συγκριτική αξιολόγηση Προϋπολογισμός: 49.500.000 € Διάρκεια υλοποίησης: 2008 – 2011 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής χρηματοδοτούνται ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ δράσεις για το σύνολο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών όπως, Προμήθεια ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, Προμήθεια αρχείων (back files) ηλεκτρονικών περιοδικών, Ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και ενίσχυση της υπηρεσίας διαδανεισμού έντυπου υλικού μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την παράλληλη αναβάθμιση του συλλογικού καταλόγου, Ανάπτυξη συνολικού συστήματος διαχείρισης των ηλεκτρονικών πηγών του Σ.Ε.Α.Β. (HEAL Link) με έμφαση στις υπηρεσίες διαδανεισμού άρθρων προς άλλους κρατικούς φορείς και πιστοποίησης των τελικών χρηστών για την ευκολία στην πρόσβαση, Δημιουργία Αρχείου Ελλήνων Ερευνητών και Ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Ανάπτυξη μονάδας συντονισμού δημιουργίας υπηρεσιών, χρήσης λογισμικών και προτύπων και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Διασύνδεση των Ακαδημαϊκών Καταθετηρίων, των ηλεκτρονικών εκδόσεων και των ψηφιακών συλλογών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Ανάπτυξη και δημιουργία δικτύου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Πληροφοριακής Παιδείας σε όλα τα επίπεδα των χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και Διαχείριση και αποτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

4 Πλαίσιο Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ : Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. 2.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων μέσω της υλοποίησης διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 3.ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της διϊδρυματικής και διεπιστημονικής έρευνας και καινοτομίας των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω προγράμματος βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αριστείας. (προγράμματα, 600.000 ευρώ ανά πρόγραμμα) 4.ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας νέων μελών ΔΕΠ και ΕΠ που διορίστηκαν εντός πενταετίας από την προκήρυξη των προγραμμάτων. 5.ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση της εφαρμοσμένης μεταδιδακτορικής έρευνας στα ΤΕΙ. 6.Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 – 6 = 433,2 Μ ευρώ

5 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008

6 3. Γραφεία Διασύνδεσης – Πρακτική Άσκηση – Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Βασική Κατεύθυνση των Προσκλήσεων αποτελεί η ενίσχυση της Διασύνδεσης όλων των παραπάνω δράσεων σε επίπεδο Ιδρύματος και η διεύρυνση Δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, την αγορά εργασίας και φορείς της, μέσω ενιαίου πλαισίου σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Η ενιαία αυτή δομή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Ιδρυμάτων, αποτελεί προσπάθεια μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των υφιστάμενων δομών σύνδεσης και επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και συντονισμού, τη μεγιστοποίηση της συνέργειας και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, των 3 παραπάνω δράσεων, ώστε τελικά να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικότερης σύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την Αγορά Εργασίας. Δημιουργία σε επίπεδο Ιδρύματος μιας νέας καινοτόμου δομής, της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) που έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα καθόσον μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται σε επίπεδο σχεδιασμού ο συντονισμός των 3 δράσεων Βασικές λειτουργίες ΔΑΣΤΑ: ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος, δικτύωση, δημοσιότητα, αξιολόγηση Βασικές λειτουργίες Γραφείου Διασύνδεσης (Γ.Δ.): ατομική και ομαδική συμβουλευτική, σύνδεση με αγορά εργασίας, ενημέρωση για Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες, ημερίδες – έντυπα – μελέτες Θεσμοθέτηση της Πρακτικής άσκησης ως μέρος του προγράμματος σπουδών, μέριμνα για ΕΚΟ και ΑΜΕΑ Θεσμοθέτηση της επιχειρηματικότητας ως μάθημα επιλογής των φοιτητών, υπηρεσίες για τη καινοτομία και επιχειρηματικότητα

7 4. Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος (800 προτάσεις σε πρώτη φάση και 400 σε δεύτερη φάση).

8 Πληροφορίεςwww.epeaek.grwww.espa.gr


Κατέβασμα ppt "ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Συνολικού προϋπολογισμού 74.500.000 €"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google