Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & ΚΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. 14-15 Νοεμβρίου 2011 Θεσσαλονίκη Έργο ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & ΚΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. 14-15 Νοεμβρίου 2011 Θεσσαλονίκη Έργο ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & ΚΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. 14-15 Νοεμβρίου 2011 Θεσσαλονίκη Έργο ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οριζόντιας Δράσης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» Υποέργο 9 (Αυτεπιστασία): Δράση 10 - Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης (σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος πληροφοριακής παιδείας)

2  Στόχος: ◦ Ανάπτυξη δικτυακής υπηρεσίας πληροφόρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης τελικών χρηστών βιβλιοθηκών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μελών ΔΕΠ/ΕΠ κ.λπ.) σχετικά με την πρόσβαση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών (ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, βάσεις δεδομένων κλπ.) και υπηρεσιών του Σ.Ε.Α.Β.  Αποτέλεσμα: ◦ Υπηρεσία «Ψηφιακό Κέντρο Υποστήριξης Τελικών Χρηστών» με χρήση ανοικτών προτύπων, που θα παρέχεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους μέσω του δικτυακού τόπου του Σ.Ε.Α.Β.

3  Μέρη υπηρεσίας: ◦ Ψηφιακό Κέντρο Υποστήριξης Τελικών Χρηστών  Διαδικτυακή πύλη  Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα πληροφοριακής παιδείας  Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό  Web 2.0 λειτουργίες

4 Λογισμικό ελεύθερο & ανοικτού κώδικα με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. συμβατά με το πρότυπο SCORM [Sharable Content Object Reference Model]) Δυνατότητα μεταφόρτωσης ολόκληρων modules


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & ΚΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. 14-15 Νοεμβρίου 2011 Θεσσαλονίκη Έργο ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google