Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Στροφορμή. 2 Στροφορμή υλικού σημείου ως προς ένα γεωμετρικό σημείο. m O ℓ L = m.υ.ℓ στροφορμή είναι διανυσματικό μέγεθος και αποτελεί την ροπή της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Στροφορμή. 2 Στροφορμή υλικού σημείου ως προς ένα γεωμετρικό σημείο. m O ℓ L = m.υ.ℓ στροφορμή είναι διανυσματικό μέγεθος και αποτελεί την ροπή της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Στροφορμή

2 2 Στροφορμή υλικού σημείου ως προς ένα γεωμετρικό σημείο. m O ℓ L = m.υ.ℓ στροφορμή είναι διανυσματικό μέγεθος και αποτελεί την ροπή της ορμής. Η στροφορμή είναι διανυσματικό μέγεθος και αποτελεί την ροπή της ορμής. Μονάδα μέτρησης: L = p. ℓ

3 3 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφορμή υλικού σημείου που κινείται σε κυκλική τροχιά. R O υ m L=m.υ.RL=m.υ.RL=m.υ.RL=m.υ.R Η δεύτερη αρχή στο μοντέλο του Bohr για το άτομο, στηρίζεται στη στροφορμή του ηλεκτρονίου που είναι κβαντισμένο μέγεθος.

4 4 z z' υ1υ1 υ2υ2.. r1r1 r2r2 m1m1 m2m2 Στροφορμή στερεού σώματος L = I.ω Τα διανύσματα στροφορμή και γωνιακή ταχύτητα έχουν την ίδια κατεύθυνση.

5 5 Ιδιοπεριστροφή στροφορμή spin Η στροφορμή που έχει ένα στερεό σώμα λόγω της περιστροφής του γύρω από άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του, (ιδιοπεριστροφή) λέγεται spin. Το spin των στοιχειωδών σωματιδίων είναι ίσο με = 0,53.10 -34 J.s.

6 6 Πώς να βρω το spin της Γης; Θεωρώ τη Γη σαν ένα σφαιρικό ομογενές σώμα με και, τότε L Γης = I cm.ω =7.10 33 J.s Φαντάσου, πόση θα είναι η στροφορμή της Γης, λόγω περιστροφής γύρω από τον Ήλιο!

7 7 Στροφορμή συστήματος σωμάτων Η στροφορμή ενός συστήματος σωμάτων είναι ίση με το διανυσματικό άθροισμα των στροφορμών των σωμάτων που συνθέτουν το σύστημα. !!!! !!!! Οι στροφορμές όλων των επιμέρους σωμάτων πρέπει να υπολογιστούν ως προς το ίδιο σημείο ή τον ίδιο άξονα περιστροφής.

8 8 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης (μια άλλη διατύπωση)

9 9 Είναι η αντίστοιχη σχέση για τη στροφική κίνηση, της έκφρασης του 2ου νόμου του Newton, για τη μεταφορική κίνηση. ισχύει επομένωςΣ Σ

10 10 Ο νόμος ισχύει και για σύστημα σωμάτων. Όμως, η ολική ροπή των εσωτερικών δυνάμεων του συστήματος είναι μηδενική. Έτσι, η τελική μορφή του νόμου είναι Σ

11 11 Διατήρηση της στροφορμής

12 12 Όταν η στροφορμή σταθερή. τότε, η στροφορμή του σώματος ή ενός συστήματος σωμάτων διατηρείται σταθερή.Σ

13 13 Η χρονική διάρκεια περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της παραμένει σταθερή (24 ώρες), επειδή ο φορέας της ελκτικής δύναμης που δέχεται από τον Ήλιο (μοναδική εξωτερική δύναμη) περνά από τον άξονα περιστροφής της και δεν δημιουργεί ροπή. Σ

14 14 Αν σε ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων), εξαιτίας εσωτερικών δυνάμεων, γίνει ανακατανομή της μάζας γύρω από τον άξονα περιστροφής, τότε μεταβάλλεται η ροπή αδράνειας του σώματος, αλλά η στροφορμή διατηρείται σταθερή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας. Ι1.ω1=Ι2.ω2Ι1.ω1=Ι2.ω2Ι1.ω1=Ι2.ω2Ι1.ω1=Ι2.ω2

15 15 Παραδείγματα διατήρησης της στροφορμής σε στερεό σώμα ή σύστημα στερεών σωμάτων.

16 16  Περιστροφική κίνηση κολυμβητή ή ακροβάτη  Περιστροφική κίνηση αθλητή πατινάζ ή χορευτή L=I.ω

17 17  Κίνηση σε περιστρεφόμενη καρέκλα

18 18  Το «γύρω-γύρω όλοι»  Ο περιστρεφόμενος τροχός ποδηλάτου  Αλλαγή ροπής αδράνειας αστέρος λόγω συρρίκνωσης (αστέρες νετρονίων) ή ψύξης.

19 19  Κόλλημα σωματιδίου που κινείται με κάποια ταχύτητα στην επιφάνεια σώματος που μπορεί να κυλήσει. Όταν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί ένα φαινόμενο είναι πολύ μικρό (dt → 0), τότε dL = Στ εξ. dt → 0, οπότε L=σταθ. Αυτό ισχύει στην περίπτωση κρούσης ενός σώματος με ένα άλλο.


Κατέβασμα ppt "1 Στροφορμή. 2 Στροφορμή υλικού σημείου ως προς ένα γεωμετρικό σημείο. m O ℓ L = m.υ.ℓ στροφορμή είναι διανυσματικό μέγεθος και αποτελεί την ροπή της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google