Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση των Ασκήσεων ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κατάλογος Ασκήσεων Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Δομή Επιλογής Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Άσκηση 2 η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση των Ασκήσεων ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κατάλογος Ασκήσεων Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Δομή Επιλογής Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Άσκηση 2 η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση των Ασκήσεων ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κατάλογος Ασκήσεων Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Δομή Επιλογής Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Άσκηση 2 η Άσκηση 2 η Άσκηση 3 η Άσκηση 3 η Άσκηση 4 η Άσκηση 4 η Άσκηση 5 η Άσκηση 5 η Δομή Επανάληψης Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Άσκηση 2 η Άσκηση 2 η Άσκηση 3 η Άσκηση 3 η

2 ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου, υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδό του. Άσκηση 1 η Αρχή Τέλος Διάβασε Πλευρά Εμφάνισε Εμβαδό Εμβαδό  Πλευρά * Πλευρά

3 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Πλευρά Εμβαδό  Πλευρά * Πλευρά Εμφάνισε Εμβαδό Τέλος program Square; var SideA, Area: Real; begin Write('Dwse to mikos tis pleuras: '); Readln(SideA); Area := SideA * SideA; Writeln('Embado: ', Area:8:2, ' t.m.'); end. Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου, υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδό του.

4 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό, υπολογίζει και εμφανίζει την απόλυτη τιμή του. Άσκηση 1 η Αρχή Τέλος Διάβασε Αριθμός Αριθμός < 0 Εμφάνισε Αριθμός Αριθμός  Αριθμός * (-1) ΝΑΙ ΟΧΙ

5 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Αριθμός Αν Αριθμός < 0 Τότε Αριθμός  Αριθμός * (-1) Εμφάνισε Αριθμός Τέλος program AbsVal; var Number: Integer; begin Write('Dose enan akeraio ari8mo: '); Readln(Number); if Number < 0 then Number := Number * (-1); Writeln('Apoliti timi: ', Number); end. Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό υπολογίζει και εμφανίζει την απόλυτη τιμή του.

6 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εμφανίζει το μήνυμα «ΑΡΤΙΟΣ» εφόσον ο αριθμός ήταν άρτιος ή το μήνυμα «ΠΕΡΙΤΤΟΣ» εφόσον αυτός ήταν περιττός. Άσκηση 2 η Αρχή Τέλος Διάβασε Αριθμός Αριθμός mod 2 = 0 Εμφάνισε "ΑΡΤΙΟΣ" ΝΑΙΟΧΙ Εμφάνισε "ΠΕΡΙΤΤΟΣ"

7 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Αριθμός Αν Αριθμός mod 2 = 0 Τότε Εμφάνισε "ΑΡΤΙΟΣ" Αλλιώς Εμφάνισε "ΠΕΡΙΤΤΟΣ" Τέλος program OddEven; var Number: Integer; begin Write('Dose enan akeraio ari8mo: '); Readln(Number); if Number mod 2 = 0 then Writeln('ARTIOS') else Writeln('PERITTOS'); end. Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εμφανίζει το μήνυμα «ΑΡΤΙΟΣ» εφόσον ο αριθμός ήταν άρτιος ή το μήνυμα «ΠΕΡΙΤΤΟΣ» εφόσον αυτός ήταν περιττός.

8 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή με δεδομένο ότι το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων 60. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να ελέγχει και να εμφανίζει το αν ο μαθητής προάγεται ή απορρίπτεται λόγω απουσιών. Άσκηση 3 η Αρχή Τέλος Διάβασε Δικαιολογημένες Διάβασε Αδικαιολόγητες (Δικαιολογημένες > 50) or (Αδικαιολόγητες > 60) Εμφάνισε "Απορρίπτεται" ΝΑΙΟΧΙ Εμφάνισε "Προάγεται"

9 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε τα δεδομένα: Δικαιολογημένες Αδικαιολόγητες Αν (Δικαιολογημένες > 50) or (Αδικαιολόγητες > 60) Τότε Εμφάνισε "Ο μαθητής απορρίπτεται" Αλλιώς Εμφάνισε "Ο μαθητής προάγεται" Τέλος program Studies; var Dikaio, Adikaio: Integer; begin Write('Dose ton ari8mo twn dikaiologimenwn: '); Readln(Dikaio); Write('Dose ton ari8mo twn adikaiologitwn: '); Readln(Adikaio); if (Dikaio > 50) or (Adikaio > 60) then Writeln('O ma9itis aporriptetai') else Writeln('O ma9itis proagetai'); end. Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή με δεδομένο ότι το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων 60. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να ελέγχει, αν ο μαθητής προάγεται ή απορρίπτεται λόγω απουσιών.

10 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο διαιτητής ενός αγώνα μπάσκετ αξιολογείται και χαρακτηρίζεται από την ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης με τρόπο τέτοιο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΜΟΝΑΔΕΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 – 25ΚΑΚΟΣ 26 – 50ΜΕΤΡΙΟΣ 51 – 75ΚΑΛΟΣ 76 – 100ΤΕΛΕΙΟΣ Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: 1. Να διαβάζει τις μονάδες αξιολόγησης που έλαβε ο διαιτητής χωρίς να γίνεται έλεγχος των δεδομένων εισόδου. 2. Να υπολογίζει τον χαρακτηρισμό του διαιτητή. 3. Να εμφανίζει τη λέξη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ» και δίπλα το χαρακτηρισμό του διαιτητή. Άσκηση 4 η Αρχή Διάβασε Μονάδες Τέλος Μονάδες <= 25 ΝΑΙ ΟΧΙ Χαρακτηρισμός  "ΚΑΚΟΣ" Μονάδες <= 50 ΟΧΙ Χαρακτηρισμός  "ΜΕΤΡΙΟΣ" ΝΑΙ Εμφάνισε "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ", Χαρακτηρισμός Μονάδες <= 75 Χαρακτηρισμός  "ΚΑΛΟΣ" ΝΑΙ ΟΧΙ Χαρακτηρισμός  "ΤΕΛΕΙΟΣ"

11 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Μονάδες Αν Μονάδες <= 25 Τότε Χαρακτηρισμός  "ΚΑΚΟΣ" Αλλιώς Αν Μονάδες <= 50 Τότε Χαρακτηρισμός  "ΜΕΤΡΙΟΣ" Αλλιώς Αν Μονάδες <= 75 Τότε Χαρακτηρισμός  "ΚΑΛΟΣ" Αλλιώς Χαρακτηρισμός  "ΤΕΛΕΙΟΣ" Εμφάνισε "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ", Χαρακτηρισμός Τέλος program Basket_Referee; var nEvalUnits: Integer; Characterization: string[10]; begin Write('Dwse tis monodes a3iologisis: '); Readln(nEvalUnits); if nEvalUnits <= 25 then Characterization := 'KAKOS' else if nEvalUnits <= 50 then Characterization := 'METRIOS' else if nEvalUnits <= 75 then Characterization := 'KALOS' else Characterization := 'TELEIOS'; Writeln('XARAKTHRISMOS: ', Characterization); end. ΜΟΝΑΔΕΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 – 25ΚΑΚΟΣ 26 – 50ΜΕΤΡΙΟΣ 51 – 75ΚΑΛΟΣ 76 – 100ΤΕΛΕΙΟΣ

12 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πάγιο 4,5€ ΑΡΙΘ ΜΗΝ/ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ 1 – 500,10 € 51 – 1500,08 € από 151 και άνω0,05 € Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: 1. Να διαβάζει τον αριθμό των μηνυμάτων ενός συνδρομητή στο τέλος ενός μήνα. 2. Να υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή. Η χρέωση των μηνυμάτων είναι κλιμακωτή με βάση τον παραπάνω πίνακα. 3. Να εμφανίζει (τυπώνει) τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή. Άσκηση 5 η Αρχή Διάβασε Αριθμός_Μηνυμάτων Τέλος Αριθμός_Μηνυμάτων <= 50 ΝΑΙ ΟΧΙ Πάγιο  4,5 Χρέωση  Αριθμός_Μηνυμάτων * 0,1 Αριθμός_Μηνυμάτων <= 150 Χρέωση  50 * 0,1 + 100 * 0,08 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 150) * 0,05 ΟΧΙ Χρέωση  50 * 0,1 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 50) * 0,08 ΝΑΙ Χρέωση  Χρέωση + Πάγιο Τύπωσε "ΧΡΕΩΣΗ: ", Χρέωση

13 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Πάγιο  4,5 Διάβασε Αριθμός_Μηνυμάτων Αν Αριθμός_Μηνυμάτων <= 50 Τότε Χρέωση  Αριθμός_Μηνυμάτων * 0,1 Αλλιώς Αν Αριθμός_Μηνυμάτων <= 150 Τότε Χρέωση  50 * 0,1 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 50) * 0,08 Αλλιώς Χρέωση  50 * 0,1 + 100 * 0,08 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 150) * 0,05 Χρέωση  Χρέωση + Πάγιο Τύπωσε "ΧΡΕΩΣΗ: ", Χρέωση Τέλος program Mobile; const FIXED = 4.5; var nSMS: Integer; Charge: Real; begin Write('Dwse ton ari8mo twn minimatwn: '); Readln(nSMS); if nSMS <= 50 then Charge := nSMS * 0.1 else if nSMS <= 150 then Charge := 50 * 0.1 + (nSMS - 50) * 0.08 else Charge := 50 * 0.1 + 100 * 0.08 + (nSMS - 150) * 0.05; Charge := Charge + FIXED; Writeln('XREWSH: ', Charge:4:2); end. Πάγιο 4,5€ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝΧΡΕΩΣΗ / ΜΗΝΥΜΑ 1 – 500,10 € 51 – 1500,08 € από 151 και άνω0,05 €

14 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του στο μάθημα της Πληροφορικής και ζητείται να κατασκευάστει πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών της τάξης στο μάθημα αυτό. Άσκηση 1 η Αρχή Τέλος Συνέχεια = "Ο" ΝΑΙ ΟΧΙ Διάβασε Βαθμός_Μαθητή Πλήθος_Μαθητών  0 Συν_Βαθμολογία  0 Πλήθος_Μαθητών  Πλήθος_Μαθητών + 1 Συν_Βαθμολογία  Συν_Βαθμολογία + Βαθμός_Μαθητή Διάβασε Συνέχεια Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας  Συν_Βαθμολογία / Πλήθος_Μαθητών Εμφάνισε Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας

15 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Πλήθος_Μαθητών  0 Συν_Βαθμολογία  0 Επανάλαβε Διάβασε Βαθμός_Μαθητή Πλήθος_Μαθητών  Πλήθος_Μαθητών + 1 Συν_Βαθμολογία  Συν_Βαθμολογία + Βαθμός_Μαθητή Διάβασε Συνέχεια Μέχρι Συνέχεια = "Ο" Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας  Συν_Βαθμολογία / Πλήθος_Μαθητών Εμφάνισε Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας Τέλος program Average; var nStuds: Integer; Grade, TotalGrade, GradeAver: Real; Cont: Char; begin nStuds := 0; TotalGrade := 0; repeat Write('Dwse to ba8mo tou ma8iti: '); Readln(Grade); nStuds := nStuds + 1; TotalGrade := TotalGrade + Grade; Write('Synexeia? (N/O): '); Readln(Cont); until (Cont = 'O') or (Cont = 'o'); GradeAver := TotalGrade / nStuds; Writeln('Mesos oros ba8mologias ta3is: ', GradeAver:4:1); end. Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του στο μάθημα της Πληροφορικής και ζητείται να κατασκευάστει πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών της τάξης στο μάθημα αυτό.

16 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τυχαίου πλήθους ακέραιους θετικούς αριθμούς έως ότου δοθεί αριθμός μικρότερος ή ίσος του 0, να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο, τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους αριθμούς που διαβάστηκαν. Άσκηση 2 η

17 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Πλήθος  0 Σύνολο  0 Διάβασε Αριθμός Μέγιστος  Αριθμός Ελάχιστος  Αριθμός Εφόσον Αριθμός > 0 Επανάλαβε Αρχή Πλήθος  Πλήθος + 1 Σύνολο  Σύνολο + Αριθμός Αν Αριθμός > Μέγιστος Τότε Μέγιστος  Αριθμός Αλλιώς Αν Αριθμός < Ελάχιστος Τότε Ελάχιστος  Αριθμός Διάβασε Αριθμός Τέλος Αν Πλήθος > 0 Τότε Αρχή Μέσος_Όρος  Σύνολο / Πλήθος Εμφάνισε Μέσος_Όρος, Μέγιστος, Ελάχιστος Τέλος Αλλιώς Εμφάνισε "Δε δόθηκε κανένας αριθμός" Τέλος program MinMax; var Number, Count, Total, Min, Max: Integer; Average: Real; begin Count := 0; Total := 0; Write('Dwse akeraio ari8mo (<=0 gia telos): '); Readln(Number); Min := Number; Max := Number; while Number > 0 do begin Count := Count + 1; Total := Total + Number; if Number > Max then Max := Number else if Number < Min then Min := Number; Write('Dwse akeraio ari8mo (<=0 gia telos): '); Readln(Number); end; if Count > 0 then begin Average := Total / Count; Writeln(Average:6:2, Min:6, Max:6); end else Writeln('De do8ike kanenas ari8mos'); end. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τυχαίου πλήθους ακέραιους θετικούς αριθμούς έως ότου δοθεί αριθμός μικρότερος ή ίσος του 0, να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο, τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους αριθμούς που διαβάστηκαν.

18 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Ένας μαθητής που τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα υπολογιστικό σύστημα αξίας 2000€. Οι γονείς του δήλωσαν ότι μπορούν να του διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντάς του κάθε βδομάδα ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη, αρχίζοντας την πρώτη βδομάδα με 75€. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: α) να υπολογίζει και να εμφανίζει μετά από πόσες εβδομάδες θα μπορέσει να αγοράσει το σύστημα και β) να υπολογίζει, να ελέγχει και να εμφανίζει πιθανό περίσσευμα χρημάτων. Άσκηση 3 η Αρχή Τέλος Πορτοφόλι >= Κόστος ΝΑΙ ΟΧΙ Κόστος  2000 Εβδομάδες  Εβδομάδες + 1 Εμφάνισε Υπόλοιπο Εβδομάδες  1 Λεφτά  75 Πορτοφόλι  Λεφτά Λεφτά  Λεφτά * 2 Πορτοφόλι  Πορτοφόλι + Λεφτά Εμφάνισε Εβδομάδες Υπόλοιπο >= Κόστος Υπόλοιπο  Πορτοφόλι - Κόστος ΝΑΙ ΟΧΙ

19 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Κόστος  2000 Εβδομάδες  1 Λεφτά  75 Πορτοφόλι  Λεφτά Επανάλαβε Εβδομάδες  Εβδομάδες + 1 Λεφτά  Λεφτά * 2 Πορτοφόλι  Πορτοφόλι + Λεφτά Μέχρι Πορτοφόλι >= Κόστος Εμφάνισε Εβδομάδες Υπόλοιπο  Πορτοφόλι - Κόστος Αν Υπόλοιπο > 0 Τότε Εμφάνισε Υπόλοιπο Τέλος program BuyPC; var Weeks, Cost, Money, Rest, Wallet: Integer; begin Cost := 2000; Weeks := 1; Money := 75; Wallet := Money; repeat Weeks := Weeks + 1; Money := Money * 2; Wallet := Wallet + Money; until Wallet >= Cost; Writeln('8a xreiastei na perasoun ', Weeks, ' ebdomades.'); Rest := Wallet - Cost; if Rest > 0 then Writeln('8a tou perisepsoun ', Rest, 'Euro na parei glyka!'); end. Ένας μαθητής που τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα υπολογιστικό σύστημα αξίας 2000€. Οι γονείς του δήλωσαν ότι μπορούν να του διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντάς του κάθε βδομάδα ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη, αρχίζοντας την πρώτη βδομάδα με 75€. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: α) να υπολογίζει και να εμφανίζει μετά από πόσες εβδομάδες θα μπορέσει να αγοράσει το σύστημα και β) να υπολογίζει, να ελέγχει και να εμφανίζει πιθανό περίσσευμα χρημάτων.


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση των Ασκήσεων ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κατάλογος Ασκήσεων Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Δομή Επιλογής Άσκηση 1 η Άσκηση 1 η Άσκηση 2 η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google