Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ανάλυση των Ασκήσεων Κατάλογος Ασκήσεων Δομή Ακολουθίας Άσκηση 1η Δομή Επιλογής Άσκηση 2η Άσκηση 3η Άσκηση 4η Άσκηση 5η Δομή Επανάληψης

2 Εμβαδό  Πλευρά * Πλευρά
ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Άσκηση 1η Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου, υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδό του. Αρχή Τέλος Διάβασε Πλευρά Εμφάνισε Εμβαδό Εμβαδό  Πλευρά * Πλευρά

3 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου, υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδό του. Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Πλευρά Εμβαδό  Πλευρά * Πλευρά Εμφάνισε Εμβαδό Τέλος program Square; var SideA, Area: Real; begin Write('Dwse to mikos tis pleuras: '); Readln(SideA); Area := SideA * SideA; Writeln('Embado: ', Area:8:2, ' t.m.'); end. Θέματα για συζήτηση: Μορφοποίηση αριθμών

4 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άσκηση 1η Αρχή Τέλος Διάβασε Αριθμός Αριθμός < 0 Εμφάνισε Αριθμός Αριθμός  Αριθμός * (-1) ΝΑΙ ΟΧΙ Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό, υπολογίζει και εμφανίζει την απόλυτη τιμή του. Θέματα για συζήτηση: Σύμβαση για την τοποθέτηση των ΝΑΙ και ΟΧΙ στο ρόμβο

5 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό υπολογίζει και εμφανίζει την απόλυτη τιμή του. Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Αριθμός Αν Αριθμός < 0 Τότε Αριθμός  Αριθμός * (-1) Εμφάνισε Αριθμός Τέλος program AbsVal; var Number: Integer; begin Write('Dose enan akeraio ari8mo: '); Readln(Number); if Number < 0 then Number := Number * (-1); Writeln('Apoliti timi: ', Number); end. Θέματα για συζήτηση: Σύνταξη της απλής εντολής if...then

6 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άσκηση 2η Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εμφανίζει το μήνυμα «ΑΡΤΙΟΣ» εφόσον ο αριθμός ήταν άρτιος ή το μήνυμα «ΠΕΡΙΤΤΟΣ» εφόσον αυτός ήταν περιττός. Αρχή Τέλος Διάβασε Αριθμός Αριθμός mod 2 = 0 Εμφάνισε "ΑΡΤΙΟΣ" ΝΑΙ ΟΧΙ Εμφάνισε "ΠΕΡΙΤΤΟΣ"

7 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εμφανίζει το μήνυμα «ΑΡΤΙΟΣ» εφόσον ο αριθμός ήταν άρτιος ή το μήνυμα «ΠΕΡΙΤΤΟΣ» εφόσον αυτός ήταν περιττός. Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Αριθμός Αν Αριθμός mod 2 = 0 Τότε Εμφάνισε "ΑΡΤΙΟΣ" Αλλιώς Εμφάνισε "ΠΕΡΙΤΤΟΣ" Τέλος program OddEven; var Number: Integer; begin Write('Dose enan akeraio ari8mo: '); Readln(Number); if Number mod 2 = 0 then Writeln('ARTIOS') else Writeln('PERITTOS'); end. Θέματα για συζήτηση: Σύνταξη εντολής if...then...else Τελεστής mod σε ψευδοκώδικα Προτεραιότητα τελεστών (Αριθμητικοί > Σχεσιακούς)

8 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρχή Τέλος Διάβασε Δικαιολογημένες Διάβασε Αδικαιολόγητες (Δικαιολογημένες > 50) or (Αδικαιολόγητες > 60) Εμφάνισε "Απορρίπτεται" ΝΑΙ ΟΧΙ Εμφάνισε "Προάγεται" Άσκηση 3η Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή με δεδομένο ότι το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων 60. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να ελέγχει και να εμφανίζει το αν ο μαθητής προάγεται ή απορρίπτεται λόγω απουσιών.

9 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή με δεδομένο ότι το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων 60. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να ελέγχει, αν ο μαθητής προάγεται ή απορρίπτεται λόγω απουσιών. Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε τα δεδομένα: Δικαιολογημένες Αδικαιολόγητες Αν (Δικαιολογημένες > 50) or (Αδικαιολόγητες > 60) Τότε Εμφάνισε "Ο μαθητής απορρίπτεται" Αλλιώς Εμφάνισε "Ο μαθητής προάγεται" Τέλος program Studies; var Dikaio, Adikaio: Integer; begin Write('Dose ton ari8mo twn dikaiologimenwn: '); Readln(Dikaio); Write('Dose ton ari8mo twn adikaiologitwn: '); Readln(Adikaio); if (Dikaio > 50) or (Adikaio > 60) then Writeln('O ma9itis aporriptetai') else Writeln('O ma9itis proagetai'); end. Θέματα για συζήτηση: Σύνταξη εντολής if...then...else Χρήση του λογικού τελεστή or και όχι του Ή Προτεραιότητα τελεστών (Λογικοί > Σχεσιακούς)

10 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρχή Διάβασε Μονάδες Τέλος Μονάδες <= 25 ΝΑΙ ΟΧΙ Χαρακτηρισμός  "ΚΑΚΟΣ" Μονάδες <= 50 Χαρακτηρισμός  "ΜΕΤΡΙΟΣ" Εμφάνισε "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ", Χαρακτηρισμός Μονάδες <= 75 Χαρακτηρισμός  "ΚΑΛΟΣ" Χαρακτηρισμός  "ΤΕΛΕΙΟΣ" Άσκηση 4η Ο διαιτητής ενός αγώνα μπάσκετ αξιολογείται και χαρακτηρίζεται από την ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης με τρόπο τέτοιο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 – 25 ΚΑΚΟΣ 26 – 50 ΜΕΤΡΙΟΣ 51 – 75 ΚΑΛΟΣ 76 – 100 ΤΕΛΕΙΟΣ Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: Να διαβάζει τις μονάδες αξιολόγησης που έλαβε ο διαιτητής χωρίς να γίνεται έλεγχος των δεδομένων εισόδου. Να υπολογίζει τον χαρακτηρισμό του διαιτητή. Να εμφανίζει τη λέξη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ» και δίπλα το χαρακτηρισμό του διαιτητή.

11 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 – 25 ΚΑΚΟΣ 26 – 50 ΜΕΤΡΙΟΣ 51 – 75 ΚΑΛΟΣ 76 – 100 ΤΕΛΕΙΟΣ Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Διάβασε Μονάδες Αν Μονάδες <= 25 Τότε Χαρακτηρισμός  "ΚΑΚΟΣ" Αλλιώς Αν Μονάδες <= 50 Τότε Χαρακτηρισμός  "ΜΕΤΡΙΟΣ" Αν Μονάδες <= 75 Τότε Χαρακτηρισμός  "ΚΑΛΟΣ" Χαρακτηρισμός  "ΤΕΛΕΙΟΣ" Εμφάνισε "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ", Χαρακτηρισμός Τέλος program Basket_Referee; var nEvalUnits: Integer; Characterization: string[10]; begin Write('Dwse tis monodes a3iologisis: '); Readln(nEvalUnits); if nEvalUnits <= 25 then Characterization := 'KAKOS' else if nEvalUnits <= 50 then Characterization := 'METRIOS' if nEvalUnits <= 75 then Characterization := 'KALOS' Characterization := 'TELEIOS'; Writeln('XARAKTHRISMOS: ', Characterization); end. Θέματα για συζήτηση: Σύνταξη εμφωλευμένης εντολής if...then...else ΜΗ κλιμακωτή ανάπτυξη

12 ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρχή Διάβασε Αριθμός_Μηνυμάτων Τέλος Αριθμός_Μηνυμάτων <= 50 ΝΑΙ ΟΧΙ Πάγιο  4,5 Χρέωση  Αριθμός_Μηνυμάτων * 0,1 Αριθμός_Μηνυμάτων <= 150 Χρέωση  50 * 0, * 0,08 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 150) * 0,05 Χρέωση  50 * 0,1 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 50) * 0,08 Χρέωση  Χρέωση + Πάγιο Τύπωσε "ΧΡΕΩΣΗ: ", Χρέωση Άσκηση 5η Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πάγιο 4,5€ ΑΡΙΘ ΜΗΝ/ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ 1 – 50 0,10 € 51 – ,08 € από 151 και άνω 0,05 € Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: Να διαβάζει τον αριθμό των μηνυμάτων ενός συνδρομητή στο τέλος ενός μήνα. Να υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή. Η χρέωση των μηνυμάτων είναι κλιμακωτή με βάση τον παραπάνω πίνακα. Να εμφανίζει (τυπώνει) τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή. Θέματα για συζήτηση: Δεν πρέπει να ξεχνάμε την προσθήκη τυχόν αρχικής τιμής

13 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Πάγιο 4,5€ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗ / ΜΗΝΥΜΑ 1 – ,10 € 51 – ,08 € από 151 και άνω 0,05 € Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Πάγιο  4,5 Διάβασε Αριθμός_Μηνυμάτων Αν Αριθμός_Μηνυμάτων <= 50 Τότε Χρέωση  Αριθμός_Μηνυμάτων * 0,1 Αλλιώς Αν Αριθμός_Μηνυμάτων <= 150 Τότε Χρέωση  50 * 0,1 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 50) * 0,08 Χρέωση  50 * 0, * 0,08 + (Αριθμός_Μηνυμάτων - 150) * 0,05 Χρέωση  Χρέωση + Πάγιο Τύπωσε "ΧΡΕΩΣΗ: ", Χρέωση Τέλος program Mobile; const FIXED = 4.5; var nSMS: Integer; Charge: Real; begin Write('Dwse ton ari8mo twn minimatwn: '); Readln(nSMS); if nSMS <= 50 then Charge := nSMS * 0.1 else if nSMS <= 150 then Charge := 50 * (nSMS - 50) * 0.08 Charge := 50 * * (nSMS - 150) * 0.05; Charge := Charge + FIXED; Writeln('XREWSH: ', Charge:4:2); end. Θέματα για συζήτηση: Σύνταξη εμφωλευμένης εντολής if...then...else Κλιμακωτή ανάπτυξη Σταθερές στην Pascal

14 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Άσκηση 1η
Αρχή Τέλος Συνέχεια = "Ο" ΝΑΙ ΟΧΙ Διάβασε Βαθμός_Μαθητή Πλήθος_Μαθητών  0 Συν_Βαθμολογία  0 Πλήθος_Μαθητών  Πλήθος_Μαθητών + 1 Συν_Βαθμολογία  Συν_Βαθμολογία + Βαθμός_Μαθητή Διάβασε Συνέχεια Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας  Συν_Βαθμολογία / Πλήθος_Μαθητών Εμφάνισε Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Άσκηση 1η Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του στο μάθημα της Πληροφορικής και ζητείται να κατασκευάστει πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών της τάξης στο μάθημα αυτό.

15 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του στο μάθημα της Πληροφορικής και ζητείται να κατασκευάστει πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών της τάξης στο μάθημα αυτό. Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Πλήθος_Μαθητών  0 Συν_Βαθμολογία  0 Επανάλαβε Διάβασε Βαθμός_Μαθητή Πλήθος_Μαθητών  Πλήθος_Μαθητών + 1 Συν_Βαθμολογία  Συν_Βαθμολογία + Βαθμός_Μαθητή Διάβασε Συνέχεια Μέχρι Συνέχεια = "Ο" Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας  Συν_Βαθμολογία / Πλήθος_Μαθητών Εμφάνισε Μέσος_Όρος_Βαθμολογίας Τέλος program Average; var nStuds: Integer; Grade, TotalGrade, GradeAver: Real; Cont: Char; begin nStuds := 0; TotalGrade := 0; repeat Write('Dwse to ba8mo tou ma8iti: '); Readln(Grade); nStuds := nStuds + 1; TotalGrade := TotalGrade + Grade; Write('Synexeia? (N/O): '); Readln(Cont); until (Cont = 'O') or (Cont = 'o'); GradeAver := TotalGrade / nStuds; Writeln('Mesos oros ba8mologias ta3is: ', GradeAver:4:1); end. Θέματα για συζήτηση:

16 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Άσκηση 2η
Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τυχαίου πλήθους ακέραιους θετικούς αριθμούς έως ότου δοθεί αριθμός μικρότερος ή ίσος του 0, να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο, τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους αριθμούς που διαβάστηκαν.

17 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τυχαίου πλήθους ακέραιους θετικούς αριθμούς έως ότου δοθεί αριθμός μικρότερος ή ίσος του 0, να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο, τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους αριθμούς που διαβάστηκαν. Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Πλήθος  0 Σύνολο  0 Διάβασε Αριθμός Μέγιστος  Αριθμός Ελάχιστος  Αριθμός Εφόσον Αριθμός > 0 Επανάλαβε Πλήθος  Πλήθος + 1 Σύνολο  Σύνολο + Αριθμός Αν Αριθμός > Μέγιστος Τότε Αλλιώς Αν Αριθμός < Ελάχιστος Τότε Τέλος Αν Πλήθος > 0 Τότε Μέσος_Όρος  Σύνολο / Πλήθος Εμφάνισε Μέσος_Όρος, Μέγιστος, Ελάχιστος Εμφάνισε "Δε δόθηκε κανένας αριθμός" program MinMax; var Number, Count, Total, Min, Max: Integer; Average: Real; begin Count := 0; Total := 0; Write('Dwse akeraio ari8mo (<=0 gia telos): '); Readln(Number); Min := Number; Max := Number; while Number > 0 do Count := Count + 1; Total := Total + Number; if Number > Max then Max := Number else if Number < Min then end; if Count > 0 then Average := Total / Count; Writeln(Average:6:2, Min:6, Max:6); end Writeln('De do8ike kanenas ari8mos'); end. Θέματα για συζήτηση: Πίνακας τιμών

18 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Άσκηση 3η
Αρχή Τέλος Πορτοφόλι >= Κόστος ΝΑΙ ΟΧΙ Κόστος  2000 Εβδομάδες  Εβδομάδες + 1 Εμφάνισε Υπόλοιπο Εβδομάδες  1 Λεφτά  75 Πορτοφόλι  Λεφτά Λεφτά  Λεφτά * 2 Πορτοφόλι  Πορτοφόλι + Λεφτά Εμφάνισε Εβδομάδες Υπόλοιπο >= Κόστος Υπόλοιπο  Πορτοφόλι - Κόστος ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Άσκηση 3η Ένας μαθητής που τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα υπολογιστικό σύστημα αξίας 2000€. Οι γονείς του δήλωσαν ότι μπορούν να του διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντάς του κάθε βδομάδα ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη, αρχίζοντας την πρώτη βδομάδα με 75€. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: α) να υπολογίζει και να εμφανίζει μετά από πόσες εβδομάδες θα μπορέσει να αγοράσει το σύστημα και β) να υπολογίζει, να ελέγχει και να εμφανίζει πιθανό περίσσευμα χρημάτων.

19 Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal
Ένας μαθητής που τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα υπολογιστικό σύστημα αξίας 2000€. Οι γονείς του δήλωσαν ότι μπορούν να του διαθέσουν σταδιακά το ποσό, δίνοντάς του κάθε βδομάδα ποσό διπλάσιο από την προηγούμενη, αρχίζοντας την πρώτη βδομάδα με 75€. Να κατασκευαστεί πρόγραμμα το οποίο: α) να υπολογίζει και να εμφανίζει μετά από πόσες εβδομάδες θα μπορέσει να αγοράσει το σύστημα και β) να υπολογίζει, να ελέγχει και να εμφανίζει πιθανό περίσσευμα χρημάτων. Ψευδοκώδικας Γλώσσα Pascal Αρχή Κόστος  2000 Εβδομάδες  1 Λεφτά  75 Πορτοφόλι  Λεφτά Επανάλαβε Εβδομάδες  Εβδομάδες + 1 Λεφτά  Λεφτά * 2 Πορτοφόλι  Πορτοφόλι + Λεφτά Μέχρι Πορτοφόλι >= Κόστος Εμφάνισε Εβδομάδες Υπόλοιπο  Πορτοφόλι - Κόστος Αν Υπόλοιπο > 0 Τότε Εμφάνισε Υπόλοιπο Τέλος program BuyPC; var Weeks, Cost, Money, Rest, Wallet: Integer; begin Cost := 2000; Weeks := 1; Money := 75; Wallet := Money; repeat Weeks := Weeks + 1; Money := Money * 2; Wallet := Wallet + Money; until Wallet >= Cost; Writeln('8a xreiastei na perasoun ', Weeks, ' ebdomades.'); Rest := Wallet - Cost; if Rest > 0 then Writeln('8a tou perisepsoun ', Rest, 'Euro na parei glyka!'); end. Θέματα για συζήτηση:


Κατέβασμα ppt "ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google