Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

(READ – WRITE) ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INTEGER,REAL,CHAR)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "(READ – WRITE) ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INTEGER,REAL,CHAR)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 (READ – WRITE) ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INTEGER,REAL,CHAR)
Εντολές ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ (READ – WRITE) ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INTEGER,REAL,CHAR)

2 Στόχοι Να κατανοήσουμε τη βασική δομή ενός προγράμματος.
Να γνωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές Read και Write. Να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές Readln και Writeln. Να κατανοήσουμε πως χρησιμοποιείται η εντολή εκχώρησης Μ:=Μ+1 Να γράψουμε τα πρώτα μας προγράμματα σε Pascal.

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Είσοδος δεδομένων – Εντολή Read
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Είσοδος δεδομένων – Εντολή Read Read(μεταβλητή1,μεταβλητή2,…) Readln(μεταβλητή1,μεταβλητή2,…) 2. Παρουσίαση αποτελέσματος – Εντολή Write Write(μεταβλητή1,μεταβλητή2,…) Writeln(μεταβλητή1,μεταβλητή2,…)

4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 3. Εντολή εκχώρησης Μεταβλητή:=τιμή ή έκφραση

5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η οθόνη χρησιμοποιείται ως ένα αρχείο κειμένου.
Υπάρχει επίσης ένας δείκτης που κινείται γράμμα προς γράμμα και φανερώνει τη θέση από την οποία είτε θα αρχίσει να διαβάζει τιμές ο Η.Υ. Είτε θα παρουσιάσει κάποια στοιχεία στην οθόνη.

6 Εντολή Write H εντολή Write, χρησιμοποιείται για την παρουσίαση στοιχείων στην οθόνη. Η εντολή Writeln, ενεργεί το ίδιο με την εντολή Write, αλλά μετά την παρουσίαση των στοιχείων, ο δείκτης μετακινείται στην αρχή της επόμενης γραμμής.

7 Εντολή Read Η εντολή Read χρησιμοποιείται κυρίως για την είσοδο τιμών/δεδομένων από το πληκτρολόγιο. Όταν ο Η.Υ. Συναντήσει την εντολή Read τότε, σταματά την εκτέλεση του προγράμματος. Ο χρήστης πληκτρολογεί τα δεδομένα και στη συνέχεια πατά Enter, οπότε ο Η.Υ. αποθηκεύει τα δεδομένα στις μεταβλητές και συνεχίζει την εκτέλεση του προγράμματος.

8 Εντολή Readln Με την εντολή Readln, ο Η.Υ. Θα διαβάσει τις τιμές που έχει δώσει ο χρήστης και ο δείκτης θα μετακινηθεί στην αρχή της επόμενης γραμμής. Συνιστάται όπως προηγείται της εντολής Read μια εντολή Write, με ένα μήνυμα για να υπενθυμίζει στο χρήστη το είδος της τιμής ή τιμών που θα πληκτρολογήσει.

9 Εντολή Εκχώρησης Η εντολή εκχώρησης χρησιμοποιείται για να αποδώσει μια τιμή σε μια μεταβλητή. Χρησιμοποιείται το σύμβολο := αντί του απλού, = . Π.χ. Η εντολή counter:=counter+1, Σημαίνει ότι η τιμή που θα πάρει η μεταβλητή counter, είναι η τιμή που θα προκύψει από τη μαθηματική έκφραση counter+1.

10 Παράδειγμα_1 Program sample1; Uses wincrt; Var x,y:integer;
sum,prod,diff:integer; Begin X:=14; Y:=25; Sum:=x+y; Prod:=x*y; Diff:=x-y; Writeln(‘sum einai…’,sum); Writeln(‘product einai…’,prod); Writeln(‘diafora einai…’,diff); End.

11 Δέσμευση για εκτύπωση Όταν εκτυπώνουμε ένα μήνυμα μπορούμε να ορίσουμε πόσα διαστήματα θα δεσμευτούν από τον υπολογιστή για την εκτύπωση. Π.χ X:Integer x:=5; write(x:6) Αποτέλεσμα _ _ _ _ _ 5 Δημιουργούνται έξι (6) διαστήματα για την εκτύπωση της τιμής χ

12 Παράδειγμα_2 Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δυο ακέραιους αριθμούς χ και Υ τους οποίους θα δίνει ο χρήστης. Το πρόγραμμα θα υπολογίζει και θα τυπώνει το άθροισμα, το γινόμενο και τη διαφορά των δυο ακέραιων αριθμών.

13 Απάντηση Program sample_2; Uses wincrt; Var x,y:integer;
sum,prod,diff:integer; Begin Write(‘Dose ena arithmo…’); Readln(x); Write(‘Dose twra ton deutero arithmo…’); Readln(y); sum=:=x+y; Prod:=x*y; Diff:=x-y; Writeln(‘To athrisma einai…’,sum); Writeln(‘To ginomeno einai…’,prod); Writeln(‘H diafora einai…’,diff); End.

14 Ασκήσεις Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται τρεις αριθμούς από το χρήστη. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εκτυπώνει το γινόμενο και το άθροισμα των τριών αριθμών. 2. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει το μήκος και το πλάτος ενός ορθογωνίου. Να υπολογίζει το εμβαδόν και την περίμετρο και να εκτυπώνει τα αποτελέσματα. 3. Να γράψετε ένα πρόγραμμα για να μετατρέψετε τη θερμοκρασία από Φαρενάιτ σε Κελσίου.Ο χρήστης να δίνει τους βαθμούς σε Φαρενάιτ και εκτυπώνετε και τους φαρενάιτ και τους βαθμούς σε Κελσίου. C=5(F-32)/9

15 Τύποι δεδομένων(Integer-Real)
Στο τμήμα δηλώσεων του προγράμματος, ορίζονται οι τύποι δεδομένων. Π.χ. Var x,y:Integer (α)Τύπος Integer (ακέραιος) Η μεταβλητή τύπου Integer μπορεί να πάρει μόνο ακέραιες θετικές και αρνητικές τιμές. (β) Τύπος Real (Πραγματικός) Η μεταβλητή τύπου Real μπορεί να πάρει θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Αυτοί μπορεί να είναι ακέραιοι αλλά και δεκαδικοί αριθμοί.

16 Τύπος δεδομένων Char(χαρακτήρας)
(γ)Ο τύπος δεδομένων Char (character=χαρακτήρας) μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε γράμματα και σύμβολα στο πρόγραμμά μας. Παράδειγμα: Να γράψετε ένα πρόγραμμα όπου θα δίνεται την ποσότητα ενός εμπορεύματος και την τιμή και θα κάνετε τον πολλαπλασιασμό για να βρείτε το αποτέλεσμα.

17 Απάντηση Program sample_3; uses wincrt; VAR
posotita,timi,apotelesma:real; BEGIN Write(‘Dose tin posotita…’); Readln(posotita); Write(‘Dose tin timi…’); Read(timi); apotelesma:=posotita*timi; writeln;writeln; Writeln(‘To apotelesma se ECU einai….:’apotelesma:10:2); END.

18 Άσκηση Ένας έμπορας κάνει 25% έκπτωση στις αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων του. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει για κάθε εμπόρευμα την τελική τιμή πώλησης, αφού πρώτα δώσετε την αναγραφόμενη τιμή

19 Απάντηση –Υπολογισμός τελικής τιμής
Program askisi_1; VAR graf_timi,tel_timi,posostο_ekp:real; BEGIN write(‘anagrafomeni timi…=‘); Readln(graf_timi); write(‘pososto ekptosis…=‘); readln(pososto_ekp); tel_timi:=graf_timi*(1-pososto_ekp/100); Writeln(‘H teliki timi se ECU einai…’,tel_timi:2:2); Writeln(‘Synexiste patontas <Enter>’); END.

20 Τύποι δεδομένων Σταθερές
Η δήλωση Constant χρησιμοποιείται για να ορίσει μια συμβολική σταθερά. Π.χ. Constant p=3.14 VAR I=integer

21 Aσκήσεις 1. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει τον όγκο ενός κυλίνδρου, όταν δίνεται η ακτίνα και το ύψος του. 2. Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το μήκος της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου, όταν δίνονται οι άλλες δύο κάθετες πλευρές του.

22 Aσκήσεις 3. Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τις δύο πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να τυπώνει το εμβαδόν και την περίμετρο του τριγώνου. 4. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να τυπώνει το τετράγωνο(χ2) και τον κύβο(Χ3) του αριθμού.


Κατέβασμα ppt "(READ – WRITE) ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (INTEGER,REAL,CHAR)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google