Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μ.Π.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚτΠ.» «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η ΕΜΦΥΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» Αριστέα Αλεξάνδρα Πρίγκου Psemfyl 05014 Επιβλέπον Καθηγητής: Γουβιάς Διονύσης Μέλη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΦΩΚΙΑΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Ρόδος 2008

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία με σκοπό να:
Ασχολείται με: Μαθητές και απόφοιτους των Σ.Δ.Ε. της περιφέρειας Θεσσαλίας (Νομοί: Λαρίσης, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων) με σκοπό να: Εντοπιστούν τα κίνητρα που οδήγησαν τους συμμετέχοντες στην έρευνα να: εγκαταλείψουν το σχολείο στην παιδική τους ηλικία συνεχίσουν την εκπαίδευση τους πλέον ως ενήλικοι Διερευνηθεί η συμπεριφορά από μέρους του οικογενειακού περιβάλλοντος – κοινωνικού περίγυρου των συμμετεχόντων στην έρευνα (συμπαράσταση ή αντίδραση) Εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με το πώς η εκπαιδευτική διαδικασία βιώθηκε από τους μαθητευόμενους (μέθόδοι διδασκαλίας, διδασκόμενα μαθήματα, υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό) Διερευνηθούν οι προσδοκίες που οδήγησαν τους συμμετέχοντες στην έρευνα να ξεκινήσουν το Σ.Δ.Ε. και να ελεγχθεί στη συνέχεια η επίτευξη ή μη των προσδοκιών αυτών Παρατηρήσουμε την πορεία των απόφοιτων των Σ.Δ.Ε. Υπήρξε επαγγελματική ανέλιξη - Αλλαγή; Συνέχεια στο Λύκειο; Τόσο η συνιστώσα του φύλου όσο και οι δημογραφικές μεταβλητές θα μας απασχολήσουν εξίσου σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς.

3 …με την εκδημοκρατισμένη μορφή της δια βίου Εκπαίδευσης 
Εισαγωγή Αλλαγές, όπως: η κυριαρχία της κοινωνίας της πληροφορίας η αύξηση του ορίου ηλικίας των εργαζόμενων Ευρωπαίων πολιτών η αλλοίωση της μορφής της παραδοσιακής οικογένειας με την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων γυναικών η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας η παγκοσμιοποίηση τους οικονομίας η καθιέρωση νέου στυλ ζωής και καταναλωτικών προτύπων ο κοινωνικός αποκλεισμός Τα αυξημένα οικολογικά προβλήματα και οι ανορθολογικοί τρόποι διαχείρισης των φυσικών πόρων της γης Ασκούν σοβαρές επιδράσεις στη δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων Το βασικότερο μέσο αντιμετώπισης  η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης …με την εκδημοκρατισμένη μορφή της δια βίου Εκπαίδευσης  προέκταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σ’ όλη τη ζωή του ανθρώπου με τη συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων και των μη ευνοημένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων

4 Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Η ανάληψη πρωτοβουλιών της Ε.Ε. αποτυπώνεται σε ειδικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανακοινώσεις Υπομνήματα ή άλλοτε με τη μορφή Πράσινων και Λευκών Βιβλίων ή Βίβλων. Τα πρώτα εκδόθηκαν το 1992 στη συνθήκη του Μάαστριχτ με σκοπό… Προώθηση δράσεων που θα δώσουν διεξόδους στα άτομα, μέσω της δια βίου διαδικασίας εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανάγκες. Η «Διεθνή Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αι.», (πρόεδρος Jacque Delors), διατύπωσε υποδείξεις και προτάσεις που στηρίζονται στη Βασική Εκπαίδευση και την Κοινωνία της Μάθησης, και συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η περίφημη: «Λευκή Βίβλος»: «Διδασκαλία και μάθηση: προς την κοινωνία της γνώσης».

5 Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Στόχος… Προώθηση του θέματος της κοινωνικής ένταξης των νέων: υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων αντιμετώπισης των ανισοτήτων που δημιουργούν η ανάπτυξη ενός πολιτισμού «της επιστήμης και της τεχνολογίας» Σε απόσπασμα από τη Λευκή Βίβλο αναφέρεται: «Η μελλοντική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία που θα μπορεί να επενδύει στην ευφυΐα, μια κοινωνία όπου ο κόσμος θα διδάσκει και θα μαθαίνει, όπου ο καθένας θα μπορεί να οικοδομήσει τα δικά του προσόντα. Με άλλα λόγια, μια κοινωνία της γνώσης» (Ιορδανίδης, Ζάρκος, 2006)

6 Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα
Αρμόδιος φορές: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανήκει στο ΥΠΕΠΘ Υπάγεται στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) Ο επιτελικός φορέας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο και στον απόδημο ελληνισμό ενέργειες που αφορούν στη δια βίου μάθηση Αυτό είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει ως βασικό στόχο την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της ΓΓΕΕ και την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. υποστηρίζει τη λειτουργία των δομών και των αυτόνομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από ανάθεση της Γ.Γ.Ε.Ε. και περιλαμβάνει: Τα κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) (56) Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (48) Τις σχολές Γονέων (Σχ. Γ.) (54) Το κέντρο Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση – Αρχιμήδης Το Κέντρο Μελετών Δια βίου Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης – Αριστοτέλης Το Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Πλάτων

7 Οι κυριότερες ενέργειες στο χώρο της εκπαίδευσης Ενηλίκων

8 Τα Σ.Δ.Ε. ως Ευρωπαϊκός Θεσμός
Ο Θεσμός των Σ.Δ.Ε. αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε., το οποίο άρχισε να υλοποιείται το 1997 εφαρμόζοντας στην πράξη τις απόψεις τους Λευκής Βίβλου. Για την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού προτάθηκε από την Κα. Cresson, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ίδρυση Σ.Δ.Ε., τα οποία θα έπρεπε να: έχουν ευέλικτα προγράμματα σπουδών για να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων συνεργάζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους να εκπαιδευτούν υπηρετούν σ’ αυτά επιδέξιοι εκπαιδευτές, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στα πολύπλοκα καθήκοντα των Σ.Δ.Ε. Εδρεύει στην Ολλανδία και είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέλη αυτού του: η Δανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Αγγλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ελλάδα και λειτουργούν σχολεία σε διάφορες πόλεις. Έτσι δημιουργήθηκε το 1999 ο «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πόλεων, Σχολών και Σχολών Δεύτερης Ευκαιρίας» (European Association of Cities, Institutions and Second Chance Schools (E2C-Europe, 2006)).

9 Η Στρατηγική του Ε2C-Europe.
Σκοπός του οργανισμού είναι: να οργανώσει την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών που συμμετείχαν στην καθιέρωση ενός Σ.Δ.Ε. να αναπτύξει μια βάση δεδομένων για την καλή πρακτική και τη μεθοδολογία σχετικά με τη λειτουργία των Σ.Δ.Ε. να βοηθήσει τις πόλεις και τους οργανισμούς που επιθυμούν τη λειτουργία ενός ΣΔΕ να ελέγξουν την ποιότητα των Σ.Δ.Ε. στην Ευρώπη  να προωθήσουν το ευρωπαϊκό πνεύμα των σχολείων αυτών Στρατηγική του: συνεχείς επαφές των μελών της (μαθητών, εκπαιδευτών και διοικητικών στελεχών) μέσω συχνών κοινωνικών διοργανώσεων σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης επιχορηγήσεις στους εκπαιδευτικούς συμβούλια και διάλογοι ανάμεσα στα διοικητικά και εκπαιδευτικά στελέχη Χρηματοδότηση συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας Πραγματοποιεί ετήσιο ποιοτικό έλεγχο στα Σ.Δ.Ε. Επιχειρεί συνεργασίες, (τοπικές αρχές, πολυεθνικές εταιρίες)

10 Τα Σ.Δ.Ε. ως Ελληνικός Θεσμός
θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/1997 ως «ταχύρυθμο πρόγραμμα … εκπαίδευσης». Το πρώτο σχολείο άρχισε να λειτουργεί στο Περιστέρι της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 2000 Είναι δημόσια σχολεία που παρέχουν στους αποφοίτους απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου κατά περίπτωση. Αφορά άτομα 18 ετών και πάνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σε 18 μήνες (δύο εννεάμηνα) (για απόφοιτους του δημοτικού). Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 48 Σ.Δ.Ε. στους εξής νομούς: (Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αττικής, Ν. Λασιθίου, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Ευβοίας, Ν. Φωκίδας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Καστοριάς, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Λάρισας, Ν. Ξάνθης, Ν. Βοιωτίας, Ν. Σερρών, Ν. Τρικάλων, Ν. Φλώρινας, Ν. Κορινθίας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Πιερίας, Ν. Κέρκυρας, Ν. Κοζάνης, Ν. Ημαθίας , Ν. Ρεθύμνης, Ν. Ροδόπης, Ν. Λακωνίας, Ν. Χίου, Ν. Αργολίδας, Ν. Έβρου, Ν. Σάμου, Ν.Χανίων Ν. Πέλλας, Ν. Δράμας, Ν. Ροδόπης, Ν. Λάρισας και Ν. Λέσβου) Τα περισσότερα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Όλα ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Η ευθύνη λειτουργίας τους ανήκει στα Γ.Γ.Ε.Ε.

11 Βασικές Αρχές και Χαρακτηριστικά των Σ.Δ.Ε.
Κεντρικοί Στόχοι του προγράμματος είναι η επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από τη βασική εκπαίδευση και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαίδευση 3 βασικές αρχές έχουν υιοθετηθεί για την επίτευξη των παραπάνω στόχων Τα εκπαιδευτικά μέσα πρέπει να είναι ευέλικτα  (Για κάθε εκπαιδευόμενο ένα εξατομικευμένο σχέδιο εκπαίδευσης). Οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων να προσεγγίζονται στο σύνολό τους και όχι εν μέρει (αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους τομείς: υγεία, οικογένεια, εργασιακό χώρο, άμεσο κοινωνικό περίγυρο, σύμπραξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων). Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών απαιτούν ένα πολυεπιδέξιο εκπαιδευτικό και επιστημονικό δυναμικό (ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων).

12 Μορφή και Λειτουργία των Σ.Δ.Ε.
Λειτουργούν τις απογευματινές ώρες  ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι Οι εκπαιδευόμενοι είναι άντρες και γυναίκες από ετών  η ηλικιακή ομάδα που έχει προτεραιότητα ορίζεται από 18 έως 30 ετών Για την παρακολούθηση, σε περίπτωση μεγαλύτερης ζήτησης, λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά χαρακτηριστικά Στεγάζονται σε χώρους σχολικών κτιρίων (τις απογευματινές ώρες) Ειδικά διαρρυθμισμένες αίθουσες για την εκπαίδευση ενηλίκων εργαστήριο πληροφορικής συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων. Κάθε Σ.Δ.Ε. διοικείται από το διευθυντή, ο οποίος προέρχεται από τη δημόσια εκπαίδευση. Το κάθε σχολείο διατηρεί την αυτονομία του και προσαρμόζει το Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και το ωράριο λειτουργίας, καθώς και άλλα λειτουργικά θέματα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων. (Παρόλο που υπάρχει μια διοίκηση σε κεντρικό επίπεδο [ΓΓΕΕ) Το προσωπικό προέρχεται κυρίως από τη Μέση Εκπαίδευση. Καθηγητές με αυξημένα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα επιλέγονται από επιτροπές επιλογής που συστήνονται με απόφαση της Γ.Δ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

13 Το Πρόγραμμα Σπουδών Καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες:
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γλώσσα, τα μαθηματικά και την επικοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική 2) Βασική κατάρτιση και προετοιμασία για την εργασιακή ζωή σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές 3) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των προσωπικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευόμενων, όπως άθληση, μουσική, θέατρο κ.α. Για να καλύψουν αυτές τις ενότητες και να πετύχουν το στόχο τους, τα Σ.Δ.Ε. Διαφοροποιούν σημαντικά από αυτό της τυπικής εκπαίδευσης ως προς τις τις αρχές το περιεχόμενο τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων

14 Τα μαθήματα Τα αντικείμενα έτσι που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών είναι: Ελληνική γλώσσα Μαθηματικά Πληροφορική Αγγλικά Κοινωνική εκπαίδευση (Κοινωνιολογία – Ιστορία) Περιβαλλοντική εκπαίδευση Αισθητική αγωγή Στοιχεία τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών (Φυσική – Χημεία – Βιολογία) Προσανατολισμός – Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

15 Μέθοδοι Διδασκαλίας Η διδασκαλία δεν ακολουθεί μια γραμμική προαποφασισμένη σειρά …αλλά μια σειρά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ομάδας των εκπαιδευόμενων  ομαδοκεντική διδασκαλία ελεύθερος διάλογος συνεργατική διδασκαλία (collaborative teaching) διδασκαλία με σχέδια δράσης (projects) ενθαρρύνεται κυρίως η διαθεματικότητα. προωθείται η χρήση εργαστηρίων, ενισχυτική διδασκαλία (όπου χρειάζεται) ζώνη ελεύθερων επιλογών (σύμφωνα με τα ενδιαφέρονται των εκπαιδευόμενων)

16 Ο Εκπαιδευτικός στα Σ.Δ.Ε.
Όχι καθοδηγητής, Φορέας και Μεταφορέας εκπαιδευτικής άποψης. Αλλά.. * συντονιστής (βοηθά στη σταδιακή προσέγγιση του υπό μελέτη ζητήματος) * ενθαρρύνει την ενεργητική και ευρετική πορεία προς τη γνώση * Αλληλεπιδρά με τους μαθητές του * τους τροφοδοτεί με εναύσματα * συνεργάζεται μαζί τους * μαθαίνει και ο ίδιος απ’ αυτούς

17 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση δεν ακολουθεί τις παραδοσιακές μεθόδους της τυπικής εκπαίδευσης …αλλά επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευόμενων ανταπόκριση του εκπαιδευόμενου (προετοιμασία, αυτοεκτίμηση, πρωτοβουλία, ενεργητική συμμετοχή, συνεργατικότητα) στο ενδιαφέρον του για μάθηση «Δεν ελέγχεται μόνο το αποτέλεσμα, αλλά αποτιμάται η ίδια η διαδικασία ως προς τη μορφωτική της αξία» εκθέσεις προόδου και αξιολόγησης συντάσσονται δύο φορές το εννεάμηνο Όσοι δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς μπορούν (με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων) να παραμείνουν έξι μήνες επιπλέον (ώστε να βελτιωθούν στα σημεία που κρίνονται ανεπαρκείς, και να κριθούν άξιοι τίτλου σπουδών)

18 Συμβουλευτική Σταδιοδρομία
Το γραφείο συμβουλευτικής πλαισιώνεται από το σύμβουλο σταδιοδρομίας και το σύμβουλο ψυχολόγο Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής παρέχονται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο και θέτουν ως προτεραιότητα να βοηθήσουν το συμβουλευόμενο να περιορίσει τις γενικές ασαφείς εναλλακτικές επιλογές ώστε: Να εξασφαλίσει τις μέγιστες πιθανότητες εύρεσης εργασίας Να προσεγγίσουν τη σταδιοδρομία του πολυδιάστατα (αφού τα προβλήματά του συνδέονται με όλη τη ζωή του και συχνά σχετίζονται με συναισθηματικά και ψυχολογικά του προβλήματα) Να λάβουν υπόψη τους πως οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων είναι ανάλογα με το στάδιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης

19 Πρακτικό Μέρος – Έρευνα Πεδίου
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της περιφέρειας Θεσσαλίας στους νομούς: Λαρίσης, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Σε μαθητές των Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας Δείγμα: ολόκληρος ο πληθυσμός Σε απόφοιτους των Σ.Δ.Ε. των περιοχών αυτών Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας

20 Εργαλείο της έρευνας Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο σε 5 ενότητες:
Η έρευνα διεξήχθη με δομημένα ερωτηματολόγια κλειστού τύπου που περιλάμβαναν κάποιες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο σε 5 ενότητες: Προσωπικά στοιχεία  ηλικία, φύλο, επαγγελματική κατάσταση, τόπος διαμονής, οικογενειακή κατάσταση Οικογενειακό περιβάλλον – κοινωνικός περίγυρος  Συμπαράσταση ή όχι από την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο για την συνέχιση στο Σ.Δ.Ε. και κατά τη φοίτηση σε αυτό, οικογενειακή δομή – κατάσταση στα μαθητικά τους χρόνια Επαγγελματική πορεία  Πριν τη φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. και μετά απ’ αυτή Λειτουργία των Σ.Δ.Ε.  Μαθήματα, Εκπαιδευτικοί,Πρόγραμμα σπουδών Εκπαίδευση  Η μέχρι τώρα εκπαιδευτική πορεία των ερωτηθέντων, επίπεδο εκπαίδευσης, αιτίες εγκατάλειψης του σχολείου στην μαθητική ηλικία, σχολική επίδοση, συνέχεια μετά τα Σ.Δ.Ε. (αν υπάρχει ή αν σκοπεύουν)

21 Ερευνητικά Ερωτήματα - Αν το φύλο διαφοροποιεί τους λόγους διακοπής του σχολείου στη μαθητική ηλικία - Αν οι λόγοι διακοπής του σχολείου μεταβάλλονται μεταξύ των νεώτερων και των μεγαλύτερων ηλικιών - Αν το φύλο επηρεάζει τις προσδοκίες που έχουν οι μαθητές από την φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε. - Αν το φύλο επηρεάζει τον βαθμό εκπλήρωσης την προσδοκιών που έχουν οι μαθητές από την φοίτησή τους στα Σ.Δ.Ε. - Αν οι προσδοκίες διαφέρουν κατά ηλικιακή ομάδα Τα ερευνητικά μας ερωτήματα εστιάζονται στους εξής παράγοντες:

22 Αποτελέσματα Δημογραφικά: 180 συμμετέχοντες 121 μαθητές, 59 απόφοιτοι
180 συμμετέχοντες μαθητές, 59 απόφοιτοι Δύο Ηλικιακές Ομάδες

23 (συμπεριλαμβάνοντας και τα Οικιακά)
Δημογραφικά Στοιχεία * Υπεροχή των έγγαμων Υπερέχει η «ανεργία» (συμπεριλαμβάνοντας και τα Οικιακά)

24 Οικογενειακά & Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Οικογενειακά & Κοινωνικά Χαρακτηριστικά  Κυριαρχούν τα «Μέτρια εισοδήματα»  Οι περισσότεροι προέρχονται από «αγροτικές οικογένειες»

25 Συμπαράσταση ή Αποθάρρυνση για την συνέχεια στα Σ.Δ.Ε.

26 Συμπαράσταση ή Αποθάρρυνση κατά την φοίτηση στα Σ.Δ.Ε

27 Παρότρυνση ή Αποθάρρυνση & Φύλο
Η μεταβλητή φύλο διαφοροποιεί στατιστικά σημαντικά τις μέσες τιμές των ερωτήσεων γονείς και οικογενειακό περιβάλλον για την συνέχιση της φοίτησης στα Σ.Δ.Ε.. *Οι γυναίκες εμφανίζουν μικρότερη μέση τιμή έναντι των ανδρών το γυναικείο φύλο απολαμβάνει την μικρότερη υποστήριξη, από τους γονείς και από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, ….όσον αφορά την απόφασή του να ξεκινήσει το Σ.Δ.Ε

28 Παρότρυνση ή Αποθάρρυνση & Ηλικία
Οι μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (άνω των 40) εμφανίζουν μικρότερη υποστήριξη από φίλους κοινωνικό περίγυρο για την συνέχιση της φοίτησης στα Σ.Δ.Ε.. Όσον αφορά την απόφαση των συμμετεχόντων να ξεκινήσούν το Σ.Δ.Ε.: η συνιστώσα της ηλικίας δεν φαίνεται να επηρεάζει τον στενό οικογενειακό περίγυρο (σύζυγος, παιδιά, γονείς, αδέρφια) Οι μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (άνω των 40) εμφανίζουν μικρότερη υποστήριξη από μητέρα σύζυγο Κατά τη διάρκεια φοίτησης στα Σ.Δ.Ε..

29 Εκπαιδευτική Πορεία *Οι γυναίκες διέκοψαν μετά το δημοτικό.
*Οι άνδρες επιχείρησαν να συνεχίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό απ ότι οι γυναίκες

30 Οι άνδρες εμφανίζουν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τις γυναίκες
Ηλικία & Σχολική Επίδοση - Φύλο & Σχολική Επίδοση κατά την περίοδο των μαθητικών χρόνων Οι μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζουν υψηλότερες μέσες τιμές στην: Καλή & Πολύ καλή επίδοση Οι μικρότερες ηλικίες εμφανίζουν υψηλότερες μέσες τιμές στην Μέτρια επίδοση & Χαμηλή επίδοση Οι άνδρες εμφανίζουν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τις γυναίκες *Οι οποίοι όπως είδαμε δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι σταμάτησαν το σχολείο διότι «δεν έπαιρναν τα γράμματα»

31 Λόγοι διακοπής του Σχολείου

32 Φύλο & Λόγοι Διακοπής του Σχολείου
Φύλο & Λόγοι Διακοπής του Σχολείου Πρώτο ερευνητικό ερώτημα Οι λόγοι διακοπής του σχολείου στην παιδική εξαρτώνται από το Φύλο στις παρακάτω περιπτώσεις:   Δεν έπαιρνα τα γράμματα (υψηλότερη μέση τιμή για τους άνδρες)  Δεν υπήρχε σχολείο στην περιοχή μου και δεν είχα δυνατότητες μετακίνησης (υψηλότερη μέση τιμή για τις γυναίκες) Ήθελα να κάνω οικογένεια (υψηλότερη μέση τιμή για τις γυναίκες)  Έπρεπε να βοηθήσω την οικογένειά μου σε εργασίες του σπιτιού (υψηλότερη μέση τιμή για τις γυναίκες)

33 Ηλικία & Λόγοι διακοπής του σχολείου
Ηλικία & Λόγοι διακοπής του σχολείου Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα Για τις μεγαλύτερες ηλικίες οι παρακάτω αιτίες εμφανίζουν υψηλότερη μέση τιμή: Για οικονομικούς λόγους, έπρεπε να εργαστώ Δεν υπήρχε σχολείο στην περιοχή και δεν είχα δυνατότητα μετακίνησης Για τις μικρότερες ηλικίες οι παρακάτω αιτίες εμφανίζουν υψηλότερη μέση τιμή: Δεν "έπαιρνα" τα γράμματα Ήταν δική μου επιλογή, είχα άλλες προτεραιότητες

34 Ηλικία & Επίπεδο εκπαίδευσης
Οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν επιχείρησαν να συνεχίσουν στο γυμνάσιο

35 Φύλο & Συνέχεια μετά τα Σ.Δ.Ε.
Η απόφαση για την συνέχεια των σπουδών μετά το Σ.Δ.Ε. δεν διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά σε σχέση με το φύλο. Οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. που συνέχισαν στην επόμενη βαθμίδα (λύκειο) δηλώνουν ότι προτίμησαν το «νυχτερινό λύκειο» Ένα πολύ μικρό ποσοστό συνέχισε τις σπουδές του στο «επαγγελματικό λύκειο».

36 Ηλικία & Συνέχεια μετά τα Σ.Δ.Ε.
Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ως προς την επιρροή του παράγοντα φύλου στην συνέχεια μετά τα Σ.Δ.Ε. Θετικότερη εμφανίζεται η μικρότερη ηλικιακή ομάδα

37 Η ανεργία είναι γένους Θηλυκού…
Επαγγελματική Πορεία Η ανεργία είναι γένους Θηλυκού…

38 Προσδοκίες από τα Σ.Δ.Ε. Ελέγχοντας μια σειρά από παράγοντες
Τι προσδοκούσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα όταν ξεκίνησαν το Σ.Δ.Ε. Ελέγχοντας μια σειρά από παράγοντες Εύρεση εργασίας Αύξηση του μισθού Καλύτερη θέση εργασίας Ανάπτυξη του πνευματικού μου επιπέδου Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι μπορώ και αξίζω Κάνω για μένα ότι δεν μπόρεσα/ δεν με άφησαν να κάνω στη σχολική μου ηλικία Έχω αυτοπεποίθηση και αισθάνομαι ότι μπορώ να "προσφέρω" Προκύπτει ότι….

39 Τρίτο ερευνητικό ερώτημα
Φύλο και Προσδοκίες Ο παράγοντας φύλο διαφοροποιεί στατιστικά σημαντικά τις παρακάτω προσδοκίες: Τρίτο ερευνητικό ερώτημα  Εύρεση εργασίας: (με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο βαθμό προσδοκίας σε σχέση με τους άνδρες)  Ανάπτυξη πνευματικού επιπέδου: (με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο βαθμό προσδοκίας σε σχέση με τους άνδρες)  Κάνω για μένα ότι δεν μπόρεσα/ δε με άφησαν να κάνω στη σχολική μου ηλικία: (με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο βαθμό προσδοκίας σε σχέση με τους άνδρες)

40 Εκπλήρωση των Προσδοκιών
Ποιες προσδοκίες από τις παρακάτω θεωρούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ότι θα εκπληρώσουν μετά την λήψη του πτυχίου τους από τα Σ.Δ.Ε.; Εύρεση εργασίας Αύξηση του μισθού Καλύτερη θέση εργασίας Ανάπτυξη του πνευματικού μου επιπέδου Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι μπορώ και αξίζω Θα μπορέσω να "προσφέρω" Πραγματοποιώντας μια σειρά από ελέγχους για την επίδραση που έχουν οι δημογραφικές μεταβλητές στο αίσθημα εκπλήρωσης των προσδοκιών Προκύπτει ότι...

41 Φύλο και Εκπλήρωση των Προσδοκιών
Ελέγχοντας τον βαθμό εκπλήρωσης των προσδοκιών αυτών σε σχέση με τον παράγοντα Φύλο, προκύπτει ότι: Τέταρτο ερευνητικό ερώτημα η μόνη μεταβλητή που επηρεάζεται από το φύλο είναι η ανάπτυξη πνευματικού επιπέδου (με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο βαθμό εκπλήρωσης.)

42 Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τους Άνδρες
Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τους Άνδρες Οι μεταβλητές που διαφοροποιούνται πριν και μετά είναι: Αύξηση μισθού  Έχω αυτοπεποίθηση και αισθάνομαι ότι μπορώ να «προσφέρω» (με τους βαθμούς εκπλήρωσης να υστερούν σε σχέση με το βαθμούς προσδοκίας). Ο ανδρικός πληθυσμός θεωρεί ότι οι δύο προαναφερόμενες προσδοκίες τους δε μπόρεσαν ή δε θα μπορέσουν να εκπληρωθούν

43 Προσδοκίες και Εκπλήρωση για τις Γυναίκες
Προσδοκίες και Εκπλήρωση για τις Γυναίκες Οι μεταβλητές που διαφοροποιούνται πριν και μετά είναι:   Εύρεση εργασίας  Αύξηση του μισθού  Καλύτερη θέση εργασίας  Ανάπτυξη του πνευματικού μου επιπέδου  Έχω αυτοπεποίθηση και αισθάνομαι ότι μπορώ να "προσφέρω" (με τους βαθμούς εκπλήρωσης να υστερούν σε σχέση με το βαθμούς προσδοκίας). Οι γυναίκες θεωρούν ότι οι προαναφερόμενες προσδοκίες τους δε μπόρεσαν ή δε θα μπορέσουν να εκπληρωθούν

44 Ηλικία και Προσδοκίες  Εύρεση εργασίας  Αύξηση του μισθού
Πέμπτο ερευνητικό ερώτημα   Εύρεση εργασίας  Αύξηση του μισθού  Καλύτερη θέση εργασίας  Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι μπορώ και αξίζω Όπου οι μικρότερες ηλικίες προσδοκούν κάτι περισσότερο από ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες.   Κάνω για μένα ότι δε μπόρεσα να κάνω στην παιδική μου ηλικία Όπου οι μεγαλύτερες ηλικίες προσδοκούν κάτι περισσότερο από ότι οι μικρότερες ηλικίες.

45 Ηλικία και Εκπλήρωση των προσδοκιών
  Εύρεση εργασίας  Αύξηση του μισθού  Καλύτερη θέση εργασίας Όπου οι μικρότερες ηλικίες (κάτω των 40 ετών) παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές εκπλήρωσης σε σχέση με την μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (άνω των 40 ετών)

46 Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα
Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα   Εύρεση εργασίας  Αύξηση του μισθού  Αισθάνομαι ότι μπορώ να «προσφέρω» τα άτομα κάτω των 40 ετών θεωρούν ότι οι παραπάνω προσδοκίες τους δεν εκπληρώθηκαν ή δεν πρόκειται να εκπληρωθούν

47 Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα
Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα   Εύρεση εργασίας  Αύξηση του μισθού Καλύτερη θέση εργασίας Ανάπτυξη πνευματικού επιπέδου τα άτομα άνω των 40 ετών θεωρούν ότι οι παραπάνω προσδοκίες τους δεν εκπληρώθηκαν ή δεν πρόκειται να εκπληρωθούν   Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι «μπορώ» και «αξίζω» τα άτομα άνω των 40 ετών θεωρούν ότι η προσδοκία τους αυτή εκπληρώθηκε ή ότι πρόκειται να εκπληρωθεί

48 Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τους Απόφοιτους
Σύγκριση Προσδοκιών και Εκπλήρωσης για τους Απόφοιτους   Εύρεση εργασίας  Αύξηση του μισθού Καλύτερη θέση εργασίας Προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν για τους απόφοιτους  Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι «μπορώ» και «αξίζω» Προσδοκία που εκπληρώθηκε για τους απόφοιτους

49 Προσδοκίες και Επάγγελμα
  Εύρεση εργασίας  Ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου Κάνω για μένα ότι δε μπόρεσα/ δε με άφησαν να κάνω στην παιδική μου ηλικία Προσδοκίες που ισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό για την ομάδα των Αγροτών - Κτηνοτρόφων

50 Ανεργία και Προσδοκίες
ΟΙ βασικές προσδοκίες των ανέργων είναι:   Εύρεση εργασίας Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι μπορώ και αξίζω ανεργία  Δημιουργεί συναισθήματα κατωτερότητας και μειονεξίας

51 Επαγγελματική πορεία Αποφοίτων πριν και μετά τα Σ.Δ.Ε.
Επαγγελματική πορεία Αποφοίτων πριν και μετά τα Σ.Δ.Ε. ….Αναλύοντας την επαγγελματική πορεία τους οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. (πριν και μετά το απολυτήριο)…. Δεν παρατηρείται κάποια ουσιαστική αλλαγή: Τομέα εργασίας  ο ίδιος με πριν την αποφοίτηση Μέγεθος απολαβών  το ίδιο με πριν την αποφοίτηση

52 Λειτουργία των Σ.Δ.Ε. Ενεργή συμμετοχή στην τάξη  92,8%

53 Μαθήματα Ως προς τη χρησιμότητα των μαθημάτων οι
συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι: Στο σύνολό τους αξιολογούνται χρήσιμα

54 Υποδομή Το σύνολο της υποδομής αξιολογείται θετικά

55 Εκπαιδευτές Θετικές αξιολογήσεις για τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών
Λιγότερο θετικές όσον αφορά θέματα εξωσχολικής στήριξης

56 Συμβουλευτική - Ψυχολογική Υποστήριξη
Όλα τα σχολεία απασχολούν ψυχολόγο Οι μισοί από τους συμμετέχοντες τον συμβουλεύτηκαν 51,1% αφιερώνονται διδακτικές ώρες για Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού Στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσπάθειες αυτές είχαν την μορφή: επισκέψεων  Σε εργοστάσια και τοπικούς φορείς απασχόλησης ενημέρωσης  Από αρμόδιους εκπαιδευτικούς και φορείς (ΟΑΕΔ)

57 Συμπεράσματα Οι λόγοι διακοπής του σχολείου στην παιδική
ηλικία επηρεάζονται από το ΦΥΛΟ και την ΗΛΙΚΙΑ Σε σχέση με το ΦΥΛΟ: Άντρες  Δεν έπαιρνα τα γράμματα Γυναίκες Προβλήματα μετακίνησης, Στήριξη οικογένειας, Δημιουργία Οικογένειας Δύσκολες οικονομικές – πολιτικές συνθήκες της εποχής (επηρέασαν το «ασθενές φύλο»: που έπρεπε να στηρίξει την οικογένεια και να προσανατολιστεί σε άλλους τομείς.

58 Ηλικία & Λόγοι διακοπής του Σχολείου (Συμπεράσματα)
Σε σχέση με την ΗΛΙΚΙΑ: Ηλικίες κάτω των 40  Δική μου επιλογή, Δεν έπαιρνα τα γράμματα Ηλικίες άνω των 40  Επιβολή από την οικογένεια, Δυσκολίες Μετακίνησης Επιβολή από: Δύσκολες οικονομικές – πολιτικές συνθήκες της εποχής (επηρέασαν την μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: ανεργία, μετανάστευση, αγροτική/ βιομηχανική κρίση Περιορισμένη συγκοινωνία Αντιθέτως, τα νεότερα άτομα δε βίωσαν παρόμοιες καταστάσεις Δεν ήθελαν να συνεχίσουν από δική τους πρωτοβουλία Χαμηλό κοινωνικό στάτους (αγροτικές οικογένειες)  Χαμηλή επίδοση  «Δυσκολίες στη μάθηση»  Άρνηση

59 Προτροπή ή Αποθάρρυνση (Συμπεράσματα)
Προτροπή ή Αποθάρρυνση (Συμπεράσματα) Το γυναικείο φύλο απολαμβάνει την μικρότερη υποστήριξη, τόσο από τους γονείς όσο και από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, όσον αφορά την απόφασή του να ξεκινήσει το Σ.Δ.Ε. ..Η κοινωνίες τις έχει ταγμένες να εκπληρώνουν άλλου είδους υποχρεώσεις Η συνιστώσα της ηλικίας δεν επηρεάζει τον στενό οικογενειακό περίγυρο (σύζυγος, παιδιά, γονείς, αδέρφια) ούτε διαφοροποιεί την συμπεριφορά αυτού σχετικά με την απόφαση των μαθητών να συνεχίσουν το σχολείο. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης η συμπαράσταση είναι μεγαλύτερη Συνειδητοποίηση τρίτων Συμπάθεια

60 Προσδοκίες και Φύλο (Συμπεράσματα)
Γυναίκες  Επαγγελματική αποκατάσταση Ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου Κάνω για μένα ότι δεν μπόρεσα/ δε με άφησαν στην παιδική μου ηλικία Κατάσταση οικογενειών της εποχής γυναίκες ιεραρχικά κατώτερες Υποχρεώσεις που κυμαίνονται γύρω από τον οικογενειακό προγραμματισμό Εξωγενείς καταστάσεις που τους στέρησαν το δικαίωμα στη μόρφωση Καλλιέργεια αισθήματος μειονεξίας / κατωτερότητας  ανάγκη για αλλαγή ρόλου και εικόνας, για επαναπροσδιορισμό της θέσης και της προοπτικής τους στην κοινωνία Διέξοδο, ανεξαρτησία και καταξίωση μέσα από την εργασία Η ανεργία πλήττει κυρίως το γυναικείο φύλο Κρίση μέσης ηλικία  ποιότητα ζωής, εκπλήρωση απωθημένων μέσω παιδείας, καλύτερη αυτοεικόνα και αντίληψη του εαυτού

61 Προσδοκίες - Εκπλήρωση και Άνδρες (Συμπεράσματα)
Υστέρηση στους βαθμούς εκπλήρωσης σε σχέση με τους βαθμούς προσδοκίας: Βελτίωση του μισθού Θέλω και μπορώ να προσφέρω ..Υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα σε ό,τι κανείς υποθέτει πως έχει να του προσφέρει μία διαδικασία και στις πραγματικές διαστάσεις της προσφοράς, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές, μέσα από την πραγμάτωση της… Δεν προσδοκούσαν να αυξήσουν τις οικονομικές απολαβές τους («προσγειωμένες» προσδοκίες)  άδηλη προσδοκία που γνωρίζει ματαίωση ωστόσο δε μπορούν να μην ελπίζουν σε κάποιας μορφής αναγνώριση και αξιοποίηση των κόπων και των προσπαθειών τους.

62 Προσδοκίες - Εκπλήρωση και Γυναίκες (Συμπεράσματα)
Υστέρηση στους βαθμούς εκπλήρωσης σε σχέση με τους βαθμούς προσδοκίας: Εύρεση εργασίας, Αύξηση μισθού, Καλύτερη θέση εργασίας Ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου Θέλω και μπορώ να «προσφέρω» Η ανεργία πλήττει κυρίως το γυναικείο φύλο Παγίωση του ρόλου μετά την αποφοίτηση  μείωση του αισθήματος της προσφοράς Το πτυχίο από τα Σ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε απολυτήριο γυμνασίου  -- Ανεπαρκής τίτλος για επαγγελματική αποκατάσταση -- πρόγραμμα σπουδών που αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων χωρίς ν’ ανταποποκρίνεται αποκλειστικά στις ιδιαίτερες ανάγκες εκάστοτε εκπαιδευόμενου (που θα τον οδηγήσουν στην πνευματική ανάπτυξη) Υποθέτουμε έτσι ότι… Οι στόχοι που είχαν θέσει οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή του προγράμματος ήταν πολύ υψηλοί ή προς άλλες κατευθύνσεις από εκείνες γύρω από τις οποίες προσφέρει το Σ.Δ.Ε.

63 Προσδοκίες και Ηλικία (Συμπεράσματα)
*Κάνω για μένα ότι δεν μπόρεσα να κάνω στην παιδική μου ηλικία  Μεγαλύτερη Ηλικιακή Ομάδα Έχοντας πλέον επιλύσει προβλήματα βιοπορισμού και συντήρησης Οι μεγαλύτερες ηλικίες βίωσαν: Δυσμενείς οικονομικές συνθήκες Δυσμενείς πολιτικές κοινωνικές συνθήκες Αδυναμία πρόσβασης στα σχολεία Εκτίμηση στα γράμματα σε μια εποχή που οι «μορφωμένοι» άνθρωπου απολάμβαναν κύρος στην τοπική κοινωνία Γεγονότα που καθιστούν την εκπαίδευση «ανεκπλήρωτο απωθημένο»

64 Προσδοκίες και Ηλικία (Συμπεράσματα)
*Εύρεση εργασίας, *Αύξηση του μισθού, *Καλύτερη θέση εργασίας *Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι μπορώ και αξίζω  Μικρότερη Ηλικιακή Ομάδα Επαγγελματική αστάθεια της εποχής Βιοποριστικά προβλήματα Κύρος που αντλείται από την εργασία Αίσθημα κατωτερότητας από το ολοένα και περισσότερο αυξημένο ποσοστό αποφοίτων μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις τις εποχής Συνιστώσες που τοποθετούν την επαγγελματική αποκατάσταση και την εξάλειψη του αισθήματος της μειονεκτικότητας στην κορυφή των προσδοκιών για τα νεότερα σε ηλικία άτομα

65 Ηλικία και Εκπλήρωση των προσδοκιών (Συμπεράσματα)
Η ηλικία επηρεάζει το συναίσθημα εκπλήρωσης Μικρότερη Ηλικιακή Ομάδα  μεγαλύτερη εκπλήρωση των προσδοκιών που σχετίζονται με τα επαγγελματικά θέματα Υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και ευκαιρίες για άτομα μικρότερης ηλικίας Τάση για αναζήτηση ατόμων μικρής ηλικίας και αυξημένων προσόντων

66 Προσδοκίες - Εκπλήρωση και Ηλικία (Συμπεράσματα)
Υστέρηση στους βαθμούς εκπλήρωσης σε σχέση με τους βαθμούς προσδοκίας *Εύρεση εργασίας, *Αύξηση του μισθού, *Έχω αυτοπεποίθηση και νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω  Μικρότερη Ηλικιακή Ομάδα Συμπεραίνουμε πως: αν και μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων ή νεότερη βιώνει μεγαλύτερο βαθμό εκπλήρωσης σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανεύρεση εργασίας και την ποιοτική της αναβάθμιση, η εκπλήρωση αυτή δεν είναι αρκετή για να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική. Οφείλεται σε.. Αίσθημα ανασφάλειας και περιθωριοποίησης Ανεπάρκεια τίτλου (απολυτήριο γυμνασίου) για την εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών

67 Προσδοκίες - Εκπλήρωση και Ηλικία (Συμπεράσματα)
Υστέρηση στους βαθμούς εκπλήρωσης σε σχέση με τους βαθμούς προσδοκίας *Εύρεση εργασίας, *Αύξηση του μισθού, *Καλύτερη θέση εργασίας, *Ανάπτυξη πνευματικού επιπέδου  Μεγαλύτερη Ηλικιακή Ομάδα Συμπεραίνουμε ότι: ενώ οι προσδοκίες της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας δεν σχετίζονται άμεσα με το εργασιακό γίγνεσθαι, η ίδια φαίνεται να είναι πεπεισμένη ότι η εργασιακή αποκατάσταση και καταξίωση δεν δύναται να εκπληρωθεί απλά με ένα πτυχίο από τα Σ.Δ.Ε.. *Νιώθω μειονεκτικά απέναντι στους άλλους και θέλω να τους αποδείξω ότι μπορώ και αξίζω  να εκπληρώνεται για τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα Η ολοκλήρωση της φοίτησης αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της αυτό-εικόνας Ικανοποίηση του απωθημένου Αντλούν επιβεβαίωση από τις ικανότητές τους (άσχετα με την πρακτική χρησιμότητα του πτυχίου)

68 Προσδοκίες - Εκπλήρωση και Απόφοιτοι (Συμπεράσματα)
Υστέρηση στους βαθμούς εκπλήρωσης σε σχέση με τους βαθμούς προσδοκίας: *Εύρεση εργασίας, *Αύξηση του μισθού, *Καλύτερη θέση εργασίας Συμπεραίνουμε ότι: Στοιχεία που σχετίζονται με αισθήματα κατωτερότητας ή ανάγκη για επιβεβαίωση εκπληρώνουν το στόχο τους. Ανεκπλήρωτα παραμένουν στοιχεία που σχετίζονται με εργασιακά θέματα οικονομική δυσπραγία της σύγχρονης εποχής Αυξημένη ανεργία Προσωπικοί παράγοντες Ανεπάρκεια τίτλου

69 Προσδοκίες και Επάγγελμα (Συμπεράσματα)
Οι Αγρότες – Κτηνοτρόφοι προσδοκούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα εξής: *Εύρεση εργασίας, *Ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου, *Κάνω για μένα ότι δε μπόρεσα/ δε με άφησαν να κάνω στην παιδική μου ηλικία Τάση εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα Αστικοποίηση Προβλήματα στον αγροτικό τομέα Χαμηλή εκτίμηση του επαγγέλματος – (Νέο Life Style) Πρότυπα – Κομφορμισμός Ακολούθησαν το επάγγελμα της οικογένειας και πλέον επιθυμούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους

70 Λειτουργία των Σ.Δ.Ε. (Συμπεράσματα)
Ο θεσμός των Σ.Δ.Ε. προσπαθεί να εφαρμόσει νέες εκπαιδευτικές πρακτικές κύρια μέθοδος διδασκαλίας δεν φαίνεται να είναι η μετωπική, αλλά συνεργατικών μεθόδων (εργασία σε ομάδες) συζήτηση σχέση αμφίδρομης επικοινωνίας. Μειωμένη παρατηρείται και η εφαρμογή των γραπτών εξετάσεων. αστεράκια, βαθμοθηρία, εξετασιομανία, ανταγωνισμός, Μη συμμετοχή των μαθητών στο Σ.Δ.Ε. στη διαμόρφωση του προγράμματος Η εκπαιδευτική πράξη ακολουθεί σε σχετικά αργό ρυθμό (σε σχέση με τη θεωρία) Καλή κτιριακή υποδομή Ικανοί εκπαιδευτές (επιλογή με αυστηρά κριτήρια) Μειωμένη ικανοποίηση στην στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα εκτός σχολείου Υπάρχει αρμόδιος ψυχολόγος Έλλειψη εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχική υγείας Λεπτά όρια σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητή Οδηγεί σε λάθος προσδοκίες από μέρους του μαθητή ως προς τον εκπαιδευτικό

71 Προτάσεις για βελτίωση του θεσμού
Έμφαση στην εργασιακή πραγματικότητα Πρακτική άσκηση Κατάρτιση εκπαιδευτών Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων Ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από συνεργασίες σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Διαφοροποίηση από την τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ευελιξία στο πρόγραμμα σπουδών Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κινούνται σε χώρους εκτός σχολείου Επιχειρήσεις Χώρους εθελοντικής προσφοράς Συνάντηση με άλλους ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς Επαφή με την τοπική κοινωνία Σύμπραξη κοινωνικών φορέων Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς Κοινωνική αναγνώριση της προσπάθειας αυτών των ατόμων (ο τίτλος σπουδών από μόνος του δεν χαρακτηρίζει το όλο πρόγραμμα επιτυχημένο) Σύμπραξη του δημοσίου τομέα για την υποστήριξη όλων των φορέων μαθητών, εκπαιδευτών Χρηματοδότηση, εθνική και ευρωπαϊκή υποστήριξη


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google