Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 24/10/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 24/10/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 24/10/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015

2 2 Εισαγωγή ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Κ. Αδάμ, Επίκουρος Καθηγήτρια Κ. Αδάμ, Επίκουρος Καθηγήτρια Συγγράμματα: Rory Burke, Διαχείριση Έργου, 2002 Rory Burke, Διαχείριση Έργου,Aρχές και Τεχνικές, 2014 Ηarvey Maylor: Διαχείριση Έργων, Project Management, 2005 Βοηθήματα: J.K.Pinto, Project Management, Achieving Competitive Advantage, Pearsons Prentice Hall, 2007 Βοηθήματα: J.K.Pinto, Project Management, Achieving Competitive Advantage, Pearsons Prentice Hall, 2007

3 13 Αξιολόγηση Γραπτή Εξέταση-Ασκήσεις -40% Γραπτή Εξέταση-Ασκήσεις -40% Εργασία -60% Εργασία -60%

4 14 Δικτυακοί Τόποι Project Management Institute Project Management Institute – http://www.pmi.org/ International Project Management Association International Project Management Association – http://www.ipma.ch/ Association for Project Management Association for Project Management – http://www.apm.org.uk/ Project Management Control Tower Project Management Control Tower – http://www.4pm.com/ ProjectNet project management resource site ProjectNet project management resource site – http://www.projectnet.co.uk/ IMU lab IMU lab – http://imu.iccs.ntua.gr

5 15 Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία Κύκλος Ζωής έργου Κύκλος Ζωής έργου Μελέτη Σκοπιμότητας-Επιλογή έργου Μελέτη Σκοπιμότητας-Επιλογή έργου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Χρονοδιαγράμματα Χρονοδιαγράμματα Έλεγχος έργου Έλεγχος έργου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

6 16 Βασικές έννοιες Έργο: “..προσωρινό (έχει καθορισμένο τέλος) εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας”, PMBOK*, 2000 Διαχείριση Έργου: “..η διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζουμε γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου, με στόχο να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των συμμετόχων”, PMBOK, 2000 * Project Management Body of Knowledge

7 7 Διαχείριση Εργου- Project Management Οργανωμένη προσέγγιση με βάση την οποία μπορεί κανείς να χειριστεί τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης διαφόρων τύπων έργων, Βurke, 2002 Aφορά στον συνεπή σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πόρων ενός οργανισμού με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου, προκαθορισμένου με σχετικά βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, στόχου, Μέντζας 2001

8 18  Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης έργου συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας.  Για την επίτευξη των υλοποιήσιμων στόχων αξιοποιούνται οι διαδικασίες διαχείρισης έργου (προγραμματισμός, έλεγχος), οι ανθρώπινοι πόροι, η διαχείριση κινδύνου, κ.λ.π.

9 19  Ο διευθυντής και η ομάδα έργου αξιοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία πληροφόρησης και ελέγχου (οργανογράμματα ανάλυσης έργου, ιστογράμματα πόρων, κ.α.) που επιτρέπουν το σχεδιασμό, εποπτεία και έλεγχο μεγάλου αριθμού πληροφοριών σε βέλτιστο χρονικό διάστημα.

10 110 ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Διάγραμμα Gant t Η τεχνική της κατασκευής γραμμικών διαγραμμάτων εγκαινιάστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν ο Αμερικανός Henry Gantt (1861- 1919) επινόησε το διάγραμμα αυτό ως εποπτικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου ναυπηγικών έργων Η τεχνική της κατασκευής γραμμικών διαγραμμάτων εγκαινιάστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν ο Αμερικανός Henry Gantt (1861- 1919) επινόησε το διάγραμμα αυτό ως εποπτικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου ναυπηγικών έργων To διάγραμμα Gantt παραμένει ιδιaίτερα δημοφιλές και σήμερα To διάγραμμα Gantt παραμένει ιδιaίτερα δημοφιλές και σήμερα

11 11 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δεκαετίες 50 και 60 Δεκαετία του 1950 Δεκαετία του 1950 –Ανάπτυξη των μεθόδων PERT, Programme Evaluation and Review Technique και CPM, Critical Path Method –Εισαγωγή της έννοιας του κύριου φορέα ευθύνης: σε έργα που απαιτούν πολλές διαφορετικές ιδιότητες, ορίζεται ένα άτομο που είναι ο βασικός υπεύθυνος για ολόκληρο το έργο από την σύλληψη ως την ολοκλήρωση του 1960 1960 –Η NASA πειραματίζεται με οργανωτικές δομές τύπου μητρώου

12 12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τεχνική Εκτίμησης και Αναθεώρησης Προγράμματος (PERT) Η τεχνική PERT αναπτύχθηκε για τον στατιστικό χειρισμό των πιθανών τιμών που μπορεί να πάρει η διάρκεια ενός έργου Η τεχνική PERT αναπτύχθηκε για τον στατιστικό χειρισμό των πιθανών τιμών που μπορεί να πάρει η διάρκεια ενός έργου

13 13 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Μέθοδος Κρίσιμου Δρομολογίου (CPM) Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να αντιμετωπίσει το συμβιβασμό χρόνου – κόστους που προβλημάτιζε συχνά τους διευθυντές έργου και προέκυπτε από το γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στο χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση και το κόστος μέχρι την ολοκλήρωση είναι πολύπλοκη. Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να αντιμετωπίσει το συμβιβασμό χρόνου – κόστους που προβλημάτιζε συχνά τους διευθυντές έργου και προέκυπτε από το γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στο χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση και το κόστος μέχρι την ολοκλήρωση είναι πολύπλοκη. Το ερώτημα που τίθεται είναι: αν μειωθεί η διάρκεια του έργου, το κόστος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί; Κάποιες κατηγορίες δαπανών (ενοίκια εγκαταστάσεων) θα μειωθούν ενώ άλλες (υπερωρίες) θα αυξηθούν. Το ερώτημα που τίθεται είναι: αν μειωθεί η διάρκεια του έργου, το κόστος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί; Κάποιες κατηγορίες δαπανών (ενοίκια εγκαταστάσεων) θα μειωθούν ενώ άλλες (υπερωρίες) θα αυξηθούν. ΑCEF Τέλος ΒD Αρχή

14 114 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟ Υ 1962 1962 –Η NASA εισάγει το σύστημα PERT για έλεγχο του κόστους 1963 1963 –Η Αεροπορία των ΗΠΑ υιοθετεί τον κύκλο ζωής του έργου 1964 1964 –Το Polaris ήταν το πρώτο βρετανικό έργο στο οποίο οι συμβαλλόμενοι υποχρεώθηκαν από την ίδια την σύμβαση να χρησιμοποιήσουν εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης έργου

15 115 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟ Υ 1965 1965 –Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ και η NASA αντικατέστησαν τα συμβόλαια απόδοσης λογαριασμού με συμβόλαια κινήτρων, όπως πχ συμβόλαια κατ’ αποκοπή –Από τα μέσα της δεκαετίας αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης 1965 1965 –Στο έργο κατασκευής του βομβαρδιστικού αεροπλάνου ΤSR-2 διαφάνηκαν προβλήματα που προκύπτουν όταν το έργο περνά στη φάση υλοποίησης προτού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 1966 1966 –Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργου (PMI), το πρώτο επίσημο ίδρυμα του κλάδου

16 116 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟ Υ –Στη δεκαετία του 1980 αυξήθηκε η επιρροή εξωτερικών παραγόντων –Ενοποίηση παραγόντων χρόνου-κόστους ποιότητας –Προστέθηκαν αργότερα παράγοντες όπως Αντικείμενο Εργασιών-Δομή Οργανωτικής Κατάτμησης

17 Χρόνος -Κόστος -Ποιότητα

18 Μοντέλο του Περιβάλλοντος έργου OBS- Organisation Breakdown Structure

19 119 Βασικά Χαρακτηριστικά Έργων  Προδιαγραφές  Διαθέσιμοι Πόροι (πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή..)  Έναρξη/Λήξη  Κύκλος ζωής  Προϋπολογισμός  Δραστηριότητες –Αγορά στην οποία απευθύνεται  Κύριος φορέας ευθύνης, Project Manager  Ομαδική λειτουργία των εμπλεκόμενων Εάν η κλίμακα ενός έργου απαιτεί τον επιμερισμό του σε υποέργα, ο συντονισμός των εργασιών των υποέργων και των υπευθύνων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίησή του.

20 120 Εργα : Τα έργα ποικίλουν ως προς το αντικείμενο εργασιών, το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησής τους. Μελέτη και κατασκευή κτιρίου Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής Σχεδιασμός και η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά, π.χ σχεδιασμός και κατασκευή ενός κράματος με υψηλή σκληρότητα Αντιπλημμυρικά έργα Βελτίωση της οργανωτικής δομής μίας επιχείρησης, έργα επιμόρφωσης

21 121 Eργοκεντρική Διοίκηση Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις οργανώνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες υπό μορφή έργων (δημόσια έργα, κτίρια, άμυνα αλλά και μεταποίηση, ανάπτυξη λογισμικού, παροχή υπηρεσιών, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ) Εργοκεντρική Διοίκηση σημαίνει  οργανωσιακή ευελιξία  Αποκέντρωση διοικητικών ευθυνών  Ολιστική θεώρηση προβλημάτων  Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων εστιασμένες στους στόχους

22 22 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Εργοκεντρικές οργανωτικές δομές Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, τα έργα εκτελούνταν από εταιρίες που είχαν την δομή των παραδοσιακών λειτουργικών ιεραρχιών, και αυτό σήμαινε ότι το έργο περνούσε σταδιακά από το ένα τμήμα στο άλλο. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, τα έργα εκτελούνταν από εταιρίες που είχαν την δομή των παραδοσιακών λειτουργικών ιεραρχιών, και αυτό σήμαινε ότι το έργο περνούσε σταδιακά από το ένα τμήμα στο άλλο.

23 23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Εργοκεντρικές οργανωτικές δομές Με την αύξηση της πολυπλοκότητας των έργων, έγινε επιτακτική η ανάγκη η συμμετοχή στο ίδιο έργο διαφορετικών ειδικοτήτων, τμημάτων ή και εταιριών Με την αύξηση της πολυπλοκότητας των έργων, έγινε επιτακτική η ανάγκη η συμμετοχή στο ίδιο έργο διαφορετικών ειδικοτήτων, τμημάτων ή και εταιριών Εξ ανάγκης άρχισαν να αναπτύσσονται οι πρώτες εργο - κεντρικές δομές Εξ ανάγκης άρχισαν να αναπτύσσονται οι πρώτες εργο - κεντρικές δομές

24 124 Περιβάλλον της Διαχείρισης Εργου επηρεάζει τόσο το έργο όσο και τον τρόπο διοίκησης του Το περιβάλλον του έργου μπορεί να επηρεασθεί

25 125 Νομικό πλαίσιο στην ΕΕ για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

26 126 Βασικά Χαρακτηριστικά Έργων  Προδιαγραφές  Διαθέσιμοι Πόροι (πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή..)  Έναρξη/Λήξη  Κύκλος ζωής  Προϋπολογισμός  Δραστηριότητες –Αγορά στην οποία απευθύνεται  Κύριος φορέας ευθύνης, Project Manager  Ομαδική λειτουργία των εμπλεκόμενων Εάν η κλίμακα ενός έργου απαιτεί τον επιμερισμό του σε υποέργα, ο συντονισμός των εργασιών των υποέργων και των υπευθύνων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίησή του.

27 127 Κύκλος ζωής έργου Αποτελείται από το το σύνολο των φάσεων που περνά ένα έργο από την στιγμή που ξεκινά μέχρι την ολοκλήρωσή του. Φάση έργου: ο χρόνος στον οποίο ολοκληρώνεται ένα ή περισσότερα παραδοτέα Παραδοτέα: απτά και κατάλληλα επικυρωμένα παράγωγα εργασίας όπως μία μελέτη, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ή ένα προίόν

28 Kύκλος Ζωής έργου-Επίπεδο Προσπάθειας

29 129 Διαχείριση Μεταλλευτικών έργων Η κατάλληλη οργάνωση της μεταλλευτικής έρευνας, ο υπολογισμός των αποθεμάτων, η επιλογή της μεθόδου εκμετάλλευσης και κατεργασίας, η αδειοδότηση και η προμήθεια εξοπλισμού, η κατασκευή των εγκαταστάσεων, κλπ. αποτελούν υποσύνολα ενός ολοκληρωμένου μεταλλευτικού έργου, των οποίων η διαχείριση είναι ευκολότερη εάν θεωρηθούν υποέργα του συνολικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του μεταλλείου.

30 130 Σχεδιασμός υπόγειου μεταλλείου

31 131 Υδρογεωλογικό Μοντέλο Υπόγειου Μεταλλείου βροχόπτωσ η αλλουβιακός υδροφορέας Ημιορεινή ζώνη Πεδινή περιοχή Πηγά δι Ζώνη καθιζήσεων Μάρμαρ ο Ανώτερος γνεύσιος Κατώτερο ς γνεύσιος Πιεζομετρική επιφάνεια υπόγειου υδροφορέα Στάθμη νερού Διαβρωμέν ος γνεύσιος Γεώτρηση Μεταλλείου Επιφανειακή απορροή Υπόγεια απορροή Ανατολικ ό κοίτασμα Δυτικό κοίτασμ α - 230m - 210m Λάκος Σχηματικό υδρογεωλογικό μοντέλο ευρύτερης περιοχής Μεταλλείου ??

32 132 Κρίσιμοι παράγοντες στη διαχείριση έργων Επιχειρηματικός κίνδυνος κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου, PMBOK Στα πρώτα στάδια της σύλληψης και του σχεδιασμού ενός έργου οι ευκαιρίες και ο επιχειρηματικός κίνδυνος βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικά για τα μεταλλευτικά έργα είναι σύνηθες να μεσολαβεί διάστημα 7-10 ετών από τον εντοπισμό ενός κοιτάσματος μέχρι την εκμετάλλευσή του.

33 133 Κρίσιμοι παράγοντες στη διαχείριση έργων Υλοποιήσιμοι στόχοι έργου  Αντικείμενο Εργασιών  Χρόνος  Κόστος  Ποιότητα Μέσα επίτευξης υλοποιήσιμων στόχων  Ενοποίηση βασικών διαδικασιών διαχείρισης (προγραμματισμός, εκτέλεση, έλεγχος)  Ανθρώπινοι πόροι  Επικοινωνία  Προμήθειες & συμβάσεις

34 134 Ολοκλήρωση επιτυχημένων έργων

35 135 Κρίσιμοι παράγοντες στη διαχείριση έργων  Διαχείριση Αντικειμένου Εργασιών Η διαχείριση του αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι έχουν προβλεφθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες – και μόνο οι απαιτούμενες – για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Αποτελείται από: Έναρξη του έργου Καθορισμό αντικειμένου Έλεγχο αλλαγής αντικειμένου

36 136 Διαχείριση έργου για την αποκατάσταση μεταλλείου αμιάντου (ΜΑΒΕ)

37 137 Κρίσιμοι παράγοντες στη διαχείριση έργων  Διαχείριση Χρόνου Η διαχείριση χρόνου περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Αποτελείται από: Τον καθορισμό δραστηριοτήτων Τον προσδιορισμό της αλληλουχίας & διάρκειας των δραστηριοτήτων Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος Έλεγχο χρονοδιαγράμματος και διορθωτικές κινήσεις

38 138 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου

39 139 Κρίσιμοι παράγοντες στη διαχείριση έργων  Διαχείριση Κόστους Η διαχείριση κόστους περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αποτελείται από: Το σχεδιασμό απασχόλησης πόρων Εκτίμηση κόστους Ανάπτυξη προϋπολογισμού έργου Έλεγχο κόστους

40 140 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιγράφει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πλέον αποτελεσματική επίδοση των ανθρώπων της ομάδας έργου Αποτελείται από: οργανωτικό σχεδιασμό, κατανομή στελεχών, ανάπτυξη της ομάδας έργου Οι ομάδες έργου αποτελούν αποδοτικό (δηλ. οι εργασίες εκτελούνται σωστά) και αποτελεσματικό (εκτελούνται οι σωστές εργασίες) τρόπο διαχείρισης έργων. Εύρος δεξιοτήτων, κατανομή εργασιών, αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα, ευελιξία. Διεπιστημονικές και κατά περιπτώσεις διεθνείς ομάδες συναντώνται κατά την ανάπτυξη μεταλλευτικών έργων. Η επιβράβευση των μελών της ομάδας έργου συνδέεται με την επίτευξη των στόχων

41 141 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Δομή Ομάδας Έργου

42 142 Κρίσιμοι παράγοντες στη διαχείριση έργων  Διαχείριση ποιότητας Η διαχείριση ποιότητας περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε το αποτέλεσμα του έργου να ικανοποιεί τις ανάγκες για τις οποίες υλοποιείται και τις σχετικές προδιαγραφές. Η διαχείριση ποιότητας αποτελείται από: Το σχεδιασμό ποιοτικού ελέγχου Τη διασφάλιση ποιότητας Τον έλεγχο ποιότητας

43 143 Κρίσιμοι παράγοντες στη διαχείριση μεταλλευτικών έργων  Διαχείριση ποιότητας Η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των παραπάνω συστημάτων ακολουθεί τις αρχές της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης CHECK DO ACT PLAN ΚύκλοςDeming (PDCA) σε επίπεδο συστήματος Αξιολόγηση Μέτρηση Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και υπολογισμός ΚρίσιμωνΔεικτών έργου Προσδιορισμός Στόχων Ποιότητας Λειτουργία

44 144 Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία Κύκλος Ζωής έργου Κύκλος Ζωής έργου Μελέτη Σκοπιμότητας-Επιλογή έργου Μελέτη Σκοπιμότητας-Επιλογή έργου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Χρονοδιαγράμματα Χρονοδιαγράμματα Έλεγχος έργου Έλεγχος έργου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

45 45 Τεχνική Εκτίμησης και Αναθεώρησης Προγράμματος (PERT) Τεχνική Εκτίμησης και Αναθεώρησης Προγράμματος (PERT) Ο=6, 12 ημέρες, m=8,15 ημέρες, p=13, 24 ημέρες Ο=6, 12 ημέρες, m=8,15 ημέρες, p=13, 24 ημέρες Τ= (Ο+4m+P)/6 Τ= (Ο+4m+P)/6


Κατέβασμα ppt "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 24/10/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google