Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Δουλεύοντας με Σχέδια Εργασίας – Η μέθοδος Project Γιάννης Ρουσσάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Δουλεύοντας με Σχέδια Εργασίας – Η μέθοδος Project Γιάννης Ρουσσάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Δουλεύοντας με Σχέδια Εργασίας – Η μέθοδος Project Γιάννης Ρουσσάκης

2 Τί είναι το Σχέδιο Εργασίας Ορίζουμε ως σχέδιο εργασίας κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές.  Σήμερα τα Σχέδια Εργασίας θεωρούνται από πολλούς μελετητές και παιδαγωγούς ως συμπληρωματική προσέγγιση του συστηματικού αναλυτικού προγράμματος αλλά και ουσιώδες μέρος των «ανεπίσημων» εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  Ο στόχος είναι να μάθει κανείς περισσότερα για ένα θέμα, παρά να βρει τις σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν από το δάσκαλο.

3 Μια πρώτη Σύγκριση Συστηματική ΔιδασκαλίαΜέθοδος των Σχεδίων Εργασίας Βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες Δίνει στα παιδιά ευκαιρίες να εφαρμόσουν δεξιότητες Απευθύνεται στις μαθησιακές ελλείψεις των παιδιών Απευθύνεται στις ικανότητες των παιδιών Δίνει έμφαση στα εξωτερικά κίνητρα Δίνει έμφαση στην εσωτερική παρώθηση Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κατευθύνει τη δουλειά των παιδιών, να χρησιμοποιεί την επιδεξιότητά τους και να προσδιορίζει τις εργασίες που εκτελούν Ενθαρρύνει τα παιδιά να καθορίσουν το αντικείμενο της εργασίας τους και τα δέχεται ως ειδικούς σε κάθε τι που αφορά τις ανάγκες τους

4 Τί μπορούμε να κάνουμε με τα Σχέδια Εργασίας ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Μελέτη ορισμού  Μελέτες ιστορικές  Μελέτες π ρόβλεψης  Μελέτες υ π όθεσης  Μελέτες γνώμης ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ  Πειραματικές έρευνες  Ε π ίλυση π ροβληματικών καταστάσεων  Έρευνες ανακάλυψης  Περιγραφικές έρευνες ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Καλλιτεχνικές συνθέσεις  Συλλογές και ταξινομήσεις  Κατασκευές χρηστικών αντικειμένων

5 Διάγραμμα Φάσεων ενός Σχεδίου Εργασίας Πρώτη Φάση : Κοινός προγραμματισμός 1. Καθορισμός θέματος και εννοιολογικής οπτικής 2. Ανάλυση θέματος σε επιμέρους διαστάσεις 3. Επιμερισμός διαστάσεων σε ομάδες 4. Στόχοι και δραστηριότητες 5. Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης Δεύτερη Φάση: Ενδο-ομαδικός Προγραμματισμός 6. Καθορισμός διαδικασιών 7. Ενδο-ομαδικός επιμερισμός θέματος

6 Διάγραμμα Φάσεων ενός Σχεδίου Εργασίας Τρίτη Φάση : Συλλογική διεξαγωγή του έργου 8. Εργασία υποομάδων 9. Συντονιστική συνεδρία ομάδας 10. Παρουσίαση έργου υποομάδων 11. Σύνθεση έργου υποομάδων 12. Επιμέλεια συλλογικού έργου ομάδας Τέταρτη Φάση: Παρουσίαση και αξιολόγηση ομαδικού έργου 13. Παρουσίαση συλλογικού έργου ομάδων 14. Ενδο-ομαδική αυτο-αξιολόγηση 15. Δι-ομαδική αξιολόγηση έργου ομάδων

7 Χρήση του Χώρου της Τάξης όταν δουλεύουμε ένα Σχέδιο Εργασίας Χώρος: Παροχή του κατάλληλου χώρου για τις διάφορες εργασίες. Διευθέτηση επίπλωσης: ευέλικτη, για ομαδική αλλά και για ατομική εργασία.

8 Χρήση του Χώρου της Τάξης όταν δουλεύουμε ένα Σχέδιο Εργασίας Παρουσίαση: Τοίχοι, οριζόντιες επιφάνειες, για πληροφόρηση, προϊόντα της δουλειάς των παιδιών, εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πόροι: Εύκολη πρόσβαση, διαθεσιμότητα, περιορισμοί, φύλαξη. Δουλειά που ολοκληρώθηκε: Τα διάφορα προϊόντα της δουλειάς μπορούν να τοποθετηθούν σε κατάλληλα μέρη όπου ο δάσκαλος μπορεί να τα ελέγξει. Τα παιδιά ως παρατηρητές: καταγραφή της βοήθειας των παιδιών στη διαχείριση του χώρου, των περιοχών εργασίας, των πόρων.

9

10


Κατέβασμα ppt "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Δουλεύοντας με Σχέδια Εργασίας – Η μέθοδος Project Γιάννης Ρουσσάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google