Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Νίκος Τσαπατσούλης Γιάννης Αβρίθης Γιώργος Βότσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Νίκος Τσαπατσούλης Γιάννης Αβρίθης Γιώργος Βότσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Νίκος Τσαπατσούλης Γιάννης Αβρίθης Γιώργος Βότσης

2 Εισαγωγή n Στόχος του Εργαστηρίου είναι η πρακτική άσκηση σε βασικά θέματα της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας χρησιμοποιώντας το περιβάλλον της Matlab n Επιλέγεται η Matlab γιατί αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για ταχεία ανάπτυξη αλγορίθμων μέσω ενσωματωμένων συναρτήσεων.

3 Θέματα Εργαστηριακών Ασκήσεων n Διδιάστατοι μετασχηματισμοί - Κωδικοποίηση εικόνων n Εφαρμογή Ψηφιακών Φίλτρων σε εικόνες - Αποκατάσταση εικόνας (Image Restoration) n Εφαρμογές στην Ανάλυση Εικόνας (Ανίχνευση ακμών, Μετασχηματισμός Hough, Εντοπισμός απλών σχημάτων σε εικόνες)

4 Εργαστηριακή άσκηση 1η: Διδιάστατοι μετασχηματισμοί n Χρησιμοποιούμενοι στην επεξεργασία εικόνας μετασχηματισμοί: u Fourier - FFT (Υπολογισμός συχνοτήτων διδιάστατων σημάτων) u Συνημιτόνου - DCT (Κωδικοποίηση JPEG, Εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες) u Karhunen Loeve (Εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες- Κωδικοποίηση - Συμπίεση) n Η εφαρμογή των μετασχηματισμών για κωδικοποίηση και συμπίεση γίνεται σε τετραγωνικά παράθυρα της εικόνας (συνήθως 8x8 ή 16x16)

5 Ο Μετασχηματισμός Fourier n Ορισμός n Ιδιότητες (για x(m,n) πραγματικό)

6 FFT - ο γρήγορος μετασχηματισμός n Αποδεκατισμός στο χρόνο ή στη συχνότητα (decimation in time / frequency) και χρήση του DFT n Υπολογισμός με O(n  log(n)) πράξεις έναντι Ο(n 2 ) του DFT

7 Μετασχηματισμός Συνημιτόνου (Discrete Cosine Transform) n Ορισμός

8 DCT - ιδιότητες n Ισοδυναμία του διδιάστατου μετασχηματισμού με την εφαρμογή δύο αλλεπάλληλων μονοδιάστατων προς τις δύο κατευθύνσεις n Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα έχει πραγματικό αποτέλεσμα n Συγκέντρωση πληροφορίας, χρήση σε εφαρμογές συμπίεσης εικόνας

9 Μετασχηματισμός Karhunen Loeve n Έστω μια εικόνα Χ διαστάσεων MxN. n Χωρίζουμε την εικόνα σε υποεικόνες y i 8x8 ( το πλήθος) τις οποίες και μετατρέπουμε σε διανύσματα v i 64x1χρησιμοποιώντας λεξικογραφική διάταξη n Υπολογίζουμε το μέσο διάνυσμα v m

10 Μετασχηματισμός Karhunen Loeve n Υπολογίζουμε την εκτιμήτρια του πίνακα αυτοσυσχέτισης της εικόνας n Ο πίνακας μετασχηματισμού του Karhunen - Loeve είναι ο πίνακας U των ιδιοδιανυσμάτων του R: n O KL μετασχηματισμός κάθε διανύσματος (υποεικόνας) v i δίνεται από τη σχέση

11 Ιδιότητες του Karhunen Loeve n Ο μετασχηματισμός KL δημιουργεί υποεικόνες με ασυσχέτιστα στοιχεία και για το λόγο αυτό επιτυγχάνει την καλύτερη συμπίεση από όλες τις άλλες κωδικοποιήσεις μετασχηματισμού n Εξαρτάται από την ίδια την εικόνα (επομένως ο πίνακας U που υπολογίστηκε με βάση μια εικόνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κωδικοποίηση μιας άλλης)

12 Ορισμός SNR Έστω x(m,n) το διδιάστατο σήμα της εικόνας και x’(m,n) η ανακατασκευή του n Ο σηματοθορυβικός λόγος SNR ορίζεται ως:

13 Συγκριτικά διαγράμματα


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Νίκος Τσαπατσούλης Γιάννης Αβρίθης Γιώργος Βότσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google