Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

2 Σύστημα Επεξεργασίας Σημάτων
Δειγματοληψίας Ψηφιακός Επεξεργαστής Ανακατασκευής x(t) x1[n] x2[n] y(t)

3 Σύστημα Επεξεργασίας Σημάτων
Σύστημα Δειγματοληψίας: Φίλτρο Αντιαναδίπλωσης Μονάδα Δ&Σ Μονάδα ΜΑΨ x(t) x1[n] Δειγματοληψία: Ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν: Ποια είναι η Σχέση Μετασχηματισμού Fourier Αναλογικού & Ψηφι-ακού Σήματος; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ένα σήμα συνεχούς χρόνου μπορεί να ανακατασκευασθεί από τα δείγματά του (Θεώρημα Δειγματοληψίας); Τι τρόπο ανακατασκευής προτείνει το Θεώρημα Δειγματοληψίας;

4 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Δειγματοληψία: x(t) : Σήμα Συνεχούς Χρόνου x[n]: Σήμα Διακριτού Χρόνου Τs : Περίοδος Δειγματοληψίας : Συχνότητα Δειγματοληψίας

5 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Σήμα Συνεχούς Χρόνου x(t)=cos(2π100t) Σήμα Διακριτού Χρόνου: x[n]=cos(2π100nTs) Ts=0.5 msec Σήμα Διακριτού Χρόνου: x[n]=cos(2π100nTs) Ts=2 msec

6 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
f1=2.4 Hz f2=0.4 Hz Ts=1 sec

7 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Ψευδώνυμα Συχνοτήτων:

8 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Φάσμα Σήματος Διακριτού Χρόνου

9 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

10 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

11 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

12 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

13 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

14 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

15 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

16 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

17 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

18 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

19 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

20 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

21 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία
Μονάδα Δ&Σ Μονάδα ΜΑΨ xα(t) x[n] Σχέση ΔΧΜF και ΣΧΜF:

22 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία
Περίπτωση Α Ωs/2 -Ω0 Ω0 Ω -3π -2π π ω

23 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία
Περίπτωση Α Ωs/2 -Ω0 Ω0 Ω -3π -2π π ω

24 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Μονάδα Δ&Σ Μονάδα ΜΑΨ xα(t) x[n] Σύστημα-Τέλειας Ανακατασκευής x[n] y(t)=xα(t) Βασική Προϋπόθεση:

25 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Για την περίπτωση που -3π -2π π ω Είναι προφανές ότι ισχύει

26 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Επομένως αν ορίσουμε την συνάρτηση: -3π -2π π ω -3π -2π π ω

27 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Επομένως: -Ωs/2 Ωs/2 -Ω0 Ω0 Ω

28 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Επομένως: ή ισοδύναμα:

29 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

30 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα: Ιδανική Δειγματοληψία: Πραγματική Δειγματοληψία (PΑΜ):

31 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα: Ιδανική Δειγματοληψία: PWM:

32 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Χαρακτηριστική Kβαντιστή:

33 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα –PΑΜ-QPAM: Σφάλμα:

34 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα –PΑΜ-QPAM: Σήμα PCΜ:

35 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Προσεγγιστική Ανακατασκευή: Μονάδα ΜΨΑ Φίλτρο Ανακατασκευής x[n] y(t)xα(t) όπου μια συνάρτηση πεπερασμένης χρονικής διάρκειας

36 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Προσεγγιστική Ανακατασκευή με χρήση Β-spline: Γενίκευση:

37 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

38 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

39 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

40 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

41 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

42 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

43 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

44 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή
Φαινόμενο Ψευδωνυμίας-Αναδίπλωση:

45 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google