Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ. Σύστημα Επεξεργασίας Σημάτων Σύστημα Δειγματοληψίας Ψηφιακός Επεξεργαστής Σύστημα Ανακατασκευής x(t)x(t)x1[n]x1[n] x2[n]x2[n]

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ. Σύστημα Επεξεργασίας Σημάτων Σύστημα Δειγματοληψίας Ψηφιακός Επεξεργαστής Σύστημα Ανακατασκευής x(t)x(t)x1[n]x1[n] x2[n]x2[n]"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

2 Σύστημα Επεξεργασίας Σημάτων Σύστημα Δειγματοληψίας Ψηφιακός Επεξεργαστής Σύστημα Ανακατασκευής x(t)x(t)x1[n]x1[n] x2[n]x2[n] y(t)

3 Σύστημα Επεξεργασίας Σημάτων Φίλτρο Αντιαναδίπλωσης Μονάδα Δ&Σ Μονάδα ΜΑΨ Σύστημα Δειγματοληψίας: x(t)x(t)x1[n]x1[n] Δειγματοληψία: Ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν: Ποια είναι η Σχέση Μετασχηματισμού Fourier Αναλογικού & Ψηφι- ακού Σήματος; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ένα σήμα συνεχούς χρόνου μπορεί να ανακατασκευασθεί από τα δείγματά του (Θεώρημα Δειγματοληψίας); Τι τρόπο ανακατασκευής προτείνει το Θεώρημα Δειγματοληψίας;

4 Δειγματοληψία: x(t) : Σήμα Συνεχούς Χρόνου x[n]: Σήμα Διακριτού Χρόνου Τ s : Περίοδος Δειγματοληψίας : Συχνότητα Δειγματοληψίας Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

5 Σήμα Συνεχούς Χρόνου x(t)=cos(2π100t) Σήμα Διακριτού Χρόνου: x[n]=cos(2π100nT s ) T s=0.5 msec T s=2 msec Σήμα Διακριτού Χρόνου: x[n]=cos(2π100nT s )

6 f 1 =2.4 Hzf 2 =0.4 Hz T s=1 sec Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

7 Ψευδώνυμα Συχνοτήτων:

8 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Φάσμα Σήματος Διακριτού Χρόνου

9 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

10

11

12

13

14 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

15

16

17

18

19

20 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

21 Μονάδα Δ&Σ Μονάδα ΜΑΨ xα(t)xα(t)x[n]x[n] Σχέση ΔΧΜF και ΣΧΜF: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία

22 Περίπτωση 0 Ω0Ω0 -Ω 0 Ω Α ω0π3π3π-3π-π-π2π2π-2π Ω s /2

23 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Δειγματοληψία Περίπτωση 0 Ω0Ω0 -Ω 0 Ω Α ω0π3π3π-3π-π-π2π2π-2π Ω s /2

24 Μονάδα Δ&Σ Μονάδα ΜΑΨ xα(t)xα(t)x[n]x[n] Σύστημα-Τέλειας Ανακατασκευής x[n]x[n]y(t)=xα(t)y(t)=xα(t) Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Βασική Προϋπόθεση:

25 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Για την περίπτωση που ω0π3π3π-3π-π-π2π2π-2π Είναι προφανές ότι ισχύει

26 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Επομένως αν ορίσουμε την συνάρτηση: ω0π3π3π-3π-π-π2π2π-2π ω0π3π3π-3π-π-π2π2π-2π

27 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Επομένως: Ω0Ω0 -Ω 0 Ω Ω s /2-Ω s /2

28 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Επομένως: ή ισοδύναμα:

29 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

30 Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα: Ιδανική Δειγματοληψία: Πραγματική Δειγματοληψία (PΑΜ):

31 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα: Ιδανική Δειγματοληψία: PWM:

32 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Χαρακτηριστική Kβαντιστή:

33 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα –PΑΜ-QPAM: Σφάλμα:

34 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Δειγματοληψία & Διαμόρφωση Αναλογικών Σημάτων Αρχικό Σήμα –PΑΜ-QPAM: Σήμα PCΜ:

35 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Προσεγγιστική Ανακατασκευή: όπου μια συνάρτηση πεπερασμένης χρονικής διάρκειας Φίλτρο Ανακατασκευής Μονάδα ΜΨΑ x[n]x[n] y(t)xα(t)y(t)xα(t)

36 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή Προσεγγιστική Ανακατασκευή με χρήση Β-spline: Γενίκευση:

37 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή

38

39

40

41

42

43

44 Φαινόμενο Ψευδωνυμίας-Αναδίπλωση:

45 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων-Ανακατασκευή


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ. Σύστημα Επεξεργασίας Σημάτων Σύστημα Δειγματοληψίας Ψηφιακός Επεξεργαστής Σύστημα Ανακατασκευής x(t)x(t)x1[n]x1[n] x2[n]x2[n]"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google