Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας n Εργαστηριακή Άσκηση 3η: Ανίχνευση Ακμών & Ανάλυση Εικόνων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας n Εργαστηριακή Άσκηση 3η: Ανίχνευση Ακμών & Ανάλυση Εικόνων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας n Εργαστηριακή Άσκηση 3η: Ανίχνευση Ακμών & Ανάλυση Εικόνων

2 Θέματα 3ης Εργαστηριακής Άσκησης n Εφαρμογή διδιάστατων μητρώων συνέλιξης για ανιχνευση ακμών. n Εντοπισμός πρωτεύοντων γεωμετρικών σχημάτων με τεχνικές ανάλυσης εικόνων.

3 n Σχετική κίνηση αντικειμένου και κάμερας n Κακή εστίαση του φακού n Ανομοιογένειες της ατμόσφαιρας n Μη γραμμικός μετασχηματισμός καταγραφής της εικόνας

4 Μέθοδοι βελτίωσης ποιότητας εικόνων (image enhancement) n Τεχνικές επεξεργασίας σημείου u Μετασχηματισμός γκρί επιπέδου u Μετατροπή ιστογράμματος n Τεχνικές τοπικής επεξεργασίας u Εξομάλυνση εικόνας u Όξυνση εικόνας u Ανίχνευση ακμών

5 Γραμμικά 2-Δ φίλτρα n Γραμμικός συνδυασμός τιμών γειτονικών pixels: n Μητρώο συνέλιξης:

6 Στοιχειώδη 2-Δ γραμμικά φίλτρα n Στοιχειώδες βαθυπερατό (LP) φίλτρο: n Στοιχειώδες υψιπερατό (HP) φίλτρο:

7 Απόκριση συχνότητας ιδανικών 2-Δ φίλτρων n Ιδανικό βαθυπερατό (LP) φίλτρο n Ιδανικό υψιπερατό (HP) φίλτρο

8 Μέθοδοι σχεδίασης 2-Δ γραμμικών FIR φίλτρων n Δειγματοληψία στο χώρο της συχνότητας (frequency sampling) n Σχεδίαση με χρήση παραθύρων (windowing) n Μετασχηματισμός συχνότητας (frequency transformation)

9 Δειγματοληψία στο χώρο της συχνότητας (frequency sampling) n Δειγματοληψία της επιθυμητής απόκρισης συχνότητας σε διακριτά σημεία του καρτεσιανού επιπέδου n Υπολογισμός του μητρώου συνέλιξης με αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier n Ανεπιθύμητες διακυμάνσεις παρουσιάζονται στην πραγματική απόκριση συχνότητας

10 Σχεδίαση με χρήση παραθύρων (windowing) n Υπολογισμός του μητρώου συνέλιξης με αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της επιθυμητής απόκρισης συχνότητας n Πολλαπλασιασμός του μητρώου συνέλιξης με 2-Δ “παράθυρο” που προκύπτει από μονοδιάστατο. Π.χ. παράθυρο Hamming: n Σημαντική μείωση των διακυμάνσεων στην πραγματική απόκριση συχνότητας

11 Μετασχηματισμός συχνότητας (frequency transformation) n Σχεδίαση μονοδιάστατου FIR φίλτρου (π.χ. Parks-McClellan) n Υπολογισμός 2-Δ μητρώου συνέλιξης από το 1-Δ φίλτρο μέσω πίνακα μετασχηματισμού n Υλοποίηση φίλτρων με κυκλικά συμμετρική απόκριση συχνότητας

12 Αποκατάσταση εικόνας (image restoration) n Αφαίρεση παραμορφώσεων, παρεμβολών, τυχαίου θορύβου, θολώματος ή έλλειψης καλού contrast n Μοντέλο παραμόρφωσης εικόνας: όπου f είναι η αρχική εικόνα, h γραμμικό φίλτρο και n προσθετικός θόρυβος

13 Φίλτρο Wiener n Εφαρμογή γραμμικού φίλτρου p(m,n): n Το φίλτρο προκύπτει από ελαχιστοποίηση MSE μεταξύ f και d: n Πολύ καλά αποτελέσματα για χαμηλούς σηματοθορυβικούς λόγους n Προϋποθέτει τη γνώση των φασμάτων ισχύος S ff, S rr και του μηχανισμού παραμόρφωσης H

14 Προσαρμοζόμενο Φίλτρο Wiener n Εφαρμογή χωρικά μεταβαλλόμενου φίλτρου σε περίπτωση προσθετικού θορύβου: n Εκτίμηση των παραπάνω ποσοτήτων m f, σ f, σ r από την εικόνα g

15 Προσαρμοζόμενο Φίλτρο Wiener (συνέχεια) n Γραμμικό FIR φίλτρο: n Ακραίες περιπτώσεις:

16 Φίλτρο ενδιάμεσης τιμής (Median Filter) n Εφαρμογή σε παράθυρο (π.χ. 3x3) n Ταξινόμηση των Α 0,…,Α 8 και αντικατάσταση του x(m,n) με την εδιάμεση τιμή Α 4 n Καλύτερη διατήρηση των ακμών (μη γραμμικό φίλτρο n Ιδανικό για θόρυβο “salt & pepper”

17 Ορισμός SNR  Έστω x(m,n) το διδιάστατο σήμα της εικόνας και x’(m,n) η ανακατασκευή του n Ο σηματοθορυβικός λόγος SNR σε db ορίζεται ως:


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας n Εργαστηριακή Άσκηση 3η: Ανίχνευση Ακμών & Ανάλυση Εικόνων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google