Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 2 Επίπεδα 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 2.Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Αναφέρεται σε ίδιες ή συναφείς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 2 Επίπεδα 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 2.Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Αναφέρεται σε ίδιες ή συναφείς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 2 Επίπεδα 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 2.Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Αναφέρεται σε ίδιες ή συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 ΠΜΣ Πρώτου επιπέδου 3 Κατευθύνσεις  Κοινωνία Εκπαίδευση και Παιδαγωγική  Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας  Διδακτική των Θετικών Επιστημών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3 Μαθήματα 1ης Κατεύθυνσης Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Κοινωνική θεωρία και εκπαίδευση Έθνος, κοινωνία, εκπαίδευση: Ιστορικές και συγχρονικές διαστάσεις ΤΠΕ στην εκπαίδευση Κοινωνική και παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυτικά προγράμματα Παιδαγωγική της ένταξης/Διαπολιτισμική εκπαίδευση/Εκπαίδευση για το φύλο και εκπαιδευτικές πρακτικές Πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση Κοινωνικός αποκλεισμός και αντιρατσιστική εκπαίδευση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4 Μαθήματα 2ης Κατεύθυνσης Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός Θεωρία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική εκπαίδευση ΤΠΕ στην εκπαίδευση Λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός: Διδακτικές προσεγγίσεις Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη Επικοινωνία στην τάξη: Εγγράμματες ταυτότητες Γραμματισμός στη δεύτερη γλώσσα Επιλογή α)Πολυγραμματισμοί στο σχολείο β)Θεωρίες της ανάγνωσης και αναγνωστικές πρακτικές Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

5 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαθήματα 3ης Κατεύθυνσης Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Θετικισμός, νεοθετικισμός και μια νέα θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήμης Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών ΤΠΕ στην εκπαίδευση Η φύση των φυσικών επιστημών και η διδασκαλία της με διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και πολυμεσικές αφηγήσεις Αστρονομία: Ιστορία – πράξη - διδακτική Διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επιστήμες Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στην εκπαίδευση Ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης στη σχολική πρακτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

6 Εισαγωγή στο ΠΜΣ πρώτου επιπέδου Εισάγονται μέχρι 45 φοιτητές (τελική απόφαση από Γ.Σ.Ε.Σ.) Τρεις φάσεις αξιολόγησης 1. Αξιολόγηση φακέλου 2. Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο πιστοποιητικό) και την Παιδαγωγική (για αποφοίτους εκτός Παιδαγωγικών Τμημάτων και Διδασκαλείων) 3. Γραπτές εξετάσεις με θέματα από κάθε κατεύθυνση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7 Οργάνωση διδασκαλίας Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα 3 εξάμηνα διδασκαλία και 1 εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων Κάθε μάθημα πιστώνεται με 10 E.C.T.S. ενώ η διπλωματική εργασία με 30 Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή μετά από δημόσια παρουσίαση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8 ΠΜΣ Δευτέρου επιπέδου Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι απαραίτητη η κατοχή Μ.Δ.Ε. Διάρκεια σπουδών από 3-6 χρόνια Επίβλεψη από τριμελή συμβουλευτική επιτροπή Αξιολόγηση από επταμελή επιτροπή μετά από δημόσια παρουσίαση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 2 Επίπεδα 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 2.Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Αναφέρεται σε ίδιες ή συναφείς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google