Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγράμματα σπουδών Α΄,Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Α΄ Λυκείου 9 μαθήματα - 33 ώρες διδασκαλίας (κοινό πρόγραμμα) + 1 μάθημα επιλογής (από 4 μαθήματα) – 2 ώρες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγράμματα σπουδών Α΄,Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Α΄ Λυκείου 9 μαθήματα - 33 ώρες διδασκαλίας (κοινό πρόγραμμα) + 1 μάθημα επιλογής (από 4 μαθήματα) – 2 ώρες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 προγράμματα σπουδών Α΄,Β΄ και Γ΄ Λυκείου

2 Α΄ Λυκείου 9 μαθήματα - 33 ώρες διδασκαλίας (κοινό πρόγραμμα) + 1 μάθημα επιλογής (από 4 μαθήματα) – 2 ώρες διδασκαλίας …σύνολο 35 ώρες

3 κοινό πρόγραμμα 1.Ελληνική Γλώσσα – 9 ώρες α. Αρχαία – 5 ώρες β. Νεοελληνική Γλώσσα – 2ώρες γ. Λογοτεχνία – 2 ώρες 2. Μαθηματικά - 5 ώρες α. Άλγεβρα – 3 ώρες β. Γεωμετρία – 2ώρες 3. Φυσικές επιστήμες – 6 ώρες α. Φυσική – 2 ώρες β. Χημεία - 2 ώρες γ. Βιολογία – 2 ώρες 4. Ιστορία – 2 ώρες 5. Πολιτική Παιδεία – 3 ώρες α. Οικονομία β. Πολιτικοί θεσμοί γ. Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία 6. Θρησκευτικά – 2 ώρες 7. Ερευνητική εργασία – 2 ώρες

4 8.Ξένη Γλώσσα – 2ώρες (δυνατότητα επιλογής) 9. Φυσική αγωγή - 2 ώρες …..σύνολο 33 ώρες Μαθήματα Επιλογής 1. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείρηση Φυσικών Πόρων 3. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 4. Καλλιτεχνική Παιδεία

5 Β΄ Λυκείου Γενική Παιδεία 30 ώρες Ομάδες Προσανατολισμού 5 ώρες …σύνολο 35 ώρες

6 μαθήματα γενικής παιδείας 1.Ελληνική Γλώσσα – 6 ώρες α. Αρχαία – 2 ώρες β. Νεοελληνική Γλώσσα – 2ώρες γ. Λογοτεχνία – 2 ώρες 2. Μαθηματικά - 5 ώρες α. Άλγεβρα – 3 ώρες β. Γεωμετρία – 2ώρες 3. Φυσικές επιστήμες – 6 ώρες α. Φυσική – 2 ώρες β. Χημεία - 2 ώρες γ. Βιολογία – 2 ώρες 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών - 1 ώρα 5. Ιστορία – 2 ώρες 6.Φιλοσοφία – 2 ώρες 7. Πολιτική Παιδεία – 2 ώρες 8. Θρησκευτικά – 2 ώρες 9. Ερευνητική εργασία – 1 ώρα 10..Ξένη Γλώσσα – 2ώρες (δυνατότητα επιλογής) 11. Φυσική Αγωγή – 1 ώρα …σύνολο 30 ώρες

7 1. Ομάδα προσανατολισμού: «Ανθρωπιστικές σπουδές» Αρχαία 3 ώρες Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών 2 ώρες …..σύνολο 5 ώρες 2. Ομάδα προσανατολισμού: «Θετικές σπουδές» Φυσική 3 ώρες Μαθηματικά 2 ώρες ……σύνολο 5 ώρες

8 Γ΄ Λυκείου Γενική Παιδεία 15 ώρες Ομάδες Προσανατολισμού 20 ώρες …σύνολο 35 ώρες

9 μαθήματα γενικής παιδείας 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία – 6 ώρες α. Νέα Ελληνική Γλώσσα – 4ώρες β. Λογοτεχνία – 2 ώρες 2. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών - 2 ώρες 3. Ιστορία – 2 ώρες 4. Θρησκευτικά – 1 ώρα 5..Ξένη Γλώσσα – 2ώρες (δυνατότητα επιλογής) 6. Φυσική Αγωγή – 2ώρες …σύνολο 15 ώρες

10 Σημείωση: Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνική Γλώσσα 40% Λογοτεχνία Ο μαθητής επιλέγει μία ομάδα προσανατολισμού

11 Ομάδες προσανατολισμού 1. Ανθρωπιστικές σπουδές α. Αρχαία 10 ώρες β. Λατινικά 4 ώρες γ. Ιστορία 6 ώρες …..σύνολο 20 ώρες 2. Θετικές σπουδές α. Φυσική 6 ώρες β. Χημεία 6 ώρες γ. Μαθηματικά ή Βιολογία 8 ώρες …σύνολο 20 ώρες (επιστήμες υγείας)

12 3Α. Οικονομικές – Πολιτικές - Κοινωνικές σπουδές α. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες β. Αρχές Οικονομικών Επιστημών 6 ώρες γ. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτκών Επιστημών 6 ώρες …..σύνολο 20 ώρες 3Β. Παιδαγωγικές σπουδές α. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες β. Φυσικές Επιστήμες 6 ώρες γ. Ιστορία 6 ώρες …σύνολο 20 ώρες

13 αξιολόγηση μαθητών

14 Α΄ Λυκείου Αξιολόγηση - Προαγωγή Για κάθε μάθημα: α) βαθμός Α΄τριμήνου προφορικός βαθμός του β) βαθμός Β΄τριμήνου μαθήματος + γ) βαθμός γραπτών εξετάσεων Βαθμός προαγωγής του μαθήματος (=Μ.Ο. προφ.+γραπτ.)

15 Γενικός βαθμός προαγωγής Ο Μ.Ο. των βαθμών προαγωγής όλων των μαθημάτων Σημείωση: Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς (Φυσική Αγωγή, ερευνητική εργασία) ο βαθμός προαγωγής είναι ο βαθμός προφορικής επίδοσης Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις  Ενδοσχολικά  Με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου που ορίζονται: α) κατά 50% με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας β) κατά 50% από τον/τους διδάσκοντα/ντες  Διορθώνονται – βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα.

16 Ο μαθητής προάγεται όταν…… α) Γενικός βαθμός προαγωγής ≥ 10 και β) Ο βαθμός προαγωγής στα: Ελλην. Γλώσσα και Μαθηματικά ≥ 10 και για τα υπόλοιπα μαθήματα ≥ 8 Αν δεν πληρεί τις προυποθέσεις α και β επαναλαμβάνει την τάξη. Αν δεν πληρεί την β παραπέμπεται στα αντίστοιχα μαθήματα σε επανεξέταση

17 Παράδειγμα Μάθημα Α΄τετρ. Β΄τετρ. Πρ.βαθμ. Γραπτ.Εξ. Βαθμός προαγωγής (Β.Π.) Ιστορία 14 16 15 11 13 Μ.Ο. 15 Μ.Ο. = (15+11)/2 = 13

18 Μάθημα Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.) Θρησκευτικά 12 Ελ. Γλώσσα 10 Μαθηματικά 08 όμως παραπέμπεται στα Ιστορία 13 Μαθηματικά Ξένη Γλώσσα 18 Ερευνητική Εργασία 15 Φυσικές Επιστήμες 12 Πολιτική Παιδεία 09 όχι - αν ήταν 07 θα Φυσική αγωγή 19 παραπεμπόταν στην Μαθημα επιλογής 20 Πολιτική Παιδεία Γενικός Βαθμός Προαγωγής ΓΒΠ=136/10=13,6 (θα ήταν 13,4)

19 τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

20 Εξαγωγή του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης Γ.Π.Β. Βαθμός γραπτής εξέτασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 ο μάθημα 17 2 ο μάθημα 19 Μ.Ο.=(17+19+11+16)/4 = 15,750 3 ο μάθημα 11 4 ο μάθημα 16 αναπροσαμογή Β.Π. Α΄τάξης 13,6 + 1 14,6 Β.Π. Β΄τάξης 15,8 15,8 Β.Α. Γ΄τάξης 18 16,75 Βαθμός Προαγωγής Απόλυσης Β.Π.Α.= (14,6×0,4 + 15,8×0,7 + 16,75×0,9) / 2 = 15,987 (ο 5 ος βαθμός)

21 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης Γ.Β.Π. = (17+19+11+16+15,975) / 5 Γ.Β.Π.= 15,795 × 1000 = 15795 μόρια (Αν μετρούσαν μόνο τα 4 πανελλάδικα εξεταζόμενα μαθήματα θα είχαμε 15750 μόρια, δηλαδή διαφορά 45 μόρια)


Κατέβασμα ppt "Προγράμματα σπουδών Α΄,Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Α΄ Λυκείου 9 μαθήματα - 33 ώρες διδασκαλίας (κοινό πρόγραμμα) + 1 μάθημα επιλογής (από 4 μαθήματα) – 2 ώρες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google