Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

2 Βαγής Σαμαθρακής2 ΔΙΑΛΕΞΗ 5η ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

3 Βαγής Σαμαθρακής3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ  Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης και Διοικητική Ηθική  Πληροφορία και Μάνατζμεντ

4 Βαγής Σαμαθρακής4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  Κλασική άποψη  Κοινωνικοοικονομική άποψη  Άλλες απόψεις

5 Βαγής Σαμαθρακής5 ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Milton Friedman. Αν η επιχείρηση εμπλακεί σε κοινωνικές δραστηριότητες, τότε πολλοί θα χάσουν από τις κοινωνικές δραστηριότητες της επιχείρησης : - οι μέτοχοι που θα έχουν μειωμένο κέρδος. - οι εργαζομένο ι μπορεί να έχουν μειωμένες αμοιβές, οπότε θα χάσουν αυτοί, - οι καταναλωτές θα χάσουν αν αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων. Τελικά, - και η επιχείρηση μπορεί “να πέσει έξω” αν έχει αυξημένες τιμές και δεν είναι ανταγωνιστική. Η άποψη του Friedman αγνοεί τις υπόλοιπες επιδράσεις που ασκούν οι επιχειρήσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αγνοεί επίσης την ευθύνη που θα πρέπει να έχει η επιχείρηση ως κοινωνικός εταίρος, κάτι που απαιτείται από άλλους εταίρους (πολίτες, συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.ά.).

6 Βαγής Σαμαθρακής6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Πρεσβεύει ότι οι εταιρίες δεν είναι ανεξάρτητες οντότητες, αλλά έχουν υποχρεώσεις προς την πολιτεία, η οποία της δίνει την άδεια να λειτουργούν. Δεν έχουν υποχρεώσεις μόνο προς τους μετόχους, αλλά και προς την κοινωνία γενικότερα, η οποία τις έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν και τις διατηρεί. Στο πλαίσιο της οπτικής αυτής δεν δικαιολογούνται διάφορες ενέργειες των επιχειρήσεων που καταστρέφουν το περιβάλλον, αποκρύπτουν πληροφορίες που αφορούν το κοινωνικό σύνολο κ.λπ..

7 Βαγής Σαμαθρακής7 ΆΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  Η προσέγγιση κοινωνικής υποχρέωσης, η οποία υποστηρίζει ότι η επιχείρηση έχει οικονομικούς στόχους και ότι θα πρέπει να εκπληρώνει τις ελάχιστες κοινωνικές υποχρεώσεις που επιβάλλει η τρέχουσα νομοθεσία.  Η προσέγγιση κοινωνικής ευθύνης, που θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν μόνο οικονομικούς στόχους, αλλά και κοινωνικές ευθύνες.  Η προσέγγιση κοινωνικής “απόκρισης” (social responsiveness), η οποία θεωρεί ότι μια επιχείρηση δεν έχει μόνο οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, αλλά πρέπει επίσης να προβλέπει και μελλοντικά κοινωνικά προβλήματα και να ενεργεί από τώρα προληπτικά για την αντιμετώπισή τους.

8 Βαγής Σαμαθρακής8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.Βελτιώνει τη ζωή της περιοχής στην οποία ασκεί δραστηριότητες (μέσω των μακροπρόθεσμων, υψηλότερων κερδών που επιτυγχάνει). 2.Ηθική υποχρέωση της επιχείρησης να εμπλέκεται σε τέτοιες δραστηριότητες. 3. Προβάλλει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης. 4. Οι κοινωνικοί κανόνες και προσδοκίες το απαιτούν πλέον. 5. Μειώνεται ή αποφεύγεται η κυβερνητική παρέμβαση. 6.Η επιχείρηση αναλαμβάνει τις ευθύνες της για τη διατήρηση και συνέχιση μιας ευνομούμενης κοινωνίας. 7.Είναι και προς το συμφέρον των μετόχων μακροπρόθεσμα, διότι αυξάνει η τιμή των μετοχών τους. 8.Είναι καλύτερο να υπάρχει πρόληψη των προβλημάτων, παρά θεραπεία τους.

9 Βαγής Σαμαθρακής9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.“Ακυρώνεται” ο στόχος της μεγιστοποίησης του κέρδους 2.Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει η επιχείρηση μπορεί να είναι παράνομες 3.Αποπροσανατολίζεται η επιχείρηση από τον βασικό της σκοπό, που είναι η οικονομική παραγωγικότητα 4.Το κόστος των κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι υψηλό και αυξάνει τις τιμές 5.Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη πολλή εξουσία. Η ανάμιξη με τέτοιες δραστηριότητες θ' αυξήσει αυτήν την εξουσία 6.Η κοινωνία δεν θα μπορεί να ασκεί έλεγχο στις κοινωνικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων 7.Η άποψη της κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης δεν έχει ευρεία υποστήριξη από τον κόσμο

10 Βαγής Σαμαθρακής10 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Θέματα που αφορούν το προϊόν όπως την ποιότητα, την ασφάλεια, τη χρησιμότητά του και κυρίως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συσκευασίας του προϊόντος Ζητήματα σχετικά με τις υιοθετούμενες, από πλευράς επιχείρησης, πρακτικές του μάρκετινγκ. Π.χ. την αξιοπιστία των διαφημιστικών μηνυμάτων, τη διερεύνηση των παραπόνων των πελατών, τις τιμές των προϊόντων και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων Θέματα που αναφέρονται στους εργαζομένους, όπως είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή τους, οι σχέσεις με τους εργαζομένους, τα παρεχόμενα σ' αυτούς οφέλη και η ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους. Επίσης, η παρεχόμενη σ' αυτούς ασφάλεια κατά την εργασία, αλλά και η τυχόν προσφερόμενη ιατρική ασφάλιση και περίθαλψη

11 Βαγής Σαμαθρακής11 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -1  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της επιχείρησης  Η επιχειρησιακή πολιτική για δωρεές και άλλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες είναι ένα υπό συζήτηση θέμα, που εμπίπτει στην ευρύτερη περιοχή της κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης  Οι εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης που απευθύνονται: στην τοπική κοινωνία (υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων, επενδυτικές δραστηριότητες κ.ά.)· στην κυβέρνηση, (συμμετοχή σε κοινά προγράμματα κράτους και επιχειρήσεων) και συνεισφορές σε πολιτικούς οργανισμούς · σε άλλους παράγοντες/φορείς της κοινωνίας  Τέλος, η πολιτική της επιχείρησης αναφορικά με την πρόσληψη και απασχόληση των γυναικών και των ατόμων που προέρχονται από διάφορες φυλετικές, εθνικές και άλλες μειονότητες

12 Βαγής Σαμαθρακής12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ  Θα πρέπει να υπάρξει συναίνεση, εντός της επιχείρησης, για ένα σύνολο αξιών και αρχών που θα πρέπει να υιοθετήσει  Απαιτείται η δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας της επιχείρησης στον επιθυμητό στόχο  Χρειάζεται η δημιουργία μιας τυπικής δομής, προτύπων και μετρήσεων για την αξιολόγηση της προόδου προς την επιθυμητή κατεύθυνση  Επίσης, απαιτούνται αποφάσεις για τον επιθυμητό βαθμό αλλαγής και πώς αυτή θα επιτευχθεί, για το ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τα διάφορα έργα και δραστηριότητες κ.λπ.

13 Βαγής Σαμαθρακής13 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Για την ορθή εκτέλεση των διοικητικών λειτουργιών -του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου - είναι απαραίτητη η συνεχής απόκτηση και σωστή αξιοποίηση πληροφοριών από πλευράς μάνατζμεντ. Κάθε manager χρησιμοποιεί πληροφορίες για να πάρει αποφάσεις. Το σημαντικό όμως ζήτημα είναι η αξιοπιστία των πληροφοριών. Ο βαθμός αξιοπιστίας - και όχι μόνο - των πληροφοριών προσδιορίζει και την ορθότητα των αποφάσεων.

14 Βαγής Σαμαθρακής14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δίκτυο εντός της επιχείρησης για την παροχή πληροφοριών στους managers, οι οποίες τους βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Ακριβέστερα θα λέγαμε ότι είναι μια τυπική μέθοδος που κάνει διαθέσιμες, στη διοίκηση της επιχείρησης, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και για την άσκηση, με αποτελεσματικό τρόπο, του σχεδιασμού, του ελέγχου και των “παραγωγικών” δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

15 Βαγής Σαμαθρακής15 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Σ.Δ. Η ύπαρξη ενός Σ.Π.Δ. προσδίδει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να έχει ένα στρατηγικό όπλο με τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους:  Αποκτά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων  Βελτιώνει την παραγωγικότητα και τη συνολική εμφάνισή της  Δημιουργεί νέους τρόπους μάνατζμεντ  Προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες

16 Βαγής Σαμαθρακής16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Πληροφοριακά Συστήματα Επεξεργασίας Δοσοληψιών (TPS=Transaction Processing Systems), όπου δίνεται έμφαση στη διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, π.χ. διαχείριση παραγγελιών πελατών και γενική λογιστική  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS=Management Information Systems), που αποσκοπούν στην πληροφόρηση των διοικητικών στελεχών με τη βοήθεια στατιστικών διαγραμμάτων κ.λπ.

17 Βαγής Σαμαθρακής17 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - 1  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS=Decision Support Systems), που βοηθούν στη λήψη σωστών αποφάσεων με τη βοήθεια του υπολογιστή  “Συστήματα Υποστήριξης της Ανώτατης Εκτελεστικής Εξουσίας” (ESS=Executive Support Systems). Είναι ένα σύστημα, βασιζόμενο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το οποίο υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και γενικότερα την αποτελεσματική διοικητική λειτουργία στο ανώτατο διευθυντικό επίπεδο της επιχείρησης

18 Βαγής Σαμαθρακής18 ΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Τμήματα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (EDP=Electronic Data Processing Departments). Εδώ αναφερόμαστε στην πρώτη εποχή χρησιμοποίησης των υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν κυρίως για τις διάφορες λογιστικές εργασίες και για έκδοση τιμολογίων. 2. Τμήματα MIS. Η ανάπτυξη των υπολογιστών επέτρεψε στα στελέχη να εστιάσουν την προσοχή τους στο σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία επεκτάθηκαν τελικά στη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων από αρκετές άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης. 3. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems). To DSS είναι ένα αλληλοεπιδρώμενο σύστημα, το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο και χρησιμοποιούμενο από managers μη ειδικούς στους computers, το χρησιμοποιούν δε για να βοηθούνται στο σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων. 4. Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence). Χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για την “προσομοίωση” (simulation) ορισμένων χαρακτηριστικών της ανθρώπινης σκέψης.

19 Βαγής Σαμαθρακής19 ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ MIS

20 Βαγής Σαμαθρακής20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η συναίσθηση για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι ένα από τα θεμέλια για την άσκηση σωστού μάνατζμεντ, αλλά και ένα θέμα αιχμής στον κόσμο των επιχειρήσεων  Υφίστανται διάφορα επιχειρήματα υπέρ της ανάληψης κοινωνικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρήματα κατά της ανάληψης τέτοιας ευθύνης  Ως περιοχές κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης θεωρούνται οι δραστηριότητές της που αναφέρονται στο προϊόν, το μάρκετινγκ ευρύτερα και τους εργαζόμενους της επιχείρησης· επίσης οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο φυσικό περιβάλλον, οι σχέσεις της με τους διάφορους παράγοντες του εξωτερικού της περιβάλλοντος και η πολιτική της έναντι των γυναικών και των διάφορων μειονοτήτων

21 Βαγής Σαμαθρακής21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 1  Για την άσκηση ορθολογικού μάνατζμεντ είναι απαραίτητη η απόκτηση και η αξιοποίηση κατάλληλων, ποιοτικών, επίκαιρων και ανάλογης ποσότητας πληροφοριών  Στο πλαίσιο του μάνατζμεντ η οργάνωση και διευθέτηση των σχετικών πληροφοριών υλοποιείται και εφαρμόζεται μέσα από ένα Πληροφοριακό Σύστημα, εννοείται με την κατάλληλη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών  Τα πιο γνωστά Πληροφοριακά Συστήματα είναι το Σύστημα Πληροφοριών Διοίκησης (MIS) και το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)


Κατέβασμα ppt "Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google