Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα 4 Πορεία των διαδικασιών Διασφάλισης της ποιότητας 15 Νοεμβρίου 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα 4 Πορεία των διαδικασιών Διασφάλισης της ποιότητας 15 Νοεμβρίου 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα 4 Πορεία των διαδικασιών Διασφάλισης της ποιότητας 15 Νοεμβρίου 2012

2 Ολοκλήρωση σχεδιασμού Π.Σ. Ολοκλήρωση κύκλου εργασιών για αξιολόγηση από φοιτητές Ολοκλήρωση κύκλου εργασιών για καταγραφή στοιχείων ποιότητας από διδάσκοντες Ολοκλήρωση κύκλου εργασιών για καταγραφή στοιχείων ποιότητας από απόφοιτους Έναρξη κύκλου εργασιών για καταγραφή στοιχείων ποιότητας από Κεντρικές Υπηρεσίες Συνέχιση άντλησης στοιχείων ποιότητας από Π.Σ. Πυθία Πορεία εργασιών Γραφείου Ποιότητας

3 Αποστολή δεικτών που προκύπτουν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για το 2010-2011 Αποστολή δεικτών που προκύπτουν από το Π.Σ. Πυθία για το 2010-2011 Αποστολή δεικτών που προκύπτουν από την επεξεργασία των έντυπων ερωτηματολογίων φοιτητών για το 2011-2012 Πορεία εργασιών Γραφείου Ποιότητας

4 Απογραφικά ατομικών στοιχείων διδασκόντων Απογραφικά μαθημάτων Απογραφικά δ. ερευνητικών εργαστηρίων Απογραφικά προϊσταμένων τμημάτων Απογραφικά προϊσταμένων γραμματειών Απογραφικά προϊσταμένων / διευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών Στοιχεία από το Π.Σ. Πυθία Συλλογή στοιχείων 2011-2012

5 Αξιολόγηση φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2012-2013 3-12-2012 έως 14-12-2012 Σάρωση έντυπων ερωτηματολογίων αξιολόγησης φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2012-2013 17-12-2012 έως … Συλλογή στοιχείων 2012-2013

6 Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων πρέπει να τηρείται αυστηρά για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια διανέμονται στους φοιτητές προς συμπλήρωση κατά τον ίδιο χρόνο (7 η - 8 η εβδομάδα) και κατά την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Ο διδάσκων δεν έχει καμιά πρόσβαση στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Συλλογή στοιχείων 2012-2013

7 Χρονική προθεσμία συμπλήρωσης 30 -11-2012 Ηλεκτρονική συμπλήρωση για 2011- 2012

8 Συμμετοχή ακαδημαϊκής κοινότητας στις διαδικασίες για 2010-2011 % συμμετοχής (Ερωτηματολόγια φοιτητών Θ/Ε) Απογραφικά διδασκόντων Απογραφικά μαθημάτων Απογραφικά δ. ερευνητικών εργαστηρίων Απογραφικά προϊσταμένων τμημάτων Απογραφικά προϊσταμένων γραμματειών (21/50) 24 37 5 72 64

9 Μέτρα για αύξηση της συμμετοχής Αύξηση συμμετοχής φοιτητών στα μαθήματα Παρακολούθηση πορείας συμπλήρωσης από Γραφείο Ποιότητας και ενημέρωση τμημάτων Δραστηριοποίηση Προϊσταμένου Τμήματος Δραστηριοποίηση ΟΜΕΑ (παρακολούθηση) Ευαισθητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Δραστηριοποίηση διοίκησης

10 Διευκρινίσεις Πόσος χρόνος απαιτείται για συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων; Τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά τη συμπλήρωση του 2010-2011, έχουν αποθηκευτεί στο Π.Σ.. Για την συμπλήρωση του 2011-2012 απαιτείται απλή επικαιροποίηση των στοιχείων. Ο απαιτούμενος χρόνος για συμπλήρωση κυμαίνεται από 5΄ για επικαιροποίηση έως 30΄ για πρώτη συμπλήρωση.

11 Διευκρινίσεις Ποιος είναι ο στόχος των απογραφικών δελτίων διευθυντών ερευνητικών εργαστηρίων; Στόχος: η καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας (και υποδομής) σύμφωνα με την ερευνητική πολιτική του Τμήματος. Πού απευθύνονται; Απευθύνονται στους συντονιστές της ερευνητικής δραστηριότητας των τμημάτων. (διευθυντές ερευνητικών εργαστηρίων / υπευθύνους τομέων)

12 Διευκρινίσεις Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης για τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων των προϊσταμένων των γραμματειών; Πηγές: Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό «διδασκόντων επί συμβάσει» και στον αριθμό «επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών»; Αριθμός συμβάσεων / αριθμός φυσικών προσώπων

13 Προσοχή! Προσοχή στην συμπλήρωση του πίνακα σχετικά με τα στοιχεία των εισακτέων φοιτητών. Πολλά στοιχεία αντλούνται και από το Π.Σ. Πυθία, γι αυτό είναι απαραίτητο η συμπλήρωση των στοιχείων στα δυο Π.Σ. να είναι συστηματική και να χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία.

14 Διευκρινίσεις Στις ερωτήσεις που απαιτούν γραφή κειμένου να χρησιμοποιείται από όλους η ίδια γραμματοσειρά (Arial) και το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς (12). Στις ερωτήσεις που απαιτούν καταγραφή εργασιών / δημοσιεύσεων, να χρησιμοποιείται από όλους ο ίδιος τύπος γραφής: Τίτλος – συγγραφείς – στοιχεία δημοσίευσης (περιοδικό, ημερομηνία, τόμος, σελίδες)

15 Διευκρινίσεις Προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας: ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA κ.λ.π. Οι διδακτορικές διατριβές και οι σημειώσεις των μαθημάτων δεν αποτελούν δημοσιεύσεις. Να αποφεύγονται μηνύματα τύπου: “Δεν έχω δημοσιεύσεις” “Έχω 15 δημοσιεύσεις και καταγράφω τις 5 κυριότερες”!

16 Υπό κατασκευή από το Γραφείο Ποιότητας Καταγραφή πτυχιακών εργασιών με αριθμητική σειρά Καταγραφή επιτροπών ανά κατηγορίες Καταγραφή πέντε πεδίων για δημοσιεύσεις Αύξηση των επεξηγήσεων – διευκρινίσεων που δίνονται on-line Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για σύνταξη ΕΕΑ

17 Διευκρινίσεις – Δείκτες ποιότητας Έχουν αποσταλεί στα τμήματα δείκτες ποιότητας που προκύπτουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων για το 2010-2011. Οι δείκτες είναι ελλιπείς λόγω του μικρού % συμπλήρωσης από τους διδάσκοντες, και την απουσία συμπλήρωσης από ορισμένους προϊσταμένους τμημάτων και γραμματειών.

18 Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου 2012 Το Συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Συνέδριο: Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης

19 Ευχαριστούμε για την υπομονή σας…


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα 4 Πορεία των διαδικασιών Διασφάλισης της ποιότητας 15 Νοεμβρίου 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google