Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πως κρίνετε συνολικά την εκπαιδευτική σας εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 1.Μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πως κρίνετε συνολικά την εκπαιδευτική σας εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 1.Μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πως κρίνετε συνολικά την εκπαιδευτική σας εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 1.Μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

2 Πως κρίνετε την οργάνωση του προγράμματος σπουδών σας και των εξετάσεων: Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών επέτρεψε την αποφοίτηση στον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας σπουδών 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

3 Πως κρίνετε την οργάνωση του προγράμματος σπουδών σας και των εξετάσεων: Η συμμετοχή σε σεμινάρια ή/και μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος ήταν έυκολη και κατά την γνώμη σας δίκαιη 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

4 Πως κρίνετε την οργάνωση του προγράμματος σπουδών σας και των εξετάσεων: Το μέγεθος της "τάξης" διευκόλυνε την μάθηση 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

5 Πως κρίνετε την οργάνωση του προγράμματος σπουδών σας και των εξετάσεων: Τα θέματα των εξετάσεων ήταν συναφή με το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

6 Πως κρίνετε την οργάνωση του προγράμματος σπουδών σας και των εξετάσεων: Τα θέματα των εξετάσεων χαρακτηρίζοταν από διαφάνεια 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

7 Πως κρίνετε την οργάνωση του προγράμματος σπουδών σας και των εξετάσεων: Υπήρχε συστηματική ανατροφοδότηση / ενημέρωση από τους διδάσκοντες για την πορεία των σπουδών μου 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

8 Πως κρίνετε την ερευνητική διάσταση του προγράμματος σπουδών σας: Η εκπαίδευση περιλάμβανε σύγχρονες ερευνητικές αναζητήσεις στο επιστημονικό πεδίο που σπουδάζουμε 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

9 Πως κρίνετε την ερευνητική διάσταση του προγράμματος σπουδών σας: Το πρόγραμμα σπουδών προσέφερε δυνατότητες συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες / προγράμματα 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

10 Πως κρίνετε την ερευνητική διάσταση του προγράμματος σπουδών σας: Το πρόγραμμα σπουδών περιλάμβανε εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους που αφορούν το επιστημονικό πεδίο που σπουδάζουμε 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

11 Πως κρίνετε την ερευνητική διάσταση του προγράμματος σπουδών σας: Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει εισαγωγικό μάθημα για την διεξαγωγή και την συγγραφή ερευνητικής εργασίας 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

12 Πως κρίνετε την ερευνητική διάσταση του προγράμματος σπουδών σας: Εάν δεν διαθέτει, θα ήταν πολύ χρήσιμο για την πορεία των σπουδών μας η εισαγωγή ενός τέτοιου μαθήματος 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

13 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μαθημάτων που επιτρέπει την πολύπλευρη προσέγγιση του επιστημονικού πεδίου 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

14 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε:Το πρόγραμμα σπουδών ήταν συστηματικά και προσεκτικά δομημένο 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

15 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε:Η διδασκαλία των μαθημάτων διεύρυνε το ενδιαφέρον των φοιτητών για την επιστήμη 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

16 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε:Οι διδάσκοντες ήταν καλά προετοιμασμένοι στο μάθημα που διδάσκουν και αφιέρωναν χρόνο για την επίλυση αποριών 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

17 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε:Η διδασκαλία περιλάμβανε αναφορές σε διεθνείς εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

18 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε:Τα μαθήματα είχαν διεπιστημονική προσέγγιση 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

19 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε:Το διαθέσιμο εκπαιδετικό υλικό εμπλούτησε τις γνώσεις μου στο επιστημονικό πεδίο 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

20 Πως κρίνετε το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε:Η εκπαίδευση σε ερευνητικές τεχνικές και στατιστική ανάλυση ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

21 Η υποστήριξη των διδασκόντων:Οι διδάσκοντες ήταν διαθέσιμοι (ώρες γραφείου, επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

22 Η υποστήριξη των διδασκόντων:Οι διδάσκοντες παρείχαν συμβουλές και υποστήριξη όποτε χρειαζόταν 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

23 Η υποστήριξη των διδασκόντων:Οι διδάσκοντες παρείχαν ικανοποιητική ανατροφοδότηση στον φοιτητή (π.χ. σχολιασμός εξετάσεων, εργασιών, παρουσιάσεων) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

24 Η υποστήριξη των διδασκόντων:Οι διδάσκοντες παρείχαν ικανοποιητική επίβλεψη στα εργαστήρια 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

25 Η υποστήριξη των διδασκόντων:Είχα επαρκή υποστήριξη της ατομικής μου μελέτης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού (moodle, e-class, ClassWeb κ.λ.π.) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

26 Πως κρίνετε την ύπαρξη θεμάτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση του επαγγέλματος σας (σύνδεση με αγορά εργασίας) στο πρόγραμμα σπουδων σας:Υπήρχε ικανοποιητική πληροφόρηση για την σύνδεση του αντικειμένου των σπουδών με τομείς της άγορας εργασίας 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

27 Πως κρίνετε την ύπαρξη θεμάτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση του επαγγέλματος σας (σύνδεση με αγορά εργασίας) στο πρόγραμμα σπουδων σας:Το Πρόγραμμα Σπουδών έδινε την δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

28 Πως κρίνετε την ύπαρξη θεμάτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση του επαγγέλματος σας (σύνδεση με αγορά εργασίας) στο πρόγραμμα σπουδων σας:Οι εργασίες/εργαστήρια/σεμινάρια ήταν υψηλού επιπέδου 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

29 Πως κρίνετε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (εάν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών σας):Ο χρόνος πρακτικής άσκησης ήταν επαρκής 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

30 Πως κρίνετε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (εάν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών σας):Η επίβλεψη της πρακτικής άσκησης από τους διάδσκοντες ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

31 Πως κρίνετε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (εάν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών σας):Η χρονική περίοδος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης επηρέασε τις φοιτητικές μου υποχρεώσεις 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

32 Πως κρίνετε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (εάν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών σας):Η υποστήριξη για την εύρεση θέσης πρακτικής άσκησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του πανεπιστημίου ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

33 Πως κρίνετε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (εάν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών σας):Υπήρχε σύνδεση της πρακτικής άσκησης με το περιεχόμενο των σπουδών 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

34 Πόσο χρόνο περίπου την εβδομάδα αφιερώνατε για επικοινωνία με τους διδάσκοντες εκτός των ωρών των μαθημάτων (ώρες / εβδομάδα) 1.2 - 3 2.> 3

35 Πως κρίνετε τη δυνατότητα που σας δόθηκε να πραγματοποιήσετε μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό;Τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα μου πανεπιστήμια του εξωτερικού ήταν ενδιαφέροντα 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

36 Πως κρίνετε τη δυνατότητα που σας δόθηκε να πραγματοποιήσετε μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό;Υπήρχαν αρκετές διαθέσιμες θέσεις για να μετακινηθούμε σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

37 Πως κρίνετε τη δυνατότητα που σας δόθηκε να πραγματοποιήσετε μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό;Η υποστήριξη και καθοδήγηση από τους διδάσκοντες για μια τέτοια εμπειρία ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

38 Πως κρίνετε τη δυνατότητα που σας δόθηκε να πραγματοποιήσετε μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό;Η πληροφόρηση και υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες ήταν ικανοποιητική. 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

39 Πως κρίνετε τη δυνατότητα που σας δόθηκε να πραγματοποιήσετε μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό;Η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων από το εξωτερικό ήταν εύκολη στο τμήμα μου 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

40 Πως κρίνετε τη δυνατότητα που σας δόθηκε να πραγματοποιήσετε μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό;Η περίοδος σπουδών μου στο εξωτερικό δεν δημιούργησε εμπόδια στην παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών μου. 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

41 Πως κρίνετε τη διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει στο Τμήμα σας:Η αξιολόγηση των μαθημάτων γινόταν συστηματικά (σε όλα τα μαθήματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

42 Πως κρίνετε τη διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει στο Τμήμα σας:Το περιεχόμενο των ερωτήσεων του ερωτηματολόγιου αξιολόγησης μαθήματος ήταν σχετικό με το αντικείμενο της αξιολόγησης (π.χ. ύλη, διδάσκων κ.λ.π.) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

43 Πως κρίνετε τη διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει στο Τμήμα σας:Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

44 Πως κρίνετε τη διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει στο Τμήμα σας:Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονταν υπόψη στο Τμήμα 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

45 Πως κρίνετε τη διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει στο Τμήμα σας:Υπήρχε συμμετοχή των φοιτητών σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

46 Έχετε ήδη διανύσει μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό; 1.Ναι, στη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, με οργανωμένο τρόπο π.χ. Erasmus 2.Ναι, στη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, με δική μου πρωτοβουλία 3.όχι ακόμα

47 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Η απαραίτητη βιβλιογραφία για τις σπουδές ήταν διαθέσιμη οποτεδήποτε χρειάζεται 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

48 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός του απαραίτητου έντυπου υλικού (βιβλία, άρθρα κλπ) για τις σπουδές μου 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

49 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Υπήρχε ικανοποιητική πρόσβαση σε ηλεκτρονικό βιβλιογραφικό υλικό 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

50 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων κάλυπταν με επάρκεια το αντικείμενο των σπουδών μου 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

51 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Η υποστήριξη των χρηστών από το προσωπικό της βιβλιοθήκης ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

52 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Η ηλεκτρονική υπηρεσία παραγγελίας και κράτησης βιβλίων ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

53 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Οι χώροι της βιβλιοθήκης ήταν άνετοι για ήσυχο διάβασμα 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

54 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο:Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ήταν ικανοποιητικές 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

55 Πως κρίνετε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου:Οι αίθουσες διδασκαλίας / σεμιναρίων / εργαστηρίων ήταν σε καλή κατάσταση 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

56 Πως κρίνετε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου:Οι αίθουσες διδασκαλίας / σεμιναρίων / εργαστηρίων ήταν επαρκείς για τα άτομα που παρακολουθούν 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

57 Πως κρίνετε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου:Γενικά η αρχιτεκτονική των κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη δημιουργούσε μια θετική αίσθηση 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

58 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Μεγάλος αριθμός μαθημάτων χρησιμοποιούσε τις ηλεκτρονικές για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

59 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται ήταν υψηλής ποιότητας 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

60 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επικοινωνία τους με τους φοιτητές (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συζητήσεις κλπ.) 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

61 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ήταν υψηλής ποιότητας 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

62 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, moodle, Classweb κλπ), εφόσον υπάρχει:Υπήρχε ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων που προωθούσαν την αυτόνομη μάθηση 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

63 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές:Η πρόσβαση σε υπηρεσίες του διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

64 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές:Ο διαθέσιμος εξοπλισμός σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν σύγχρονος και επαρκής 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

65 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές:Υπήρχε επαρκής δυνατότητα εκτυπώσεων 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

66 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές:Το λογισμικό που χρησιμοποιείται ήταν σύγχρονο και ανταποκρινόταν στις μαθησιακές ανάγκες του φοιτητή 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

67 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές:Η συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήταν ικανοποητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

68 Πως κρίνετε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές:Η υποστήριξη των φοιτητών στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

69 Πως κρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου:Η προσβασιμότητα της παρεχόμενης πληροφορίας ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

70 Πως κρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου:Η ποιότητα και η ποσότητα της παρεχόμενης πληροφορίας ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

71 Πως κρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου:Η πληροφορία που παρέχεται σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

72 Πως κρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος σας:Η πληροφορία που παρέχεται σχετικά με θέματα του προγράμματος σπουδών μου ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

73 Πως κρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος σας:Η πληροφορία που παρέχεται σχετικά με τις ώρες μαθημάτων, την προτεινόμενη βιβλιογραφία, το πρόγραμμα εξετάσεων ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

74 Πως κρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος σας:Η πληροφορία που παρέχεται σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

75 Η πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο στο Πανεπιστήμιο: 1.Δεν υπάρχει καθόλου 2.Υπάρχει σε κάποιες αίθουσες/κτήρια/χώρο υς 3.Υπάρχει σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας 4.Υπάρχει σε όλους τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. 5.δεν έχω γνώμη

76 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο:Παρείχαν σωσή πληροφόρηση και υπηρεσίες 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

77 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο:Η πληροφόρηση για θέματα σίτισης/στέγασης ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

78 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο:Η πληροφόρηση σχετικά με υποτροφίες, δυνατότητες πρακτικής άσκησης κλπ ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

79 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο:Η πληροφόρηση για δυνατότητες μετακίνησης στο εξωτερικό για σπουδές (Erasmus) ήταν ικανοποιητική 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

80 Πως κρίνετε τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο:Το StudentWeb υποβοηθά τη συνδιαλλαγή με τη Γραμματεία 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

81 Παρακολούθηση και μελέτη μαθημάτων:Παρακολούθηση μαθημάτων σε ποσοστό 1.20-40% 2.40-60% 3.60-80% 4.80-100%

82 Παρακολούθηση και μελέτη μαθημάτων:ώρες/εβδομάδα για μελέτη μαθημάτων (εκτός των ωρών διδασκαλίας εργαστηρίου κλπ) 1.6-12 2.12-18 3.18-24 4.>24

83 Πως χαρακτηρίζετε την κοινωνική ζωή στο Πανεπιστήμιο:Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των φοιτητών βοήθησαν την εκπαιδευτική διαδικασία και την μάθηση. 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

84 Πως χαρακτηρίζετε την κοινωνική ζωή στο Πανεπιστήμιο:Οι σχέσεις διδασκόντων και φοιτητών σε γενικές γραμμές, ήταν ικανοποιητικές 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

85 Πως χαρακτηρίζετε την κοινωνική ζωή στο Πανεπιστήμιο:Η πόλη ήταν φιλική και υποστηρικτική στους φοιτητές 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

86 Πως χαρακτηρίζετε την κοινωνική ζωή στο Πανεπιστήμιο:Υπήρχε αίσθημα ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο 1.μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη

87 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η ποιότητα του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

88 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών και των εξετάσεων 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

89 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η ερευνητική διάσταση του προγράμματος σπουδών 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

90 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η σύνδεση του προγράμματος σπουδών με τις πρακτικές εφαρμογές του επιστημονικού πεδίου 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

91 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η ύπαρξη περιόδου πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

92 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η καθοδήγηση και η υποστήριξη από τους διδάσκοντες 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

93 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας: 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

94 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Οι αίθουσες διδασκαλίας 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

95 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Βιβλιοθήκη 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

96 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

97 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και του ακαδημαϊκου τμήματος 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

98 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης (moodle e-class, ClassWeb κλπ) 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

99 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η κοινωνική ζωή του φοιτητή στο πανεπιστήμιο 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

100 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του φοιτητή 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

101 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η στέγαση του φοιτητή 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

102 Βαθμολογείστε πως επηρεάζει την αντίληψή σας για την ποιότητα των σπουδών σας:Η διεπαφή με τη Γραμματεία μέσω StudentWeb 1.πολύ σημαντικό 2.σημαντικό 3.λίγο σημαντικό 4.καθόλου σημαντικό 5.δεν έχω γνώμη

103 Η στέγαση μου ήταν 1.Δωμάτιο σε φοιτητική κατοικία στην πανεπιστημιούπολη 2.Δωμάτιο σε φοιτητική κατοικία εκτός πανεπιστημιούπολης 3.Σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, μόνος μου 4.Σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που μοιράζομαι με άλλους 5.Ζώ με τους γονείς μου 6.Άλλο

104 Η φοίτηση στο πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν η πρώτη επιλογή 1.Ναι 2.Όχι

105 Παρακαλούμε καταχωρείστε την Ηλικία σας 1.18-24 2.25-26 3.>26

106 Παρακαλούμε καταχωρείστε το Φύλο σας 1.Α 2.Γ

107 Σχετικά με το ερωτηματολόγιο:Οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές 1.Ναι 2.Όχι

108 Σχετικά με το ερωτηματολόγιο:Οι ερωτήσεις ήταν πολλές 1.Ναι 2.Όχι

109 Σχετικά με το ερωτηματολόγιο:Οι ερωτήσεις ήταν χρήσιμες 1.Ναι 2.Όχι


Κατέβασμα ppt "Πως κρίνετε συνολικά την εκπαιδευτική σας εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 1.Μη ικανοποιητική 2.μέτρια 3.ικανοποιητική 4.πολύ καλή 5.δεν έχω γνώμη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google