Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Το 2010 απασχολήθηκαν στην ΥΕΔΣ 25 άτομα – Προϊστάμενος Υπηρεσίας (1) – Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας (2) – Γραφείο Κατάρτισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Το 2010 απασχολήθηκαν στην ΥΕΔΣ 25 άτομα – Προϊστάμενος Υπηρεσίας (1) – Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας (2) – Γραφείο Κατάρτισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Το 2010 απασχολήθηκαν στην ΥΕΔΣ 25 άτομα – Προϊστάμενος Υπηρεσίας (1) – Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας (2) – Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων (5) – Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο (1) Τομέας Διεθνών Σχέσεων (1) – Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δ Διά Βίου Μάθησης (3) – Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής (3) Τομέας Έρευνας (1) – Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων (2) – Γραφείο Εκδόσεων (6) Δομή της Υπηρεσίας

2 Υποστήριξη Συγκλητικών Επιτροπών Έρευνας Διεθνών Σχέσεων Εκδοτικής Πολιτικής Υποστήριξη Ad-hoc Επιτροπών Επιτροπή για την Ιστοσελίδα Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου Επιτροπή Ευρεσιτεχνιών Υποστήριξη Επιτροπών Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

3 102 - Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Μεταδιδακτορικοί και Άλλοι Ερευνητές 104 - Ειδικοί Επιστήμονες 110 - Ωρομίσθια Απασχόληση Φοιτητών 124 - Έξοδα Φιλοξενίας 217 - Εκδόσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις 311 - Ερευνητικά Προγράμματα / Δραστηριότητες 314 - Συνδρομές, Συνεισφορές και Αντιπροσώπευση σε άλλα Παν. και Οργανισμούς 317 - Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ε.Ε. 319 - Διμερείς Συμφωνίες 343 - Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Διοικ. Προσ. και Συμμετοχή σε Συνέδρια 347 - Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις 412 - Αγορά Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και Άλλου Εξοπλισμού Κονδύλια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία

4 Αποστολή και Δραστηριότητες: Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πληροφόρηση για νέες προσκλήσεις (ηλεκτρονική και μέσω διοργάνωσης παρουσιάσεων) Εξειδικευμένη αναζήτηση και ενημέρωση για ανοικτές και μελλοντικές προσκλήσεις στη βάση των αναγκών των ερευνητών Καθοδήγηση και συμβουλευτική κατά τη διάρκεια ετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων Διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Στόχος η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για έρευνα, καινοτομία και κινητικότητα. Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων

5 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Δείκτες2008-20092009-2010 Υποστήριξη αιτημάτων6201000 Συντονισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από την ΥΕΔΣ 14 οργάνωση δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών 820 Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων

6 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Εξωτερική χρηματοδότηση ανά έτος για τα έτη 2000 – 2010

7 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία Αποστολή: Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης (ΓΔ) σε κάθε ένα από τα έξι Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι δραστηριότητες αφορούν στην καλύτερη και εντατικότερη επικοινωνία και συνεργασία Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

8 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Το 2010: 8 Νομικές Δεσμεύσεις (ολοκλήρωση) 10 Νομικές Δεσμεύσεις (υπό εξέλιξη) 7 Νομικές Δεσμεύσεις (αναμένεται η έναρξη) 2 Δελτία Παρακολούθησης και 3 Δελτία Δαπανών Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία

9 Τομέας Διεθνών Σχέσεων Αποστολή – Δραστηριότητες Πρόγραμμα Προώθηση, διαχείριση και υλοποίηση Προγράμματος - εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα στις πιο κάτω κατηγορίες: LLP/Erasmus ERASMUS Σπουδές (φοιτητές) ERASMUS Τοποθετήσεις (φοιτητές) ERASMUS Διδακτικές Ανταλλαγές ERASMUS Κατάρτιση προσωπικού Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

10 Τομέας Διεθνών Σχέσεων Πρόγραμμα (τοποθετήσεις για αποφοίτους Π.Κ.) Οργάνωση σχετικών με την κινητικότητα Υποστήριξη του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας Διαχείριση στα πλαίσια Διμερών Συμφωνιών Υποστήριξη προγράμματος αποδήμων φοιτητών ΝΕΠΟΜΑΚ Leonardo da Vinci Εκδηλώσεων Εντατικών Προγραμμάτων Εκμάθησης Ελληνικών κινητικότητας εκτός Erasmus Discover Cyprus Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

11 Τομέας Διεθνών Σχέσεων Το 2010: Πρόγραμμα LLP/ERASMUS Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

12 Τομέας Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

13 Τομέας Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

14 Εντατικά Προγράμματα Εκμάθησης ελληνικών Φοιτητικές ανταλλαγές στα πλαίσια Διμερών Συμφωνιών εκτός Erasmus με Ουκρανία, Κορέα, Αυστραλία Πρόγραμμα ΝΕΠΟΜΑΚ Συμμετοχή 31 εισερχομένων φοιτητών Erasmus Συμμετοχή 50 αποδήμων Κυπρίων φοιτητών από Καναδά, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α. και Ελλάδα Τομέας Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

15 Αποστολή-Δραστηριότητες: Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής Διαχειρίζεται τα πιο κάτω: Οργάνωση Δραστηριοτήτων για διεθνή προσέλκυση φοιτητών Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας: Υπογραφή και Υποστήριξη Υλοποίησης ΕκθέσειςΠαρουσιάσεις Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής Τομέας Διεθνών Σχέσεων ΑμερικήΕυρώπηΑσίαΜέση Ανατολή Υλοποίηση Διακρατικών Συμφωνιών Διοργάνωση κεντρικών συνεδρίων και επισκέψεων αντιπροσωπειών στο Π.Κ. Συνεργασία με Ομογένεια

16 Υποστήριξη Π.Κ. για τη συμμετοχή σε Δίκτυα και Οργανισμούς Τομέας Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής

17 Τομέας Διεθνών Σχέσεων Το 2010: 24 νέες Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (116 Συμφωνίες) Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής

18 Διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για 27 Ομογενείς Δασκάλους (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Καναδάς) Συμμετοχή σε δραστηριότητες Δικτύων/Οργανισμών Διοργάνωση 4 Συνεδρίων/Συναντήσεων στο Π.Κ., όπως: -Διημερίδα Ελληνικών Πανεπιστημίων- -Σεμινάριο για Bologna Experts-152 άτομα -Campus Europae (2) Διαχείριση θεμάτων Διεθνούς Προσέλκυσης: -Συμμετοχή σε 10 Εκπαιδευτικές Εκθέσεις/Ημερίδες Ενημέρωσης -Παραγωγή ενημερωτικού υλικού Υποστήριξη δημιουργίας στο Π.Κ. του Nicosia Aula Cervantes. Τομέας Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής

19 Τομέας Έρευνας Αποστολή – Δραστηριότητες Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ό,τι αφορά στα ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου Συγκεκριμένα υποστηρίζει: την εσωτερική χρηματοδότηση της έρευνας τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ‘Ίδρυμα «Λεβέντη» τη συγχρηματοδότηση εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων την παρακολούθηση τριετούς κατανομής των κονδυλίων της έρευνας Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

20 Το 2010: Υποστήριξε και παρακολούθησε την κατανομή: Τομέας Έρευνας Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

21 Τομέας Έρευνας Αποστολή-Δραστηριότητες: Το Γραφείο Εκδόσεων διαχειρίζεται τα πιο κάτω: Κεντρικές εκδόσεις του Πανεπιστημίου Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κύπρου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg Γραφείο Εκδόσεων

22 Τομέας Έρευνας Το 2010: Το Γραφείο Εκδόσεων: Ολοκλήρωσε τις πιο κάτω εκδόσεις του Πανεπιστημίου: 14 επαναλαμβανόμενες εκδόσεις 3 έκτακτες εκδόσεις 3 νέες εκδόσεις 5 Ψηφίσματα Ξεκίνησε προεργασία για: Έκδοση για την Έρευνα (7 τόμοι) Μεταπτυχιακό Οδηγό Σπουδών 2011 Νέα πολιτική για οδηγούς σπουδών Γραφείο Εκδόσεων

23 Τομέας Έρευνας Το 2010: Το Γραφείο Εκδόσεων: Επιτέλεσε σημαντικό έργο για την Ιστοσελίδα Προσέφερε διοικητική υποστήριξη/προβολή για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου-Εκδόσεις Gutenberg Γραφείο Εκδόσεων

24 Η συμβολή της ΥΕΔΣ στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα 2006-2011 Κατάρτιση Τριετούς Σχεδίου Εσωτερικής Χρηματοδότησης Έρευνας Δεκαπλασιασμός της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας Αύξηση του αριθμού των ενημερώσεων σχετικά με προσκλήσεις συνεργασίας στους ακαδημαϊκούς Γνώση των αποτελεσμάτων των προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα 6 μήνες πριν την ανακοίνωση Ανάπτυξη σχέσεων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναγνώριση της εμπειρογνωμοσύνης της Υπηρεσίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο Ανάπτυξη στενών σχέσεων με σημαντικούς φορείς της κυπριακής κοινωνίας Συντονισμός μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εξασφάλιση υποστήριξης της προεδρίας ευρωπαϊκών συνδέσμων Συμβολή στην οργάνωση ενός από τα μεγαλύτερη διεθνή συνέδρια καινοτομίας και διασύνδεσης με τη βιομηχανία (East Meets West 2012) Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

25 Νέες επαφές με χώρες για προσέλκυση φοιτητών από το διεθνή χώρο (Κίνα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αραβικά Εμιράτα κ.ά.) Δημιουργία των πρώτων αγγλόφωνων φυλλαδίων προβολής για το Πανεπιστήμιο Δημιουργία Νέας Ιστοσελίδας του ΠΚ Υποστήριξη της επιτυχίας του ΠΚ στην εξασφάλιση του DS LABEL Αναγνωρισμένος ρόλος του ΠΚ στην Ευρωπαϊκή πρωτιά της Κύπρου για τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της κινητικότητας ERASMUS το 2010 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Η συμβολή της ΥΕΔΣ στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα 2006-2011

26 Στόχοι για τα επόμενα 5 χρόνια  Υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να πετύχει σημαντική αύξηση της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας και άλλων στρατηγικών έργων ανεξάρτητα ειδικότητας  Υποστήριξη των Διοικητικών Υπηρεσιών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα ενισχύσουν το έργο της Υπηρεσίας τους  Πλήρη εφαρμογή των προνοιών του ECTS και επιτυχή εξασφάλιση για το ΠΚ του ECTS Label  Διεθνή δικτύωση και προβολή προς όφελος της Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας  Βελτίωση των εκδόσεων, μείωση των έντυπων εκδόσεων και αύξηση των ηλεκτρονικών εκδόσεων  Υποστήριξη στην αποτελεσματική διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ του ΠΚ και του επιχειρηματικού κόσμου  Συμβολή στη βελτίωση της θέσης του ΠΚ στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων  Αύξηση της προσέλκυσης φοιτητών από το διεθνή χώρο  Μείωση της γραφειοκρατίας Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

27 Το προσωπικό της ΥΕΔΣ δηλώνει έτοιμο για την επίτευξη των στόχων


Κατέβασμα ppt "Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Το 2010 απασχολήθηκαν στην ΥΕΔΣ 25 άτομα – Προϊστάμενος Υπηρεσίας (1) – Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας (2) – Γραφείο Κατάρτισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google