Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο http://www.math.auth.gr

2 Το πρώτο Διδακτορικό στα Μαθηματικά απονεμήθηκε το 1934 από την Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών Α.Π.Θ. και που σήμερα είναι κατουσία η Σχολή Θετικών Επιστημών. Συνολικά από τότε έχουν δοθεί 123 Διδακτορικά Διπλώματα.

3 Το Τμήμα Μαθηματικών έχει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1.ΠΜΣ που ιδρύθηκε το 2002 2.ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου 2009. Στόχος των Μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές των Μαθηματικών. Το τελικό-ανώτατο Δίπλωμα που απονέμουν το ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών είναι το Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά.

4 Το ΠΜΣ επίσης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις ειδικεύσεις σπουδών: Στα Θεωρητικά Μαθηματικά. Στη Στατιστική και Μοντελοποίηση. Στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου. ενώ το ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Διαδικτύου. Το ΠΜΣ ΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ έχει έδρα την Βέροια.

5 Το ΠΜΣ έχει ανανεωθεί με Υπουργική Απόφαση έως 31-12-2014 και θα δεχθεί φέτος αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

6 Το ΠΜΣ από το 2002 έως σήμερα έχει απονείμει 210 Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και 24 διδακτορικά. Το ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου από το 2009 έως σήμερα έχει απονείμει 25 Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης.

7 Αυτή τη στιγμή το ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών έχει 32 υποψήφιους διδάκτορες, 145 φοιτητές στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Κάθε χρόνο δέχεται 45 περίπου νέους φοιτητές.

8 Το ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου έχει 55 φοιτητές. Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 20 νέους φοιτητές.

9 . Ο αριθμός των εγγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων από το α.ε. 2006 έως 2011.

10 Δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας για τα ΠΜΣ του τμήματος Μαθηματικών έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, ή άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο φάσεις: η πρώτη συχρονίζεται με την εξεταστική του Ιουνίου ενώ η δεύτερη με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

11 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σύντομη Πρόταση Σπουδών όπου περιγράφονται οι στόχοι του υποψηφίου για την συμμετοχή του στην ειδίκευση του ΠΜΣ που επέλεξε. 2 συστατικές επιστολές ( σε σφραγισμένο φάκελο). Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν). Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

12 Στα πλαίσια των ΠΜΣ δίνονται: Διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα από ομιλητές της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Σεμινάρια. Colloquia---Ομιλίες Γενικού Ενδιαφέροντος Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια 4-5 ανταποδοτικές υποτροφίες υποτροφίες για συμμετοχή σε συνέδρια

13 Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα. Μέγιστη διάρκεια 3 χρόνια. Μέση διάρκεια 2.5 χρόνια. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 6 μαθήματα της ειδίκευσης στην οποία έχουν γίνει δεκτοί. Υποχρεωτική Διπλωματική εργασία, (επισκόπηση άρθρων, ή ερευνητική). 3-μελής εξεταστική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου και της(του) επιβλέπουσας(οντος). Δημόσια παρουσίαση.

14 Στατιστικές: 60% των αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές. Από αυτούς που γίνονται δεκτοί το 82% είναι πτυχιούχοι του τμήματος. 25% των αιτήσεων για το ΠΜΣ είναι από πτυχιούχους μη μαθηματικούς.  Για το ΠΜΣ ΕΔ το ποσοστό αυτό είναι 76% ενώ το ποσοστό των αιτήσεων που γίνονταν δεκτές ήταν στο 20%. 30% συνεχίζουν για διδακτορικό. 5% των φοιτητών φοιτούν με υποτροφίες (ΙΚΥ και άλλα.)

15 Απασχόληση Μέση εκπαίδευση (ή σχετική απασχόληση---φροντιστήρια, ιδιαίτερα) Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας (πχ τράπεζες)

16 Δημοσιεύσεις Εργασίες που προέκυψαν από Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης: Περιοδικά:6 Πρακτικά Συνεδρίου30

17 Διδακτορικά Διάρκεια: ελάχιστη 3 χρόνια, μέγιστη 6 χρόνια, μέση 4.5 χρόνια. Τριμελής επιτροπή, παρουσιάζει αναφορά προόδου κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τουλάχιστον μία δημοσίευση πριν την απονομή του διδακτορικού Παρουσίαση δημόσια, 7-μελής εξεταστική επιτροπή.

18 Κάθε χρόνο περίπου 8 νέοι υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί. Απασχόληση: ακαδημαϊκή καριέρα (ΑΕΙ, ΤΕΙ): 30%, μέση εκπαίδευση 70%

19 Στατιστικές για τα Διδακτορικά 2006-2011 Αριθμός13 Δημοσιεύσεις βασισμένες σε Διδακτορικά περιοδικά 51 πρακτικά συνεδρίων27

20 Στατιστικές που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ που ασχολούνται στα ΠΜΣ από το 2006 και έπειτα: (ποσοστά επί των 25 μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών) Απασχόληση: 95% Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος: 90% Επίβλεψη διπλωματικής εργασίας: 90% Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής: 40%

21 Χρηματοδότηση Από το 2002 έως σήμερα η ειδίκευση των καθαρών Μαθηματικών βασίστηκε σε κρατική χρηματοδότηση (~ 10,000 € το χρόνο) Μέχρι το 2007 υπήρχαν δίδακτρα του ύψους των 1000 € ανά εξάμηνο για τις άλλες δύο ειδικεύσεις. Το ΠΜΣ δεν λειτούργησε τα έτη: 2007-2008 Από το 2008 η μόνη χρηματοδότηση και για τις τρεις ειδικεύσεις είναι η κρατική. Τα τελευταία δύο χρόνια η χρηματοδότηση και για τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ είναι 9.000 € Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου ήταν ο δήμος της Βέροιας στο ύψος των 100.000 € τον χρόνο. Φέτος ο δήμος της Βέροιας δεν μπόρεσε να χρηματοδοτήσει το ΠΜΣ ΕΔ και τα μαθήματα έγιναν στη Θεσσαλονίκη.

22 Ομιλητές 2006-2011 (Επιλογή) Prof. H. Stachel, Wien, Austria, 2009 Prof. H. Martini, Chemnitz, Germany, 2009 Prof. E. Miller, Duke University, Geometry, 2009 Prof. S. Silvestrov, Lund University, 2007 Professor K. Galkowski, Zielona Góra, Poland, 2006 Prof. A.C. Pugh, Loughborough, U.K., 2006 Prof. W. Bruns, Osnabruck, Germany, 2006 Prof. S. Caenepeel, Brussels, Belgium 2006

23 Prof. E. Jespers, Brussels, Belgium 2006 Prof. N. Balakrishnan, McMaster University, Canada Prof. S. McClean, Ulster, Ireland Prof. N. Limnios, Campiene, France Prof. S. Kounias, Athens, Greece Prof. Roussas, U.C. Davis, USA Prof. T. Coulhon, Univ, Cergy-Pentoise, France Prof. M. Vuorinen, Univ. Helsinki, Finland Prof. O. Blasco, Univ. Valencia, Spain Prof. T. Carbery, Univ. of Edinburg, UK


Κατέβασμα ppt "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google