Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» Υπεύθυνη του μεταπτυχιακού Μαρία Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

2 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» Α΄ κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Β΄ κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας (Υπουργική απόφαση 80639/Β7 – ΦΕΚ 1877/ ) Επισπεύδον Τμήμα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ Συμμετέχοντα Τμήματα: α) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ β) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστημίου Αιγαίου

3 Έναρξη: 2008 – 2009, με πενταετή διάρκεια
Αριθμός εισακτέων: 50 φοιτητές ανά έτος (25 ανά κατεύθυνση) Διάρκεια σπουδών: 2 έτη Το ΔΔΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, χωρίς δίδακτρα. Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και ερευνητικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται τόσο στους ίδιους τους μεταπτυχιακούς όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Ετήσιο κόστος: ευρώ για μετακινήσεις διδασκόντων, αμοιβές επισκεπτών, αναλώσιμα και οργάνωση ειδικών σεμιναρίων, σε θεματικές που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα. Τα σεμινάρια, τα οποία πλέον παίρνουν πιστωτικές μονάδες, διεξάγονται από εξειδικευμένους επιστήμονες είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Από το 2011 – οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε έξι τέτοια σεμινάρια για τα οποία καταβάλουν το ποσό των 500 ευρώ για τα δύο χρόνια της φοίτησής τους.

4 Διαδικασία Επιλογής Γίνεται κάθε έτος κατά το μήνα Απρίλιο-Μάιο. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος τμήματος, ύστερα από σχετική ανακοίνωση, δύο μήνες πριν. *

5 Κριτήρια Επιλογής Για τον α΄ κύκλο σπουδών ορίζονται ως εξής: - Γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες - Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες - Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες - Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και / ή συναφής ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες - Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές και / ή επαγγελματική εμπειρία, έως 5 μονάδες - Ατομική συνέντευξη, έως 20 μονάδες Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100.

6 Εξέταση στην ξένη γλώσσα προβλέπεται μόνον εφόσον οι υποψήφιοι δε διαθέτουν επάρκεια ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Η επιτροπή εξετάσεων ορίζεται από την ΕΔΔΕ. Η εξέταση των γραπτών δοκιμασιών γίνεται από 2 εξεταστές και σε περίπτωση διαφοράς μεγαλύτερης των 3 μονάδων γίνεται αναβαθμολόγηση.

7 Οι απόφοιτοι της Α’ κατεύθυνσης έχουν δικαίωμα εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, εκτός από την εκπαίδευση, και σε φορείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων με ειδικές ανάγκες, Μη κυβερνητικές οργανώσεις, Σύλλογοι ΑμΕΑ, Κέντρα ημερήσιας περίθαλψης κ.α.). Οι απόφοιτοι της Β’ κατεύθυνσης έχουν δικαίωμα εργασίας, εκτός από την εκπαίδευση, και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με αλλόγλωσσους μαθητές.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ είναι για τα 3 πρώτα εξάμηνα υποχρεωτική ενώ κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διατριβή. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο ΑΠΘ, και στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

9 Μαθήματα Χειμερινό εξάμηνο: 1 Νοεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου Εαρινό εξάμηνο: 1 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου

10 Μεθοδολογία έρευνας Ι (ECTS: 7)
Α΄ εξάμηνο Μαθήματα Κορμού Μεθοδολογία έρευνας Ι (ECTS: 7) Επιστημολογία της διαφορετικότητας και ετερότητας (ECTS: 8) Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης. (ECTS: 5) Α΄ Κατεύθυνση Ψυχοπαθολογία (ECTS: 5) Συμβουλευτική - Υποστηρικτική γονέων και εκπαιδευτικών (ECTS: 5) Β΄ Κατεύθυνση Θέματα αλληλεπίδρασης παιδιών γλωσσικών – πολιτισμικών μειονοτήτων (ECTS: 5) Μοντέλα ενδυνάμωσης οικογενειών από γλωσσικές – πολιτισμικές μειονότητες (ECTS: 5)

11 Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (ECTS: 6) Κοινωνιογλωσσία (ECTS: 5)
Β΄ εξάμηνο Μαθήματα Κορμού Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (ECTS: 6) Κοινωνιογλωσσία (ECTS: 5) Α΄ Κατεύθυνση Επιστημολογία της Ειδικής Αγωγής (ECTS: 6) Διεπιστημονική Αξιολόγηση (ECTS: 7) Σχέση ψυχολογικής έρευνας και παιδαγωγικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες (ECTS: 6) Β΄ Κατεύθυνση Πολυγλωσσία –Κοινή γλώσσα και διάλεκτοι στην εκπαίδευση (ECTS: 5) Επιστημολογία της ετερότητας (ECTS: 7) Θέματα αξιολόγησης μαθητών γλωσσικών – πολιτισμικών μειονοτήτων (ECTS: 7)

12 Εναλλακτικά προγράμματα για μαθητές με νοητική καθυστέρηση (ECTS: 7)
Γ΄ εξάμηνο Α΄ Κατεύθυνση Εξειδικευμένα προγράμματα μεθόδων και στρατηγικών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ECTS: 7) Εναλλακτικά προγράμματα για μαθητές με νοητική καθυστέρηση (ECTS: 7) Παιδαγωγική της σύγκλισης (ECTS: 8) Πρακτική άσκηση (ECTS: 8) Β΄ Κατεύθυνση Μοντέλα παρέμβασης σε πολυπολιτισμικές τάξεις (ECTS: 7) Μικροδιδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον (ECTS: 8) Ανάδειξη της ετερότητας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τη λογοτεχνία (ECTS: 7)

13 Κατά το Δ΄ εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία (ECTS: 30)
Κατά το Δ΄ εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία (ECTS: 30). Η επιλογή θέματος γίνεται σε προσυνεννόηση του υποψηφίου με διδάσκοντα του ΔΔΠΜΣ. Προτείνεται επόπτης και ορίζεται από την ΕΔΔΕ τριμελής επιτροπή. Σύνολο ECTS: 120

14 Τελικός βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Προκύπτει ως εξής: Ι) πολλαπλασιάζουμε επί 2 το άθροισμα της βαθμολογίας των τριών εξεταστών της διπλωματικής εργασίας ΙΙ) προσθέτουμε το άθροισμα της βαθμολογίας των μαθημάτων και ΙΙΙ) διαιρούμε δια 15.

15 Όργανα του ΔΔΠΜΣ Ι) Ειδική Διατμηματική, Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή (ΕΔΔΕ) Αποτελείται από 21 μέλη, 1/3 των μελών ΔΕΠ των συμμετεχόντων τμημάτων. Ορίζεται κάθε έτος από τις Γενικές Συνελεύσεις των αντιστοίχων τμημάτων.

16 ΙΙ) Συντονιστική Επιτροπή (3 μέλη) Μέλη Μαρία Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ Αν. Κοντάκος, καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/νος Μπίκος, αν. καθηγητής Φ.Π., ΑΠΘ Το 2011 – 2012 αντικαταστάθηκε ο κ. Αν. Κοντάκος από τον καθηγητή του ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ν. Πολεμικό.

17 Μαρία Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ (με απόφαση των ΕΔΔΕ)
ΙΙΙ) Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων Συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΔΕ Αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ ανά ειδίκευση IV) Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ Μαρία Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ (με απόφαση των ΕΔΔΕ)

18 Το πρόγραμμα, με απόφαση της ΕΔΔΕ (15/12/2010), έχει εναρμονιστεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 με τον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ. Επίσης εκπονήθηκε και κατατέθηκε στο Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ, εσωτερικός κανονισμός του προγράμματος, στον οποίο καθορίστηκαν οι πιστωτικές μονάδες και το αγγλόφωνο supplement.

19 Ακαδ. Έτος 2008 – 2009 (260 υποψήφιοι)
Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών»: 137 ΑΕΙ 10 από ΤΕΙ Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας»: 109 ΑΕΙ 4 από ΤΕΙ 147 113

20 Ακαδ. Έτος 2009 – 2010 (335 υποψήφιοι)
Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών»: 203 ΑΕΙ 17 από ΤΕΙ Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας»: 107 ΑΕΙ 6 από ΤΕΙ 220 115

21 Ακαδημαικό έτος 2010 – 2011 (459 υποψήφιοι)
Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών»: 279 ΑΕΙ 316 37 από ΤΕΙ Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας»: 120 ΑΕΙ 143 23 από ΤΕΙ

22 Ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 (450 υποψήφιοι)
Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών»: 273 ΑΕΙ από ΤΕΙ Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας»: 134 ΑΕΙ από ΤΕΙ

23 Ακαδημαϊκό έτος 2012 -2013 (579 υποψήφιοι)
Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών»: 369 Υποψήφιοι στην κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας»: 210


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google