Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενίσχυση Σπουδών & Έρευνας Σωκράτης Κ. Κάτσικας Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενίσχυση Σπουδών & Έρευνας Σωκράτης Κ. Κάτσικας Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενίσχυση Σπουδών & Έρευνας Σωκράτης Κ. Κάτσικας Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

2 Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής: Οι βασικοί στόχοι Η ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών της αγοράς και της κοινωνίας σε εξειδικευμένους επιστήμονες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών της αγοράς και της κοινωνίας σε εξειδικευμένους επιστήμονες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες. Η ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες. Η ενίσχυση των αναγκαίων δεξιοτήτων σε διεπιστημονικές περιοχές. Η ενίσχυση των αναγκαίων δεξιοτήτων σε διεπιστημονικές περιοχές. Η ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων ΤΠΕ στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Η ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων ΤΠΕ στην έρευνα και στην ανάπτυξη.

3 Ενίσχυση προπτυχιακών σπουδών πληροφορικής και επικοινωνιών: Στόχοι Η διεύρυνση της εκπαίδευσης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες μέσω της αύξησης του αριθμού των εισακτέων και του ποσοστού των εισαγομένων με κατατακτήριες εξετάσεις στα Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στα Τμήματα των οποίων η πληροφορική αποτελεί αντικείμενο αλλά όχι αποκλειστικό, με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχόντων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η διεύρυνση της εκπαίδευσης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες μέσω της αύξησης του αριθμού των εισακτέων και του ποσοστού των εισαγομένων με κατατακτήριες εξετάσεις στα Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στα Τμήματα των οποίων η πληροφορική αποτελεί αντικείμενο αλλά όχι αποκλειστικό, με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχόντων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ενίσχυση της κατεύθυνσης πληροφορικής στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων των οποίων η πληροφορική αποτελεί αντικείμενο αλλά όχι αποκλειστικό, με παράλληλη αναβάθμιση του υπόλοιπου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Ενίσχυση της κατεύθυνσης πληροφορικής στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων των οποίων η πληροφορική αποτελεί αντικείμενο αλλά όχι αποκλειστικό, με παράλληλη αναβάθμιση του υπόλοιπου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

4 Ενδεικτικές δράσεις Αύξηση εισακτέων στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αύξηση εισακτέων στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών Οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Εισαγωγή/ ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας Εισαγωγή/ ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας Ενίσχυση του εργαστηριακού & σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών. Ενίσχυση του εργαστηριακού & σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών. Λοιπές δράσεις βελτίωσης του περιεχομένου σπουδών Λοιπές δράσεις βελτίωσης του περιεχομένου σπουδών

5 Ενίσχυση μεταπτυχιακών σπουδών πληροφορικής: Στόχοι Η ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξιακών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελλάδα καθώς και η άρτια κατάρτιση στελεχών, μέσω των Μεταπτυχιακών Σπουδών, με υποστήριξη και της διεπιστημονικής γνώσης. Η ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξιακών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελλάδα καθώς και η άρτια κατάρτιση στελεχών, μέσω των Μεταπτυχιακών Σπουδών, με υποστήριξη και της διεπιστημονικής γνώσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η διεύρυνση της εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για αποφοίτους άλλων Τμημάτων (κυρίως συναφών επιστημονικών πεδίων) στα οποία θα προβλέπεται η σε επιπλέον χρόνο παρακολούθηση κύκλου βασικών προπτυχιακών μαθημάτων. Παράλληλα, επιδιώκεται η διεύρυνση της εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για αποφοίτους άλλων Τμημάτων (κυρίως συναφών επιστημονικών πεδίων) στα οποία θα προβλέπεται η σε επιπλέον χρόνο παρακολούθηση κύκλου βασικών προπτυχιακών μαθημάτων. Η ποιοτική αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η εδραίωση των οργανωμένων ΠΜΣ που οδηγούν στη χορήγηση “Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης” (ΜΔΕ) σε γνωστικά αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ποιοτική αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η εδραίωση των οργανωμένων ΠΜΣ που οδηγούν στη χορήγηση “Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης” (ΜΔΕ) σε γνωστικά αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ίδρυση νέων ΠΜΣ, μονοτμηματικών ή διατμηματικών που οδηγούν στη χορήγηση “Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης” (ΜΔΕ) σε γνωστικά αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ίδρυση νέων ΠΜΣ, μονοτμηματικών ή διατμηματικών που οδηγούν στη χορήγηση “Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης” (ΜΔΕ) σε γνωστικά αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

6 Ενδεικτικές δράσεις Δημιουργία δομών συνεχούς ποιοτικού εσωτερικού ελέγχου (internal auditing) με απώτερο στόχο τη δημιουργία υπηρεσιών συνεχούς βελτίωσης της συνολικής ποιότητας (total quality improvement). Δημιουργία δομών συνεχούς ποιοτικού εσωτερικού ελέγχου (internal auditing) με απώτερο στόχο τη δημιουργία υπηρεσιών συνεχούς βελτίωσης της συνολικής ποιότητας (total quality improvement). Αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Προσκλήσεις επιφανών καθηγητών, ερευνητών, εξειδικευμένων στο γνωστικό αντικείμενο στελεχών του εσωτερικού και του εξωτερικού για διαλέξεις (μεμονωμένες ή σειρά διαλέξεων), ταχύρυθμα μαθήματα (π.χ. θερινά μαθήματα) κλπ. Προσκλήσεις επιφανών καθηγητών, ερευνητών, εξειδικευμένων στο γνωστικό αντικείμενο στελεχών του εσωτερικού και του εξωτερικού για διαλέξεις (μεμονωμένες ή σειρά διαλέξεων), ταχύρυθμα μαθήματα (π.χ. θερινά μαθήματα) κλπ. Διαπανεπιστημιακές, διεπιστημονικές και διακρατικές, υψηλού επιπέδου, συνεργασίες των διδασκόντων. Διαπανεπιστημιακές, διεπιστημονικές και διακρατικές, υψηλού επιπέδου, συνεργασίες των διδασκόντων. Μετακινήσεις μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών απαραίτητες για την υλοποίηση του ΠΜΣ και για μεταφορά τεχνογνωσίας. Μετακινήσεις μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών απαραίτητες για την υλοποίηση του ΠΜΣ και για μεταφορά τεχνογνωσίας. Συμμετοχή σε συνέδρια περιορισμένου αριθμού μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών για παρουσίαση εργασιών. Συμμετοχή σε συνέδρια περιορισμένου αριθμού μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών για παρουσίαση εργασιών. Μελέτες σκοπιμότητας, εμπειρογνωμοσύνης (για τα νέα ΠΜΣ). Μελέτες σκοπιμότητας, εμπειρογνωμοσύνης (για τα νέα ΠΜΣ). Δημιουργία ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων που στοχεύουν στην ομοιογενοποίηση των γνώσεων των εισερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών με εντατική και σύντομη διδασκαλία σε μορφή σεμιναρίων Δημιουργία ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων που στοχεύουν στην ομοιογενοποίηση των γνώσεων των εισερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών με εντατική και σύντομη διδασκαλία σε μορφή σεμιναρίων Διενέργεια εντατικών μαθημάτων (π.χ. θερινά μαθήματα) από επιφανείς επισκέπτες καθηγητές ή εξειδικευμένα στελέχη στο γνωστικό αντικείμενο. Διενέργεια εντατικών μαθημάτων (π.χ. θερινά μαθήματα) από επιφανείς επισκέπτες καθηγητές ή εξειδικευμένα στελέχη στο γνωστικό αντικείμενο. Υποτροφίες, κατόπιν επιλογής, προς μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν πλήρως το ΠΜΣ. Υποτροφίες, κατόπιν επιλογής, προς μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν πλήρως το ΠΜΣ. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. Προμήθεια ή ανάπτυξη έντυπου ή /και ηλεκτρονικού υλικού και λογισμικού τεκμηριωμένα απαραίτητου για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΠΜΣ. Προμήθεια ή ανάπτυξη έντυπου ή /και ηλεκτρονικού υλικού και λογισμικού τεκμηριωμένα απαραίτητου για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΠΜΣ. Συνδρομές σε περιοδικά, βάσεις δεδομένων και άδειες χρήσης λογισμικού. Συνδρομές σε περιοδικά, βάσεις δεδομένων και άδειες χρήσης λογισμικού.

7 Ο χρονικός ορίζοντας Ημερομηνία έναρξης το νωρίτερο την 1 Ιουλίου 2002 και ολοκλήρωσης το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου 2004 Ημερομηνία έναρξης το νωρίτερο την 1 Ιουλίου 2002 και ολοκλήρωσης το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου 2004

8 Τα Τμήματα που ενισχύονται: Πανεπιστήμια Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών Μηχ/κών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μηχ/κών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Ηλ/νικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης Ηλ/νικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Ηλ/γων Μηχ/κών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών Ηλ/γων Μηχ/κών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

9 Τα Τμήματα που ενισχύονται: ΑΤΕΙ Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρηματικού σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πατρών Επιχειρηματικού σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πατρών Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιώς Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιώς Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας.

10 Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ενίσχυση των Πράξεων (έργων) με την στο ποσό των 21.943.672 ευρώ (7,5 δισ. δρχ.). Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ενίσχυση των Πράξεων (έργων) με την στο ποσό των 21.943.672 ευρώ (7,5 δισ. δρχ.).

11 Η ενίσχυση της έρευνας Το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» Το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» Το Πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Το Πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

12 Συμπεράσματα Σημαντική ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ΤΠΕ Σημαντική ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ΤΠΕ Σημαντική ενίσχυση της έρευνας (κυρίως της βασικής) στις ΤΠΕ Σημαντική ενίσχυση της έρευνας (κυρίως της βασικής) στις ΤΠΕ Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ποσοτικής διάστασης του χάσματος δεξιοτήτων Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ποσοτικής διάστασης του χάσματος δεξιοτήτων Απομένει στα Πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΙ, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, η ενεργοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ποιοτικής διάστασης του χάσματος. Απομένει στα Πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΙ, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, η ενεργοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ποιοτικής διάστασης του χάσματος.


Κατέβασμα ppt "Ενίσχυση Σπουδών & Έρευνας Σωκράτης Κ. Κάτσικας Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google