Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ/ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020
1. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 2. Πλαίσιο πολιτικής 3. Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 3.α.1 Υφιστάμενη κατάσταση 3.α.2 Ανάλυση SWOT 3.β.1 Στρατηγικοί Στόχοι & Άξονες Προτεραιότητας 3.β.2 Σχέδιο Δράσης 3.γ Μηχανισμός Παρακολούθησης & Συντονισμού ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ/ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο: Προσδιορισμός/κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση των εν δυνάμει ωφελούμενων στην ΠΙΝ και αποτύπωση/ εξειδίκευση αναγκών, ανά κατηγορία ωφελούμενων Σχεδιασμός παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας και εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής στην ΠΙΝ Υποστήριξη της ενσωμάτωσης των προτάσεων στη Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για την περίοδο Στόχοι: Τεκμηρίωση και εξειδίκευση δράσεων του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Συμβολή στη διαμόρφωση του Περιφερειακού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της Φτώχειας ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού ( ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης –ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη (σε διαβούλευση) Αφορά (θεωρητικά): 3,9 εκ. πολίτες (35,7% του πληθυσμού), οι οποίοι βρίσκονται (2013) σε κίνδυνο φτώχειας ή / και αποκλεισμού στην Ελλάδα, με βάση τις εκτιμήσεις της EUROSTAT Βασικός στόχος: Μείωση των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά έως το 2020 3,9 εκ. πολίτες είναι η εκτίμηση σε Εθνικό επίπεδο, χωρίς περιφερειακή κατανομή, η σχετική έρευνα (νοικοκυριά και φτώχεια –EU silk) στην ελλάδα δεν παράγει δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος των αφορά το 11,5% των 3,9 εκ. πολιτών. Γεγονός που συνιστά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΣΚΕ και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και η ΠΙΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

5 Επιχειρησιακοί Άξονες
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη Επιχειρησιακοί Άξονες Κεντρική Διοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση 1 Πρόσβαση σε βασικά αγαθά και κατοχύρωση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης μέσω εισοδηματικής/ επιδοματικής στήριξης 2 Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας 3 Ενεργοποίηση μέσω μέτρων προώθησης στην απασχόληση και στην κοινωνική ένταξη 4 Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΕΕ): «εισιτήριο» για πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες ΠΙΝ: Πιλοτική εφαρμογή ΕΕΕ σε Λευκάδα / Μεγανήσι (Κ.Υ.Α /2014) Α. εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων. Β. Προώθηση/διασφάλιση πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες/αγαθά. Γ. υποστήριξη δικαιούχων για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Οι παραπάνω άξονες είναι μετά από πολλές αλλαγές. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα, τη μέρα πριν υποβληθεί το παραδοτέο, δεν υπήρχε ο Άξονας 4 Ως προς το ΕΕΕ, η κεντρική κυβέρνηση καταβάλει το Α. Τα Β και Γ γίνονται από τους Δήμους (σχετικά με το Γ απαιτείται σύμπραξη με τον ΟΑΕΔ) (β) Οι δικαιούχοι προωθούνται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που εκπονείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:  Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή /και των μελών της οικογένειας τους  Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης  Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο)  Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ή άλλου φορέα παροχής ενέργειας  Κοινωνικό τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ  Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων  Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης  Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου  Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους  Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. (γ) Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό, μπορούν να εργασθούν και είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων που περιλαμβάνουν:  Νέες Θέσεις Εργασίας  Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας  Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης  Προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας  Ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα  Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

6 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ (περιγραφή)
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.α.1 Υφιστάμενη κατάσταση (1/2) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ (περιγραφή) ΠΛΗΘΟΣ Νοικοκυριά (ΓΓΠΣ: 2011) Φτωχά νοικοκυριά (εισόδημα μέχρι 3.000€) 7.560 Φτωχά νοικοκυριά (εισόδημα €) 21.310 Φτωχά νοικοκυριά (εισόδημα €) 36.175 Νοικοκυριά φτωχών συνταξιούχων (εισόδημα μέχρι 3.000€) 319 Νοικοκυριά φτωχών συνταξιούχων (εισόδημα €) 4.832 Νοικοκυριά φτωχών συνταξιούχων (εισόδημα €) 11.334 Ανασφάλιστα άτομα 51.964 Ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι 1.471 Άνεργοι Μακροχρόνια άνεργοι 3.818 Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας 5.500 Άνεργοι με χαμηλά προσόντα ( εκ των οποίων μακροχρόνια άνεργοι) 4.421 (1.274) Άνεργοι > 55 ετών ( εκ των οποίων μακροχρόνια άνεργοι) 1.151 (514) νοικοκυριά κάτω από , εκ των οποίων νοικοκυριά κάτω των 6000 €, εκ των οποίων νοικοκυριά κάτω των € Για τους συνταξιούχους κάτω των €, εκ των οποίων κάτω των €, εκ των οποίων 319 κάτω των 3.000€ Στο σημείο αυτό, γίνεται αντιληπτή η βασική έλλειψη ως προς την έλλειψη περιφερειακών στοιχείων φτώχειας, έρευνας συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ του τρόπου υλοποίησης της στρατηγικής (ειδικά σε σχέση με το ΕΕΕ και τις απαιτούμενες υπηρεσίες κοινωνικής έρευνας και κοινωνικές υπηρεσίες) γίνεται παροδχή χρήση του αριθμού των νοικοκυριών. (το αντίστοιχο πλήθος για λευκάδα μεγανήσι είναι 776 νοικοκυριά) Μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι και λιγότερο λόγο της ύπαρξης πρόσθετου κριτηρίου περιουσιακής κατάστασης στην ΚΥΑ του ΕΕΕ (ακίνητα). Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν στην καταγραφή της ανεργίας με εξαιρετικά μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ ΟΑΕΔ, ΕΕΔ, ΕΛΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

7 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ (περιγραφή)
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.α.1 Υφιστάμενη κατάσταση (2/2) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ (περιγραφή) ΠΛΗΘΟΣ Μετανάστες 12.350 Ρομά 844 ΑμεΑ 3.500 Κάτοικοι μικρών νησιών Κάτοικοι μικρών νησιών 8.366 Λοιπές ομάδες Θύματα κακοποίησης (γυναίκες) 84 Απροστάτευτα παιδιά 445 Εξαρτημένα άτομα (300 άτομα/ οικογένειες) Άστεγοι (…) Οροθετικοί (38) Φυλακισμένοι 313 Αποφυλακισμένοι (100) Ανήλικοι παραβάτες (73) Δεν εξετάζονται οι δομές ασύλου οι οποίες είναι είτε κεντρικές, είτε θεσαλονίκη/Πάτρα. Για τους ρομά, υπάρχουν σχετικές εθνικές υποχρεώσεις και εκπονούνται Εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές από τη ΜΟΔ. Δεν είναι γνωστές οι προβλέψεις τους. Οι ΑμεΑ υπολογίζονται ως 3.500, με βάση τους λήπτες επιδομάτων το 2013 (μετά από τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού ατόμων με τον «εξορθολογισμό» μετά το ) Οι κάτοικοι των μικρών νησιών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως «ευπαθής ομάδα» Οι υπόλοιπες ομάδες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, λόγω της φύσης των προβλημάτων τους Αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικές καθώς αφορούν τα λεγόμενα «νοικοκυριά σε κρίση» τα οποία σε μία δεδομένη στιγμή χρήζουν άμεσης/έγκαιρης στήριξης. Ο εντοπισμός τους απαιτεί και συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, σωφρονιστικό σύστημα. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

8 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.α.2 Ανάλυση SWOT (1/2)
Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Έγκαιρος προγραμματισμός της Περιφέρειας για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης για την κοινωνική ένταξη. Σημαντικός αριθμός φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, κυρίως στους μεγάλους Δήμους της Περιφέρειας. Ύπαρξη ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, με έντονη την παρουσία της εκκλησίας, καθώς και δραστήριων ΜΚΟ . Σχετικά μικρή ποσοστιαία συμμετοχή συγκεκριμένων ειδικών ομάδων στόχου στο γενικό πληθυσμό (π.χ. άστεγοι, εξαρτημένοι, οροθετικοί, πρόσφυγες). Πολυδιάσπαση του χώρου, λόγω νησιωτικότητας η οποία δυσχεραίνει την παροχή υπηρεσιών και αυξάνει το κόστος τους. Αυξημένα ποσοστά ανεργίας λόγω και της εποχικότητας στο παραγωγικό σύστημα. Ύπαρξη σημαντικού αριθμού ομάδων που χρήζουν παρέμβασης Κατακερματισμός των διαθέσιμων πόρων. Ενδεχόμενη υποεκτίμηση του πλήθους κάποιων ομάδων-στόχου, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων και ελλιπούς συστήματος καταγραφής. Μη εξοικείωση με νέα χρηματοδοτικά μέσα και τις απαιτήσεις τους (π.χ. Ταμείο Απόρων). Αδύναμες κοινωνικές υπηρεσίες. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

9 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.A.2 Ανάλυση SWOT (2/2)
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου Ύπαρξη σημαντικού αριθμού προγραμμάτων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης των δράσεων κοινωνικής ένταξης. Μεταφορά εμπειρία και τεχνογνωσίας από επιτυχημένες υφιστάμενες δομές π.χ. ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας, ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ. Ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ως πλέγμα ενεργειών με πολλαπλά οφέλη (απασχόληση, ένταξη κλπ.). Δημιουργία πολυλειτουργικών δομών για την έγκαιρη αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες (π.χ. εισοδηματικές, πρόνοια, διάφοροι βαθμοί περίθαλψης). Ο πληθυσμός των ομάδων-στόχου ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Ρευστό περιβάλλον ως προς τη χρηματοδότηση καίριων για την ανακούφιση της φτώχειας δράσεων π.χ. Health Safety Net Αβεβαιότητα ως προς τις τελικές θεσμικές ρυθμίσεις για το εθνικό πλαίσιο κοινωνικής ένταξης. Υποστελέχωση και συχνή αλλαγή περιβάλλοντος στους μηχανισμούς κοινωνικής ένταξης βασικών τελικών δικαιούχων και ειδικά των ΟΤΑ Α’ βαθμού Αβεβαιότητα ως προς την επιλεξιμότητα «δομών» Έλλειψη μηχανισμού/ών παρακολούθησης και συντονισμού της περιφερειακής στρατηγικής και σχετικής χρηματοδότησης (αρχή 7 της εθνικής στρατηγικής) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

10 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3. β
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.1 Στρατηγικοί Στόχοι & Άξονες Προτεραιότητας (1/2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Η ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι στόχοι ακολουθούν κατά κύριο λόγο τους στόχους της στρατηγικής με έμφαση στην επίπτωση της νησιωτικότητας στην κοινωνική ένταξη ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

11 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.1 Στρατηγικοί Στόχοι & Άξονες Προτεραιότητας (2/2) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠ 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΠ 2 ΠρΟσβαση σε ποιοτικΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ένταξηΣ και ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠ 3 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

12 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 1.1 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( )* Εθνικοί Πόροι Κεντρική κυβέρνηση / Δήμοι 1.2 ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΕΠ (ΕΚΤ)/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός / FEAD ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες Εκκλησία Περιλαμβάνει: Εισοδηματική ενίσχυση (ΕΕΕ) Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικά παντοπωλεία, Δημοτικοί λαχανόκηποι, Υπνωτήρια, Συσσίτια) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

13 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΠ (ΕΚΤ)/ Εθελοντισμός/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ ΕΠΜΔΤ/ Εθνικοί πόροι ΟΤΑ και φορείς τους EETAA Υπ. Υγείας & εποπτ/μενοι φορείς και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΕΠ (ΕΚΤ)/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός / Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) Υπ. Υγείας & εποπτευόμενοι φορείς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής φροντίδας Περιλαμβάνει: Προετοιμασία σχεδίων κοινωνικής ενσωμάτωσης, υπηρεσίες συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας, τράπεζες χρόνου, ενδυνάμωση μηχανισμών κοινωνικής ένταξης (τεχνική βοήθεια Δήμων, επιμόρφωση δημόσιων λειτουργών, ηλεκτρονική διασύνδεση υπηρεσιών και φορέων), δίκτυο τοπικών one-stop shops Κοινωνικά φαρμακεία/ιατρεία, εισιτήριο υγείας (health voucher), παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, πρωτοβάθμια φροντίδα και υποστήριξη (κινητές μονάδες, ΚΗΦΗ), διαπολιτισμική διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες υγείας ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

14 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 3.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΕΠ (ΕΚΤ) ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 3.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΟΤΑ και φορείς τους, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 3.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ * «Στέγαση και επανένταξη»* ΠΕΠ (ΕΚΤ)/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ Περιλαμβάνει: Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία, προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων ΑμεΑ Στήριξη λειτουργίας συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, εξασφάλιση του κατοικείν των Ρομά, ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη των Ρομά (πρωτοβάθμια υγεία, κέντρο ημέρας, συμβουλευτική/προκατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση), ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

15 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ (ΕΚΤ) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 4.2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 4.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΠ (ΕΚΤ)/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΟΑΕΔ Περιλαμβάνει: Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδα) και ενέργειες δικτύωσης εντός και εκτός της ΠΙΝ Ενισχύσεις υλοποίησης αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων Κοινωνικών Επιχειρήσεων, προώθηση ανέργων ευπαθών ομάδων για απασχόληση σε μικρο-επιχειρήσεις στον τομέα προσωπικών υπηρεσιών φροντίδας Επαγγελματικό προσανατολισμό / αναπροσανατολισμό, συμβουλευτική, κατάρτιση/επιμόρφωση, πρακτική άσκηση για ευπαθείς και λοιπές ομάδες, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση Βάσει των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα, κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

16 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 5.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ -* ΕΚΤ (Άλλα ταμεία) ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωνικοί Εταίροι 5.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Περιλαμβάνει: Υποστήριξη για το σχεδιασμό τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων Συμβουλευτική, κατάρτιση / επιμόρφωση, υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring), δημοσιότητα & ευαισθητοποίηση, δικτύωση, προώθηση της απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης κ.α. Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Κάθε άλλη δράση των Αξόνων 1, 2, 3 και 4, εφόσον τεκμηριώνεται από το τοπικό σχέδιο δράσης Οι δράσεις αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών σχεδίων που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται: υποστήριξη για το σχεδιασμό τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων Συμβουλευτική, κατάρτιση / επιμόρφωση, mentoring, δημοσιότητα & ευαισθητοποίηση, δικτύωση, προώθηση της απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης κ.α. Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Κάθε άλλη δράση των Αξόνων 1, 2, 3 και 4, εφόσον τεκμηριώνεται από το τοπικό σχέδιο δράσης. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

17 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
Η πλήρης κάλυψη των αναγκών απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους και διοικητική ικανότητα. Η κάλυψη των αναγκών σύμφωνα με τις μεθοδολογίες της ΕΥΣΕΚΤ (εντοπισμός ομάδων στόχου/κόστη κάλυψης αναγκών) απαιτεί σχεδόν 60 εκ. € ενώ οι διαθέσιμοι στην Περιφέρεια πόροι του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΘΣ 9, δεν ξεπερνούν τα 30 εκ. €. Κατά προτεραιότητα υλοποίηση δράσεων με βάση τα εξής κριτήρια: Ύπαρξη χρηματοδοτικών πόρων, και ειδικά ύπαρξη πόρων ΕΚΤ στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Εκ των πραγμάτων οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΠΕΠ θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα. Επίτευξη του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, (αντιμετώπιση φτώχειας, κοινωνική επανένταξη , αναβάθμιση διοικητικών/κοινωνικών υπηρεσιών και των δυνατοτήτων κοινωνίας των πολιτών) Σταδιακή/Πιλοτική εισαγωγή καινοτόμων δράσεων. Με βάση και την πιλοτική εισαγωγή του ΕΕΕ, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου. Εν συνεχεία, κάλυψη και των υπόλοιπων Δήμων της Περιφέρειας. ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » ΕΠ «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους» (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους - ΤΕΒΑ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

18 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
Κρίσιμα σημεία Συμφιλίωση επαγγελματικής/ οικογενειακής ζωής (Δράσεις ΠΕΠ, ΕΣ 9.i.1 Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί). Ανάγκη για παιδιά ετησίως, επάρκεια για περίπου 355. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΠΕΠ 2.2.3 Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΚΤ (ΠΕΠ) 9.i.1 ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ Άλλοι πόροι ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

19 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
Κρίσιμα σημεία Κατάρτιση και Προώθηση στην αγορά εργασίας (Δράσεις ΠΕΠ, ΕΣ 9.i.1) Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, φορέας υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων μπορεί να είναι μόνο ο ΟΑΕΔ (με χρηματοδότηση από το εθνικό ή το περιφερειακό σκέλος του ΕΚΤ). Συνεπώς η υλοποίηση της δράσης εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών εθνικών πολιτικών. Προτείνεται η αρχική δέσμευση για την κατάρτιση και προώθηση 200 ατόμων σε περιοχές ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η εν συνεχεία αναπροσαρμογή της παρούσας στρατηγικής ανάλογα και με τις εθνικές προτεραιότητες. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Σ. ΠΕΠ 4.3.1 Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας ΕΚΤ (ΠΕΠ) 9.i.1 - ΕΚΤ (ΠΕΠ)/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

20 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
Κρίσιμα σημεία Δίκτυο τοπικών one-stop shops (Δράσεις ΕΣ 9.i.1 του ΠΕΠ) Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού (φτωχές οικογένειες, μετανάστες, Ρομά, κ.λ.π) και να διασυνδέει μέσω παραπομπών τους επιμέρους φορείς και παρεμφερείς υπηρεσίες (δημόσιες και κοινωνίας των πολιτών) υποστηρίζοντας την προσέγγιση της κοινωνικής σύμπραξης. Επιπρόσθετα, μέσω των κινητών μονάδων ή παραρτημάτων δύναται να εξυπηρετεί και μια ευρύτερη περιοχή (διάφορους θύλακες σε μεγάλα αστικά κέντρα ή χωριά μιας περιοχής ή και καταυλισμούς). Προτείνεται η αρχική υλοποίηση ενός κέντρου κοινότητας το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ΠΕ Λευκάδας (δύο δήμοι), καλύπτοντας και ανάγκες παράλληλων με το ΕΕΕ κοινωνικών υπηρεσιών. ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΠ, με προοπτική για την ενσωμάτωση υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση (σε β’ φάση) Ενδεικτικό κόστος ΕΥΣΕΚΤ ( €) το χρόνο ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

21 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
Κρίσιμα σημεία Δράσεις ΑμεΑ (Δράσεις ΕΣ 9.iii.1) Με βάση τις εισηγήσεις της ΕΣΑμεΑ χρειάζονται 3 Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία σε Κέρκυρα, Ληξούρι, Ιθάκη 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή και αναπηρίες σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο Επίσης, υπάρχει ανάγκη για κινητές μονάδες (2 έως 5) των οποίων η τελική γεωγραφική κατανομή θα πρέπει να οριστικοποιηθεί. Η λειτουργία των ανωτέρω για μια εξαετία απαιτεί γύρω στα 6 εκ. € ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Σ. ΠΕΠ 3.1.1 Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία ΕΚΤ 9.iii.1 3.1.2 Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης ΑμεΑ (2 Κινητές μονάδες υποστήριξης ΑμεΑ) Εισήγηση για Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης δεν έχει υπολογιστεί (ανώριμο έργο) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

22 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.β.2 Σχέδιο Δράσης
Κρίσιμα σημεία Δράσεις του Ειδικού Στόχου 9.iv.2 του ΠΕΠ. Περιλαμβάνονται οι δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και ειδικότερα τα κοινωνικά παντοπωλεία, οι δημοτικοί λαχανόκηποι και τα κοινωνικά ιατρεία, συνολικού προϋπολογισμού (6ετίας) ύψους 2,45 εκ. €. Ανάλογα και με τις ανάγκες δήμων και τις προτεραιότητες των εταίρων (Εκκλησία, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις) προτείνεται η εξ ολοκλήρου ανάληψη των δράσεων από τους κοινωνικούς εταίρους ή ίδιους πόρους των ενδιαφερόμενων δήμων ή η στήριξη της ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Εισήγηση για Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης δεν έχει υπολογιστεί (ανώριμο έργο) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ

23 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3.γ Μηχανισμός Παρακολούθησης & Συντονισμού Ανάγκη για περιφερειακό μηχανισμό παρακολούθησης και συντονισμού των δράσεων κοινωνικής ένταξης ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Συντονισμός και χάραξη πολιτικής (Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειάρχης, αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες) ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Τεκμηρίωση και λεπτομερής σχεδιασμός (Περιφερειακό Συμβούλιο Κοινωνικής Ένταξης (ΠΣΚΕ) ως συμβουλευτικό όργανο) ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υλοποίηση της πολιτικής - διαχείριση δράσεων, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Εκ των πραγμάτων σημαντικός ρόλος και για τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ). ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Σύσταση του Συμβουλίου Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή εναλλακτικά μπορεί να είναι ο Περιφερειάρχης και ένας Αντιπεριφερειάρχης. Μέλη του Συμβουλίου μπορεί να είναι: Εκπρόσωπος της Περιφέρειας (εάν ο Πρόεδρος ή/και αντιπρόεδρος δεν είναι ο Περιφερειάρχης / Αντιπεριφερειάρχης) Ο Υπεύθυνος Συντονισμού της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής καινοτομίας της ΠΙΝ Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Εκπρόσωποι των Δήμων και ειδικά των κατά περίπτωση Διευθύνσεων/Τμημάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας ή και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Εκπρόσωποι των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων Εκπρόσωποι των Περιφερειακών Γραφείων ΟΑΕΔ Εκπρόσωποι των κατά τόπους Μητροπόλεων Εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Εκπρόσωποι δομών Ψυχικής Υγείας Εκπρόσωποι ΔΥΠΕ Εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας Εκπρόσωποι του σωφρονιστικού συστήματος Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών Εκπρόσωπος των Ρομ Μπορούν επίσης να συμμετέχουν: Εκπρόσωποι Επιμελητήριων της Περιφέρειας Εκπρόσωποι των Εργατικών Κέντρων της Περιφέρειας Εκπρόσωποι Ενώσεων/Αγροτικών Συνεταιρισμών Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιονίων Νήσων Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο Στο επίπεδο 3 περιλαμβάνεται Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, συμβατό και με τις απαιτήσεις του ΠΕΠ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google