Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έργα Πληροφορικής για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έργα Πληροφορικής για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έργα Πληροφορικής για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση

2 Διενέργεια Διαγωνισμών : 924,62 εκατ. Ευρώ Υπογραφή Συμβάσεων : 861,06 εκατ. ευρώ Πραγματοποίηση Δαπανών : 350,62 εκατ. ευρώ τα έργα σε αριθμούς

3 παρεμβάσεις σε θεματικούς άξονες στο Γ ΚΠΣ Τοπική Αυτοδιοίκηση ΟΠΣΝΑ ΟΠΣΝΑ Δημοτικές διαδικτυακές Πύλες Δημοτικές διαδικτυακές Πύλες Εθνικό Δημοτολόγιο Εθνικό Δημοτολόγιο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑμεΑ, ΑμεΑ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ, ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ, Εισαγγελίες, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες, Πρωτοδικεία, ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ, Εθνικό Τυπογραφείο Εθνικό Τυπογραφείο Εθνική Άμυνα & Δημόσια Τάξη ΕΜΥ ΕΜΥ Portal Πυροσβεστικού Σώματος, Portal Πυροσβεστικού Σώματος, Police on Line Police on Line Τηλεπικοινωνίες Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας Υγεία ΟΠΣ σε πάνω από 100 Νοσοκομεία ΟΠΣ σε πάνω από 100 Νοσοκομεία Οικονομία ΟΠΣ Ελεγκτικών ΥπηρεσιώνΟΠΣ Ελεγκτικών Υπηρεσιών TaxisNetTaxisNet Πιλοτικό ΥΠΕΕ Πιλοτικό ΥΠΕΕ

4 ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη … … 170 έργα για την κάλυψη του ελλείμματος σε υποδομές – δημιουργία επαρκούς ψηφιακού περιεχομένου – ολοκλήρωση ΟΠΣ δημοσίων Φορέων – παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Παροχή ολοκληρωμένων τηλεματικών και δικτυακών υπηρεσιών σε 3.000 φορείς του ελληνικού δημοσίου σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας ΟΠΣ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ΟΠΣ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Υποδομές τηλεματικής και βασικού εξοπλισμού σε όλες τις ΝΑ – παροχή υπηρεσιών back office και εξυπηρέτησης των πολιτών ΕΜΥ ΕΜΥ Εγκατάσταση ραντάρ, συστήματος εντοπισμού ηλεκτρικών εκκενώσεων και χχχ μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων Εθνικό Δημοτολόγιο Εθνικό Δημοτολόγιο Δημιουργία Ενιαίου Δημοτολογίου Πολιτών για την βελτίωση της ποιότητας των τηρουμένων πληροφοριών και των υπηρεσιών προς τον πολίτη

5 ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη … … ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες & επιχειρήσεις On-line έκδοση ποινικού μητρώου σε τρείς πόλεις τις Ελλάδας On-line έκδοση ποινικού μητρώου σε τρείς πόλεις τις Ελλάδας Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για τον ΑΣΕΠ Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για τον ΑΣΕΠ Υπηρεσίες διάδρασης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Υπηρεσίες διάδρασης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών On-line υπηρεσία πυρασφαλείας στην Πυροσβεστική On-line υπηρεσία πυρασφαλείας στην Πυροσβεστική Ηλεκτρονική πληροφόρηση του αγρότη μέσα από τα ΚΕΠ για την πορεία των ζημιών που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ μέχρι και το τελικό στάδιο της αποζημίωσης Ηλεκτρονική πληροφόρηση του αγρότη μέσα από τα ΚΕΠ για την πορεία των ζημιών που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ μέχρι και το τελικό στάδιο της αποζημίωσης Αυτοματοποίηση της δημοσιευτέας ύλης των ΦΕΚ Αυτοματοποίηση της δημοσιευτέας ύλης των ΦΕΚ Πληροφόρηση για δημοπρασίες του ΟΔΔΥ και παροχή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και πληρωμών Πληροφόρηση για δημοπρασίες του ΟΔΔΥ και παροχή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και πληρωμών

6 … ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες & επιχειρήσεις που ολοκληρώνονται στο προσεχές διάστημα Υπηρεσίες διάδρασης στην Ελληνική Αστυνομία (δηλώσεις εμφανισθέντων ατόμων, δηλώσεις κλοπών, έκδοση προσωρινών ταυτοτήτων, κ.ά.) Υπηρεσίες διάδρασης στην Ελληνική Αστυνομία (δηλώσεις εμφανισθέντων ατόμων, δηλώσεις κλοπών, έκδοση προσωρινών ταυτοτήτων, κ.ά.) Υπηρεσίες Φορολογίας (αλλαγή προσωπικών στοιχείων στο Μητρώο, στοιχεία Ακινήτων, Καταστάσεις ΚΒΣ, Ηλεκτρονική υποβολή πολλαπλών δηλώσεων, κ.ά.) Υπηρεσίες Φορολογίας (αλλαγή προσωπικών στοιχείων στο Μητρώο, στοιχεία Ακινήτων, Καταστάσεις ΚΒΣ, Ηλεκτρονική υποβολή πολλαπλών δηλώσεων, κ.ά.) Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και παρακολούθηση της εξέλιξής τους για πολεοδομικά θέματα Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και παρακολούθηση της εξέλιξής τους για πολεοδομικά θέματα Ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ Ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη …

7 αλλάζοντας το ψηφιακό χάρτη … …στην ευρυζωνικότητα 4.000 χλμ νέων δικτύων οπτικών ινών συνδέουν τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις «ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» 800 δήμοι της Περιφέρειας αποκτούν 250.000 νέες θύρες ευρυζωνικού Internet. «ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» Πάνω από 1.500.000 νοικοκυριά αποκτούν πλέον δυνατότητα πρόσβασης σε ιδιαίτερα χαμηλά τιμές. Το 50% σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. «ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» Πάνω από 600 ασύρματα δίκτυα σε επιχειρήσεις παρέχουν ήδη γρήγορο Internet στους πελάτες τους «wireless hotspots»

8 …στη διάθεση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Παροχή IPTV & Video on Demand services «ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών» Δυναμική παρακολούθηση κυκλοφορίας σε σημαντικούς κόμβους του λεκανοπεδίου Αττικής «Έξυπνη μετακίνηση» real-time πληροφόρηση επιβατηγού κοινού, on-line έκδοση εισιτηρίων σε περίπου 30 ΚΤΕΛ «Ευφυείς οδικές μεταφορές» Σύστημα δυναμικής ενημέρωσης κίνησης πλοίων στο Αιγαίο. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στη ναυσιπλοΐα «ευφυείς θαλάσσιες μεταφορές» αλλάζοντας το ψηφιακό χάρτη …

9 …στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό μικρών επιχειρήσεων Πάνω από 4.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν για επενδύσεις σε εξοπλισμό & λογισμικό και σύνδεση στο Internet «ΜΕΤΕΧΩ στην ΚτΠ» Πάνω από 500 επιχειρήσεις υλοποίησαν ή συνεχίζουν να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα επιχειρηματικά σχέδια για τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών τους υποδομών αλλάζοντας το ψηφιακό χάρτη …

10 2007 - 2013 ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΚτΠ Α.Ε. Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

11 ΚτΠ Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΦΟΡΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙΑΞΟΝΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ 2007 - 2013 ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε.


Κατέβασμα ppt "Έργα Πληροφορικής για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google