Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 Διδάσκοντες Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Δ.Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μεταλλευτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 Διδάσκοντες Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Δ.Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μεταλλευτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11 Διδάσκοντες Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Δ.Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μεταλλευτικής Δ.Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μεταλλευτικής Κατερίνα Αδάμ, Λέκτορας, Τομέας Μεταλλευτικής Κατερίνα Αδάμ, Λέκτορας, Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 19/1/2012 7 ο Εξάμηνο, 2011-2012 Υγιεινή – Ασφάλεια-Δίκαιο

2 12 Περιεχόμενα Εισαγωγή –Βασικές Έννοιες-Στατιστικά στοιχεία √ Εισαγωγή –Βασικές Έννοιες-Στατιστικά στοιχεία √ Κίνδυνος έκρηξης √ Κίνδυνος έκρηξης √ Κίνδυνος Πυρκαγιάς √ Κίνδυνος Πυρκαγιάς √ ΚΜΛΕ √ ΚΜΛΕ √ Εκτίμηση Κινδύνου Εκτίμηση Κινδύνου Χημικοί Κίνδυνοι Χημικοί Κίνδυνοι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ανθρώπινος Παράγοντας Ανθρώπινος Παράγοντας Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ατυχημάτων Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ατυχημάτων Εγγενής Ασφάλεια Εγγενής Ασφάλεια Σχεδιασμός Ασφαλών Εγκαταστάσεων-Παραγωγική Δαδικασία Σχεδιασμός Ασφαλών Εγκαταστάσεων-Παραγωγική Δαδικασία Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

3

4 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ 1. Ορισμοί Πηγή κινδύνου: Είναι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη (π.χ. υλικά εργασίας, εξοπλισμός, μέθοδοι ή πρακτικές εργασίας). Κίνδυνος: Είναι το ενδεχόμενο, με μεγάλη ή μικρή πιθανότητα, να υποστεί κάποιος σωματική ή άλλη βλάβη από κάποια πηγή κινδύνου. Εκτίμηση κινδύνου (ΕΚ): Είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία τωνεργαζομένων, που προκύπτουν από υπαρκτές πηγές κινδύνου. Συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας.

5 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ Σκοπός της ΕΚ Σε κάθε χώρο εργασίας, οι εργοδότες έχουν το γενικό καθήκον να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε σχέση με κάθε παράμετρο της εργασίας. Ο σκοπός διεξαγωγής της ΕΚ είναι να επιτρέπει στους εργοδότες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

6 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ Βήματα της ΕΚ. 3. Λήψη Αποφάσεων για την Προληπτική Δράση Πρόληψη ή αποφυγή κινδύνων αλλιώς μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων τους. Συμβατότητα με Νομοθε σία 2. Αξιολόγηση Επικινδυνότητας και καθορισμός Προτεραιοτήτων Πιθανότητα-Σοβαρότητα-Συχνότητα 1. Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου & εκτεθειμένων ατόμων Συστηματική διερεύνηση εργασιών, Συνεντεύξεις, Στατιστικά στοιχεία, Βιβλιογραφία

7 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ Βήματα της ΕΚ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 5. Παρακολούθηση και Αναθεώρηση Πιθανότητα-Σοβαρότητα-Συχνότητα 4. Ανάληψη Δράσης Μέτρα που θα εφαρμοσθούν, Διαθέσιμα μέσα, χρόνος, κόστος, υπευθυνότητα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Ημ/νια Αναθεώρησης

8 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ.

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

10 Λατομεία-Σχιστήρια Στοιχεία ΕΛΙΝΥΑΕ, 2007

11 Μεταλλεία Οδηγίες Καλής Πρακτικής ΥΑΕ στις Εξορυκτικές Εργασίες-Μεταλλεία Φωτογραφικό Υλικό από Ελληνικές Εξορυκτικές Εταιρείες, (S&B, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ, ΕΛΙΝΥΑΕ, BG BAU (Σύνδεσμος Κατασκευαστικών Εταιρειών), κ.α.

12 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Δραστηριότητες που εξετάστηκαν από τον «Οδηγό Καλής Πρακτικής ΑΥΕ για τις Εργασίες Εξορύξεων (Μεταλλεία)”, 2008 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε et al 2.1.1.5 Προπαρασκευαστικά έργα –Γεωτρήσεις 2.1.2.3 Εξόρυξη με χρήση εκρηκτικών 2.1.2.4 Εξορυκτικές Εργασίες με εξορυκτικά μηχανήματα 2.1.3 Φόρτωση και Μεταφορά « Οδηγό Καλής Πρακτικής ΑΥΕ για τις Εργασίες Εξορύξεων (Λατομεία)”, 2008, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε et.al 2.1.3 Φόρτωση και Μεταφορά

13 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ Απαραίτητες Ενέργειες Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνου για όλες τις δραστηριότητες που εξετάστηκαν από τους Οδηγούς Έκπαίδευση ΜΑΠ, Ελεγχος λήξης ΜΑΠ Εκπαίδευση Υ&Α Μετρήσεις Θορύβου, Σκόνης, Δονήσεων Ιατρική Παρακολούθηση Ενημέρωση Συντήρησης Μηχανημάτων Έλεγχος ικανότητας Χειριστών Οδηγία 2006/42/ΕΚ Σύνταξη Εγγράφου Υ&Α,

14 Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Αρ. 43 Ν. 3850/2010, Παράρτημα 2 ΚΜΛΕ Απαραίτητες Ενέργειες Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνου για ορισμένες από τις δραστηριότητες που εξετάστηκαν από τους Οδηγούς Καλής Πρακτικής ΑΥΕ σε Εργασίες Εξορύξεων, Μεταλλεία και Λατομεία, 2008 Τακτικές Μετρήσεις Εύφλεκτων και Τοξικών Αερίων, 2.1.1.5 Αδεια Γομωτή, 2.1.2.3 Πλάτος Βαθμίδων, 2.1.3, 2.2.3, 2.1.2.3, 2.1.2.4 Δελτίο Ασφαλείας Εκρηκτικών, 2.1.2.3 Σήμανση Ασφαλείας –Προσπέλαση κατά την έκρηξη, 2.1.2.3 Σήμανση-Οδοσήμανση, 2.1.3, 2.2.3, 2.1.2.4,


Κατέβασμα ppt "11 Διδάσκοντες Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Ι.Πασπαλιάρης, Καθηγητής Τομέας Μεταλλουργίας Δ.Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μεταλλευτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google