Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαραγκάκης Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων T Ū V AUSTRIA HELLAS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαραγκάκης Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων T Ū V AUSTRIA HELLAS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαραγκάκης Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων T Ū V AUSTRIA HELLAS

2 αποκατάσταση, διατήρηση είτε βελτίωση της απόδοσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3 Η συντήρηση έχει ρόλο σε σχεδόν όλα τα επαγγέλματα Η συντήρηση διενεργείται σε όλες τις δραστηριότητες (και στην παραγωγή και στις υπηρεσίες) Εργαζόμενοι ή επιχειρήσεις δηλώνουν τη συντήρηση ως κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση Για τους παραπάνω λόγους δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τους εργαζομένους που ασχολούνται με τη συντήρηση στην Ε.Ε.

4  Συνθήκες εργασίας  Πίεση χρόνου  Νυκτερινά ωράρια, εργασία σε βάρδιες, αυξημένη « διαθεσιμότητα » των εργαζομένων στη συντήρηση  Αυξημένο “reporting”  Συνδυασμός εργασιών και παραγόντων  Εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα  Συγκολλήσεις  Χρήση χημικών παραγόντων

5  Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες  Είτε υπάρχουν στο χώρο  Είτε χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση  Εξοπλισμός και εργαλεία που χρησιμοποιούνται  Ηλεκτρικά, πνευματικά, υδραυλικά  Εργαλεία χειρός  Ανυψωτικά, καλαθοφόρα κ. α.

6 7% - 10%  Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό από 7% - 10%, απασχολείται στη συντήρηση 15%-20%  Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 15%-20% των εργατικών ατυχημάτων οφείλεται στις εργασίες συντήρησης 10%-15%  Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 10%-15% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων οφείλεται στις εργασίες συντήρησης

7 Πηγή: EUROSTAT

8

9  Πρόσβαση στα μηχανοστάσια  Πρόσβαση στον ανελκυστήρα  Ηλεκτροπληξία  Πτώση στο ίδιο ύψος  Κακή χρήση εργαλείων  Αιχμηρές επιφάνειες  Πτώση αντικειμένων

10 έλλειψη ή ανεπαρκή συντήρηση των  οχημάτων  βιομηχανικών ή των αγροτικών μηχανημάτων  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  Συστημάτων πυρόσβεσης, πυροσβεστήρων  κτιριακών ή των υδραυλικών εγκαταστάσεων

11 10% οφείλεται σε λάθος των χρηστών, 20% διερευνάται ακόμα Πηγή: ELA, 2010

12

13

14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ • Οδηγίες Εργασίας • Κατάλληλος Εξοπλισμός • Χρήση ΜΑΠ • Τήρηση κανόνων ασφαλείας του χώρου εργασίας • Προγραμματισμός • Σωστός Σχεδιασμός • Τήρηση Νομοθεσίας • Εκπαίδευση, Ενημέρωση • Μέτρηση, Παρακολούθηση • Συστήματα Διαχείρισης

15 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας ! Μαραγκάκης Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων T Ū V AUSTRIA HELLAS


Κατέβασμα ppt "Μαραγκάκης Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων T Ū V AUSTRIA HELLAS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google