Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακό μάθημα: Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Θέμα : Πρακτικές Εφαρμογές Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στα πλαίσια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακό μάθημα: Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Θέμα : Πρακτικές Εφαρμογές Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στα πλαίσια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακό μάθημα: Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Θέμα : Πρακτικές Εφαρμογές Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στα πλαίσια της Ελληνικής Πραγματικότητας, το Πρόγραμμα ¨Δικτυωθείτε¨ Μεταπτυχιακοί σπουδαστές: Γιώργος Ανδρέου Έλενα Σαρρή

2 Γενικά αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης σκοπός: προώθηση των τεχνολογιών του Διαδικτύου και των εφαρμογών τους στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και τη διαμόρφωση και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το η-επιχειρείν με έμφαση στις ΜΜΕ. χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Εκπαιδευτική Στήριξη από το μέτρο 8.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3 Ενέργειες του Προγράμματος Οικονομική ενίσχυση Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε μία ΜΜΕ με σκοπό την αρχική σύνδεση της με το Διαδίκτυο ή για την περαιτέρω αξιοποίησή του. Εκπαιδευτική στήριξη Υποστήριξη επιχειρηματιών και εργαζομένων από συμβούλους, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης μέσω διαδικτύου και λειτουργία Help Desk.

4 Οικονομική ενίσχυση σε ΜΜΕ για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή/και υπηρεσιών με σκοπό την σύνδεση της επιχείρησης με το Διαδίκτυο ή την περαιτέρω αξιοποίησή του. Ο προϋπολογισμός αυτής της Ενέργειας ανέρχεται σε 31,5 δις Δρχ (περίπου 92,4 εκατ. ευρώ) (40% Δημόσια Δαπάνη) και θα διατεθεί για εξοπλισμό και υπηρεσίες Internet. Την υλοποίηση της ενέργειας αυτής έχει αναλάβει ο ΕΟΜΜΕΧ. H χρηματοδότηση ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι τις 240.000 δραχμές (704,33 ευρώ) (δηλ του 40% των 600.000 δρχ (1760,82 ευρώ) που θεωρούνται το ανώτερο όριο επιχορηγούμενης δαπάνης).

5 Που απευθύνεται: 1.Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο. 2.Επιχειρήσεις που διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (Internet- ready) 3.Επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο και διαθέτουν δική τους εταιρική παρουσίαση ή δικτυακό τόπο στο διαδίκτυο, με δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών με πελάτες ή/και προμηθευτές Οικονομική ενίσχυση

6 Κριτήρια 1.Το μέγεθος της επιχείρησης, εκτιμώμενο με βάση τον αριθμό των μονίμως απασχολουμένων και τον κύκλο εργασιών. 2.Την γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης, και συγκεκριμένα η γεωγραφική της απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και οι ειδικές τοπικές αναπτυξιακές της ανάγκες 3.Το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης Οικονομική ενίσχυση

7 Προϋποθέσεις: έχουν απασχολούμενο προσωπικό μέχρι και 10 άτομα και κύκλο εργασιών μέχρι και 586.940 ευρώ. έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση και έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση και ανήκουν σε ένα από τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας: –Μεταποίηση –Εμπόριο –Τουρισμός –Παροχή Υπηρεσιών Οικονομική ενίσχυση

8 Προδιαγραφές Επιχορήγησης Καλάθι 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου. Έγχρωμος Εκτυπωτής. Διετής σύνδεση με προμηθευτή υπηρεσιών διαδικτύου. Τεχνική εκπαίδευση-υποστήριξη. Καλάθι 2 Κτήση Ονόματος Τομέα (Domain Name). Ανάπτυξη ιστοσελίδων, πιθανά με δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών. Διετής φιλοξενία σε παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου. Τεχνική εκπαίδευση-υποστήριξη. Οικονομική ενίσχυση

9 Διαδικασία Συμπλήρωση της αίτησης αναγραφή των στοιχείων με στοιχεία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, παραλαβή από τον ΕΟΜΜΕΧ όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αγοράς του νέου εξοπλισμού (τιμολόγια ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα) η επιδότηση κατατίθεται απ' ευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου Οικονομική ενίσχυση

10 Εκπαιδευτική στήριξη εντάσσεται στον Άξονα 8, Μέτρο 8.2.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σκοπός: εξοικειώσει μέχρι το 2005, 50.000 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από όλη την Ελλάδα με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών όπως αυτές εφαρμόζονται και αξιοποιούνται από το σύγχρονο επιχειρηματία και να τις βοηθήσει να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται προς τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business).

11 Που απευθύνεται: δωρεάν εκπαίδευση στις ΜΜΕ που: εντάχθηκαν στο ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ και προέβησαν στην προμήθεια του καλαθιού 1 ή 2 διαθέτουν ήδη προσωπικό υπολογιστή και διασύνδεση στο Διαδίκτυο που έχουν αποκτήσει ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Εκπαιδευτική στήριξη

12 Υλοποίηση Συνεργάτες Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) είναι ομάδες ανθρώπων κατάλληλα καταρτισμένες σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, με έμφαση στις σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου. απόφοιτοι Τεχνικών/ Επαγγελματικών Λυκείων / ΙΕΚ, άνεργοι πτυχιούχοι, τελειόφοιτοι-μεταπτυχιακοί ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθηγητές πληροφορικής μέσης εκπαίδευσης, αλλά και υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλες συναφείς επαγγελματικές ομάδες Περιλαμβάνει κατά τόπους επισκέψεις 3 7ώρων Εκπαιδευτική στήριξη

13 προσφέρει επί τόπου εκπαίδευση σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους σε ΜΜΕ από κατάλληλα προετοιμασμένους συμβούλους. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες και στο η-Επιχειρείν. Η εκπαιδευτική στήριξη προσφέρεται δωρεάν σε όλες τις ΜΜΕ που πληρούν τα κριτήρια ένταξης σε αυτήν Εκπαιδευτική στήριξη

14 Περιεχόμενα Εκπαίδευσης Ενότητα 1: Η Πληροφορική στην Επιχείρηση Σύντομη επισκόπηση Βασικός εξοπλισμός Λογισμικό Διαδίκτυο Δημιουργία δικτυακού τόπου Ενότητα 2: Εισαγωγή στο Η-Επιχειρείν Το Περιβάλλον του η-Επιχειρείν η-Επιχειρείν – Επιχείρηση προς Καταναλωτές (B2C) η-Επιχειρείν – Επιχείρηση προς Επιχείρηση (B2Β) η-Επιχειρείν – Επιχείρηση προς Δημόσιους Φορείς (B2G) η-Επιχειρείν και Εσωτερική Λειτουργία της Επιχείρησης

15 Ενότητα 3: Επιχειρηματικότητα και διαδίκτυο Το επιχειρηματικό σχέδιο Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στο διαδίκτυο Αξιοποίηση του web-marketing για την προώθηση των πωλήσεων Αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο Επέκταση των δραστηριοτήτων σας Επιχειρηματικές συμβουλές και καθοδήγηση Ενότητα 4: Πηγές Ενημέρωσης Ενότητα 5: Κλαδική Εκπαίδευση Τουρισμός Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

16 Φορείς Υλοποίησης Η ενέργεια υλοποιείται με τη χρηματοδότηση περιφερειακά κατανεμημένων κοινοπραξιών σύμφωνα με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής που διενέργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε. Στις κοινοπραξίες αυτές συμμετέχουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα καθώς και επαγγελματικοί φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. επιμελητήρια, ευρωπαϊκά κέντρα πληροφοριών) αλλά και άλλοι εξειδικευμένοι φορείς όπως παροχείς υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού - διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Το σχέδιο εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Στήριξης του ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ αποτελείται από δύο αυτοτελή και ανεξάρτητα έργα, τα οποία όμως υλοποιούνται παράλληλα, τη Δράση 1-Οριζόντια και τη Δράση 2- Κάθετη,

17 Δράση 1 την υποστήριξη επιχειρηματιών και εργαζομένων των ΜΜΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από κατάλληλα προετοιμασμένους ΣΥΚ τη δημιουργία πληροφοριακού κόμβου (portal) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης μέσω του Διαδικτύου www.go-online.grwww.go-online.gr την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζει τόσο την εκπαίδευση που παρέχουν οι ΣΥΚ σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους κατά τη διάρκεια των κατά τόπων επισκέψεων τους όσο και την μετέπειτα εξοικείωση επιχειρηματιών και εργαζομένων σε θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις, το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν (η- επιχειρείν). τη λειτουργία helpdesk (Γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης) στελεχωμένου με ειδικούς στο η-επιχειρείν που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε και με άλλες μορφές επικοινωνίαςhelpdesk Η Εκπαιδευτική Στήριξη της Δράσης 1 περιλαμβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜΜΕ στις πρακτικές του η- επιχειρείν

18 Help Desk Το Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών (Help Desk) της Εκπαιδευτικής Στήριξης του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» παρέχει σε πανελλαδικό επίπεδο τις υπηρεσίες του στις ΜΜΕ που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες ΜΜΕ που ενδιαφέρονται για σχετικές πληροφορίες Τρόποι: Fax τηλέφωνο e-mail κόμβο FAQ συζητήσεις

19 η Δράση 2 πρoβλέπει τις εξής ενέργειες: 1.ανεύρεση, επιλογή, προετοιμασία και έλεγχο επάρκειας ΣΥΚ 2.ενδο-επιχειρησιακή υποστήριξη και καθοδήγηση 3.μηχανισμό παρακολούθησης υλοποίησης του έργου και εξασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνέχιση της επικοινωνίας με τις ΜΜΕ και μετά το τέλος των επισκέψεων με σκοπό την περαιτέρω ενθάρρυνσή τους Κάθε Κοινοπραξία δράση: Για 5 έτη, Στόχος, εξοικείωση των ΜΜΕ με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις νέες τεχνολογίες, παρέχοντάς της εκπαιδευτικό λογισμικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες με φυσικό και με ηλεκτρονικό τρόπο.

20 Ωφελούνται Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξοικειώνονται με τα διάφορα λογισμικά εφαρμογών και γενικότερα με το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Οι ΣΥΚ έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία και εξειδίκευση εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για μελλοντική συνεργασία με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειάς τους αλλά και τη συμμετοχή τους σε συναφείς δράσεις. Τα Τμήματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων φέρνουν σε επαφή τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού αλλά και τους σπουδαστές τους με τις ανάγκες της αγοράς. Τα Επιμελητήρια εξασφαλίζουν νέα κανάλια επικοινωνίας με τις ΜΜΕ και στενή σχέση με την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα η οποία διαθέτει μεγάλη εξοικείωση με το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.

21 Επιπλέον Υλικό Ενημέρωση για το η-επιχειρείν Συμβουλές και πληροφορίες για δημιουργία- εκμετάλλευση ηλεκτρονικού καταστήματος Ενημέρωση για το διαδίκτυο αλλά και τη νέα οικονομία στα Ελληνικά και Διεθνή πλαίσια Προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη On line υπηρεσίες/ Συνδέσμους Forum Chats –2η Συνάντηση εργασίας του Δικτύου eBSN –Ικανοποιημένοι οι "ηλεκτρονικοί πελάτες" –Ασύρματη επιχείρηση –Mobile marketing –Τηλεργασία –Άλλα Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων –Γλωσσάριο

22 Επιτυχημένα Παραδείγματα ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ FAROS RENTALS www.faros-rentals.gr/ Η Faros Rentals είναι η πρώτη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Ζάκυνθο. Λειτουργεί δύο υποκαταστήματα και διαθέτει ένα στόλο οχημάτων ο οποίος περιλαμβάνει 150 αυτοκίνητα και 500 δίκυκλα. Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης παρέχεται η δυνατότητα ενοικίασης αυτοκίνητου online, περιλαμβάνει οδικό χάρτη του νησιού, χρήσιμα τηλέφωνα ενώ οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακό μάθημα: Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Θέμα : Πρακτικές Εφαρμογές Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στα πλαίσια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google