Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης Γ΄Νευροχειρουργική Κλινική, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης Γ΄Νευροχειρουργική Κλινική, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης Γ΄Νευροχειρουργική Κλινική, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Αθήνας

2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 2-4% των όγκων του ΚΝΣ στους 2-4% των όγκων του ΚΝΣ στους ενήλικες και στα παιδιά ενήλικες και στα παιδιά  Εξαίρεση : το 1ο έτος της ζωής (περίπου 12%) (περίπου 12%)

3 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Οι περισσότεροι όγκοι είναι προελεύσεως « γλοίας »  Επενδύμωμα (52%)  Αστροκύττωμα (46%)

4 ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΟΝ ΝΩΤΙΑΙΟ ΜΥΕΛΟ Αυχενοπρομηκική 11% Αυχενοπρομηκική 11% Αυχενική 24% Αυχενική 24% Αυχενοθωρακική 25% Αυχενοθωρακική 25% Θωρακική 22% Θωρακική 22% Θωρακοοσφυική 13% Θωρακοοσφυική 13% Ολική 5% Ολική 5%

5 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ α) Πόνος ( ράχης ή ριζιτικός) β) Παραισθησίες γ) Σκολίωση (στα παιδιά)

6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  Ραιβόκρανο  Κινητικό έλειμμα  Σφιγκτηριακές διαταραχές

7 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  Υπαισθησία  Κινητικό έλειμμα  Πυραμιδική συνδρομή

8 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Α) ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ Α) ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Υγείας ΙΙου βαθμού (90%) ΙΙου βαθμού (90%) ΙΙΙου βαθμού σπανίως ΙΙΙου βαθμού σπανίως Β) ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΩΜΑ Β) ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΩΜΑ ΙΙου βαθμού τα περισσότερα ΙΙου βαθμού τα περισσότερα ΙΙΙου βαθμού σπανίως ΙΙΙου βαθμού σπανίως Γλοιοβλαστώματα πολύ σπάνια Γλοιοβλαστώματα πολύ σπάνια

9 ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α) Ακτινογραφία Πολύ περιορισμένη συμβολή Πολύ περιορισμένη συμβολή Β) Μυελογραφία Έμμεση διάγνωση, λόγω διογκώσεως του Έμμεση διάγνωση, λόγω διογκώσεως του νωτιαίου μυελού νωτιαίου μυελού Δεν προσφέρει τα χαρακτηριστικά της Δεν προσφέρει τα χαρακτηριστικά της βλάβης βλάβης Επεμβατική εξέταση Επεμβατική εξέταση Γ) Αξονική τομογραφία Γ) Αξονική τομογραφία Περιορισμένη συμβολή Περιορισμένη συμβολή

10 Η μαγνητική τομογραφία έχει κυρίαρχο ρόλο στην απεικόνιση

11 Πλεονεκτήματα μαγνητικής τομογραφίας Πλεονεκτήματα μαγνητικής τομογραφίας Στην πλειονότητα διακρίνεται : Στην πλειονότητα διακρίνεται : Α) Εντόπιση Α) Εντόπιση Β) Μέγεθος Β) Μέγεθος Γ) Στερεά – Κυστικά τμήματα Γ) Στερεά – Κυστικά τμήματα Δ) Σύσταση μερικές φορές Δ) Σύσταση μερικές φορές (λίπωμα, σηραγγώδες αιμαγγείωμα) (λίπωμα, σηραγγώδες αιμαγγείωμα)

12 MRI επενδυμώματος αυχενικού grade II

13 MRI αστροκυττώματος του κώνου grade II

14 MRI στη κατά πλάκα σκλήρυνση

15 MRI επενδυμώματος grade II

16 ΜRI μετάστασης

17 MRI μελανώματος

18 ΜRI στο λίπωμα

19 ΠΡΟΣΟΧΗ !! Η μαγνητική τομογραφία δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ αστροκυττώματος και επενδυμώματος με κανένα βαθμό ακριβείας. Η μαγνητική τομογραφία δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ αστροκυττώματος και επενδυμώματος με κανένα βαθμό ακριβείας.

20 ΘΕΡΑΠΕΙΑ  Η κύρια θεραπεία είναι η χειρουργική χειρουργική

21 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Θέση : πρηνής Θέση : πρηνής Πεταλεκτομία / Πεταλοτομία Πεταλεκτομία / Πεταλοτομία Διάνοιξη σκληράς μήνιγγας Διάνοιξη σκληράς μήνιγγας Διάνοιξη αραχνοειδούς μήνιγγος Διάνοιξη αραχνοειδούς μήνιγγος (με μικροψαλίδι) (με μικροψαλίδι)

22 Επισκόπιση του νωτιαίου μυελού Επισκόπιση του νωτιαίου μυελού (διόγκωση – αλλαγή χροιάς) (διόγκωση – αλλαγή χροιάς) Εντοπισμός της οπίσθιας μέσης Εντοπισμός της οπίσθιας μέσης αύλακος (ενίοτε δύσκολος) αύλακος (ενίοτε δύσκολος)

23 Επισκόπιση του νωτιαίου μυελού Επισκόπιση του νωτιαίου μυελού (διόγκωση – αλλαγή χροιάς) (διόγκωση – αλλαγή χροιάς) Εντοπισμός της οπίσθιας μέσης Εντοπισμός της οπίσθιας μέσης αύλακος (ενίοτε δύσκολος) αύλακος (ενίοτε δύσκολος)

24 Διάνοιξη του νωτιαίου μυελού Βιοψία Αφαίρεση με υπερήχους Λεπτομερής αιμόσταση Σύγκλιση

25 Χειρουργική τεχνική αφαίρεσης επενδυμώματος grade II

26 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Α) Αισθητικές : Αλλάζουν ελάχιστα μετά τον 3ο Αλλάζουν ελάχιστα μετά τον 3ο μήνα μήνα Β) Κινητικές : Β) Κινητικές : Κατά κανόνα βελτιώνονται μέχρι Κατά κανόνα βελτιώνονται μέχρι 1½ χρόνο 1½ χρόνο

27 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Στην καλύτερη των περιπτώσεων Στην καλύτερη των περιπτώσεων η μακροπρόθεσμη νευρολογική κατάσταση θα είναι αυτή με την οποία παρουσιάστηκε αρχικά ο ασθενής. η μακροπρόθεσμη νευρολογική κατάσταση θα είναι αυτή με την οποία παρουσιάστηκε αρχικά ο ασθενής.

28 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Την αναφέρουμε τελευταία για να Την αναφέρουμε τελευταία για να τονίσουμε ότι δεν πιστεύουμε ότι τονίσουμε ότι δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ρόλος για την μέθοδο αυτή, υπάρχει ρόλος για την μέθοδο αυτή, εκτός από την αντιμετώπιση κακοήθων εκτός από την αντιμετώπιση κακοήθων όγκων, κυρίως σε παιδιά. όγκων, κυρίως σε παιδιά. Ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές η Ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές η αξία της και η ασφάλεια της δεν έχουν αξία της και η ασφάλεια της δεν έχουν αποδειχθεί. αποδειχθεί.

29 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Δεν υπάρχει παθογνωμονική εικόνα των ενδομυελικών όγκων. των ενδομυελικών όγκων. Εντούτοις πόνος στην ράχη ή τον Εντούτοις πόνος στην ράχη ή τον αυχένα, ριζιτικός πόνος ή διάχυτη αυχένα, ριζιτικός πόνος ή διάχυτη δυσαισθησία, είναι πάντα, τα πρώτα δυσαισθησία, είναι πάντα, τα πρώτα σημεία ενός ενδομυελικού όγκου σημεία ενός ενδομυελικού όγκου

30  Η μαγνητική τομογραφία είναι η δοκιμασία επιλογής και θα πρέπει δοκιμασία επιλογής και θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρεις τομές και να περιλαμβάνει πλήρεις τομές και την έγχυση σκιαγραφικού υγρού. την έγχυση σκιαγραφικού υγρού. Μόνο οι εξής καταστάσεις έχουν Μόνο οι εξής καταστάσεις έχουν χαρακτηριστική εικόνα: χαρακτηριστική εικόνα: Αιμαγγειοβλαστώματα, δερμοειδείς Αιμαγγειοβλαστώματα, δερμοειδείς κύστεις επιδερμοειδείς κύστεις και κύστεις επιδερμοειδείς κύστεις και τα λιπώματα τα λιπώματα

31  Τα 2/3 των ενδομυελικών όγκων προελεύσεως γλοίας. Ενίοτε και η προελεύσεως γλοίας. Ενίοτε και η ιστολογική εξακρίβωση είναι ιστολογική εξακρίβωση είναι δυσχερής και απαιτούνται επιπρόσθετες δυσχερής και απαιτούνται επιπρόσθετες χρώσεις και ανοσοιστοχημικές τεχνικές χρώσεις και ανοσοιστοχημικές τεχνικές

32  Η εγχειρητική των ενδομυελικών όγκων οδηγείται από την ανατομία όγκων οδηγείται από την ανατομία και στηρίζεται στην προσπέλαση και στηρίζεται στην προσπέλαση μέσω της οπίσθιας μέσης αύλακος. μέσω της οπίσθιας μέσης αύλακος. Ο κύριος κίνδυνος είναι βλάβη Ο κύριος κίνδυνος είναι βλάβη (προσωρινή ή μόνιμη) των οπισθίων (προσωρινή ή μόνιμη) των οπισθίων στηλών στις 70% των περιπτώσεων στηλών στις 70% των περιπτώσεων

33  Η αφαίρεση των ενδομυελικών όγκων γίνεται σήμερα με CUSA. όγκων γίνεται σήμερα με CUSA. Το Laser δεν ενδείκνυται, γιατί Το Laser δεν ενδείκνυται, γιατί ¨μαυρίζει¨ το χειρουργικό πεδίο ¨μαυρίζει¨ το χειρουργικό πεδίο και χάνονται τα χαρακτηριστικά και χάνονται τα χαρακτηριστικά του ενδομυελικού όγκου του ενδομυελικού όγκου

34  Ο κύριος στόχος της χειρουργικής των ενδομυελικών όγκων είναι η πλήρης ενδομυελικών όγκων είναι η πλήρης αφαίρεση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον αφαίρεση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν υπάρχει διαχωριστική περιοχή όταν υπάρχει διαχωριστική περιοχή μεταξύ ενδομυελικού όγκου και νωτιαίου μεταξύ ενδομυελικού όγκου και νωτιαίου μυελού. Όταν δεν υπάρχει αυτό, τότε η μυελού. Όταν δεν υπάρχει αυτό, τότε η ολική αφαίρεση είναι αδύνατη και ολική αφαίρεση είναι αδύνατη και η προσπάθεια επικίνδυνη και άσκοπη. η προσπάθεια επικίνδυνη και άσκοπη.

35  Αν ο όγκος είναι αστροκύττωμα, δεν είναι κατά ανάγκην δεν είναι κατά ανάγκην απελπιστική η πρόγνωση. απελπιστική η πρόγνωση. Περίπου 50% είναι πλήρως Περίπου 50% είναι πλήρως αφαιρέσιμα αφαιρέσιμα

36  Όταν η μαγνητική υπαινίσεται ενδομυελικό όγκο θα πρέπει να ενδομυελικό όγκο θα πρέπει να γίνει εγχείρηση, διότι ακόμη και γίνει εγχείρηση, διότι ακόμη και τελείως καλοήθεις όγκοι έχουν τελείως καλοήθεις όγκοι έχουν αφαιρεθεί σε ασθενείς όπου η αφαιρεθεί σε ασθενείς όπου η μαγνητική τομογραφία αναφέρεται μαγνητική τομογραφία αναφέρεται ως διαγνωστική διηθητικού τύπου ως διαγνωστική διηθητικού τύπου

37  Δεν υπάρχει θέση για ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση των στην αντιμετώπιση των ενδομυελικών όγκων ενδομυελικών όγκων

38  Η χαμηλή θνησιμότητα, νοσηρότητα και υποτροπή των νοσηρότητα και υποτροπή των ενδομυελικών όγκων, συνιστούν ενδομυελικών όγκων, συνιστούν την χειρουργική ως την μόνη την χειρουργική ως την μόνη αποτελεσματική θεραπεία των αποτελεσματική θεραπεία των ενδομυελικών όγκων. ενδομυελικών όγκων.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου Ν.Παπαδάκης Γ΄Νευροχειρουργική Κλινική, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google