Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κων. Λιαρόπουλος (1), Παρασκ. Σπυροπούλου(2),

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κων. Λιαρόπουλος (1), Παρασκ. Σπυροπούλου(2),"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΜΕ RAY TFC ΚΛΩΒΟ ΣΕ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ - ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ
Κων. Λιαρόπουλος (1), Παρασκ. Σπυροπούλου(2), Κοσμάς Κυργιάννης(1), Νικόλαος Παπαδάκης(1) 1) Β’ Νευροχειρουργική Κλινική Νοσ. “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ” 2) Νευροχειρουργική Κλινική Π.Π.Γ.Ν.Π.

2 H πρόσθια αυχενική σπονδυλοδεσία ( ACF)
είναι η προσπέλαση επιλογής σε εκφυλιστικές καταστάσεις της ΑΜΣΣ σε ασθενείς με μυελοπάθεια ή ριζοπάθεια Συμβατικές τεχνικές : - Cloward - Smith Robinson Και οι δυο έχουν καλά αποτελέσματα Επιπλοκές : - συντριβή μοσχεύματος - πρόπτωση μοσχεύματος - ψευδάρθρωση - νοσηρότητα μοσχεύματος

3 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (1)
Λαγόνιο μόσχευμα : - Πόνος - Αιμάτωμα - Φλεγμονή - Αισθητική παραμόρφωση - Κήλη - Περιτοναϊκή διάτρηση - Κάταγμα λαγονίου - Βλάβη νεύρου και αρτηρίας

4 Εμφύτευμα ( αυχενικό) : - Σύμπτωση - Εξώθηση - Ψευδάρθρωση
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (2) Εμφύτευμα ( αυχενικό) : - Σύμπτωση - Εξώθηση - Ψευδάρθρωση Επιπλοκές αλλομοσχεύματος : - Ανώμαλη πίεση - Μόλυνση

5 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ
Επιπλοκές που σχετίζονται με την αυχενική προσπέλαση : - Νευρολογικές ,6-6,6 % - Αγγειακές ,5 - Σπλαχνικές ,25 - Διαφυγής ΕΝΥ 1,7 Επιπλοκές που σχετίζονται με το μόσχευμα : - Μετανάστευση ,1-4,6 % - Κύφωση > 10ο - Ψευδάρθρωση - iliac harvesting

6 Οι αναφερόμενες επιπλοκές των
κλασσικών διασωματικών προσθίων σπονδυλοδεσιών (Cloward, Smith- Robinson) μπορούν να ελαττωθούν με την χρήση πλάκας-βίδας και με την τοποθέτηση αλλομοσχεύματος Το ποσοστό της ψευδάρθρωσης είναι υψηλότερο με αλλομόσχευμα ή ξενομόσχευμα , αλλά το λαγόνιο οστό δεν είναι πάντα καλής ποιότητας και κυρίως στους ηλικιωμένους

7 ΣΚΟΠΟΣ Χρησιμοποιούμε έναν κλωβό RAY TFC, που είναι ένας νέος Aυτοσταθεροποιητικός κλωβός σπονδυλοδεσίας με χειρουργικό σπονδυλικό αυτομόσχευμα. Ο σκοπός είναι να επιτευχθούν τα κλινικά αποτελέσματα και ποσοστά σπονδυλοδεσίας χωρίς τις επιπλοκές του αυτομοσχεύματος (από το λαγόνιο) και περιορίζοντας τις επι-πλοκές του αλλομοσχεύματος.

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ο κλωβός RAY TFC είναι ένας κύλινδρος από κράμα μετάλλων τιτανίου που βιδώνει , είναι κοίλος και πορώδης. Εμφυτεύεται κατά την πρόσθια αυχενική σπονδυλοδεσία προκειμένου να δώσει σταθερότητα στο κινητό τμήμα Ειδικά εργαλεία με ασφαλή drill tube καθιστούν ικανό το βίδωμα του εμφυτεύματος σταθερά μέσα στην προετοιμασμένη κοίτη του οστού Απλοί κεντρικοί κλωβοί 10 και 12 mm

9

10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με τον αυχένα ελαφρώς σε έκταση για να διατηρηθεί ή να ξαναπάρει την αυχενική λόρδωση To αντίστοιχο διάστημα εντοπίζεται με C-ARM

11

12

13 Το συμμετρικό drill των πλακών,
καθώς και η τελική θέση του κλωβού, θα πρέπει να ελέγχονται με μια πλάγια ακτινογραφία Η ιδανική θέση του κλωβού είναι 2mm πίσω από το πρόσθιο όριο του σπονδύλου ( ρυθμίζουμε ανάλογα το drill tube)

14 Το RAY –TFC χρησιμοποιεί οστικό
αυτομόσχευμα μέσα στο εσωτερικό του εμφυτεύματος Το αυτομόσχευμα είναι σπογγώδες και συλλέγεται κατά την διάρκεια του drill των τελικών πλακών. Αυτό μειώνει ή εξαλείφει την χρήση αυτολόγου λαγονίου μοσχεύματος ή αλλομοσχεύματος Παρόλα αυτά εάν χρειαστεί τοποθετείται συμπληρωματικά συνθετικό μόσχευμα υδροξυαπατίτη

15 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ίδιες με αυτές των συμβατικών τεχνικών της πρόσθιας αυχενικής διασωματικής σπονδυλοδεσίας Κυρίως σε εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης

16 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Περίοδος : Μάρτιος 2000- Μάρτιος 2002
Αριθμός ασθενών : 80 Ενεχόμενο επίπεδο : σε 49 περιπτώσεις - 2 σε 21 περιπτώσεις - 3 σε 10 περιπτώσεις Ο πόνος ( αυχένα, ώμου, άνω άκρου) βαθμολογείται σε κλίμακα 10 βαθμών ( 0=καθόλου πόνος, 10=μέγιστος πόνος) Νευρολογικό έλλειμμα: α) μυικής ισχύος β) Αισθητικότητας γ) Αντανακλαστικών

17 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
A. Δυναμικές ακτινογραφίες B. Μυελο-CT C. MRI Για να ελεχθούν : η προβολή δίσκου η εκφυλιστική δισκοπάθεια η αστάθεια

18 ENEXOMENA EΠΙΠΕΔΑ Επίπεδα κατά σειρά συχνότητας : Α5-Α6 σε 53 περιπτώσεις Α4-Α5 σε 42 περιπτώσεις Α6-Α7 σε 12 περιπτώσεις Α3-Α4 σε 9 περιπτώσεις Α7-Θ1 σε 1 περίπτωση

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ Από τους 72 ασθενείς με μυελοπάθεια :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ Από τους 72 ασθενείς με μυελοπάθεια : 63 παρουσίασαν ολική βελτίωση 6 παρουσίασαν μερική βελτίωση 3 παρέμειναν σταθεροί - Από αυτούς οι 2 βελτιώθηκαν μετά από ευρεία πεταλεκτομία - 1 παρέμεινε νευρολογικά σταθερός ( Η MRI παρουσίαζε μόνιμο σήμα στο Ν.Μ)

20 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ
Απλή ακτινογραφία : Η προεγχειρητική κύφωση πάντοτε διορθώνεται . Στους 6 μήνες χάσαμε 1 mm στη διόρθωση , αλλά έκτοτε απόλυτη σταθερότητα Αξονική τομογραφία : Η σπονδυλοδεσία φαίνεται καλά στα οστικά παράθυρα της CT MRI : Λόγω των artifacts δεν υπάρχει καλή απεικόνιση. Οι δομές του σωλήνα όμως φαίνονται καλά

21 H σπονδυλοδεσία επαληθεύεται όταν στις
πλάγιες δυναμικές ακτινογραφίες στους 6 μήνες, δεν υπάρχει αστάθεια (< 4ο σε κάμψη- έκταση) Εάν η σπονδυλοδεσία δεν έχει επιτευχθεί η εξέταση επαναλαμβάνεται στους 12 μήνες Με αυτά τα κριτήρια το 90% των ασθενών σπονδυλοδέθηκαν στους 6 μήνες και 100% στους 12 μήνες Γεφυρικό οστό φαίνεται στο πρόσθιο και οπίσθιο άκρο του κλωβού χρονικά ανάμεσα στους 6-12 μήνες

22 Η χρήση πλακών- βιδών έγινε σε περιπτώσεις :
10 ασθενών που χειρουργήθηκαν είτε σε 3 επίπεδα, είτε σε τουλάχιστον 2 συνεχόμενα επίπεδα. Θεωρήθηκε απαραίτητη για την διατήρηση της σταθερότητας της ΑΜΣΣ Σε 3 ασθενείς, ηλικίας μεταξύ 40-45, που χειρουργήθηκαν σε 2 επίπεδα με μικρή ολίσθηση σε ένα επίπεδο

23

24

25

26

27

28 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 1) Υποδόρια αιμορραγία : 2 ασθενείς με λήψη salospir
2) Πάρεση φωνητικής χορδής : 2 ασθενείς με πάρεση κάτω λαρυγγικού 3) Απόσπαση βίδας – Διάτρηση οισοφάγου : 1 ασθενής 4) Επιπρόσθετη οπίσθια αποσυμπίεση σε 4 επίπεδα για υπολειμματική στένωση του καναλιού : 2 ασθενείς

29 Ο κλωβός RAY-TFC : 1) Δεν υπάρχει λόγω χρήσης λαγονίου οστού
2) Σπανίως συνδυάζεται με χρήση αλλομοσχεύματος 3) Σταθεροποιεί από μόνο του ( σπανίως χρειάζεται επιπλέον πλάκα βίδα ) 4) Δεν παρατηρείται χαλάρωση στους κλωβούς που βιδώνουν

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η αντιμετώπιση της αυχενικής σπονδύλωσης με RAY-TFC κλωβό είναι : Ασφαλής προσπέλαση Προσφέρει άμεση σταθεροποίηση ( μη χρήση αυχενικού κηδεμόνα) Καλά κλινικά αποτελέσματα Λίγες επιπλοκές ( κυρίως από σταθεροποίηση με πλάκα βίδες) Μη νοσηρότητα του μοσχεύματος

31 Μακροχρόνια αποτελέσματα είναι άγνωστα, αλλά σε μια προκαταρκτική ανασκόπηση τα δικά μας αποτελέσματα ήταν καλύτερα από αυτά των ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν με Cloward ή Smith – Robinson


Κατέβασμα ppt "Κων. Λιαρόπουλος (1), Παρασκ. Σπυροπούλου(2),"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google