Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ302 Διδακτική της Πληροφορικής Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO Writer Ομάδα Εργασία: Αλεβίζου Βασιλική (Α.Μ.:1029) Κοφφινά Ιωάννα (Α.Μ.:1035) Τριανταφυλλίδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ302 Διδακτική της Πληροφορικής Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO Writer Ομάδα Εργασία: Αλεβίζου Βασιλική (Α.Μ.:1029) Κοφφινά Ιωάννα (Α.Μ.:1035) Τριανταφυλλίδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΗΥ302 Διδακτική της Πληροφορικής Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO Writer Ομάδα Εργασία: Αλεβίζου Βασιλική (Α.Μ.:1029) Κοφφινά Ιωάννα (Α.Μ.:1035) Τριανταφυλλίδου Δέσποινα (Α.Μ.: 1053)

3 Εισαγωγή Θέμα: Η εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού Logo_WR. H Logo_WR διδασκόταν στην Γ΄ Γυμνασίου μέχρι πρόσφατα. Η χρήση της Logo_WR απαιτεί εξοικείωση του μαθητή με την έννοια του αλγορίθμου.

4 Περιεχόμενα: 1. Ιστορία, Εκπαιδευτική Αξία και Γενικά Χαρακτηριστικά της Logo Writer. 2. Το περιβάλλον της Logo Writer. 3. Ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού Logo Writer. 4. Γενική αποτίμηση της γλώσσας. 5. Επίλογος.

5 1. Ιστορία, Εκπαιδευτική Αξία & Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστορικά στοιχεία. Σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 στο Μ.Ι.Τ. για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς. Εκπαιδευτική Αξία Γλώσσα γενικής χρήσης με σύνταξη κατάλληλη για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η αξία έγκειται στην ανάπτυξη πνευματικών ικανοτήτων και όχι στην εξάσκηση σε εξεζητημένες τεχνικές προγραμματισμού.

6 Γενικά Χαρακτηριστικά Γλώσσα για δημιουργία γραφικών με την βοήθεια μιας εικονικής χελώνας. Εκτέλεση του προγράμματος —› Κίνηση της χελώνας Η Logo Writer διαθέτει έναν interpreter που επιτρέπει την επικοινωνία με τον υπολογιστή. Η σύνταξή της είναι απλή αλλά αυστηρή.

7 2. Περιβάλλον της Logo Writer Αρχικά ήταν χρήσιμη για επεξεργασία καταλόγων και λέξεων. Επέκτασή της γλώσσας για δημιουργία γραφικών με ένα μικρό ρομπότ. Εξέλιξη των υπολογιστών --> Νέες εκδόσεις Logo --> χελώνα οθόνης. Το interface της γλώσσας προσομοιάζεται με ένα τετράδιο εργασίας. Κάθε φύλλο του τετραδίου είναι και ένα αρχείο με δικό του όνομα. Κάθε αρχείο υπάρχει στην σελίδα περιεχομένων της Logo Writer.

8 Η οθόνη της Logo Writer Τα μέρη της οθόνης

9 Κίνηση χελώνας με εντολές από το command line Στο command line δίνονται εντολές για κίνηση της χελώνας, εμφάνιση κάποιου μηνύματος αλλά και εκεί εμφανίζονται τα μηνύματα του interpreter.

10 Μηνύματα του interpreter

11 3. Ανάλυση της γλώσσας Logo Writer 3.1. Δομικά στοιχεία και σύνταξη Οι εντολές της Logo Writer αφορούν στη: Δημιουργία γραφικών Επεξεργασία λέξεων και λιστών Επικοινωνία με το σύστημα. Λέξη: Ακολουθία απο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, χωρίς spaces. Κάθε λέξη είναι και μια εντολή για την Logo_WR. Λίστα: Μια ακολουθία απο στοιχεία που περιέχεται μέσα σε αγκύλες [,] Η λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ από μια εντολή print.

12 3.1. Δομικά στοιχεία και σύνταξη (συνέχεια) Οι λέξεις, οι αριθμοί και οι λίστες αποτελούν τα στοιχεία εισόδου που επεξεργάζεται η Logo_WR και ονομάζονται αντικείμενα. Η Logo_WR διαθέτει ένα βασικό λεξιλόγιο το οποίο αποτελέιται απο κάποιες λέξεις-κλειδιά. Ο συνδυασμός των λέξεων-κλειδιών δημιουργεί τα προγράμματα που ονομάζονται και διαδικασίες.

13 3.2. Επεξεργασία-Εξοδος-Μεταβλητές Για την αποθήκευση τιμών στην Logo_WR χρησιμοποιούμε μεταβλητές. Π.χ. make “x 20 ή make “y “test Χαρακτηριστικά των μεταβλητών: Προσδιορίζονται μοναδικά Δεν είναι case-sensitive Μια μεταβλητή μπορεί να “καθαριστεί” απο την τιμή της με την εντολή clearname y. Η εντολή clearnames καταργεί όλες τις μεταβλητές.

14 3.3. Εντολές στην Logo_WR 3.3.1. Εντολές Ελέγχου Η Logo_WR διαθέτει λογικούς τελεστές όπως οι :, =, OR, AND, NOT. Επίσης δομές ελέγχου όπως η IF και η IFELSE. Π.χ. IF :A > :B [command] IFELSE :A > :B [command1] [command2]

15 3.3.2. Εντολές Επανάληψης Υποστηρίζει επαναληπτικές δομές όπως η REPEAT. Με τις επαναληπτικές δομές μπορούμε να καθοδηγούμε την χελώνα δηλ. τον υπολογιστή με σύντομο και δυναμικό τρόπο, να κάνουν πράγματα που δύσκολα θα κάναμε με άλλο τρόπο. Π.χ. REPEAT x [command]

16 3.3.2. Εντολές Επανάληψης (συνέχεια) Επιπλέον η εντολή REPEAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαναληπτικά. Π.χ. REPEAT 4 [ REPEAT 2 [FD 60 RT 90 FD 30 RT 90] RT 90] Δύο βρόχοι: Ένθετος και Εξωτερικός Σειρά Εκτέλεσης: Ένθετος | | V Εξωτερικός

17 3.4. Οι διαδικασίες στην Logo_WR Κάθε πρόγραμμα στην Logo_WR έχει δικό του όνομα και λέγεται διαδικασία. Είδη διαδικασιών: α) Αρχέτυπες β) Αυτές που ορίζει ο χρήστης. Χρησιμοποιείται σαν κάθε εντολή του βασικού λεξιλογίου της Logo_WR. Στις διαδικασίες που δημιουργούμε εμείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε λέξεις που είναι δεσμευμένες της Logo_WR.

18 3.4.1. Γενικά Κανόνες σύνταξης διαδικασιών: Η σύνταξη γίνεται στην πίσω σελίδα του φύλλου εργασίας στην οποία μπορούμε να πάμε με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+f. Μέρη ορισμού της διαδικασίας: α) Επικεφαλίδα β) Κορμος γ) Τέλος Παράδειγμα: TO CARRE FD 70 RT 90 FD 70 RT 90 FD 70 RT 90 FD 70 RT 90 END

19 Μετά τον ορισμό μιας διαδικασίας η Logo_WR την αναγνωρίζει ως δεσμευμένη λέξη. 3.4.2. Υποδιαδικασίες Κάθε ορισμένη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ορισμό κάποιας άλλης. Διαδικασίες: Ανεξάρτητες διαδικασίες - Υποδιαδικασίες. Υπερδιαδικασία: Η διαδικασία που χρησιμοποιεί υποδιαδικασίες. Έλεγχος κατά την κλήση υποδιαδικασιών: Ο έλεγχος περνά στην υποδιαδικασία και επιστρέφει στην υπερδιαδικασία μετά το πέρας της πρώτης.

20 3.4.3. Διαδικασίες με στοιχεία εισόδου. Ορίζουμε διαδικασιίες με στοιχεία εισόδου ώστε να τις χρησιμοποιούμε με τις τιμές που εισάγουμε την στιγμή που τις καλούμε. Παράδειγμα: TO CARRE :A FD A RT 90 FD A RT 90 FD A RT 90 FD A RT 90 END A: παράμετρος Αποτέλεσμα: Η διαδικασία CARRE είναι πλέον γενική. Εφαρμογή των ανωτέρω και σε υποδιαδικασίες καθώς και με περισσότερες παραμέτρους.

21 Διαχωρισμός μεταβλητών σε τοπικές και σφαιρικές. Οι διαφορές τους. 3.4.4. Αναδρομικες διαδικασίες Ορισμός της αναδρομής.

22 3.5. Οι συναρτήσεις στην Logo_WR Ορισμός των συναρτήσεων: Έτοιμα προγράμματα που καλούνται με μια κωδική λέξη και μας δίνουν αποτέλεσμα ανάλογα με τα δεδομένα που εισάγουμε. Συναρτήσεις της Logo_WR: INT :x SQRT :x RANDOM :x ROUND :x SIN :x

23 3.6. Mουσική με την Logo_WR Έχει την δυνατότητα να παράγει ήχο με ειδικές εντολές με τις οποίες προσδιορίζονται η συχνότητα και η διάρκεια του ήχου. Π.χ ΤΟΝΕ :N :T Μελωδία: Μια ακολουθία από εντολές TONE.

24 4. Αποτίμηση της Logo Writer 4.1. Επεκτασιμότητα της Logo_WR Σε εξελιγμένες εκδόσεις η Logo_WR διαθέτει επίσης: α) Ιδιαίτερες εντολές για γραφικά β) Επεξεργασία κειμένου γ) Διαλογικά προγράμματα.

25 4.2. Συμπεράσματα Η Logo _WR: * Δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για την επίλυση μόνο μαθηματικών προβλημάτων. * ‘Εχει σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτας ανάλυσης ενός προβλήματος και της διατύπωσης των βημάτων που την επιλύουν. Η Logo_WR αναφέρεται σε μαθητές που έχουν διδαχθεί την έννοια του αλγορίθμου.

26 ΗΥ302 Διδακτική της Πληροφορικής Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO Writer Ομάδα Εργασία: Αλεβίζου Βασιλική (Α.Μ.:1029) Κοφφινά Ιωάννα (Α.Μ.:1035) Τριανταφυλλίδου Δέσποινα (Α.Μ.: 1053)


Κατέβασμα ppt "ΗΥ302 Διδακτική της Πληροφορικής Η γλώσσα προγραμματισμού LOGO Writer Ομάδα Εργασία: Αλεβίζου Βασιλική (Α.Μ.:1029) Κοφφινά Ιωάννα (Α.Μ.:1035) Τριανταφυλλίδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google