Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO

2 Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO
«Μαθαίνουμε καλύτερα κάνοντας... αλλά μαθαίνουμε ακόμα καλύτερα αν συνδυάσουμε τη δράση με την ομιλία και το στοχασμό πάνω σ΄ αυτά που κάνουμε». S. Papert, 1999

3 Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO
Η Logo αποτελεί διάλεκτο της Lisp, της γλώσσας της τεχνητής νοημοσύνης, και έχει αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού

4 Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO
θεωρείται ιδανικό εργαλείο για να μαθαίνεις κάνοντας (learning by doing) και αναμφίβολα αποτελεί  σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξερεύνησης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων, λογικής-αλγοριθμικής σκέψης.

5 Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO
Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν εργαλεία για την ανάπτυξη μοντέλων Η Logo είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη μοντέλων από παιδιά. Απ’ όλες τις γλώσσες προγραμματισμού η Logo σχεδιάστηκε για να δημιουργεί μοντέλα με πολύ εύκολο τρόπο.

6 Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO
Συχνά διδάσκουμε τη χελώνα νέες λέξεις γράφοντας διαδικασίες, οι οποίες είναι μια σειρά εντολών για να κάνει κάτι. πειραματιζόμαστε με τις εντολές και αξιολογούμε το πρόγραμμά μας για να δούμε αν τα έργα υλοποιήθηκαν όπως περιμέναμε. Ανταποκρινόμαστε στις παρανοήσεις του υπολογιστή καθώς εκσφαλματώνουμε τις εντολές και τις διαδικασίες και μερικές φορές αναδομούμε την προσέγγισή μας.

7 Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO

8 Αλληλεπιδραστικότητα
Η Logo γενικά χρησιμοποιεί διερμηνέα (interpreter) -αν και υπάρχουν κάποιες εκδόσεις Logo που χρησιμοποιούν μεταγλωττιστή. Η αλληλεπιδραστικότητα της προσέγγισης αυτής προσφέρει στο χρήστη άμεση ανατροφοδότηση για ξεχωριστές εντολές, που βοηθά στην εκσφαλμάτωση και στη μαθησιακή διαδικασία.

9 Αλληλεπιδραστικότητα
Τα μηνύματα λάθους είναι περιγραφικά . Πχ μπροσά Δεν ξέρω τίποτε για μπροσά Εξήγηση: η λέξη μπροσά δεν είναι πρωτογενής εντολή ούτε διαδικασία που ορίσατε.

10 Αλληλεπιδραστικότητα
Εξήγηση: η λέξη μπροστά αναγνωρίζεται ως πρωτογενής εντολή αλλά το πρόγραμμα δεν τρέχει γιατί απαιτείται πρόσθετη πληροφορία. μπροστά Το μπροστά απαιτεί περισσότερα δεδομένα

11 Αλληλεπιδραστικότητα
μπροστά 100 Εξήγηση: η χελώνα κινείται μπροστά 100 βήματα. Δεν εμφανίζεται μήνυμα λάθους.

12 Αλληλεπιδραστικότητα
τύπωσε 3+4 Δεν ξέρω τίποτε για 3+4 Εξήγηση: δεν υπάρχουν κενά μεταξύ αριθμών-συμβόλου.

13 Αλληλεπιδραστικότητα
τύπωσε 3 + 4 Δεν βρέθηκε πλαίσιο κειμένου για την εντολή τύπωσε Εξήγηση: Δεν βρέθηκε πλαίσιο κειμένου για την εντολή τύπωσε στην εργασία.

14 Αλληλεπιδραστικότητα
τύπωσε 3 + 4 Εξήγηση: τυπώνεται το 7 στο υπάρχον πλαίσιο κειμένου στην εργασία ενώ δεν εμφανίζεται μήνυμα λάθους.

15 Συναρμολογησιμότητα - επεκτασιμότητα
Τα προγράμματα της Logo συνήθως αποτελούν συλλογές μικρών διαδικασιών. Οι διαδικασίες ορίζονται στην καρτέλα διαδικασίες. Η ειδική λέξη για ακολουθείται από το όνομα της διαδικασίας. Ακόλουθες γραμμές σχηματίζουν τον ορισμό της διαδικασίας. Η λέξη τέλος σηματοδοτεί τη λήξη του ορισμού της διαδικασίας.

16 Συναρμολογησιμότητα - επεκτασιμότητα
Πχ για την κατασκευή τετραγώνου ορίζουμε τη διαδικασία τετράγωνο για τετράγωνο επανάλαβε 4[ μπ 100 δε 90] τέλος

17 Συναρμολογησιμότητα - επεκτασιμότητα
Η διαδικασία τετράγωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδιαδικασία άλλης διαδικασίας που έτσι θα αποτελέσει υπερδιαδικασία: για λουλούδι επανάλαβε 18[ δε 20 τετράγωνο] τέλος

18 Συναρμολογησιμότητα - επεκτασιμότητα
Ομοίως, η υπερδιαδικασία λουλούδι χρησιμοποιείται ως δομικό στοιχείο για την κατασκευή άλλης υπερδιαδικασίας: για κήπος επανάλαβε 20[ θέσεχ τυχαίο 50 θέσεψ τυχαίο 100 θέσεχρώμα τυχαίο 50 λουλούδι] τέλος

19 Συναρμολογησιμότητα - επεκτασιμότητα
Από τη στιγμή που μια διαδικασία οριστεί λειτουργεί όπως οι πρωτογενείς διαδικασίες. Στην πραγματικότητα διαβάζοντας ένα πρόγραμμα σε Logo δεν μπορείς να ξέρεις ποιες λέξεις είναι πρωτογενείς και ποιες ορισμένες από το χρήστη εκτός αν γνωρίζεις τη συγκεκριμένη έκδοση της Logo. Η εντολή διάλεξε αποτελεί πρωτογενής λέξη σε μερικές εκδόσεις της Logo, ενώ σε άλλες όχι.

20 Συναρμολογησιμότητα - επεκτασιμότητα
Η Logo σου επιτρέπει να χτίσεις πολύπλοκα σχέδια εργασιών με μικρά βήματα. Ο προγραμματισμός σε Logo γίνεται προσθέτοντας στο λεξιλόγιο, διδάσκοντας το νέες λέξεις με βάση τις λέξεις που ήδη ξέρει. Μ’ αυτό τον τρόπο μοιάζει με τον τρόπο που μαθαίνεις ξένη γλώσσα.

21 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
Η Logo δουλεύει με λέξεις και λίστες. Μια λέξη της Logo είναι μια σειρά χαρακτήρων. Μια λίστα είναι μια διατεταγμένη σειρά λέξεων ή λιστών. Οι αριθμοί είναι λέξεις, αλλά είναι σπέσιαλ γιατί μπορείς να κάνεις αριθμητική μ’ αυτούς.

22 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
Πολλές γλώσσες προγραμματισμού είναι αυστηρές σχετικά με την απαίτηση να γνωρίζουν τι είδος δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό κάνει τα πράγματα εύκολα για τον υπολογιστή αλλά δύσκολα για τον προγραμματιστή. Προτού πχ προσθέσεις ένα ζευγάρι αριθμών θα πρέπει να καθορίσεις αν πρόκειται για ακεραίους ή πραγματικούς αριθμούς. Στη Logo δεν απαιτείται κάτι τέτοιο, όταν ζητήσουμε να κάνει αριθμητική απλά το κάνει.

23 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
Πιθανά να δημιουργηθεί έκπληξη σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη Logo αλλά έχουν δουλέψει με άλλες γλώσσες προγραμματισμού

24 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
τύπωσε λέξη "κα "λά τυπώνει σε υπάρχον πλαίσιο κειμένου τη λέξη καλά τύπωσε λέξη "5 "4 τυπώνει σε υπάρχον πλαίσιο κειμένου τον αριθμό 54 τύπωσε 20 + λέξη "5 "4 τυπώνει σε υπάρχον πλαίσιο κειμένου τον αριθμό 74

25 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
Στην παραδοσιακή Logo η εντολή στη χελώνα επανάλαβε 9999 [ μπ 1 δε 1] χρειάζεται λίγο χρόνο για να εκτελεστεί.

26 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
Η εντολή επανάλαβε 9999 [ μπ 1 δε 1] τύπωσε "γεια  θα τυπώσει τη λέξη γεια αφού ολοκληρώσει η χελώνα την κίνησή της.

27 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
Η εντολή εκκίνηση [επανάλαβε 9999 [ μπ 1 δε 1]] τύπωσε "γεια θα τυπώσει τη λέξη γεια μόλις ξεκινήσει η χελώνα την κίνησή της.

28 Ευκαμψία ως προς τύπους δεδομένων
Η εντολή  συνεχώς [ μπ 1 δε 1] τύπωσε "γεια θα ξεκινήσει μια διεργασία που θα συνεχιστεί μέχρι να την διακόψετε. Η λέξη γεια θα τυπωθεί μόλις ξεκινήσει η χελώνα την κίνησή της.


Κατέβασμα ppt "Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google