Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006

2 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006

3 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Βασικές κατευθύνσεις αναθεώρησης: Διασφάλιση και ενίσχυση βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που συνδέονται με αύξηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης υποστηρίζοντας τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Λισσαβόνας Ενδυνάμωση των πολιτικών μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και διάχυσης των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων σε όλη τη χώρα Περιορισμός κινδύνων απωλειών πόρων για το τρέχον έτος ενισχύοντας τα Προγράμματα με ώριμες δράσεις Περιορισμός κινδύνων απωλειών πόρων για τα επόμενα έτη με μεταφορές πόρων μεταξύ Ε.Π.

4 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Ενίσχυση προγραμμάτων: Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, ενισχύοντας πολιτικές ανάπτυξης και προώθησης επιχειρηματικότητας και δράσεις τοπικής σημασίας Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική ανάπτυξη με προσανατολισμό τη χρηματοδότηση έργων ιδιαίτερης περιφερειακής σημασίας και υψηλής ωριμότητας, συμβάσεων παραχώρησης κλπ.

5 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Πολιτισμός, ενδυναμώνοντας δράσεις ανάπτυξης σύγχρονου πολιτισμού ως σημαντικού τομέα προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης Περιφερειακό σκέλος, ενισχύοντας τον τομέα του περιβάλλοντος, δράσεις ενδυνάμωσης επιχειρηματικότητας, προετοιμασίας Δ΄προγραμματικής περιόδου, νησιωτική πολιτική, συνέχιση λειτουργίας δομών κοινωνικής φροντίδας Τεχνική Βοήθεια

6 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Μεταφορές πόρων από: Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, λόγω χαμηλής ωρίμανσης έργων υποδομής. Ικανοποιητική υλοποίηση των πολιτικών βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης. Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές συγκοινωνίες δεδομένου ότι τα χρονοδιαγράμματα των συγχρηματοδοτούμενων έργων επεκτείνονται πέραν της λήξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου Ανταγωνιστικότητα, λόγω επέκτασης χρονοδιαγραμμάτων και δράσεων χαμηλής ωριμότητας με περαιτέρω ωστόσο ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας, δράσεων για το περιβάλλον και τις ΑΠΕ

7 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 Περιβάλλον, λόγω δράσεων χαμηλής ωρίμανσης. Διασφαλίζονται πόροι για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Κοινωνία της Πληροφορίας, λόγω δράσεων χαμηλής ωρίμανσης. Διασφάλιση βασικών πολιτικών του Προγράμματος (ευρυζωνικές υποδομές, παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις κλπ.)


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google