Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

2 ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει: Συνοπτικό κοινωνικό και οικογενειακό ιστορικό Γνωματεύσεις ΚΕΔΔΥ ή επίσημων Ιατροπαιδαγωγικών φορέων Αξιολογήσεις (αρχική, ενδιάμεση, τελική) Διδακτικοί στόχοι (βραχυπρόθεσμοι, μακροπρόθεσμοι στόχοι)

3 ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Εισηγήσεις για την κατάρτιση του Ε.Ε.Π. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες Τελική έκθεση επίδοσης του κάθε μαθητή στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ακόμη πρέπει να υπάρχει φάκελος εργασιών και δραστηριοτήτων του κάθε μαθητή

4 Τι είναι o ψ.ΦΕΜ; ορίζεται η συστηματική συλλογή δειγμάτων από την καθημερινή συμμετοχή του μαθητή στη σχολική ζωή (εντός και εκτός τάξης), με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξής του από την αρχική αξιολόγηση, τη σχεδίαση και εφαρμογή του ΕΕΠ και την τελική αξιολόγηση με στόχο την διαρκή βελτίωση της υποστήριξής του.

5 Ο ΦΕΜ είναι εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης…
Ο ΦΕΜ είναι εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης… Εξεικονίζει τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης του μαθητή, το χαρακτήρα του, τις προτιμήσεις του, την προσωπικότητά του.  Προσθέτουμε προσωπικά σχόλια και σκέψεις από τους άλλους μαθητές, το προσωπικό, την οικογένεια.

6 Ποια είναι η χρησιμότητά του;
Ποια είναι η χρησιμότητά του; Με το ΦΕΜ: καταγράφονται, επισημαίνονται και αναδεικνύονται σημαντικές στιγμές της σχολικής καθημερινότητας του μαθητή

7 Ποιο είναι το περιεχόμενο ενός ψ-ΦΕΜ;
Ποιο είναι το περιεχόμενο ενός ψ-ΦΕΜ;  Ρόλοι, Ευθύνες, και Στόχοι  Υλικά που παρουσιάζουν την έκταση της μάθησης των μαθητών  Αξιολογήσεις της διδασκαλίας Σημ. Ο ΦΕΜ και ψ-ΦΕΜ τηρείται σε συνεργασία των εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση του μαθητή

8 Υλικά που παρουσιάζουν την έκταση της μάθησης των μαθητών
Υλικά που παρουσιάζουν την έκταση της μάθησης των μαθητών Αντιπροσωπευτικά υλικά από εκπαιδευτικές δράσεις Σημειώσεις σχετικά με τις χρήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τεχνολογιών στη διδασκαλία

9 Αξιολογήσεις της διδασκαλίας
Κείμενα ή ζωγραφιές που δημιούργησε ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία Συνοπτικές αξιολογήσεις της διδασκαλίας των μαθητών, μαζί με τα ποσοστά ανταπόκρισης και τη σχέση με το μέσο όρο της τάξης Σημειώσεις από συζητήσεις με το μαθητή

10 Αξιολογήσεις της διδασκαλίας
Σχόλια παρατηρητή, άλλων μαθητών ή από το προσωπικό του σχολείου που γνωρίζει το μαθητή Σημειώματα από το προσωπικό, την οικογένεια του μαθητή ή από ιδιώτες

11 Πλεονεκτήματα της Αξιολόγησης με ΦΕΜ
Πλεονεκτήματα της Αξιολόγησης με ΦΕΜ  Προώθηση της αυτο-αξιολόγησης των μαθητών, του στοχασμού και της κριτικής σκέψη.  Μέτρηση της απόδοσης που βασίζεται στα πραγματικά δείγματα της δουλειάς των μαθητών  Παροχή ευελιξίας στη μέτρηση για το πώς οι μαθητές ολοκληρώνουν τους μαθησιακούς στόχους.

12 Πλεονεκτήματα… Ενεργοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών
για να μοιραστούν την ευθύνη για τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων και για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Παροχή στους μαθητές ευκαιριών, ώστε να έχουν εκτενείς εισηγήσεις στη μαθησιακή διαδικασία.

13 Αξιολόγηση του μαθητή στην τάξη
Αφορά όχι μόνο τις αποκτηθείσες γνώσεις, αλλά και την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών.

14 Αφορά επίσης τόσο την επίδοση όσο και την πρόοδο που επιτυγχάνουν σε σχέση με τις πρότερες επιδόσεις τους Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και ο ατομικός τρόπος και ρυθμός μάθησης.

15 Ο μαθητής συμμετέχει στις ίδιες γραπτές δοκιμασίες με τους συμμαθητές της τάξης, προσαρμοσμένες στις δυνατότητές του.

16 Η αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος στο τέλος κάθε τριμήνου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής) και χαρακτηρίζεται από επιείκεια.

17 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google