Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμμετοχή στο πρόγραμμα : «Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμμετοχή στο πρόγραμμα : «Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμμετοχή στο πρόγραμμα : «Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση» Οι εμπειρίες από τη σκοπιά του μέντορα Συμμετοχή στο πρόγραμμα : «Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση» Οι εμπειρίες από τη σκοπιά του μέντορα Μέντορας: Γεωργία Δημητρίου Νεοεισερχόμενη: Χριστιάνα Νικολάου Frederick Research Centre

2 Πορεία εργασίας ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συνάντηση 1 (διάγνωση αναγκών) Συνάντηση 2-3 (σχεδιασμός μαθήματος) Παρακολούθηση μαθήματος Συνάντηση 4 (ανατροφοδότηση) ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συνάντηση 1-2 (σχεδιασμός μαθήματος) Παρακολούθηση μαθήματος Συνάντηση 3(ανατροφοδότηση) ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συνάντηση 1 (σχεδιασμός μαθήματος) Παρακολούθηση μαθήματος Συνάντηση 2 (ανατροφοδότηση)

3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ● 1 η συνάντηση Προηγούμενη ενασχόληση ΝΕ με το αντικείμενο της ΠΕ/ΕΑΑ (κατανόηση και γνώσεις γύρω από έννοιες της ΕΑΑ) Διάγνωση αναγκών ΝΕ 2 η συνάντηση Καθορισμός στόχων για την εξέλιξη της ΝΕ σε σχέση με την ΕΑΑ Σχεδιασμός μαθήματος

4 Ανάγκες ΝΕ σε σχέση με την εφαρμογή της ΕΑΑ εξοικείωση με διδακτικές τεχνικές αυτεπάρκεια ΕΑΑ ● Ανάγκες ΝΕ σε σχέση με γενικές επαγγελματικές δεξιότητες Προγραμματισμός μαθήματος Διάχυση των στόχων της ΑΠΕΠ σε όλα τα μαθήματα

5 Στόχοι που τέθηκαν για γενική επαγγελματική ανάπτυξη της ΝΕ Βοήθεια στη δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων μαθήματος(στήριξη στη στοχοθέτηση και στην κατανομή του χρόνου). Ανάπτυξη της ικανότητας της εκπαιδευτικού για κριτική ανάλυση της διδακτικής πρακτικής της. για βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης της ΝΕ σε θέματα ΕΑΑ Διάχυση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Αξιοποίηση του οδηγού του εκπαιδευτικού. Εντοπισμός διδακτικού-υποστηρικτικού υλικού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατά το σχεδιασμό των μαθημάτων.

6 Βοήθεια στη ΝΕ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συζήτηση για τις αμοιβαίες προσδοκίες και στόχους Επεξήγηση και ενημέρωση για διδακτικές τεχνικές από τη Μέντορα Συμβουλευτικός και καθοδηγητικός ρόλος κατά το σχεδιασμό του μαθήματος Ανάγκη για ηθική υποστήριξη ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων που προέκυπταν. Συνεργασία στην προετοιμασία του μαθήματος και της αξιολόγησης ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Η ΝΕ εντόπιζε πιθανές λύσεις από μόνη της στα προβλήματα που αντιμετώπιζε Αυτονομία στο σχεδιασμό του μαθήματος

7 Προβλήματα που προέκυψαν και τρόποι επίλυσης Απόσταση σχολείου μέντορα -ΝΕ Ανεπαρκής Χρόνος: για ανταλλαγή περισσότερων επισκέψεων για συνδιδασκαλίες ανταλλαγή απόψεων Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και προσωπικές συναντήσεις εκτός σχολείου

8 Οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος Για τη ΝΕ ανάπτυξη ολοκληρωμένων μαθημάτων και εφαρμογή στην πράξη της διαθεματικότητας αυτοπεποίθηση για τις διδακτικές της δυνατότητες εφαρμογή μαθησιακών μαθητοκεντρικών στρατηγικών. Για τη μέντορα Αίσθημα ικανοποίησης από τη σημαντική συνεισφορά βοήθειας Περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος Ευκαιρία διοχέτευσης της ενέργειας και της γνώση σε δημιουργικές και παραγωγικές δραστηριότητες Κατανόηση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΝΕ


Κατέβασμα ppt "Συμμετοχή στο πρόγραμμα : «Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google