Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005

2 Αναθεώρηση της πολιτικής για την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στόχοι προτεραιότητας 2007-2013 των Διαρθρωτικών Ταμείων Σύγκλιση Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα & απασχόληση Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

3 Αποτίμηση αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών δράσεων Δράσεις δομημένου περ/ντος: Χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες Διαχείριση στερεών αποβλήτων:Λειτουργία των ΧΥΤΑ Διαχείριση υγρών αποβλήτων: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης Υποδομές ύδρευσης : Εκσυγχρονισμός και επέκταση δικτύων Φυσικό περιβάλλον: Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας σημαντικών οικοσυστημάτων

4 Δυνατά σημεία Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ηπείρου. Η θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας για προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας και η σύσταση αντίστοιχων φορέων διαχείρισης. Το πλούσιο υδατικό δυναμικό. Η ύπαρξη αξιοποιήσιμου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Η ύπαρξη εγκεκριμένου χωροταξικού σχεδίου. Η ύπαρξη εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

5 Αδυναμίες Η καθυστέρηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των προστατευόμενων φυσικών οικοσυστημάτων της Περιφέρειας. Ελλείψεις στο καθεστώς προστασίας αξιόλογων στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων, και απορριμμάτων. Η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από περιβαλλοντικά οχλούσες παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Η καθυστέρηση οριοθέτησης χρήσεων γης και ζωνών εγκατάστασης περιβαλλοντικά οχλουσών βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

6 Νέα προγραμματική περίοδος Ολοκλήρωση υποδομών περιβάλλοντος Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Μείωση των επιβλαβών για την υγεία εκπομπών ρύπων Ορθολογική διαχείριση – ποιότητα φυσικών πόρων Εφαρμογή προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Χωροταξικά και πολεοδομικά προβλήματα Χρήσεις γης του υπαίθριου χώρου Υποστήριξη φορέων διαχείρισης.

7 Προϋποθέσεις Ευαισθητοποίηση πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα Αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για προώθηση της αειφόρου διαχείρισης στη γεωργία καθώς και των φιλοπεριβαλλοντικών διατάξεων της νέας ΚΑΠ. Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων. Ενεργοποίηση των μηχανισμών της διοίκησης στη λήψη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της πληροφορίας.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google