Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανεργία Φυσικό ποσοστό ανεργίας (ΦΠΑ): μέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο κυμαίνεται το ποσοστό ανεργίας ΦΠΑ t.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανεργία Φυσικό ποσοστό ανεργίας (ΦΠΑ): μέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο κυμαίνεται το ποσοστό ανεργίας ΦΠΑ t."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανεργία Φυσικό ποσοστό ανεργίας (ΦΠΑ): μέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο κυμαίνεται το ποσοστό ανεργίας ΦΠΑ t

2 Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ΦΠΑ;
L = E +U L: εργατικό δυναμικό Ε: απασχολούμενοι U: άνεργοι U/L : ποσοστό ανεργίας

3 s: ποσοστό απολυομένων
f: ποσοστό ανέργων που βρίσκουν εργασία s·E: αριθμός απολυομένων f·U: αριθμός αυτών που βρίσκουν εργασία Αν U/L: σταθερό, → ΦΠΑ σταθερής κατάστασης μακροχρόνιας ισορροπίας Ισχύει: αριθμός απολυομένων = αριθμός ατόμων που βρίσκουν δουλειά.

4 s·E = f·U L = E+U s·E = f·U E = L – U ⇒ s(L-U) = f·U, διαιρώ με L ⇒
s(L/L - U/L) = f · U/L ⇒ s - s·U/L) = f · U/L ⇒ U/L = s/(s + f) έστω ότι U/L: φυσικό ποσοστό ανεργίας ή ποσοστό ανεργίας σταθερής κατάστασης.

5 U/L = s/(s + f) Αν f (ποσοστό ανέργων που βρίσκουν εργασία) ↑
Αν όποιος χάνει την εργασία του βρίσκει αμέσως δουλειά (s = f) τότε θα περιμέναμε το U/L να είναι ελάχιστο ή μηδέν

6 Αίτια ύπαρξης και διακύμανσης του ΦΠΑ
Αίτια ύπαρξης και διακύμανσης του ΦΠΑ 1. Χρόνος: για το ταίριασμα προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Αυτοί που προσφέρουν εργασία: διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. προσόντα, ικανότητες, προτιμήσεις(ωράριο, γεωγραφική θέση…) Αυτοί που ζητούν εργασία: προσφέρουν μισθό, συνθήκες εργασίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

7 Εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας απαιτεί χρόνο.
Ο χρόνος εξαρτάται: ροή πληροφόρησης για κενές θέσεις προσπάθεια που καταβάλλει ο άνεργος για να βρει εργασία Η ανεργία που οφείλεται στον χρόνο που απαιτείται για να εντοπίσουν οι άνεργοι την θέση εργασίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιθυμούν και να αρχίσουν να εργάζονται ονομάζεται ανεργία τριβής.

8 2. ΦΠΑ κυμαίνεται διότι η ζήτηση εργασίας αλλάζει σύνθεση.
Η αγορά εργασίας αλλάζει. Κλαδική μετατόπιση στη σύνθεση της ζήτησης εργασίας.

9 Ανεργία τριβής: πολιτικές δημοσίου που την επηρεάζουν
Ασφάλιση έναντι της ανεργίας Νομοθεσία για κατώτατο μισθό Γραφεία πληροφόρησης Επανεκπαίδευση

10 Ασφάλιση: Κόστος: αυξάνει την ανεργία τριβής διότι περιορίζει το ποσοστό εύρεσης εργασίας πρόταση για μείωση του κόστους: ανάληψη από επιχείρηση που απολύει μέρους ή το σύνολο των επιδομάτων ανεργίας. Όφελος: μείωσης της ανασφάλειας καλύτερο ταίριασμα προσόντων εργαζομένων και ιδιαιτεροτήτων θέσεων εργασίας.

11 Ακαμψία μισθού: (f↓, s↑)
Ακαμψία πραγματικού μισθού (W/P) συνέπεια ⇒ η αγορά εργασίας δεν ισορροπεί ⇒ ανεργία αναμονής: άνεργοι παραμένουν άνεργοι διότι δεν βρίσκουν δουλειά στον μισθό που επικρατεί.

12 Ακαμψία μισθού: τι ακριβώς σημαίνει;
1. W, P συμμεταβάλλονται π.χ. Ρ↑, W↑ → πραγματικός μισθός W/P σταθερός. 2. σταθερές τιμές αλλά ο ονομαστικός μισθός άκαμπτος λόγω: Α. νομοθεσία Β. συνδικάτα Γ. μισθοί αποδοτικότητας

13 Α. Νομοθεσία για κατώτατο μισθό:
Όφελος: προστασία Κόστος: εμποδίζει αυτούς που ζητούν εργασία για πρώτη φορά να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (νέοι) → άλλοι τρόποι προστασίας χαμηλών εισοδημάτων: ελάττωση ή κατάργηση φορολογάις

14 Β. Συνδικαλισμός: Στόχοι:
προστασία πραγματικού μισθού, κατώτατου μισθού, ωρών εργασίας, συνθήκες εργασίας, θέσεις εργαζομένων… Δίλημμα: προστασία θέσεων εργασίας ή πραγματικού μισθού. Σύγκρουση εργαζομένων με τους εκτός αγοράς εργασίας (εντός-εκτός) Υψηλός πραγματικός μισθός αποκλείει την εισαγωγή στην αγορά εργασίας νέων εργαζομένων.

15 Γ. Μισθοί αποδοτικότητας:
Επιχειρήσεις: κρατούν υψηλά τους ονομαστικούς μισθούς με σκοπό να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων: W = P·MPL W↑ = P·MPL↑

16 Προβλήματα σχετικά με την διάρθρωση της ανεργίας :
Η σύνθεση της ανεργίας ως προς το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ανεργία Βραχυχρόνια ανεργία Μακροχρόνια ανεργία: δομικά προβλήματα όπως Αλλαγή στη σύνθεση της ζήτησης εργασίας Νέες τεχνολογίας που χρειάζονται διαφορετική κατάρτιση των εργαζομένων

17 Διαφορά χαρακτηριστικών Ευρωπαϊκής – Αμερικάνικης (ΗΠΑ) ανεργίας
Ευρώπη: Θεσμικοί παράγοντες (ασφάλεια-νομοθεσία-συνδικαλισμός) Συνεχής αύξηση της προσφοράς εργασίας μετά τον πόλεμο: είσοδος γυναικών κλαδικές μεταβολές (ζήτηση αλλάζει προσφορά δεν προσαρζόζεται) baby boom (μεγάλη αύξηση αριθμού γεννήσεων μετά τον πόλεμο)


Κατέβασμα ppt "Ανεργία Φυσικό ποσοστό ανεργίας (ΦΠΑ): μέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο κυμαίνεται το ποσοστό ανεργίας ΦΠΑ t."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google