Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Σύστημα Bonus • Κατηγορία Β: Στόχοι Εταιρείας : Συντελεστής Βαρύτητας:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Σύστημα Bonus • Κατηγορία Β: Στόχοι Εταιρείας : Συντελεστής Βαρύτητας:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Σύστημα Bonus • Κατηγορία Β: Στόχοι Εταιρείας : Συντελεστής Βαρύτητας: 20% Κατηγορίες Στόχων – Συντελεστές Βαρύτητας • Κατηγορία Α: Στόχοι Αποθήκης : Συντελεστής βαρύτητας: 80% 1

2 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Σύστημα Bonus • Επίπεδο 2 : Διοικητικό Προσωπικό, Εργάτες. Επίπεδα Προσωπικού • Επίπεδο 1 : Διευθυντής Αποθήκης – Βοηθοί (Παραλαβές, Παραγγελίες, Επιστροφές) 2

3 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Σύστημα Bonus • Κόστος Λειτουργίας Αποθήκης : >> >>30% • Ελλείμματα – Καταστροφές : >> >> 15% Επιμέρους Στόχοι Αποθήκης – Συντελεστές Βαρύτητας Επίπεδο 1 • Διακινηθείσα Ποσότητα : Συντελεστής Βαρύτητας 55% 3

4 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Σύστημα Bonus • Ελλείμματα – Καταστροφές:>> >> 30% Επιμέρους Στόχοι Αποθήκης – Συντελεστές Βαρύτητας Επίπεδο 2 • Διακινηθείσα Ποσότητα : Συντελεστής Βαρύτητας: 70% 4

5 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Προσδιορισμός Τελικού Συντελεστή Βαρύτητας • Επιμέρους Συντελεστές Βαρύτητας Χ 20% Κατηγορίας Β & • Επιμέρους Συντελεστές Βαρύτητας Χ 80% Κατηγορίας Α 5

6 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Προσδιορισμός Ποσοστού Επίτευξης Στόχου Ποσοστό Επίτευξης Στόχου Χ Αντίστοιχο Τελικό Συντελεστή Βαρύτητας Το άθροισμα των γινομένων αποτελεί.... Το τελικό Ποσοστό Επίτευξης Στόχου 6

7 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Ύψος Bonus - Δικαιούχοι Ύψος Bonus - Δικαιούχοι - Από 100% έως 104% 1 μισθός - Από 104%+ έως 109% + 1 μισθός - Από 109% + και άνω + 1 μισθός 1. Διευθυντής Αποθήκης - Βοηθοί 7

8 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Ύψος Bonus - Δικαιούχοι - Από 100% έως 104% 0,5 μισθός - Από 104%+ έως 109% + 0,5 μισθός - Από 109%+ και άνω + 0,5 μισθός 2. Διοικητικό Προσωπικό – Εργάτες 8

9 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Παρακολούθηση Προόδου • Μερική καταβολή bonus σε μερίδα εργαζομένων • Κάθε 3μηνο  Υποστηρίζεται από σύστημα πληροφορικής • Επισκόπηση προόδου επίτευξης στόχων 9

10 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Τελική Αξιολόγηση • Υπολογισμός τελικού ποσού καταβολής • Καταβολή στους δικαιούχους • Με τη λήξη του έτους • Προσδιορισμός τελικού ποσοστού επίτευξης 10

11 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Καταβολή Bonus Διευθυντής Αποθήκης – Βοηθοί: Στο τέλος της χρήσης Διοικητικό Προσωπικό – Εργάτες Ανά 3μηνο…. με την εξής ιδιαιτερότητα…. 11

12 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Καταβολή Bonus Μετά το τέλος κάθε 3μήνου και αφού προσδιορισθεί ότι το Ποσοστό Επίτευξης Στόχου υπερβαίνει το 100%...... καταβάλλεται στους δικαιούχους το 70% του ενός τετάρτου (1/4) του bonus που αντιστοιχεί στην επίτευξη του στόχου του 100%. καταβάλλεται στους δικαιούχους το 70% του ενός τετάρτου (1/4) του bonus που αντιστοιχεί στην επίτευξη του στόχου του 100%. 12

13 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Καταβολή Bonus Μετά το τέλος του έτους καταβάλλεται το bonus του τετάρτου τριμήνου μαζί με το υπόλοιπο οφειλόμενο 30% των προηγουμένων τριμήνων … εφόσον το τελικό ποσοστό επίτευξης είναι από 100% και πάνω 13

14 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Καταβολή Bonus - Η καταβολή του bonus σε 3μηνη βάση ενέχει τον κίνδυνο, εφόσον στο τέλος του έτους δεν επιτευχθεί ο τελικός στόχος, να έχει καταβληθεί σε εργαζόμενους ποσό το οποίο τελικά δεν το δικαιούνται. - Όταν ένας εργαζόμενος αποχωρεί από την Εταιρεία στο ενδιάμεσο του έτους, γίνεται εκκαθάριση και καταβολή του bonus που δικαιούται, αν δικαιούται, έως την ημέρα αποχώρησης 14

15 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Αποτελέσματα • Συνολικό οικονομικό όφελος για την επιχείρηση, 18%....... • Αύξηση παραγωγικότητας κατά 26%, από 950  1200 τεμ/8ωρο • Μείωση του Προσωπικού κατά 22%, από 18  14 άτομα 15

16 Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Αποτελέσματα και η προσπάθεια συνεχίζεται διότι...... Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο 16


Κατέβασμα ppt "Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Σύστημα Bonus • Κατηγορία Β: Στόχοι Εταιρείας : Συντελεστής Βαρύτητας:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google