Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Εκπαίδευσης από Απόσταση Λαμπαούνας Ανδρέας Α.Μ. 424 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Εκπαίδευσης από Απόσταση Λαμπαούνας Ανδρέας Α.Μ. 424 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Εκπαίδευσης από Απόσταση Λαμπαούνας Ανδρέας Α.Μ. 424 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα, Ιανουάριος 2006

2 Διάρθρωση της Παρουσίασης Βασικά Στοιχεία Θεωρίας Distance Education e-Learning Web Based Learning Systems (WLSs) Παρουσίαση δημοφιλών Web Based Learning Systems

3 Βασικά Στοιχεία Θεωρίας - Ορισμοί Εκπαίδευση από Απόσταση (Distance Education - Distance Learning) εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία ένα σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας γίνεται από τον διδάσκοντα που βρίσκεται μακριά από τον διδασκόμενο σε απόσταση ή/και σε χρόνο. (Perraton, 1988) noncontiguous communication between student and teacher, mediated by print or some form of technology (Keegan, 1986; Garrison and Shale, 1987). the volitional control of learning by the student rather than the distant instructor (Jonassen, 1992) formal learning activity which occurs when students and instructor are separated by geographic distance or by time, often supported by communications technology such as television, videotape, computers, email, mail, or interactive videoconferencing. www.netnet.org/students/student%20glossary.htm www.netnet.org/students/student%20glossary.htm The process of providing instruction when students and instructors are separated by physical distance, and technology, often in tandem with face to face communication. www.mtholyoke.edu/lits/csit/vidconf/glossary.shtml www.mtholyoke.edu/lits/csit/vidconf/glossary.shtml Any learning where there is a separation of student and instructor by time or distance and technology is used to breach the distance. www.usd.edu/library/instruction/glossary.shtml www.usd.edu/library/instruction/glossary.shtml

4 Βασικά Στοιχεία Θεωρίας - Ιστορικό 1890: Τα πρώτα μαθήματα δια αλληλογραφίας σε κάποια Πανεπιστήμια της Βρετανίας και της Αμερικής (University of Wisconsin, Penn State University) 1940: Χρήση Εκπαιδευτικού Ραδιόφωνου και αργότερα Τηλεόρασης για την παράδοση μαθημάτων 1970: Χρήση Ηχογραφημένων και Βιντεοσκοπημένων μαθημάτων για διδασκαλία διαφόρων αντικειμένων (πχ Ξένες Γλώσσες) 1990…: Χρήση της Τεχνολογίας των Υπολογιστών και του Διαδικτύου για αµφίδροµη και άμεση επικοινωνία εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών

5 Βασικά Στοιχεία Θεωρίας – Χαρακτηριστικά Μαθησιακές Τεχνολογίες: οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.  Παραδοσιακές Μαθησιακές Τεχνολογίες: πίνακας - κιμωλία - βιβλία - σημειώσεις - στυλό διαρκείας  Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ήχος, είτε από μικρόφωνα είτε από απλή τηλεφωνική σύνδεση (ως εναλλακτική λύση για συνέχιση της τηλεδιάσκεψης σε περιπτώσεις προβληματικής σύνδεσης), εικόνα, είτε κινούμενη από κάμερα ή συσκευή βίντεο, είτε ακίνητη από διαφάνειες (slides) ή από το επιδιασκόπειο (document camera-για προβολή τρισδιάστατων αντικειμένων και διαφανειών), δεδομένα, προγράμματα ή και ανταλλαγή εφαρμογών με τη χρήση υπολογιστών.

6 Βασικά Στοιχεία Θεωρίας – Πλεονεκτήματα Απλή πρόσβαση από οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων Αποτελεσματικότερη μετάδοση πληροφοριών με τη χρήση πολυμέσων Δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος σπουδών Χρήση υπερµέσων για διαφοροποίηση της ροής των µαθηµάτων ανάλογα µε τις προτιμήσεις του εκάστοτε εκπαιδευόμενου Διαρκής παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων που δεν προσφέρονται από τοπικά πανεπιστήμια ή σχολές Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες Διευκόλυνση της δια βίου εκπαίδευσης Διευκόλυνση της Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

7 Βασικά Στοιχεία Θεωρίας – Δυσκολίες Δύσκολη ανάπτυξη και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών Απαιτείται συνδυασμένη έρευνα πολλών κλάδων όπως της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της πληροφορικής για την εξασφάλιση της ποιότητας των μαθημάτων Απαιτείται καλή γνώση της τεχνολογίας των Η/Υ και τηλεπικοινωνιών από τους εκπαιδευόμενους Προβληματική λειτουργία του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού Τεχνολογικοί περιορισμοί (π.χ. Bandwidth)

8 Βασικά Στοιχεία Θεωρίας – Κατηγορίες Χρόνος  Σύγχρονα  Ασύγχρονα Μέθοδος  Εκπαίδευση βασιζόμενη σε ομάδες  Εξατομικευμένη Εκπαίδευση Τεχνολογικό Υπόβαθρο  d-Learning (distance Learning)  e-Learning (electronic Learning)  m-Learning (mobile Learning)

9 e-Learning (electronic Learning) Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την επιτάχυνση της διάχυσης της Γνώσης από τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους, μέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο και την ποσότητα της γνώσης που θέλουν να πάρουν.

10 e-Learning Systems e-Learning Systems: συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για τη διευκόλυνση του e-learning  Web-based Learning Systems (WLSs)  Web-based Course Environment (WBC)  Adaptive and Intelligent Web Based Educational Systems (AIWBES)  LMS: Learning Management Systems  LCMS: Learning Content Management Systems  Virtual Schools (Course Management Systems – CMS)  Intelligent Educational Systems

11 Web-based Learning Systems (WLSs) Χρήση του Παγκόσμιου Ιστού ως πλατφόρμα ανάπτυξης των συστημάτων. Ο Παγκόσμιος Ιστός δίνει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα την ευκαιρία να προσπελαστεί από πολλούς χρήστες. Ενώ το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε έναν ισχυρό εξυπηρετητή και ενημερώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, χιλιάδες χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε αυτό από απομακρυσμένους υπολογιστές όποτε το θελήσουν. A WBC environment is basically a web server that delivers web media (text, hypertext, interactive forms, video, etc.). The web is mainly a pull medium and course contents are therefore delivered at the students initiative. This means it is up to the student to decide when he/she wants to access to the course material and at which speed he/she wants to work through it. Another basic property is the mostly asynchronous communication between students and teachers. We consequently differenciate WBC environments from virtual classrooms where all students and teachers have to connect at the same time to a virtual meeting. We also differenciate them from authoring tools. WBC environments usually do not support the creation of the course content with the exception of quizzes. To create hypertext and other content, external authoring programs are needed. different user groups of a WBC environment:  the students  course authors  teachers  administrators.

12 Adaptive and Intelligent Web Based Educational Systems (AIWBES) (Προσαρμόσιμα και Έξυπνα Εκπαιδευτικά Συστήματα) Τα Προσαρμόσιμα και Έξυπνα Εκπαιδευτικά Συστήματα αποτελούν μια από πιο πρόσφατες ερευνητικές προσεγγίσεις στον τομέα της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Τα συστήματα αυτά είναι αποτέλεσμα συνδυασμού ερευνών διαφόρων τομέων όπως είναι τα προσαρμοστικά υπερμέσα, η τεχνητή νοημοσύνη, η εκπαίδευση ενηλίκων, οι θεωρίες παιδαγωγικής και μάθησης, η μηχανική της γνώσης, ο σημασιολογικός ιστός. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι προσαρμόζονται «έξυπνα» στις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη και έχουν δυνατότητες όπως η προσαρμοστική καθοδήγηση και παρουσίαση, η προσαρμοσμένη συνεργασία και η διαδραστική υποστήριξη επίλυσης προβλημάτων. Στόχος τους είναι η αύξηση της λειτουργικότητας των υπερμέσων με την εξατομίκευσή τους Αυτό επιτυγχάνεται με την ύπαρξη ενός μοντέλου χρήστη στο οποίο διατηρούνται πληροφορίες για τον χρήστη του συστήματος. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Υπερμέσα προσαρμόζουν τόσο το περιεχόμενο των σελίδων όσο και τις συνδέσεις στις απαιτήσεις του χρήστη Στα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Υπερμέσα ο χρήστης έχει αρκετή ελευθερία επιλογής στην πλοήγηση σε αντίθεση με τα Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας (Intelligent Educational Systems) στα οποία το σύστημα ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τι παρουσιάζεται στο χρήστη.

13 Web-based Learning Systems (WLSs) Εργαλεία ανά ομάδες Χρηστών StudentAuthorTeacherAdministrator Communication tools  web interface for course developement  Teacher-student communication (Mail, Forum, Agenda, Calendar) users management (student: enrollment, access rights) Printing supportresources managerTeamwork tools (define groups) accounting, billing Progress trackingDefinition of learning trail Student trackingimport / export of files Annotate course material Creation of index, glossary,... Access statistics / report generation Personal homepage Presentation tool

14 Web-based Learning Systems (WLSs) Web-based Learning Systems WebCT TopClass Ariadne LearningSpace Blackboard Distance Learning System Medit Δημοφιλή Web Based Learning Systems

15 WebCT (http://www.webct.com/)http://www.webct.com/ Απλό στη χρήση (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μη τεχνικούς). Παρέχεται αλληλεπιδραστικό εργαλείο σχεδιασμού μαθημάτων (πλήρη on-line μαθήματα ή συμπληρωματικό υλικό). Σε κάθε χρήστη αντιστοιχίζεται κάποιος ρόλος (μαθητής, εκπαιδευτής, διαχειριστής), ο οποίος συνδέεται με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης, εργαλεία και πληροφορία. Η πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιείται με χρήση username και password. Αναγνωρίζεται η κατηγορία του χρήστη και του παρέχεται η ανάλογη εικόνα του συστήματος. Υποστηρίζει την ανταλλαγή αρχείων μέσω επισυναπτομένων εγγράφων, συνομιλία φωνής, whiteboard, από κοινού χρήση εφαρμογών. Οποιαδήποτε πολυμεσική πληροφορία μπορεί να συμπεριληφθεί στο υλικό, όπως PDF, Flash, Shockwave, και streaming audio/video. Το σύστημα παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή (ημερομηνία πρώτης πρόσβασης στο σύστημα, τις πιο πρόσφατες ημερομηνίες πρόσβασης, ιστορικό διάγραμμα πρόσβασης σε όλες τις ενότητες του μαθήματος, την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (αριθμός επισκέψεων στη συγκεκριμένη σελίδα, μέσος χρόνος παραμονής σε κάθε σελίδα,.κ.λ.π.). Αξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχησης, σύντομη απάντηση, υπολογισμούς, οι οποίες μπορούν αν βαθμολογηθούν αυτόματα. (Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης). Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

16 WebCT Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

17 TopClass (http://www.wbtsystems.com/)http://www.wbtsystems.com/ Προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμεσικής πληροφορίας, Υποστηρίζει μόνο μορφές ασύγχρονης επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πίνακα ανακοινώσεων και newsgroups ενώ Διαθέτει εργαλεία αυτοαξιολόγησης και παρακολούθησης προόδου των εκπαιδευόμενων. Διαθέτει εργαλείο σχεδιασμού διάλεξης. Παρέχει ευκολία πλοήγησης μεταξύ της ιεραρχικής διάταξης των σελίδων. Το υλικό του μαθήματος μπορεί να περιλαμβάνει videoclips, audio streaming, κλπ Για τη δημιουργία εξετάσεων βασίζεται σε ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις, ερωτήσεις με επισυναπτόμενο αρχείο, συμπλήρωσης κενών. Οι απαντήσεις πολλαπλών επιλογών μπορούν να αξιολογηθούν αυτομάτως από τον εξυπηρετητή. Δίνει τη δυνατότητα τυχαίας επιλογής test από ένα σύνολο και δημιουργίας σελίδων αυτοαξιολόγησης. Δεν θέτει κανένα περιορισμό στον αριθμό των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. Web-based Learning Systems (WLSs)

18 TopClass Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

19 Ariadne http://www.ariadne-eu.org/ Για την εισαγωγή στο σύστημα απαιτείται username και password Δίνει δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη. Δεν διαθέτει κάποια μέσα επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Ο εκπαιδευτής/συγγραφέας των μαθημάτων πρέπει να έχει γνώσεις HTML. Υποστηρίζει την συνεργασία πολλών εκπαιδευτικών για ένα μάθημα ενώ δεν διαθέτει κάποιο εργαλείο δημιουργίας περιεχομένων. Όλες οι θεματικές ενότητες, οι σελίδες και το υπόλοιπο υλικό μπορούν να διαχειριστούν εύκολα μέσα από την τεράστια βάση δεδομένων που διαθέτει για αυτό το λόγο. Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων για εξετάσεις ή αυτοαξιολόγηση, μέσω ενός ξεχωριστού Java applet, και υποστηρίζει για αυτό το λόγο τις πολλαπλές ερωτήσεις, τον χάρτη εικόνων, την εισαγωγή κειμένου. Μπορεί να εκδώσει αναφορές μόνο για τα αποτελέσματα των ερωτήσεων Έχει περιορισμένες δυνατότητες για την online διαχείριση των στοιχείων των εκπαιδευόμενων. Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

20 Ariadne Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

21 Learning Space (http://www.lotus.com/)http://www.lotus.com/ Παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον για τη δημιουργία μαθημάτων. Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων μαθημάτων με βάση προαπαιτούμενη γνώση/εμπειρία, επίπεδο εκπαιδευομένων, απαιτήσεις εκπαιδευομένων, κ.λ.π. Έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμεσικής πληροφορίας μέσω συνδέσμων προς το web. Πραγματοποιεί αυθεντικοποίηση χρηστών, έχει ιδιωτικές και δημόσιες επιλογές για ομαδικές συζητήσεις ή εργασίες. Υποστηρίζει ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πίνακα ανακοινώσεων και newsgroups και σύγχρονη επικοινωνία μέσω chat, whiteboard. Διαθέτει εργαλεία αυτοαξιολόγησης και παρακολούθησης προόδου. Παρέχει στον εκπαιδευτή δυνατότητα εξέτασης, διεξαγωγής έρευνας, σχολιασμού και βαθμολόγησης της επίδοσης κάθε συμμετέχοντα. Η αξιολόγηση συμπληρώνεται από τους μαθητές και επιστρέφεται στο διαχειριστή αξιολόγησης για διόρθωση και βαθμολόγηση. Η βαθμολογία καταχωρείται στο Portfolio του κάθε συμμετέχοντα. Επίσης υποστηρίζει χρονομετρημένα tests. Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

22 Learning Space Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

23 Blackboard Έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 36 διαφορετικών τύπων πληροφορίας. Παρέχει ασφάλεια ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείται. Οσον αφορά στην ασύγχρονη επικοινωνία αυτή υποστηρίζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πίνακα ανακοινώσεων, newsgroups ενώ υποστηρίζει και σύγχρονη επικοινωνία με συνομιλία, συνομιλία φωνής, από κοινού χρήση εφαρμογών, whiteboard, εικονικό κοινό χώρο. Διαθέτει εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Υποστηρίζει την αναζήτηση σε δεδομένα και εκπαιδευτικό υλικό. Επιτρέπει τη δημιουργία ερωτήσεων αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κενών, σύντομες απαντήσεις, αληθείς/ψευδείς, κ.λ.π. Μπορεί να κάνει Online βαθμολόγηση. Η εξουσιοδότηση και η αυθεντικοποίηση γίνεται μέσω Login και password. Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

24 Blackboard Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

25 Distance Learning System Διαθέτει μία ευχάριστη εμφάνιση και εύχρηστο ένα εργονομικό interface για τους εκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσαρμόσει στα δεδομένα και τις απαιτήσεις του τη σειρά εκμάθησης που θα ακολουθήσει. Προσφέρει ασύγχρονους τρόπους επικοινωνίας αλλά και σύγχρονους με συνομιλία, whiteboard, ήχο, βίντεο. Δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο να συγκρίνει την πρόοδό του με αυτή που έχει τεθεί ως στόχος ή με την πρόοδο άλλων εκπαιδευόμενων. Μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη πολλών εκπαιδευτών για ένα μάθημα. Στη δημιουργία εξετάσεων δεν υποστηρίζει τη μορφή πολλαπλών ερωτήσεων, όπως τα περισσότερα συστήματα, αλλά για κάθε ερώτηση το σύστημα δείχνει ορισμένες εικόνες σαν πιθανές απαντήσεις και ο εκπαιδευόμενος επιλέγει κάποια από αυτές ως σωστή. Διαθέτει εργαλείο δημιουργίας ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Διατηρεί αρχεία για την πρόσβαση των εκπαιδευόμενων σε κάθε μάθημα και εκδίδει στατιστικές αναφορές για τις προσβάσεις, για τα αποτελέσματα εξετάσεων, ειδοποιήσεις για την τυχόν λήξη των περιεχομένων κάποιου μαθήματος. Για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται password και username ενώ οι χρήστες είναι κατηγοριοποιημένοι και τους δίνονται έτσι τα ανάλογα προνόμια. Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

26 Medit Το σύστημα εστιάζει στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων και δίνει σε όλους, ιδιαίτερα δε στους φοιτητές, έναν πιο ενεργητικό ρόλο. Το υλικό είναι πολύ καλά δομημένο και αυτό προσφέρει μία επαρκή διαχείρισή του. Είναι επίσης εφοδιασμένο με πολλές αλληλεπιδραστικές ασκήσεις. Διαθέτει εργαλείο αναζήτησης ανά λέξη-κλειδί και εργονομικό interface χρήστη. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να προσθέσουν τις σημειώσεις τους, σε μορφή κειμένου, πάνω στα μαθήματα, οι οποίες είναι ορατές μόνο στους ίδιους. Όλα τα προσωπικά στοιχεία προστατεύονται με username και password, τα οποία απαιτούνται κατά την είσοδο στο σύστημα. Προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης των μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Έχει υιοθετήσει μία πρωτότυπη ιδέα δόμησης των μαθημάτων: ένα μεγάλο μέρος μαθήματος ή και ολόκληρο το μάθημα παρουσιάζεται σε ένα και μόνο HTML ή LaTeX αρχείο, το οποίο διασπάται σε μικρότερες σελίδες κατά την αποστολή του στο δίκτυο. Υποστηρίζει τη δημιουργία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Web-based Learning Systems (WLSs) (Συνέχεια)

27 Medit

28 Βιβλιογραφία Perraton, H. (1988). A theory for distance education. In D. Sewart, D. Keegan, & B. Holmberg (Ed.), Distance education: International perspectives (pp. 34-45). New York: Routledge. Jonassen, D.H. (1992). Applications and limitations of hypertext technology for distance learning. Paper presented at the Distance Learning Workshop, Armstrong Laboratory, San Antonio, TX. Keegan, D. (1986). The foundations of distance education. London: Croom Helm. Garrison, D.R., & Shale, D. (1987). Mapping the boundaries of distance education: Problems in defining the field. The American Journal of Distance Education, 1(1), 7-13. N. Karacapilidis, O. Abou Khaled «Developing Higher-Order Skills with the MEDIT Web-Based Learining Environment», Educational Technology & Society 3(1) 2000 ISSN 1436-4522. Integrated Learning Environments and Web Based Comparative Analysis of their Features - Useful or Useless Tool? Zdena Lustigová, Stanislav Zelenda,Charles University, Prague, Czech Republic Ευανθία Ρίζου «Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης φοιτητών στα πλαίσια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης» Διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Nicole Turbé-Suetens «Telework and Vocational Training: Distance or e-Learning for Remote Workers», Euro-Telework November 2000 Morten Flate Paulsen Online Education Systems: Discussion and Definition of Terms, NKI Distance Education, July 2002 Rolf Brugger, University of Fribourg, Swiss Virtual Campus, June, 2000 «Web Based Course Environments: an Overview» Edutech's 2003 evaluation of Learning Management Systems Edutech's 2003 evaluation Edutech's 2005 evaluation of Open Source Learning Management Systems Edutech's 2005 evaluation Σύνδεσμοι στα αντίστοιχα συστήματα Web-based Learning


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Εκπαίδευσης από Απόσταση Λαμπαούνας Ανδρέας Α.Μ. 424 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google