Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση από απόσταση. Περιεχόμενα zΟρισμός zΑπαιτήσεις zΗ ιστορία της εκπαίδευσης από απόσταση zΠλεονεκτήματα και μειονεκτήματα zΠαράδειγμα: WebCT.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση από απόσταση. Περιεχόμενα zΟρισμός zΑπαιτήσεις zΗ ιστορία της εκπαίδευσης από απόσταση zΠλεονεκτήματα και μειονεκτήματα zΠαράδειγμα: WebCT."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαίδευση από απόσταση

2 Περιεχόμενα zΟρισμός zΑπαιτήσεις zΗ ιστορία της εκπαίδευσης από απόσταση zΠλεονεκτήματα και μειονεκτήματα zΠαράδειγμα: WebCT zΤρέχουσα χρήση zΗ εκπαίδευση από απόσταση στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις

3 Εκπαίδευση από απόσταση είναι: zΕπίσημη εκπαίδευση βασισμένη στα πρότυπα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστήμια) στην οποία τα μέλη της εκπαιδευόμενης ομάδας καθώς και οι διδάσκοντες βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες αλλά η χρήση διαδραστικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές καθώς και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού.

4 Η εκπαίδευση από απόσταση απαιτεί: zΕιδικές τεχνικές για την σχεδίαση των μαθημάτων zΕιδικές εκπαιδευτικές τεχνικές zΕιδικές μεθόδους επικοινωνίας είτε με ηλεκτρονικά είτε με άλλα μέσα.

5 Η ιστορία της εκπαίδευσης από απόσταση zΗ εκπαίδευση από απόσταση δεν είναι καινούργια έννοια. Έχει ακολουθήσει την εξέλιξη στη μορφή του εκπαιδευτικού υλικού: y1850 -... Έντυπη μορφή (ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευόμενους και χρήση του ταχυδρομείου για επικοινωνία). Η μορφή αυτή εξακολουθεί να είναι αρκετά διαδεδομένη σε χώρες εκτός των ΗΠΑ. y1970 -... Χρήση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, κασεττών ήχου και τηλεφώνου κυριώς για παροχή του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους y1990 -... Χρήση διαδραστικών μέσων (διαδραστική τηλεόραση, δίκτυα Η/Υ με πολυμέσα) για αμφίδρομη και άμεση επικοινωνία εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών

6 Πλεονεκτήματα zΑπλή πρόσβαση από οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα zΧρήση και σε συμβατικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης zΕυκολία συντήρησης και ενημέρωσης του εκπαιδευτικού υλικού zΧρήση πολυμέσων για αποτελεσματικότερη μετάδοση πληροφοριών zΧρήση υπερμέσων για διαφοροποίηση της ροής των μαθημάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε εκπαιδευόμενου zΔιαρκής παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων zΔυνατότητα αξιολόγησης των μαθημάτων και εξαγωγής στατιστικών για ερευνητική δραστηριότητα

7 Μειονεκτήματα zΙκανότητα εκπαιδευομένων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα λόγω της απαίτησης για τεχνικές ικανότητες σχετιζόμενες με τους Η/Υ και τις τηλεπικοινωνίες zΙκανότητα εκπαιδευτών να παρέχουν με αποτελεσματικό τρόπο τα μαθήματα λόγω της απαίτησης για τεχνικές ικανότητες σχετιζόμενες με τους Η/Υ και τις τηλ/νίες zΜεγάλος χρόνος προετοιμασίας μαθημάτων (περίπου 50 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τα συμβατικά μαθήματα) zΙσότητα όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μαθήματα (θέματα αποκλεισμού, haves and have nots) zΑπαίτηση για ειδικές προγραμματιστικές ικανότητες (Dhtml, vrml, java applets, flash) zΤεχνολογικοί περιορισμοί (π.χ. Bandwidth)

8 Παράδειγμα: Το WebCT

9 Τρέχουσα χρήση συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση

10 Τρέχουσα χρήση συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση (2) zThe number of students enrolled in virtual schools increases from 21,000 in 2000-2001 to 28,000 in 2001- 2002 academic year. z50,000 students in total enrolled in a virtual school course in 2001-2002 z43% of respondents began operations in 2000 or 2001 (more than the total number of virtual schools that began in the four previous years combined); z49% of respondents offered a mix of self-generated courses and courses developed by external vendors (e.g., Apex Learning, Class.com), 39% offered only self- generated courses, and 12% offered only courses purchased from external vendors.

11 H εκπαίδευση από απόσταση στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις

12 H εκπαίδευση από απόσταση στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις (2)

13 H εκπαίδευση από απόσταση στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις (3)

14 H εκπαίδευση από απόσταση στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις (4)

15 Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση από απόσταση. Περιεχόμενα zΟρισμός zΑπαιτήσεις zΗ ιστορία της εκπαίδευσης από απόσταση zΠλεονεκτήματα και μειονεκτήματα zΠαράδειγμα: WebCT."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google