Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση
Βασικοί μας στόχοι είναι να δούμε πώς οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της Επικοινωνίας μπορούν να: 

2 Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση
1. Βελτιώσουν τη διδασκαλία και μάθηση. 2. Ενισχύσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών. 3. Λειτουργήσουν ως παράγοντας εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο.

3 Προάγει την ανακαλυπτική μάθηση
Πλεονεκτήματα και δυναμική των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση. Προάγει την ανακαλυπτική μάθηση Συμβάλλει στην αύξηση της ενεργητικής και αυτόνομης συμπεριφοράς των μαθητών. Προωθεί την ομαδική εργασία. Αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. Παρέχει κίνητρα στους μαθητές. Υποστηρίζει διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης  .

4 Πλεονεκτήματα και δυναμική των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση.
Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν όσα εργαλεία τους είναι διαθέσιμα. Πρέπει λοιπόν να διδαχθούν τις νέες τεχνικές και να έχουν την ευκαιρία να τις εφαρμόσουν, συγκρίνοντάς τις με άλλες μεθόδους εργασίας.

5 Η αξία των νέων Τεχνολογιών της πληροφορίας
Οι μαθητές: Αποκτούν κίνητρα Παρουσιάζουν καλύτερες εργασίες Επιλύουν προβλήματα Διαχειρίζονται πληροφορίες

6 Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η χρήση νέων τεχνολογιών οδηγεί σε :
Περισσότερες ευκαιρίες διαφοροποίησης. Περισσότερες ευκαιρίες για εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναθεώρηση στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση

7 Η αξία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της πληροφορίας
Χωρίς ένα σταθερό υπόβαθρο στον τομέα της εφαρμογής των νέων Τεχνολογιών οι μαθητές θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με όσους μπορούν να αξιοποιήσουν στις νέες τεχνολογίες, όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στους ευρύτερους τομείς εργασίας.

8 Δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Δεν μπορούν όλοι να μάθουν με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ταχύτητα. Οι καλοί εκπαιδευτικοί προσπαθούν να παρουσιάσουν το υλικό διδασκαλίας με διαφορετικούς τρόπους για διαφορετικούς μαθητές, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.

9 Οι χρήση νέων Τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
Οι χρήση νέων Τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ένας υπολογιστής: .Μπορεί να βοηθήσει ώστε ο μαθητής να εργαστεί με ταχύτητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών. .Επιτρέπει στους μαθητές να γυρίσουν πίσω και να κάνει λάθη, χωρίς να τα βλέπουν οι άλλοι. .Επιτρέπει στους μαθητές να ξεκινήσουν και να σταματήσουν την εργασία τους σε διαφορετικά σημεία.

10 Ένας υπολογιστής: Μπορεί με τη θετική ανταπόκριση να γνωρίζει ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί εύκολα να διορθώσει τον μαθητή, πριν προχωρήσει στον επόμενο στόχο του. .Είναι πολύ υπομονετικός.

11 Οι νέες Τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν την ανακαλυπτική μάθηση
Οι μαθητές μπορούν να βρουν νέο υλικό με νέους τρόπους(πολυμέσα, διαδίκτυο) και έτσι οδηγούνται σε πιο αποδοτική εργασία και βαθύτερη κατανόηση. Οι εφημερίδες, τα μουσεία και άλλες πηγές βρίσκονται σε κάθε σχολική τάξη. Οι ιδέες μπορούν να παρουσιαστούν με τη μορφή κειμένου, εικόνας και βίντεο.

12 1.Τα διάφορα ευρετήρια (μενού)
παρέχουν εύκολους τρόπους επιλογής και εύκολη πρόσβαση σε πολύπλοκο υλικό. 2.Οι τεράστιες ποσότητες πληροφοριών μπορούν να προσπελαστούν και να αξιοποιηθούν αναπτύσσοντας την ικανότητα επιλογής. 3.Γίνεται σύγκριση διαφορετικών πηγών και οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν τις πληροφορίες, προτού τις χρησιμοποιήσουν.

13 Οι νέες Τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος και να αφομοιώσουν τις πληροφορίες. 1. Η κατανόηση εννοιών, γεγονότων και φαινομένων γίνεται μέσα από εικόνες, κείμενα και μα τη χρήση ήχου. Τα μοντέλα που δημιουργούνται από τους υπολογιστές συμβάλλουν στην αλληλεπίδραστική μάθηση 

14 Οι νέες Τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος και να αφομοιώσουν τις πληροφορίες 2. Οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιραστούν ιδέες και σκέψεις, χρησιμοποιώντας εικόνες και κείμενο, κάνοντας έτσι πιο δημιουργική τη συγγραφή. 3. Η διαχείριση των πληροφοριών μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Αναπτύσσεται έτσι η δεξιότητα για διαχείριση των πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους.

15 Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη με τους πιο κάτω τρόπους: (α) Ως μηχάνημα-εκπαιδευτή, που επιτρέπει στους μαθητές να το χρησιμοποιούν από μόνοι τους. (β) Χρήση του υπολογιστή σε όλη την τάξη για επίδειξη. (γ) Χρήση των εργαλείων λογισμικού για υποστήριξη της μεθόδου διδασκαλίας(π.χ. χρήση επεξεργαστή κειμένου, ή άλλων λογισμικών) (δ) Χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες.

16 Δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών για αποτελεσματική ομαδική εργασία
Συχνά η διαδικασία επεξήγησης των σκέψεων τους σε άλλους βοηθάει κάθε μαθητή να κατανοήσει και να μάθει πιο αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερο βάθος. Οι τρόποι με τους οποίους συγκροτούνται οι ομάδες είναι σημαντικός. Έρευνες προτείνουν ότι μια ομάδα τριών μαθητών είναι το βέλτιστο μέγεθος. Βασικό στοιχείο της ομαδικής εργασίας είναι ότι, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σαφής, σχετικά με το στόχο, τον οποίο θέτει, άλλα και με το τι ελπίζει να επιτύχει.

17 Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Διαδικτύου
Θα εξετάσουμε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου από δυο απόψεις: (α) Ως μέσο για πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών. (β) Ως χώρο υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

18 (α) Το διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης
.Πρόσφατες πληροφορίες σε θέματα επικαιρότητας από όλα τα μέρη του κόσμου. Χάρτες, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες είναι προσιτές μέσω του διαδικτύου. .Εθνικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Ελλάδα. .Το διαδίκτυο μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία μέσα στην σχολική τάξη, προσφέροντας πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμες στους μαθητές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις. (¨ 

19 .Προσφέρετε η δυνατότητα για απ΄ ευθείας σύνδεση με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Από τα κέντρα αυτά οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν βοηθητικό υλικό, για να το χρησιμοποιήσουν σε κάποιες εργασίες τους. .Μια άλλη πλευρά της χρήσης του διαδικτύου είναι ότι λειτουργεί ως ένα κοινωνικό περιβάλλον μάθησης. Παρέχει λοιπόν τις δυνατότητες πρόσβασης σε κυβερνητικές αναφορές, κρατικές υπηρεσίες και οικονομικές πληροφορίες. ( ( (

20 (β) Το διαδίκτυο ως χώρος υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Η παραδοσιακή τάξη μπορεί να αλλάξει και να πάρει μια νέα διάσταση, καθώς μας δύνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε με πιο ελκυστικό τρόπο δραστηριότητες στην τάξη ή μεταξύ των σχολείων.

21 Προγράμματα στα πλαίσια
σχολικής τάξης 1. Ανάθεση ομαδικών εργασιών με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Κάθε ομάδα μπορεί να καλύψει μια διαφορετική πτυχή του θέματος και να ακολουθήσει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από κάθε ομάδα. Στη συνέχεια τα συμπεράσματα μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη άλλα και στο διαδίκτυο, αφού οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν σήμερα τις δικές τους ιστοσελίδες 

22 2. Τέτοιες εργασίες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και στη δημιουργία νέων ιδεών. 3. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσέι μια άλλη μέθοδο παρουσίασης του διδακτικού υλικού, ενισχυτικής φύσεως. Μπορεί έτσι να παρουσιάζει τις σημειώσεις του ή να δίνει επί πλέον πληροφορίες και να συμπληρώνει έτσι τον τρόπο διδασκαλίας του 

23 4. Μια άλλη δυνατότητα του διαδικτύου,
είναι η διάθεση της διδαχθείσας ύλης σε παιδιά που απουσιάζουν, αφού μπορούν τα παιδιά αυτά να τυπώσουν τις σημειώσεις τους όποτε αυτοί επιθυμούν. Είναι επίσης χρήσιμο όταν ο καθηγητής απουσιάζει. 

24 5. Το , μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μαθητή και εκπαιδευτικού με τη δημιουργία μιας αμφίδρομης ασύγχρονης γραμμής επικοινωνίας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό για μια πιο προσωπική και εξατομικευμένη επαφή με τους μαθητές του.

25 Προγράμματα στα πλαίσια σχολικής τάξης
Προγράμματα στα πλαίσια σχολικής τάξης Έρευνες που έγιναν στο παν/μιο της Καλιφόρνιας για το ρόλο του στη μαθησιακή διδασκαλία, έδειξε ότι οι τεχνικές αυτές έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν μια σειρά από πρακτικά προβλήματα που αφορούν στη διάθεση περαιτέρω πληροφοριών στους μαθητές και στην παροχή ενισχυτικής φύσεως διδακτικού υλικού.


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google