Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σημείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σημείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σημείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση της, ή η αναμετάδοση της σε οποιαδήποτε μορφή – ηλεκτρονική, μηχανική, μέσω φωτοτύπησης, αναγραφής ή άλλως πως – χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Αυτό το έγγραφο αποτελεί ένα περίγραμμα παρουσίασης, και είναι ελλιπές χωρίς τη συνοδεία του από ολοκληρωμένη προφορική παρουσίαση. Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2014 Ομιλητής: Γιώργος Ευριπίδου Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

2 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 2 Εισαγωγή Η Ελληνική Τράπεζα, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1976 με ένα κατάστημα στη Λευκωσία Σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Κύπρου με Δίκτυο 60 καταστημάτων, 3 θυρίδων, με Κέντρα Επιχειρήσεων, Μεγάλων Επιχειρήσεων και Υπεράκτιων Επιχειρήσεων σε όλες τις πόλεις, και γραφεία αντιπροσωπείας σε Μόσχα, Νότια Αφρική, Αγία Πετρούπολή και Κίεβο. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους του πελάτες και όλους του τομείς της οικονομίας, μέσω και των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών «Παγκυπριακής και Hellenic Alico»

3 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 3 Εισαγωγή Η Ελληνική Τράπεζα είναι η μόνη Κυπριακή Τράπεζα χωρίς εξάρτηση από τον ELA και χωρίς δανεισμό από την ΕΚΤ. Παραμένει ιδιωτική Έχει άνετη ρευστότητα πέραν των 1,5 δις Μετά τα stress test Οκτωβρίου 2014 οι κεφαλαιακές ανάγκες περιορίζονται στα 105 εκ τα οποία θα καλυφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους

4 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 4 Εισαγωγή Ένας από τους κύριους διαχρονικούς στρατηγικούς στόχους της Ελληνικής Τράπεζας είναι η στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Οι ΜΜΕ αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Κύπρο Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και την κινητήρια δύναμη της οικονομίας στην Κύπρο Συνέβαλαν στην ανάπτυξη της οικονομίας μετά την εισβολή και τη βοήθησαν να φτάσει σε ψηλά επίπεδα. Για τους πιο πάνω λόγους δίνεται ιδιαίτερη σημασία από την Ελληνική Τράπεζα στη στήριξη των ΜΜΕ στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε.

5 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 5 Γεγονότα Υπογραφή συμφωνίας με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 Σχέδιο Χρηματοδότησης συνολικού ποσού €46,7εκ. Ύψος δανείου ΕΤεπ από ΕΤΕ: €35 εκ. με ευνοϊκούς όρους Διαθέσιμο ποσό δανειοδότησης από την Ελληνική Τράπεζα €11,7εκ

6 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 6 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης Αποτελεί το χρηματοδοτικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολύπλευρη δραστηριότητα Κύριος στόχος η χρηματοδότηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μακροχρόνια συνεργασία με Τραπεζικά Ιδρύματα Ε.Ε. Συμμετέχει σε συνεργασίες με τοπικά χρηματοδοτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το 2013, παροχή δανείων ύψους €71,7 δις.

7 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 7 Κριτήρια για επιλογή ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μόνιμο προσωπικό κάτω από 250 άτομα Επιχειρήσεις Μεσαίας κεφαλαιοποίησης με μόνιμο προσωπικό από 250 – 3000 άτομα Επιχείρηση μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός. Η επιχείρηση πρέπει να εδρεύει στην Κύπρο και το έργο να βρίσκεται στην Κύπρο. Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει πάρει άμεσα ή έμμεσα άλλη χρηματοδότηση για το ίδιο έργο από κεφάλαια της ΕΤΕπ

8 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 8 Σκοποί δανειοδότησης Αγορά η επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων για ίδια χρήση των εταιριών. Αγορά γης μόνο στην περίπτωση που θεωρείται απαραίτητη για την επένδυση. Αγορά πατέντων/αδειών απαραίτητων για την τεχνική εφαρμογή του έργου. Αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων. Χρηματοδότηση εξόδων που έχουν άμεση σχέση με το έργο κατά την κατασκευαστική περίοδο (σχέδια/άδειες/ χρηματοδοτικά έξοδα).

9 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 9 Σκοποί δανειοδότησης Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη. Κτίσιμο δικτύου διανομής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλλαγή ιδιοκτησίας (συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) Μόνιμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης που απαιτούν τουλάχιστον 2ετή περίοδο χρηματοδότησης για σκοπούς ανάπτυξης εργασιών.

10 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 10 Τομείς εργασιών που εξαιρούνται Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού υλικού ή/ και υποδομής καθώς και εφοδιασμός ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις ελευθερίες (π.χ. φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κτλ). Δραστηριότητες που σχετίζονται με τυχερά παιγνίδια ή σχετικός εξοπλισμός με αυτά. Παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση καπνών. Δραστηριότητες που αφορούν χρήση ζωντανών όντων για πειραματικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ο οποίος δεν αντισταθμίζεται.

11 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 11 Τομείς εργασιών που εξαιρούνται Τομείς που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά επίμαχοι, όπως ανθρώπινη κλωνοποίηση. Αγορά και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας (συμπερ. γης προς πώληση – pure real estate activity). Αγορά goodwill ή άλλων intangible assets (πατέντες/άδειες) που μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση σε δεσπόζουσα θέση (μερίδιο αγοράς πέραν του 20%). Αγορά αδειών και δικαιωμάτων για εξόρυξη ορυκτών. Καθαρές χρηματοοικονομικές συναλλαγές/εταιρείες Leasing

12 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 12 Όροι χρηματοδότησης ΕΤεπ Κόστος συνολικού έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα €25 εκ. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει μέχρι και 100% του κόστους του έργου, νοουμένου ότι τηρούνται οι κανονισμοί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Διάρκεια δανείου θα πρέπει να συνάδει με την ωφέλιμη τεχνική και οικονομική αξία της επένδυσης με ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής τα δύο χρόνια.

13 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 13 Λεπτομέρειες χρηματοδότησης Διάθεση ποσού μέσα σε 30 μήνες από την υπογραφή συμφωνίας Βάση Επιτοκίου: Euribor Εύρος επιτοκίων με βάση τους οικονομικούς δείκτες της εταιρείας και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις. Πολύ ευνοϊκά επιτόκια για εταιρείες με υγιείς ισολογισμούς θα ανακοινωθούν σύντομα. Η Τράπεζα έχει υποχρέωση να μετακυλήσει στους πελάτες το όφελος από τη χρηματοδότηση της ΕΤεπ με ελάχιστο ποσοστό 1% σε σχέση με την κανονική της τιμολόγηση. Το όφελος αυξάνεται κατά 0,50% για επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου «Θέσεις εργασίας για νέους» ( Εργοδότηση τουλάχιστον 1 ατόμου ηλικίας 15-25 ετών)

14 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 14 Λεπτομέρειες χρηματοδότησης Η βάση του επιτοκίου και το περιθώριο θα παραμένουν σταθερά από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας δανείου νοουμένου ότι: 1. (α) ο πελάτης θα συνεχίσει να εμπίπτει στα κριτήρια της ΕΤεπ, 2. (β) θα χρησιμοποιεί το δάνειο για το σκοπό για τον οποίο δόθηκε η έγκριση 3. (γ) θα αποπληρώνει το δάνειο σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης και 4. δ) η Ελληνική Τράπεζα θα παραμένει συμβεβλημένη με την ΕΤεπ Ύψος δανείων από ΕΤ: Ελάχιστο ποσό: €600.000 Μέγιστο ποσό: €2.500.000

15 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 15 Λεπτομέρειες χρηματοδότησης.. 2 Περίοδος αποπληρωμής δανείων: 2 μέχρι 12 χρόνια Περίοδος χάριτος: μέχρι 2 χρόνια Το ποσό από ΕΤΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων τα οποία έχουν εγκριθεί 6 μήνες πριν την υπογραφή της συμφωνίας Νόμισμα σχεδίου: Ευρώ Εγκρίσεις και Εξασφαλίσεις: Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική της Τράπεζας Η ΕΤεπ έχει δικαίωμα να απορρίπτει δάνεια για τα οποία ζητείται χρηματοδότηση Η ΕΤεπ έχει το δικαίωμα να διενεργεί επί τόπου επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των πελατών στους οποίους έχουν δοθεί δάνεια για αξιολόγηση της προόδου της επένδυσης

16 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 16 Διαδικασία έγκρισης δανείων Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με τα Κέντρα Επιχειρήσεων και Κέντρα Μεγάλων Επιχειρήσεων σε όλες τις πόλεις. Οι αιτήσεις και εγκρίσεις των δανείων θα γίνονται σύμφωνα με τη δανειοδοτική πολιτική της Τράπεζας και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

17 Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Χρηματοδότηση δανείων από ΕΤεπ- Δεκέμβριος 2014 17 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Copyright © 2014 Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σημείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google