Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Βοηθ. Γεν. Δντης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Βοηθ. Γεν. Δντης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Βοηθ. Γεν. Δντης

2 Η διενέργεια εξαγωγών απαιτεί: 1.Την όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση των συνθηκών της αγοράς- στόχου. 2. Πιστοποίηση προϊόντων 3.Ασφαλιστική κάλυψη των εξαγωγικών πιστώσεων. 4.Επαρκείς χρηματοδοτήσεις.

3 Σήμερα οι τράπεζες έχουν ψηλά στις προτεραιότητες τους την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, γιατί: -θέλουν να συμβάλουν κι αυτές στην αλλαγή του από μια οικονομία εμπορίου και υποβαθμισμένων υπηρεσιών σε μια οικονομία παραγωγής

4 Οι χρηματοδοτήσεις προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις εντάσσονται και στο νέο : 1.Προκρίνονται πλέον οι, αυτές που έχουν συγκεκριμένη διάρκεια - αρχή και τέλος 2.Σαν κάλυψη πια οι τράπεζες αναζητούν στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού ( αποθέματα/απαιτήσεις ) και όχι του παγίου (ακίνητα)

5 3.Είναι πιο εύκολο να κατανοήσεις σήμερα τις πιστωτικές ανάγκες μιας καθαρά εξαγωγικής επιχείρησης 4.Θεωρητικά, οι εδραιωμένες εξαγωγικά επιχειρήσεις αλλά και οι πελάτες του εξωτερικού είναι πιστωτικά οι πιο αξιόπιστες αυτές τις εποχές

6 ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1.Πρόγραμμα εξωστρέφεια – σε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ, για την χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων – Μέχρι 1 εκ € ή το 80% του εκάστοτε ασφαλισμένου τιμολογίου εξαγωγής. Εκχώρηση τιμολογίου εξαγωγής και ασφαλιστηρίου συμβολαίου ΟΑΕΠ – Μέγιστη διάρκεια 4 μήνες

7 2. Προχρηματοδότηση / άνοιγμα ενέγγυου πιστώσεως (LC) / έκδοση Ε/Ε πληρωμής σε € η ΞΝ – έναντι παραγγελιών εξωτερικού (προχρηματοδότηση συνήθως στο 20-30%) – έναντι LC η Ε/Ε (προχρηματοδότηση συνήθως στο 30-50%)

8 3. Χρηματοδοτήσεις σε € η ΞΝ – έναντι φορτωτικών εγγράφων ( συνολική χρηματοδότηση στο 60-70%) – έναντι φορτωτικών εγγράφων στα πλαίσια LC ή Ε/Ε ( συνολική χρηματοδότηση στο 80-90%)

9 4. Factoring ( χρηματοδότηση 80-100%) 5.Ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων 6. Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος για κάλυψη από νομισματικούς κινδύνους ( κάλυψη 10%)

10 7. Πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ επιχειρηματική επανεκκίνηση για κεφάλαια κίνησης – χρηματοδότηση μέχρι 50% τζίρου προηγούμενου έτους – ύψος δανείου : 10-300.000€ – τελικό επιτόκιο : 4,45% χωρίς εξασφαλίσεις και 3,90% με εξασφαλίσεις – αποπληρωμή σε 48 μήνες, με τρίμηνες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

11 9. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

12 < ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ: Συμβολαιακή σύνδεση των μεταποιητικών επιχειρήσεων με μεμονωμένους παραγωγούς, συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών. #Έγκαιρη χρηματοδότηση των παραγωγών και εξασφάλιση της απορρόφησης, αλλά και πληρωμής των προϊόντων τους. Μείωση του κόστους παραγωγής. #Έγκριση στον μεταποιητή πιστωτικού ορίου για την εξόφληση αποκλειστικά των παραγωγών (τοις μετρητοίς). Συμβολή στην προώθηση των εξαγωγών των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

13


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Βοηθ. Γεν. Δντης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google