Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 7 η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 7 η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 7 η

2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ  Ο 2  CO 2  Ανταλλαγή μέσω διάχυσης

3 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Ι  Εξαρτάται από: α) επιφάνεια κυψελιδο-τριχοειδικής μεμβράνης β) διαφορά μερικής πίεσης Ο 2 & CO 2 (PO 2,PCO 2 ), εκατέρωθεν της κυτταρο-τριχοειδικής μεμβράνης

4 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΙΙ  Ο 2 → κυψελίδες → αίμα → κύτταρα  CO 2 → κύτταρα → αίμα → κυψελίδες

5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ  Ο 2 → 20,93  CO 2 → 0,03  N 2 → 79.04

6 ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ  Ο 2 → 14  CO 2 → 5,6  N 2 → 80,40

7 ΜΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ (Ρ)ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ  Nόμος Dalton Ρ ΟΛΙΚΗ =Ρ 1 +Ρ 2 +Ρ 3 …  P ΑΕΡΑ =760mmHg  ΡΟ 2 =159mmHg  PCO 2 =0,23mmHg  PN 2 =600,7mmHg

8 ΜΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ(Ρ) ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ  716mmHg [ 760-47 (πίεση υδρατμών)]  ΡΟ 2 =107mmHg  ΡCO 2 =40mmHg  ΡN 2 =564mmHg

9 ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Ο2 & CO2

10

11 ANTAΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - ΔΙΑΧΥΣΗ(ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ)  Διαφορά μερικής πίεσης (ΔΡ) [από περιοχή με μεγαλύτερη Ρ σε περιοχή με μικρότερη Ρ]  Διαλυτότητα αερίου CO 2 > (20 φορές ) από Ο 2

12 ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Ο 2

13 ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ CO 2

14 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ  PO 2 (κυψελίδες) 107mmHg  PO 2 (φλεβικό αίμα) 40mmHg Άρα διάχυση Ο 2 από τις κυψελίδες στο αρτηριακό αίμα  PCO 2 (φλεβικό) 46mmHg  PCO 2 ( κυψελίδες) 40mmHg Άρα διάχυση CO 2 από το αίμα στις κυψελίδες

15 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ  Ιστικά τριχοειδή  PO 2 100mmHg / PCO 2 40mmHg  Κύτταρα  PO 2 40mmHg / PCO 2 46mmHg  Άρα το Ο 2 από το αίμα διαχέεται στα κύτταρα & το CO 2 από τα κύτταρα στο αίμα

16 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  Νόμος του Henry Ποσότητα αερίου= Συντελεστής διαλυτότητας Χ Μερική πίεση αερίου / Βαρομετρική πίεση  ΣΔ Ο 2 =2,26ml/100ml αίματος  ΣΔ CO 2 =57,03ml/100ml αίματος Άρα με βάση το πίνακα μερικών πιέσεων βρίσκουμε τη συγκέντρωση των αερίων στο αίμα

17 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  Μεταφορά από τα πνευμονικά τριχοειδή στα ιστικά τριχοειδή με τις αρτηρίες μέσα στα ερυθροκύτταρα δεσμευμένο με την αιμοσφαιρίνη (Hb) και ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη (HbO 2 )  Αιμοσφαιρίνη αίματος ~15gr/100ml αίματος  1gr Hb μεταφέρει 1,34gr O 2 άρα στα 100ml αίματος 20ml(15x1,34) ή 200 Ο 2 /1Lt αίματος

18 ΔΟΜΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 2 alpha, 2 beta globins 4 heme groups (Fe 2+ ) each for 1 O 2

19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2 ΣΤΟ ΑΙΜΑ  Μιτοχόνδρια-ιστικά τριχοειδή-φλεβικό αίμα- πνεύμονες-διάχυση κυψελίδες-ατμόσφαιρα  Μηχανισμοί α) με φυσικό διάλυμα (10%) β) με την καρβαμινοαιμοσφαιρίνη (30%) γ) με το διττανθρακικό (HCO 3 - ), (60%)

20

21 ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ……


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 7 η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google